fredag 17 oktober 2014

17 oktober 2014: Tack, hela landet!

Jag tycker att det var oklokt att 2007 ta bort beslutet om fria entréer på statliga muséer, jag minns att jag och Cecilia Wikström - jo, hon är nu EU-parlamentariker - på riksdagsgruppen hävdade att detta var en obetydlig besparing ekonomiskt och dyrbar politiskt. Vi fick inte fp-kamraterna med oss, än mindre moderaterna. 
  Jag tycker att vi hade rätt.
  Nu hör jag att det åter skall bli fria entréer på de 17 statliga muséer det gäller. Nu har kostnaden stigit till 180 miljoner kr, 2007 var besparingen 48 miljoner.
  Men en sak bör man veta:
  Det är nu i huvudsak Stockholm (plus Skokloster i Sigtuna kommun) som gynnas av detta, det som alla landets skattebetalare får stå för. Ty av de 17 muséerna ligger 14 i Stockholm, ett finns i Karlskrona, ett i Linköping och ett i Göteborg.
  Kanske skall man som boende i Stockholmsregionen i dag tacka landets alla skattebetalare för att de skickar ytterligare ungefär 180 miljoner kr till oss kring huvudstaden, plus någon liten skärv till Karlskrona, Linköping och Göteborg?
  Som regionalpolitisk åtgärd, hur befogad den än är från kulturutgångspunkter, helt huvudlös.
  Jag skall fråga landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (s), en förståndig karl, vad han tycker.
  Från Karungi till det närmaste statliga museet - Skokloster - är det väl ungefär 150 mil. Hör ni applådåskorna från Karungi och Haparanda! Nu får vi betala ytterligare till Stockholm!
 

24 sept Kommer 5

24 september 2014: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

För tio dagar sedan var det val, denna kväll sammanträder Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyd där jag är ledamot.
  Det känns konstigt: De valda har sitt mandat från valet 2010 och nu har det varit nytt val.
  Men förvaltningen måste gå vidare, människor vill att förvaltningen av viktiga ting - ditt hör miljöfrågor, absolut - skall fungera.
  Vi har en rad bullerfrågor på dagordningen.
  Jag påtar eftersom miljödomstolen givit nämnden rätt mot SL som kör bullrade tåg genom Danderyd att vi skall påtala via ett pressmeddelande att vi från nämnden och förvaltningen agerat i våra närboendes intresse. SL måste se till att det bullrar mindre från Roslagsbanan.
  Nämnden instämmer i mina åsikter - och ordföranden lovar att sända ut ett pressmeddelande.
  Det hamnar, ser jag, i Dagens Nyheter.
  Då blir det känt.

24 spt Kommer 1

24 sept Kommer 2

24 sept Kommer 3

24 september 2014: Riksbanken (kommer)

Senare under dagen har Riksbanksfullmäktige möte. Jag återkommer.

24 september 2014: Valutvärdering 2

Jag skrev ju om valutvärderingar häromdagen. Denna morgon är det åter dags att fundera - det sker tillsammans med Monica Renstig, nyvald fullmäktigeledamot i Danderyd, och LUF-ordföranden i Danderyd Saga Bowallius tillsammans med mig från De utslagnas skara. Varför? Och hur resonerade väljarna?
  En viktig fråga som vi vänder på är om kampanjerna lokalt lyckades. Uppfattade väljarna vårt budskap? 
  Det måste vi fundera mer på - kanske via enkätundersökning senare.
  Dessa har dock ett problem när det gäller kunskapsfrågor: Minns väljarna vad de tyckte och uppfattade?

23 sept Kommer 4

23 september 2014: En orättvis olycka

Ibland inser man livets förgänglighet, plåga, orättvisa.
  Ett långt telefonsamtal i dag påminner mig om detta, med en vän som jag håller högt.
  Hon - det är en hon - har tidigare drabbats av olycka, make som gått bort, nu äntligen fått bilda familj med eget barn - och så inträffar det att hennes nye make drabbas av sjukdom som är svår redan för andra att hantera, hur skall det då inte vara för den drabbade familjen?
  Man blir verkligen tagen. Om än själv drabbad av ohälsa tänker jag: Om det finns högre makter, varför kan inte svårigheter fördelas jämnare mellan oss människor?

