måndag 31 oktober 2011

19 okt: Reinfeldt om EU

Dagen b;rjar med att EU-nämnden sammanträder redan vid kl 9.00 då statsminister Fredrik Reinfeldt skall redog;ra f;r de svenska positionerna inf;r det kommande stats- och regeringschefsm;tet i EU.
Greklandskrisen - som i grunden är också italiensk, spansk, portugisisk och fler länder till med underskott i sina offentliga finanser, inte som en del tror en euro-kris (då skulle ju Finland, Estland och fler länder också vara i kris!) - ;verskuggar alla andra frågor f;rstås, det är illa f;r det finns så enormt mycket andra viktiga frågor att diskutera, befolkningsfrågor, klimatet, den gamla världens stagnerande industrif;rnyelse.
Samtidigt med Reinfeldt-m;tet pågår i kammaren en kort debatt som skall beslutas vid 16-tiden.
Dagen präglas emellertid av något helt annat: att det inte är några sammanträden man måste gå på

18 okt: Efter landsm;tet

F:rsta riksdagsgruppen efter landsm;tet i Karlstad. Det blir en bred diskussion och partiledaren Jan Bj:rklund sammanfattar som så att besluten utg; en god grund f;r att gå vidare med inf;r valr;relsen 2014. Deet blir många instämmanden.
Publiciteten blev dock av skilda anledningar, noterar jag, inte den allra bästa. Det hängde främst samman med att vi inte hade några spännande val och att folkpartiet i jämf;relse med flera andra partier framstår som mycket enigt.
Det är i huvudsak bra men riskerar också att få som resultat att alltf;r få väljare observerar vilket starkt alternativ både till socialdemokratin och till de ;vriga allianspartierna som folkpartiet är.
Vi har en bra partiledare som vi är eniga om om folkpartiet står redo att omsätta sina f;rslag i verkjlig politik.

onsdag 26 oktober 2011

18 okt: I kammaren

I dag - 18 oktober - är det interpellationsdebatter i kammaren.
Frågan är bara: är de bra?
Det kan man ha sin synpunkter på. Jag tillåter mig ibland att tycka att frågorna mera ställs av slentrian eller rent av publicitetsskäl än av någon anledning som skulle mer passa riksdagen, att få en fråga verkligen belyst så att debatten i sig leder fram till ett ställningstagande av vikt.
Nu blir det ofta på det sttet att frågaren säger sig vara misslynt med svaret - fast det ligger i sakens natur att man är oenig i de flesta fall.
Det finns dock frågare - enligt mig - som har helt andra avsikter, som verkligen vill få en fråga belyst. Dit anser jag att Sven-Erik Osterberg hor (forlåt att denna dator tycks mig sakna o:n). Der blior däfor ofta bra diskussioner när han deltar och det ä givande att lyssna till, partipolitiken finns visserligen men sätts inte i centrum f;r debatten utan g;rs till en ram f;r sakdikussionen.
Så skall politisk diskussion vara.
Dagens debatter kommer snart nog - det är jag säker på - att minnas av ingen.

tisdag 25 oktober 2011

19 okt: Dela tullverket!

Efter dusch direkt till skatteutskottet som denna tisdag har bes;k av rikstullgeneraldirekt;ren Therese Mattsson och ställf;reträdaren Per Nilsson. De ger en god oversikt ;ver vad som f;rsigg[r i tullverket.
Jag är ända inte overtygad. Man borde dela tullverket i en avdelning f;r tull, effektiv handel, och en f;r ren bekämpning av brott.
En del till skatteverket alltsa och en del till kriminalpolisen.

Nu blir det varken hackat eller malet.
Det finns f;r mycket knark i landet, priserna 'r for laga. Ett jätteprobl;em.
Dela tullverket!

18 okt: Dagens Juholt

Jag läser tidningen denna tisdag. Inget om Håkan Juholt.
Konstigt.

Kanske finns han inte längre (i journalistiken)?
Men det är ganska bra, egentligen.
Ty sanningen är att det inte är bra att Sverige har en så svag opposition som vi har nu.
Ett land utan en opposition som kan ta vid styret är ett handikappat land.
Jag vill att Håkan Juholt skall ha lite framgng, det är bra for Sverige.

