onsdag 31 augusti 2011

31 aug: Centerledaren

Så är då centerns valberedning under Stefan Tornberg enig om att Annie Lööf skall bli ny partiledare, Anders W Jonsson förste vice och Anna-Karin Hatt andra vice.
Vad betyder det?

Att centern riskerar gå åt höger, säger genast en statsvetare.
Varför skall vi tro på just den statsvetaren, som uttalar sig i Dagens Nyheter?
Numera finns det en statsvetare för varje åsikt, de vet lite men tycker mycket.

Den stora frågan är en annan: Skall centern gå bakåt eller framåt, inte åt höger eller vänster.

30 aug: Superopportunisten och sedelpressen
Regeringen tar 5.000 milj kr av skattebetalarnas pengar till extra järnvägs- och väginvesteringar 2012-2013. Pengarna kommer inte från himlen som en del tror utan skall betalas i anslag från skattebetalarnan, ungefär 1000 kr/svensk, de som jobbar - ungefär hälften - får betala dubbelt så mycket.

Chefen för Transportstyrelsen Gunnar Malm är nöjd, det är ungefär så mycket man har begärt och har beredskap för.
Men talesröret för miljöpartiet är inte nöjt. Han tycker att det skulle ha varit mer.

En patenterad åskt: För lite och för sent.
Senast talesröret var ute gällde det de avvisade egyptierna, förvisso en upprörande historia så som det kom att gå till; sanningen är ju att i efterhand har det funnits starka behov från centralt håll att skydda den mördade utrikesministern Anna Lindh som spelade en central roll då beslutet om avvisningen kom till, om formerna visste hon säkert intet.

Ifråga om egyptierna, illa behandlade, visste talesröret - i grunden en snäll och välmenande person som har en retorik många skulle vilja ha - att de var oskyldiga; kanske är det sant, vad vet jag, ja, jag vet i alla fall mindre än Säpo som gör en annan bedömning än talesröret - jag skulle välja att inte kvälja dom. Men talesröret vet.
Åter till pengarna som vi skall betala.
Att överlåta till talesröret att besluta om Dina och mina pengar avråder jag ifrån.
Vi är rika i Sverige men så rika blir vi aldrig att vi kan låta tomma rör besluta om våra pengar.
Han får allt göra som vänsterpartisterna alltid gjort: skaffa en egen sedelpress.

söndag 21 augusti 2011

21 aug: En vidunderlig värld

Det händer mycket i världen.
Då ägnar sig DN:s kulturchef åt ytterligare en fundering kring kungahuset, ja, det är för honom den viktigaste framtidsfrågan, att begränsa kungens makt.
Det hade varit lättare att förstå detta om inte hans egen tidning ägnat - förvisso inte 20-25 sidor - stor uppmärksamhet kring kronprinsessans framtid häromdagen.
Om detta var en spekulation i upplagefrågan eller vanligt knäböjande för hovet - eller som jag tror bara ren och god journalistisk nyhetsbevakning - får envar avgöra.
För liberaler är förstås arvsrätt till ämbeten av vad slag det vara må en otänkbar position.
I Sveriges fall står den principen i konflikt med traditionen och grundlagen, sedan 1809.
Vi får leva med det.

Och glädjas åt att DN:s kulturredaktör därigenom när viktiga händelser saknas och journalistisk uppfinningsrikedom tryter, har säkrat ett givet ämnesval för lång tid framåt. Grattis!
Själv minns jag 22 augusti som dagen 1968 då Sovjetunionen och övriga Warzawa-paktsländer minus Rumänien våldtog hela Tjeckoslovakiens frihetsälskande folk och hoppas få minnas dagen som den dag på ett 42-årigt dikturskap för Libyens också frihetsälskande folk får sitt angelägna slut.