23 sept Kommer 4

23 sept Kommer 3

23 september 2014: Valutvärdering 1

Det är gott om utvärderingar av valet förra söndagen. I dag äter jag lunch med folkpartiets chefsombudsman i Stockholms län Per Hammar och folkpartiets valplaneringschef i Danderyd Jan Backman för att fundera kring varför det gick bättre i Danderyd än resten av landet.
  I mitt riksdagsvaldistrikt gick till exempel folkpartiet fram 6,2 procent, i hela Danderyd fick vi nästan 12 procent i riksdagsvalet, 15,3 procent i landstingsvalet och 17.0 procent i fullmäktigevalet, ökningar överallt.
  Bör föranleda funderingar.
  En stor blombukett till Jan Backman och alla hans medarbetare, under alla omständigheter.

23 sept Kommer 2

23 sept Kommer 1

22 sept Kommer 4

22 sept Kommer 3

22 sept Kommer 2

22 september De utslagnas förening

Jag som nu tillhör De utslagnas förening (ännu obildad) ägnar dagen åt att packa ihop grejer i riksdagen.
  Det blir 35 lårar med material.

22 sept Kommer 1

21 sept Agenda (kommer)

21 september 2014: En vecka sedan

Nu har det gått en vecka sedan valet.
  Och det är bara en tidsfråga innan Sverige får en permanent kriskommission (s) som skall leda landet.

21 sept Kommer 2

21 sept Kommer 1

20 sept Kommer 4

20 sept Kommer 3

20 sept Kommer 2

20 sept Kommer 1

19 sept Kommer 4

19 sept Kommer 3

19 sept Kommer 2

torsdag 16 oktober 2014

19 sep Kommer 1

18 sept 2014: Mer från Lund kommer

18 september 2014: Mer från Lund

Apropå von Schwerin hade han också en annan fråga:
  - Varför kan man inte ligga i hängmatta i Argentina?
  Rätt svar ansågs vara:
  - Därför att det är för långt mellan träden där.

18 september 2014: Rätt svar om Västkustbanan

- Varför byggdes Västkustbanan?
   Frågan har onekligen fått ökad aktualitet efter folkomröstningen i Göteborg där svaret blev nej till trängselskatter - och därmed också till att landet i övrigt skall vara med och finansiera Västpaketet med 17 miljarder kr.
  - Varför byggdes Västkustbanan?
  Svaret var, enligt professorn i geografi Hans Hugold von Schwerin (professor från 1897, död 1912) i Lund detta:
  - Jo, för att de som skall åka mellan Lund och Göteborg skall slitta fara igenom det förbannade Småland.
 

18 sep Kommer 4

18 september 2014: Regeringen

Så är det klart: En minoritetsregering (s-mp). Med 38 procents stöd av väljarna.
  Budgeten får man igenom genom att Alliansen godtar den i sin helhet, enligt min mening. Har man släppt fram regeringen, utvärderas den i sin helhet vid valet 2018.
  Däremot kan misstroendevotum riktas mot framtida enskilda ministrar.
  Det bör man göra, däremot både för vad man gör och inte gör - och framför allt om beskeden om regeringens politik blir alltför diffusa eller rent motstridiga.

18 sept Kommer 3

18 sep Kommer 2

18 sep Kommer 1

17 sept Första fp-mötet efter valet (kommer)

17 sept Kommer 3

17 sept Kommer 2

17 sep Kommer 1

17 september 2014: Lill död

En dyster dag: Gunnela ringer vid 12.30-tiden och rapporterar att hennes mor, Lill Mogensen, just avlidit.
  Oerhört tråkigt.
  Frid över henne- jag tyckte mycket om Lill.
  (Jordfästning 17 oktober 2014 i Djursholms kapell 14.30)

16 september 2014: Till SPF i Bålsta

Första engagemanget efter riksdagsvalet.
  Nej, det är inte De utslagnas förening (under bildande) som kallat.
  Det är SPF - Sveriges Pensionärsförbund - i Bålsta som har en studiecirkel under ledning av omvalde fullmäktigeledamoten Håkan Welin (fp) om Europakunskap.
  Jag har nöjet att under halvannan timme tala om arbetet i riksdagens EU-nämnd, att den är en beslutande miniriksdag och vars beslut gäller genast, detta i motsats till utskottsutlåtandena som ju prövas av riksdagen i plenum.