17 oktober: Lagat cykel, ej mat

Jag hinner dock under dagen hämta min cykel, en blå begagnad damcykel. Den har varit sonder for andra gången på kort tid. Punka.
Den är inl'mnad i Gamla stan.

Men ny cyklar jag hem den till Stocksund.
Det har blivit ganska morkt. Jag borde ha bättre ljus på cykeln.

17 okt: En intensiv dag

Jag skall i slutet av veckan åka till FN:s 66:e generalkonferens i New York. Hela dagen utom att jag är 6-8 timmar i riksdagen for att bland annat besvara något 100-tal e-postmeddelanden går åt att planera resa over there.
Jag funderar att på kvällen gå på Publicistklubben men avstår. For jobbigt.

16 okt: Ekonomidebatten

Jag återkommer till denna.

15 okt: forts. En ersättare träder in

Nu var ju rubriken En ersättare träder in. Jo, det är ju som så att man i ett politiskt parti har många mojligheter att påverka politiken: gå på moten, skriva insändare, motioner, tala, debattera, rosta etc.
Men politiken bygger också på erepresentataitivetsprincipen: man väljer foreträdare. Ibland blir det då som så att också den som gärna vill delta, inte har mojlighet till detta på grund av att vederborande inte har någon plats som ombud.
Därfor är det for mig ingen uppoffring att avstå att deltaga i ett pass på landsmotet. Då får en annan person, i detta fall Hans åberg, landstingsman från Stockholm, träda in. Jättebra!

(Och själv kan jag se debatterna på TV och umgås med andra goda vänner.)

15 okt: En ersättare träder in

Så fortsätter debatterna under hela dagen. Det skall snart bli kvällspass - det är en del av politiken som jag tror många inte riktigt förstår. Man måste vara beredd att argumenta för sin åsikt vid alla tidpunkter.
Men politik är dock inte allt. Denna kväll beviljas jag av vår chefsombudsman Berith Eriksson ledigt för att gå till landshövding Eva Eriksson som på residenset samlat vad vi kallar Hajens vänner, efter den för några år sedan bortgångne Gunnar Hajen Bäckström, från början FPU-ombudsman i Västerbotten med då han basade for 31 lokalavdelningar, senare verksam i allt som tänkas kan, upp till partikassör och fungerande partisekreterare kring 1983 då folkpartiet var i riktig ekonomisk knipa.
Nu träffas Ola Ullsten, Bengt Westerberg, Bonnie Bernström, Lena Hallerby, Håkan Mankefors, förra vice talmannen Kerstin Heinemann, Susann Torgerson, Staffan Mitchell, Hadar Cars, familjen Christer Svensson från Täby, legendariska Fl;orence Laag Brandell från Goteborg, Per Ahlmarks mångåriga sekreterare Birgitta Bredskog, Anitha Wretling från Eskilstuna och många till och trivs, Jan Fröman från Tidningen NU Det liberala nyhetsmagasinet - en utmärkt tidning! - fotograferar.
Vem betalar?
Det är ju en i hogsta grad aktuell fråga. Vem?
Jag kan lugna skattebetalarna, media och alla andra som är intresserade om vi kalasar på andras pengar. Var och en betalar 200 kr för maten och drycken, inte en krona av skattebetalarnas pengar konsumeras.
(Meddelas bara på detta sätt till förekommande av varje misstanke om annat - det förekommer ju att politiker, har jag sett i tidningarna och läst om, att de låter andra betala.)

15 okt: Spännande debatter

Ett problem med denna dator är att den saknar aan, än och ön. Men det faar gaa ändaa - svaart att läsa? Förlaat!
Spännande debatter paa landsmötet i Karlstad.
Men hur ser det ut i TV?
Tyvärr tror jag att det är svaart att följa beroende paa att det dels saknas namnskyltar paa vem som talar, dels inte finns ordentligt angivet vad debatten handlar om, dels att alla yrkanden bara är möjliga att följa för dem som har handlingar. Synd!
För det är viktiga fraagor som hanteras paa detta sätt, handlar ytterst om vilken politik som paa olika omraaden skall föras i Sverige.