16 sept Kommer 5

16 sept Kommer 4

16 sept Kommer 3

16 sept Kommer 2

16 sept Kommer 1

tisdag 7 oktober 2014

6 oktober 2014: Åsa Romsons bilder

När Expressen (lib) i dag publicerar en bild på Åsa Romson som målar båt 2011 - förra mandatperioden i riksdagen - hävdar hon att bilden är av copy right-karaktär.
  Det argumentet hade varit mer bärkraftigt om inte Åsa Romsons parti hade röstat nej till upphovsrättshavares rätt till ersättning.
  Det finns ett talande ord för det vice statsministern uttrycker: Hyckleri.

måndag 6 oktober 2014

6 oktober 2014: Grattis, Åsa Romson!

Att göra självmål i första minuten resulterar - jag är sportkunnig, skall jag säga - alltid i uppförsbacke.
  Där har Åsa Romson denna dag försatt sig.
  Först avslöjar Expressen att hon målat sin båt med giftiga färger, gång efter annan.
  Sedan tar hon flygplan från Bromma, den flygplats som hon och miljöpartiet vill lägga ner.
  Slutsatserna draga sig själv.
  Dock knappast Åsa Romson.
  Hon lever gott, dock inte som hon lär.

15 september 2014: Regering (?)

Så har då statsminister Reinfeldt lämnat in Alliansregeringens avskedsansökan. Den beviljades av Talmannen.
  Men vad skall komma?
  Jag tycker det en enkelt. En ständig kriskommission (s).

14 sept Valresultat3 Kommer

14 sept valresultat 2 Kommer

14 sep Valresultat 1

14 september 2014: Min valaffisch nedtagen

Nu är det mörkt och jag åker och tar ner min samlade valaffischering, uppsatt nära Stocksunds torg.
  Jag tycker den är ståtlig.
  Vad sägs?

14 sept Valprognos 2 Kommer

14 sept Valprognos 1 Kommer

14 september 2014: Stängt!

Klockan är 20.00 slagen och rösträkningen börjar.
  21.00 börjar siffrorna på TV bli säkrare.
  På en punkt ser jag ut att bli sannspådd: Miljöpartiet gör ett fruktansvärt dåligt val, under 9 procent mot de 17 procent partiet fick i EU-valet den 25 maj.
  Jag är inte förvånad över fp-resultatet, jag har länge spått 5-6 procent - men hoppats på högre.
  Sverigedemokraterna ser ut att få 13 procent, lite mer än jag trodde, jag hade tippat 10-11. Men det kommer säkert att visa sig att martyrskapet lönat sig, främst på landsbygden.
  Socialdemokraterna kommer långt från målet 35 procent, tycks bara bli 31-32 procent. Ett nytt bakslag för den blivande regeringsbildaren.

14 september 2014: Amorina - avbrott i valdagen

I dag är det också Hembygdsföreningarnas dag - och jag gör ett avbrott för att i Stocksunds bibliotek lyssna till några som studerat 2014 och 1939 och vad som då timade i hembygden i krigsutbrotten.
   Mycket´intressant. Jag får återkomma i ärendet.

14 sept Valdag Kommer 2

14 sept Valdag kommer 1

14 september 2014: Valdag

Klockan 09.50 går jag till vallokalen, för att dela ut valsedlar.
  Det är jätteroligt kan jag tala om. Jag har stått vid samma vallokal - plus några andra - sedan 1991.
  Många återseenden, jag tror att jag känner en stor del av väljarkåren.
  Och råttan från 25 maj i år finns också kvar.

13 septmber 2014: Valrörelsen är över

Så är då valrörelsen över, trots den avslutande TV-duellen mellan Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt. Jag tittar - men hur många tar intryck? Nya frågor? Nej. Roliga frågor? Nej. Spännande? Nej. Tröttsamt? Ja - valrörelsen är över, man känner sig utpumpad. 
  Vilken valrörelse var detta för mig?
  Jag började som 11-åring att dela ut valsedlar för Linje 3 i folkomröstningen om pensionssystemet 1957. Sedan var jag livligt engagerad vid extravalet 1958 och riksdagsvalet 1960, då Mor var bara några tiotal röster från att komma in i riksdagen. Bertil Ohlin besökte oss i hemmet i Viskafors, minns jag. Folkpartiet i Södra Älvsborgs valkrets gick fram med tre listor, Axel Gustafsson i Borås som var sittande riksdagsman vann knappt före Mor Margareta och en fabrik Svenningsson i Svenljunga.
  Så var det kommunalval 1962, Far återvaldes till fullmäktige för tredje gången. 1964 var det Mbs-valet i fyrstadskretsen, men jag stödde Mittenpartierna, så även 1966 i Lund. 1968 års val präglades av Sovjetunionens överfall 21 augusti på Tjeckoslovakien, jag var ombudsman för folkpartiet i Lund och träffade Olof Palme för första gången. På AF i Lund hade Gunnar Hedlund och Sven Wedén stort gemensamt möte.
  1970 års val var första enkammarvalet, stor förlust för nye statsministern Olof Palme som knappt klarade också 1973 års val, jag var på Sydsvenskan och deltog inte aktivt i valrörelsen. 1976 var jag däremot mer aktiv som liberal, var bland annat värd för Per Ahlmarks besök i Malmö. Jag gjorde SDS-intervjuer med Olof Palme, Gösta Bohman, Per Ahlmark och Thorbjörn Fälldin, som alla gästade SDS-huset. (Fälldin talade länge med grafikern Krister Kristensson, också känd som Malmö FF:s och landslagets centerhalv i fotboll - men glömde sedan pipan vid besök i Barsebäck.)
  1979 års val var jag passiv i, som journalist på SvD. Det gällde även folkomröstningen den 23 mars 1980, den enda gång jag stött ett moderatförslag, Linje 1. Valet 1982 gick inte bra, min analys var enkel men klarsynt: I valet mellan bra och dåligt väder, tenderar väljarna att föredra på. Olof Palme lovade bra väder för Ludvig Svenssons Gardinfabrik i Kinna medan Fälldin lovade problem, problem. Därför gick det som det gick.
  1985 var folkpartiets och Bengt Westerbergs stora segerval, jag minns valvakan på Birger Jarl i Stockholm - vilken fest! 1988 års val var ganska avslaget i skuggan av mordet på Olof Palme 1986, 1991 blev det regimskifte med Carl Bildt som statsminister - jag rådde honom att inte tillsätta någon integrations- och invandrarminister men han lyssnade inte - och sedan inleddes 1994 den tolvåriga epoken Ingvar Carlsson-Göran Persson, med EU-omröstning 13 november 1994 och Euro-omröstning och mordet på Anna Lindh 2003. Ministären Persson satt kvar till 2006, alltför länge, skall sägas. Och sedan jag blivit riksdagsman vid valet 2002, 2006 och 2010 har jag varit aktiv i politiken på heltid - förtroendevald har jag varit sedan 1970 med några decenniers journalistjobb som avbrott.
  Hur många valrörelser blir det?
  Med EU-valen 1005, 1999, 2004, 2009 och 2014 blir det 24.
 Det har varit intressant.

13 september Kommer 5

13 september Kommer 4

13 september: Kommer 3

13 september 2014: Halvmaran stänger stan

I dag var det en s.k. halvmara i Stockholm.
  För mig blev det en helmara: Hur komma fram? Till p-garaget vid Brunkebergstorg var det omöjligt. jag lyckades få en plats á 153 kr i Åhlénsgaraget.
  Måste löpartävlingar resultera i trafikkaos?

13 sept Kommer 2

13 sept Kommer 1

13 september 2014: Far 96

I dag skulle Far ha fyllt 96 år.
  Han hade ett bra liv men avled, 80 år gammal, för tidigt.
  Banverket blev hans död.