Manga tror att det är i riksdagen som all politik utformas. Men det är i själva verket i partierna - i alla dessa möten mellan människor som diskuterar framtiden i alla upptänkliga sammanhang som politiken förankras - jag tror att det är det som är socialdemokratins dilemma nr !: Man har under decennier styrt ovanifraan även om man sagt motsatsen, att partiet är en folkrörelse.
Men det har blivit en koloss, en rörelse utan baade folk och rörelse.

Hä i Karlstad ser vi motsatsen. Det är en visserligen ganska liten mängd människor som är med i folkpartiet men vilken bredd i debatten och skärpa i argumenten.
Ibland brukar fraagas hur starkt ett parti är.
Det kan enligt min mening ges tvaa svar.
Det ena är i procent av väljarna - inte saa bra för folkpartiet.
Det andra mäts i förnyelse och iderikedom - när det gäller en saadan beräkning ligger folkpartiet väl till.

Varför?
Jo, det har att göra med liberalismens inneboende benägenhet att vara öppen för nya landvinningar, för tolerans och ansvarstagande.
äâéàüÇdecb_i◙l

lördag 15 oktober 2011

15 okt: Första inlägget

Mitt första inlägg på Landsmötet 2011 handlar om EU:s sammanhållningspolitik, läs struktfonder. Av alla EU-pengar går 36 procent till sådan fonder.
Jag anser - säger jag - att det inte går att i Bryssel argumentera för att vi från Sverige dels vill avskaffa denna stödpolitik, dels vill betona dess vikt för vissa svenska områden, man måste vara konsekvent.
Dessutom: Inga pengar är gratis, strukturfonderna betalas ytterst av svenska skattebetalare. Varför skall dessa pengar ta vägen över Bryssel när besluten lika väl kan tas i Stockholm, Umeå eller Karlstad?

Jag vill ge Birgitta Ohlsson stöd att minska fonderna - och gläds åt att Daniel Tarschys i sitt inlägg g´år på samma linje.

14 okt: Landsmöte i Karlstad

Åke tidigt tåg till Arlanda från Gävle för vidare flyg till Karlstad; på flygplatsen träffar jag Nyamko Sabuni, strålande som vanligt, Cecilia Wikström, dito, samt en rad västerbottningar som har samma mål som vi andra.
Väl framme blir det tal av Jan Björklund, bättre än i riksdagen, samt så kallade utskottsförhandlingar.
Dagen - som blivit lång - avslutas med landsmötesmiddag plus att jag tittar på TV nästan mitt i natten och ser att dagens Juholt-besked är att han stannar kvar.

Erik A Eriksson (c) råkar samtidigt illa ut: Han har fått mycket för mycket i hyresbidrag från skattebetalarna. Illa.
Själv har jag fått noll i sådana bidrag i tio år och lika mycket i traktamentsersättning.
Jag cyklar ju ofta i staden och till staden Stockholm och får också för det lika mycket.
Men igen: Juholt har varit slarvig med skattebetalarnas medel.
Det kommer få att glömma. Det finns många som tror att han inte bara varit slarvig utan också girig. Det tror inte jag: bara slarvig, slarvig.

13 okt: Tidningskonferens i Gävle

Efter att ha hämtat cykel som varit lufttom, åker jag till Gävle för möte med Mittmedia.
Lars Leijonborg är numera styrelseordförande i förvaltningsbolaget, jag hinner lära mig mycket under en intensiv eftermiddag.
Övernattning i Gävle på hotell Winn.

12 okt: NU

Styrelsemöte i NU - intressant som vanligt. Vi lever, härrligt! (Två r är befogade.)

12 okt: Svensk Stasi-spaning

Birgitta Almlöf föreläser om Stasis svenska spaning. Intressant.
Jag tycker nog att det är fel att de som sprang DDR till mötes nu även 20 år efter DDR:s fall skyddas av svensk sekretess.
Det kan hända att det finns nationellt svenskt intresse att skydda en och annan, men övriga medlöpare bör, om saken uttrycks så, få chans att försvara sitt handlande offentligt.

Öppna arkiven!

12 okt: Väljare och partipress - från 17 nov 1976

Under min tid som ledarskribent på Sydsvenskan (1971-76) skrev jag denna artikel, på ledarsidan.