13 sept Dan före dan

12 septetmber 2014: Slutdebatt - betyg

För det första tycker jag inte att TV skall bestämma hur politiker skall debattera eller besluta vilka ämnen som skall debatteras. Det skall partierna - de som går till val - göra. Det gäller även dagens slutdebatt i TV.
  Totalt sett har utfrågningarna och debatterna likväl varit bra denna valrörelse.
  I dagens slutdebatt gynnades centerpartiet och vänsterpartiet inledningsvis genom att själva få debattera, det gjorde att de partierna kom fram bättre än andra. Sverigedemokraternas gynnades också av att i praktiken bara få svara på sina favoritfrågor. Moderaterna, folkpartiet, kd, miljöpartiet och socialdemokraterna kom mest bort - låt vara att det blev en lång, men i sak tråkig, arbetslöshetsdebatt mellan Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt som gynnade de partiledarna medan alla de andra sex kom bort.
  Betyg på utfrågarna: Fyra av fem stjärnor.
  Stefan Löfven: Tre stjärnor
  Fredrik Reinfeldt: Tre stjärnor - med ett litet plus
  Gustav Fridolin: Två - kom mest bort av alla
  Jan Björklund: Tre
  Annie Lööf: Fyra
  Jimmie Åkesson: Ett och fem, ett för övriga frågor, fem för alla frågor om sitt specialområde, det är otroligt hur medierna överlag gynnat sverigedemokraterna denna valrörelse
  Jonas Sjöstedt: Tre
  Göran Hägglund: Två - försvann långa stunder-

Detta kommer att resultera i framgångar för Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och kanske Socialdemokraterna, övriga partier går tillbaka. Storförloraren i valrörelsen blir miljöpartiet, grundlagt under utfrågningen av Gustav Fridolin då han inte kunde svara på skolfrågorna. En underkänd, valrörelse, man förstår att miljöpartiet är emot betyg.

12 september Kommer 5

12 sept Kommer 4

12 sept Kommer 3

12 sept Kommer 2

12 sept Kommer 1

11 sept Kommer 5

11 sept Kommer 4

11 sept Kommer 3

11 sep Kommer 2

11 sep Kommer 1

söndag 5 oktober 2014

5 oktober 2014: Två stater - en finns

Sveriges nya regering skall erkänna Palestina. Det föranleder nu diplomatiska protester i Tel Aviv.
  Att konflikten mellan Israel och Palestina måste lösas genom att två stater får säkra och erkända gränser, är huvudbudskapet i Oslo-avtalet. Att det finns tokstollar - jag har på senare tid noterat professorn Torbjörn Tännsjö och en fi-företrädare som deltog i en debatt där jag företrädde folkpartiet - bara vill ha en stat, tillhör det bisarra (men oroande).
  Nu finns det dock bara en stat ännu, Israel. Den palestinska myndigheten är ännu ingen stat, man har inte full rådighet över sitt territorium, därtill - det bör sägas i klartext - förhindrad av Israel på grund av de ständiga attackerna mot Israel och efter valet då Hamas vann på Gazaremsan oförmågan att leva upp till Oslo-avtalets intentioner.
  Man kan inte kompromissa med en part som vill förgöra en, utplåna ett folk.
  Sverige borde inte nu erkänna staten Palestina, eftersom dess regering inte har rådighet över sitt territorium - vilket den bör få efter förhandlingar som leder till både fred och frid - och inte heller har en sådan organisation inom landet att den har full judiciell självständighet. Att landet dessutom behöver demokrati med fria val, självständig förvaltning, domstolar oberoende av regeringsmakten och så vidare tillhör också saken.
  Att erkänna ett sådant land som Palestina är nu, bryter mot Sveriges tidigare sätt att hantera internationella konflikter.
  Statsrådet Wallström har säkert insett detta - och jag är övertygad om att t.ex. förre utrikespolitiske talesmannen, nuvarande Talmannen Urban Ahlin, i grunden delar åsikten att Palestina bör erkännas först när dess regering har rådighet över sitt eget territorium.
  Illa skött, regeringen.

10 sept Kommer 4

10 sep Kommer 3

10 sept Kommer 2

10 sept Kommer 1

10 sep Fyra dagar kvar

9 september 2014: Fem dagar kvar

I dag är det fem dagar kvar till val 2014.
  Efter valet?
  Om jag skall tippa: Politiskt osäkert - men inte nyval.

9 sept Kommer 4

9 sept Kommer 3

9 sept Kommer 2

9 sept Kommer 1

8 sept Kommer

5 oktober 2014: Bert Levin död

En bild från valrörelsen 1968, med Per Ahlmark, Carl Tham,
Sven Wedén, Ola Ullsten, Margareta Holmstedt och
Lennart Rydberg i första raden på trappan vid Sergels torg.
Bert Levin, fp-kandidat från Uppsala, går bakom Lena
Hammarberg - blivande hustrun  - mitt emellan Tham och Wedén.
Jag ser att Bert Levin är död (1939-07-22 -2014-09-30).
  Tråkigt. Man blir sorgsen. Jag tänker genast på hans Lena, sjuksköterska, på valaffisch 1968, syster till Thomas Hammarberg, hon gjorde i sinom tid en otroligt stor insats för sin Bert efter dennes olycka, mer därom nedan.
   Bert Levin var min vän sedan mitten på 1960-talet. Han var född 1939 och hade varit aktiv i FPU är vi först möttes, kanske kring 1965 eller så.
  Han var aktiv folkpartist, då från Uppsala och var mycket nära att bli riksdagsman 1968. Bert var senare kanslichef i folkpartiets riksdagsgrupp. Jag hade så sent som för några år sedan kontakt med honom i ett ärende som jag sett att han varit drivande i, den stiftelse som folkpartiets riksdagsgrupp äger, De Geers stiftelse.
  Jag hittade papper om denna som Bert skrivit kring 1969 i riksarkivet, under fliken "Strödda papper" vilket måhända säger en del om den ordning som alltid präglat folkpartiets arkiv, numera ett minne blott.
  Vi borde ha ett Liberalt arkiv, jag har och skall nu som f.d. riksdagsman fundera på det.
  Bert blev senare ledarskribent på Dagens Nyheter från 1970-talets början, ungefär samtidigt som jag var på Sydsvenskan. Vi träffades ofta i riksdagen och annorstädes - och jag minns fortfarande att jag besegrade en ganska segersäker Bert i en bordtennismatch ute på TCO:s kursgård Bergendal i Sollentuna vid ett TCO-möte för ledarskribenter.
  Det tog Bert hårt att förlora i pingis, inte bara därför att DN redan då var bäst och stoltast utan därför att han också var en duktig bordtennisspelare - men visste väl inte att jag hade tävlingsspelat i ännu yngre år Boråstrakten med sådana aktiva som Hans Alsér (som jag dock aldrig mötte mer än som elev på Läroverket i Borås), Östen Gotthold och många fler, ja, dåvarande landslagsmannen i damlandslaget Eva Johansson, Borås, mötte jag en gång i Viskafors och hon vann faktiskt några bollar, men jag tror det blev 21-10, 21-3 eller liknande till mig.
  Sedan möttes vi aldrig mer.
  Bert blev 1976 efter åren på Dagens Nyheter statssekreterare hos Jan-Erik Wikström under de sex år som denne var utbildningsminister. Jag minns hur DN hade en ledare dagen då Bert utsågs till statssekreterare. Den behandlade energifrågan och hade rubriken "Snömos (c)". Det var Bert som skrivit den men det ville han inte medge, det var ju en smula pinligt att han skrivit denna ledare som innehöll flera sanningar om dåvarande centerledaren och nyvalde statsministern Thorbjörn Fälldin (c).
  Det blev sex framgångsrika år för svensk utbildning, kultur och inte minst mediepolitik under Wikströms och Levins ledning. De tillhör de få som satt kvar oavbrutet under sex år i regeringskansliet, ja, på samma post dessutom, Ola Ullsten och Birgit Friggebo bytte ju uppgifter under samma tid även om de var statsråd oavbrutet under de sex regeringsåren 1976-82.
  Efter valet 1982 tog Bert tillsammans med Thomas Berglund, senare chef för bland annat Securitas, initiativ till Pysslingen AB. Det handlade om att skapa alternativ till kommunal barnomsorg, starkt omstritt då som nu. Utan Berts och Thomas initiativ hade vi aldrig fått någon välfärdsdebatt, kommunerna hade haft monopol på såväl bra som dålig välfärd, valfriheten hade aldrig behövt tynga medborgarna.
  Det blev genast strid om Pysslingen, lagar stiftades men behovet av alternativ vann över dumheten. Vi fick senare också City-Akuten där den numera framlidne läkaren Santesson - som till Abbe Bonnier och Maj Santesson - skapade en nisch för snabb behandling. Socialdemokraterna och dåvarande vpk rasade och tvingade ett år City-Akuten stänga för "pengarna var slut" - men åter segrade behovet över ideologin.
  Mycket av detta var Bert Levins förtjänst - han var den ideologiska spjutspets som valfrihet inom välfärden behövde. Tack Bert!
  De sista åren förmörkades av en olycka som Bert råkade ut för i skidbacken för ett tiotal år sedan och som gjorde honom mycket illa, lam för att säga som det var. Ingen egen rörelseförmåga, svårt att tala, han blev utlämnad till andras - främst Lenas - omsorg i allt. Men intellektet och viljan att vara med stod sig, jag hade nöjet att ta emot Bert flera gånger vid liberala möten i riksdagshuset och kunde där, tyvärr med svårighet på grund av Berts problem att tala, utbyta tankar och idéer. Bert bar sin olycka med stort jämnmod och inre kraft, det måste ha varit svårt för en så idérik person att inte kunna göra sig förstådd.
  Nu är Östersundsfödde Bert borta. Begravning äger rum den 22 oktober 2014, Hoppets kapell på Gunnar Asplunds Skogskyrkogården. Hoppet var något som karakteriserade jazzentusiasten Bert.
  Den som vill hylla Bert, som 2006 av agna pengar donerade 3 miljoner kr till en musikstiftelse, kan ge en gåva till Bert Levins Stiftelse för Jazzmusik, SEB 5851-1027149.