I Brännpunkten SDS den 17 november 1976

Väljare och partipress

BÖR 42,7 procent av pressen vara socialdemokratisk, 24,1 procent centerpartistisk, 15,6 procent moderat, 11,1 procent folkpartistisk osv?
  NEJ, det är naturligtvis en orimlighet och ingen hävdar heller att väljarnas partisympatier direkt skall återspeglas i den samlade pressens partipolitiska preferenser och "tyckanden",
  ÄNDÅ frodas tesen om att det finns ett direkt samband mellan tidninganas politiska inriktning och väljarnas partisympatier, nu efter valet oftare än förr. Någon vetenskaplig undersökning som styrker tesens riktighet föreligger emellertid inte, något som å andra sidan kan ses som en - lycklig? - förutsättning för att tesen skall kunna upprepas hur många gånger som helst.

VID SIDAN av partisekreterare Sten Andersson (s) är den flitigaste förespråkaren för sambandets verkliga existens docent Stig Hadenius, sekreterare i 1972 års pressutredning som för drygt ett år sedan lämnade sitt huvudbetänkande vars förslag riksdagen i princip antog i våras. Senast i partipolitiskt oberoende Dagens Nyheter (16.11) återkommer Hadenius i en stor kulturartikel till sin kära tidningstes, dock något mer inlindad i ordrikedom äm tidigare.
  ETT LITET - men bra - exempel på partipressens "betydelse" utgör Göteborg -där Göteborgs-Posten (lib) numera är näst intill helt dominerade - på morgontidningssidan blott, väl att märka. Man kan då räkna med att folkpartiet där skall ha stora framgångar, inte minst när partiet går fram i hela landet.
  HUR ÄR det då i verkligheten?
  JO, från att ha varit ett verkligt starkt fp-område under den tid också Ny Tid (s) existerade med t.ex. 41,1 procent av rösterna i valet 1958, är fp nu nere i 18,2 procent. Både i valet 1973 och 1976 förlorade fp röstandelar i Göteborg men den enda valkrets där socialdemokraterna gått fram vid både förlustvalen 1973 och 1976 är just Göteborg! I år vann man så mycket att man får överta "regeringsmakten " i Göteborg efter 10 år i opposition!
  MÖJLIGEN kan tilläggas att efter det Ny Tid lades ner 1967 nådde s-partiet 1968 sin högsta siffra i Göteborg någonsin, 46,5 procent av väljarna.

HADENIUS tror att ledarsidornas inriktning nu "kommer att smitta av sig på urvalet av nyheter, vinnklingen i reportagen och rubriksättningen". Han ser uppenbarligen alla reportrar och redigerare som osjälvständiga nickedockor som först läser dagens ledare och sedan skriver snälla rubriker om den förfärliga regeringen Fälldin.
  SÅ GÅR det vara till i Hadenius teoretiska tidningsvärld. I verkligheten är det självfallet nyhetsvärderingen som helt dominerar tidningarnas redigering.
  DET ÄR också den enda möjliga vägen för att skapa förtroende hos läsarna som ju består av en lång rad minoriteter. Den tidning som partipolitiserar nyheterna kommer - är jag säker på - få känna av det genom bortfall av läsare.
  NOG BORDE det väl så här två månader efter valet ha förekommit någon enda nyhet som bara s-pressen återgett men inte alla de "regeringstrogna" tidningarna?
  Kan Hadenius peka ut en enda sådan nyhet?

SLUTLIGEN ställer Hadenius kravet att "högtäckningstidningarna" måste göra sig fria från "partibanden". Det är långt ifrån något orimligt krav - men hade det inte varit både konsekvent och välbetänkt att i så fall också inkludera "lågtäckningstidningarna" - även om det i huvudsak skulle drabba den enda partiägda press vi har att tala om i det här landet, nämligen den socialdemokratiska?