8 sept Kommer 4

8 sept Kommer 3

8 sept Kommer 2

8 sept Kommer 1

7 september 2014: Vad kostar emigrationen?

I Sverige har vi ju en intensiv debatt om vad invandringen kostar, det är sverigdemokraternas enda valfråga.
  I andra länder är frågan: Vad kostar utvandringen?
  Ett sådant land är Spanien, med ungefär 46 miljoner invånare (UD-uppgift 2014) varav 12,2 procent är invandrare.
  Men utvandringen? Jo, sedan 2008 till 2012 var det ungefär 700.000 spanjorer som utvandrade, alltså halvannan procent av befolkningen. Vart? Europa? Nej, de flesta åkte iväg till Latinamerika - inte minst därför att man där utom i Brasilien talar spanska.
  Visst har Spanien ekonomiska problem hemma, men detta att man blir av med så många spanjorer innebär en ytterligare påfrestning fast det inte ser ut så i statistiken.
  Varför? Jo, det är de mest företagsamma, initiativrika och ofta välutbildade som emigrerar. Och tar med sig sin lusta att arbeta och försörja sig i andra länder. Statistiskt är det bra för Spaniens skyhöga arbetslöshet hade varit ännu värre om de varit kvar (rent statistiskt) men verkligheten är det omvända: Det var de som skulle sätta fart på landets ekonomi som försvann.
  Under 2013 var det 545.890 spanjorer - inkl. tidigare invandrare - som lämnade Spanien, åter för Latinamerika där Peru, Argentina (som fått en renässans genom att påven kommer därifrån), Chile och Colombia är länder som lockar.
  Vilken slutsats vi skall dra av detta i Sverige?
  Jo, samma som när den stora utvandringen, över 1 miljon svenskar 1860-1910 (av en befolkning på 4-5 miljoner) som sökte sig till USA: Statistiskt var det bra, i verkligheten var det de mest företagsamma som försvann.

5 oktober 2014: Ständig kriskommission

Vi har fått en ny regering.
  Dvs en Ständig kriskommission (s/mp)

7 september 2014: En försenad utrikesminister

Den som väntar - får vänta. Denna dag skall utrikesministern valtala - men sanningen är att han uppenbart har varit mycket efterfrågad denna söndag i Sundbyberg (eller är det trafikproblem därifrån) för han är mer än en timme försenad.
  Det blir  emellertid ett bra samtal oss emellan - moderaterna och folkpartiet har valstugorna intill varandra och på andra sidan finns Förbundet Kommunist men de har, säger jag till Carl Bildt, funnit det vara bäst att stänga innan han kommer.
  Jag förstår varför.
  För det finns inget - utvecklingen nu under Putin till trots - som haft så stor betydelse för så många människors hopp om en bättre framtid som Berlinmurens och Sovjetunionens fall 1989. Det gjorde att världen blev bättre för 100-tals miljoner människor.
  Nu är nästa steg, utöver demokratiseringen av Kina, att det gamla geopolitiska tänkande från Stalins tid i Sovjet drivs ut ur dagens Ryssland.
  Rysslands största bristvara är i dag demokrati.

7 septe 2014: En märklig debatt

I dag var jag fp-föreeträdare vid en märklig debatt, i Medborgarhuset vid Medborgarplatsen. På plats var företrädare för fyra partier, debattledning - och tre åhörare.
  Utanför pågick också valrörelse.
  Inne blev det en intressant debatt om livet och politiken, rättvisa och orättvisa, mellan publiken och partiföreträdarna.
  Ett givande meningsutbyte mellan företrädare för folkpartiet, moderaterna, socialdemokraterna och miljöpartiet.
  En väl använd dag.

7 sept Kommer 4

7 sept Kommer 3

7 sept Kommer 2

7 sept Kommer 1

7 sept 2014 En vecka kvar

Söndag - en vecka kvar till riksdagsvalet.

6 sept Kommer 5

6 sept Kommer 4

6 sept Kommer 3

6 sept Kommer 2

6 sept Kommer 1

5 sept Kommer 4

5 sept Kommer 3

5 sept Kommer 2

5 sept Kommer 1

4 sept Kommer 4

4 sept Kommer 3

4 sept Kommer 2

4 sept Kommer 1

3 sept Kommer 4

3 sept Kommer 3

3 sept Kommer 2

3 sept Kommer 1

2 sept Kommer 4

2 sept Kommer 3

2 sept Kommer 2

2 sept Kommer 1

1 sept Kommer 3

1 sept Kommer 2

1 sept Kommer 1

31 aug Kommer 3

31 aug Kommer 2

31 aug Kommer 1

30 aug Kommer 4

30 aug Kommer 3

30 aug Kommer 2

30 aug Kommer 1

29 aug Kommer 4

29 aug Kommer 3

29 aug Kommer 2

29 aug Kommer 1

28 aug Kommer 3

28 aug Kommer 2

28 aug Kommer 1

27 augusti 2014: Skoldebatten i TV

I dag var det TV-debatt om skolpolitiken - det var Björklund mot alla.
  Betyg: Björklund - MVG
              Löfven - G
              Fridolin - ej G
              Sjöstedt - ej G
             Åkesson - utom tävlan
Men jag vill ändå säga det, trots att Björklund i sak sopade mattan med övriga deltagare, att jag anser att TV inte skall tillåtas bestämma vem partierna anser skall företräda dem. Nu hade TV bjudit in partiledarna - och tre av dem kom inte. Då ville TV inte acceptera att andra företrädare för de tre partierna - moderaternas, centerpartiets och kristdemokraternas stolar var tomma.
  I detta läge valde Stefan Löfven att kritisera Fredrik Reinfeldt för att denne inte kom. Men det är inte TV som skall avgöra vem partierna skall sända, det avgör partierna.
  Om socialdemokraterna hade velat ställa upp med Ibrahim Baylan (s) skulle det ha varit helt i sin ordning.
  Jan Björklund borde markerat att det inte är TV som bestämmer den politiska dagordningen. Han borde faktiskt ha sagt ifrån att - trots Löfvens obegripliga ståndpunkt att det är TV som skall bestämma vem som skall debattera för partierna - om inte moderaterna, centerpartiet och kd får sända vem de vill ha som debattör, då borde han inte heller ställt upp.

27 aug Kommer 2

27 aug Kommer 1

26 aug Kommer 3

26 aug Kommer 2

26 aug Kommer 1