Malmö i november 1976
GUNNAR ANDRÉN

12 okt: Partiledardebatt

Partiledardebatt.
Juholt - tre stjärnor. Skicklig retoriskt, fyra, innehållsmässigt tunn, två.
Reinfeldt - fyra: fyra plus tre.
Björklund - fyra: tre plus fyra; första repliken är sakligt korrekt men bevisföringen i tre led för att styrka att Juholts politik leder till färre lärare alltför svår att förstå för att vara klockren.
Lööf - tre: tre pllus tre.
Romson: tre - fyra plus ett. Innehållet är ju verklighetsfrämmande, som jultomteönskningar.
Åkesson: två - ideologiskt haveri med allt fokus på invandrare men flykt när det kommer till utvisad 91-åring.
Ohly: två - sista debatten som Övertomte: Ett mer moraliskt parti än andra i egna ögon, det enda med historien (från 1991) på sin sida. Lika framgångsrik som Djurgårdens målvakt i år.
Hägglund: två - ett ideologiskt inlägg i den egna kampen för att vara kvar, ingen tar replik.

11 okt: Kvällsvard i riksdagen

Efteråt träff med nio fp-ledamöter i riksdagens matsal. Alla äter älgbiff utom jag som väljer något helt annat - bara för lusten att inte gå i andras ledband skall sägas.
Vi betalar själva.
Inget vin.
Men jag frågar mig och andra om allt det som står i tidningarna om spritfester i riksdagen och frikostig representation: Jag har aldrig under tio år i riksdagen blivit inbjuden på någon enda sådan eller liknande fest.

Är jag diskriminerad?
Är jag ett fall för diskrimineringsombudsmannen? Eller kanske för skymningspressens undersökande verksamhete?

11 okt: Riksdagsgrupp

För första gången på tre veckor är det riksdagsgrupp, under ledning av Jan Björklund. Det blir som vanligt en bred politisk exposé, och tyndpunkten ligger på socialdemokraterna, inte minst deras framtid samarbete med sverigedemokraterna. Hur skall Juholt kunna undvika s/sd-sammanblandning?
Söndagens spektakel då Juholt och Ohly inte ville delta i en Agenda-debatt framstår ju bara som löjligt.

11 okt: Dagens Juholt

Nya avslöjanden om Juholts slarv med räkningar. Jag tror inte att han är girig eller gjort fel medvetet - men uppenbart är att han varit slarvig och inte brytt sig mycket om hur man fyller i reseräkningar.
Det ger också det en dimension på lämplighet.
Det är detaljerna som ger helheten.

11 okt: Liberala pionjärer

Till riksdagen kommer Jan Backman för att hämta en av de fem vinster, boken Liberala Pionjärer, som fp-avdelningen i Danderyd lottat ut bland betalande medlemmar. Vi diskuterar politik på alla de plan - det är viktigt att utbyta erfarenheter.
Det här är också en form av medlemsinflytande - Jan och jag tillhör samma styrelse men genom att diskutera helt utanför en dagordning får man nya intryck och infallsvinklar.

tisdag 11 oktober 2011

11 okt: Höjd lön för riksdagsledamöter

Riksdagsarvodesnämnden har beslutat att arvodet till riksdagsledamöterna skall höjas med 1.000 kr/månad från den 1 november 2011. Det är 1,7 procent, inte illa.
Eller om man så vill 1000 kr per månad minus skatt 50 procent blir 500 kr/månad netto eller 16, 66 kr/dag.

Dags för folkstorm!

lördag 1 oktober 2011

1 okt: Mer?

Kinas ledande partikoryfeer har firat nationens 62-årsdag genom att lova "mer demokrati".
Mer?

29 sept: Motioner

En lite konstig riksdagsdag: först ett tidigt seminarium (om man menar att 07.45 är tidigt), därefter 09.00 plenum i riksdagen med två inlägg på ett 10-ärenden och debatten slut på en kvart varpå talmannen ajournerar sammanträdet fram till 16.00 då votering skall äga rum. Det blir alltså tid för motionerande, en del i gymnastikens och badandets form, andra som jag genom att skriva förslag som riksdagen senare skall avslå; ibland - som när det gäller en del skatteförslag (skattebefriad landel för stora båtar eller borttagande av förmånsvärde av alkolås kommer förslagen som först avslagits tillbaka från regeringen varvid samma förslag godkänns) - handlar det om utnötningstaktik, i andra - som min Backåkramotion från 2005 blir den aktuell sex år senare, nu ägnar jag en stor del av dagen att skriva motioner.