fredag 12 december 2014

12 novmeber 2014: Övergångsregler

Jag ser att journalister diskuterar övergångsregler för politiker. Det kan finnas skäl för det.
  Men hur är det med journalister?
  Får man gå utan karenstid med alla sina kunskaper från t.ex. SvD till, från TV4 till DN, från Expressen till Aftonbladet och tvärtom - för att nu ta några exempel.
  Däremot behövs ingen karenstid för att gå från redaktör på NU till chefredaktör för Dagens Nyheter, ett annat känt exempel.
  Den övergången behövde DN.

6 november 1632

Denna dag låg dimman tät över Lützen - och därför föll Göteborgs med flera grundares Gustav II Adolf sedan har ridit vilse i dimman.
   Slutsats: Man skall vara observant på vädret innan man äter 6 novemberbakelser.

5 nov Kommer 4

5 nov Kommer 3

5 nov Kommer 2

5 nov Kommer 1

4 nov Kommer 4

4 nov Kommer 3

4 nov Kommer 2

4 nov Kommer 1

3 nov Kommer 4

3 nov Kommer 3

3 nov Kommer 2

3 nov Kommer 1

3 november 2014 Dagens grattis

I dag ber jag att få gratulera min lillebror Åke som fyller ynka 67 samt matematikläraren Peter i Karlstad som samlat ihop imponerande 68.
  Grattis!

2 nov Kommer 4

2 nov Kommer 3

2 nov Kommer 2

2 nov Kommer 1

1 nov Kommer 4

1 nov Kommer 3

1 nov Kommer 2

1 nov Kommer 1

31 okt Kommer 4

31 okt Kommer 3

31 okt Kommer 2

31 okt Kommer 2

31 okt Kommer 1

30 okt Kommer 4

30 okt Kommer 3

30 okt Kommer 2

30 okt Kommer 1

29 okt Kommer 4

29 okt Kommer 3

29 okt Kommer 2

29 okt Kommer 1

28 okt Kommer 4

28 okt Kommer 3

28 okt Kommer 2

28 okt Kommer 1

27 okt Kommer 4

27 okt Kommer 3

27 okt Kommer 2

27 okt Kommer 1

26 okt Kommer 4

26 okt Kommer 3

26 okt Kommer 2

26 okt Kommer 1

25 okt Kommer 4

25 okt Kommer 3

25 okt Kommer 2

25 okt Kommer 1

torsdag 11 december 2014

11 december 2014: Dagens Dikt

Den är hämtad ur Pressens Tidning april 1980 och skriven av min framlidne vän Alf Henrikson:

Journalistikens villkor

Familjenotisernas redaktör
är omutligt sanningskär.
Reportern som sysslar med stölder och mord
vet även vad saklighet är.
Av fakticitetens heliga sak
 är idrottens kännare frälst,
Men om böcker, atomer och politik
kan vi skriva vad fan som helst.

24 okt Kommer 3

24 okt Kommer 2

24 okt Kommer 1

24 oktober 2014: FN-dagen

I dag är det en dag som alla borde flagga för, är, minnas.
  FN-dagen.
  Det för i Sverige en minst sagt tynande tillvaro, i motsats till på 1960-. 70- och 80-talen.
  Men skall man fylla alla högtidliga deklarationer om mänskliga rättigheter med innehåll. måste man veta vad mänskliga rättigheter innefattar.
  Det skall vi minnas och påminnas om på FN-dagen, tillkommen den 24 oktober 1945 i San Fransisco.

Förenta Nationernas stadga

VI, DE FÖRENADE NATIONERNAS FOLK, BESLUTNA
  • att rädda kommande släktled undan krigets gissel, som två gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten outsägliga lidanden,
  • att ånyo betyga vår tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, på den enskilda människans värdighet och värde, på lika rättigheter för män och kvinnor samt för stora och små nationer
  • att skapa de villkor, som äro nödvändiga för upprätthållande av rättvisa och aktning för förpliktelser, härrörande ur fördrag och andra källor till den internationella rätten,
  • att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet,
OCH ATT I DESSA SYFTEN
  • öva fördragsamhet och leva tillsammans i fred med varandra såsom goda grannar,
  • förena våra krafter till upprätthållande av internationell fred och säkerhet,
  • godtaga grundsatser och införa metoder, som giva säkerhet för att vapenmakt icke kommer till användning annat än i gemensamt intresse, samt
  • anlita internationella verksamhetsformer för att främja sociala och ekonomiska framsteg för alla folk;
HAVA ÖVERENSKOMMIT ATT FÖRENA VARA ANSTRÄNGNINGAR FÖR ATT FÖRVERKLIGA DESSA SYFTEMÅL.
I enlighet härmed hava våra regeringar genom sina i San Francisco församlade ombud, vilka företett fullmakter, som befunnits i god och behörig form, enats om föreliggande Förenta Nationernas stadga och upprätta härmed en internationell organisation, som skall bära namnet Förenta Nationerna.

23 okt Kommer 3

23 okt Kommer 2

23 okt Kommer 1

22 okt Kommer 3

22 okt Kommer 2

22 okt Kommer 1

21 okt Kommer 3

21 okt Kommer 2

21 okt Kommer 1

20 okt Kommer 3

20 okt Kommer 2

20 okt Kommer 1

20 oktober 2014: Kan man lita på

En som man i alla fall kan lita på är SvD-krönikören Per Lindvall, inte heller denna dag (20 oktober) gör han någon besviken.
  (Lite besviken måste han dock själv vara eftersom euron finns kvar.)
  Det går åt h-lv-t- med hela ekonomin, i Sverige och utomlands.
  I dag är det slut på sötebrödsdagarna, som väntat - det har det varit i flera år, enligt Lindvall.
 Det är tomt, tomt - som hos Magdalena Andersson.
  Och vad skall vi göra? Sänka räntorna ännu mer och låna.
  Vem som skall betala?
  Grekerna, månntro?

19 okt Kommer 3

19 okt Kommer 2

19 okt Kommer 1

18 oktober Kommer 3

18 oktober 2014: Tomt - men var?

Finansminister Magdalena Andersson (s) beklagar att det är "tomt i ladorna".
  Hmmm - tomt var?

18 okt Kommer 2

18 okt Kommer 1

17 okt Kommer 3

17 okt Kommer 2

17 okt Kommer 1

16 okt Kommer 3

16 okt Kommer 2

16 okt Kommer 1

7 nov Kommer 1

fredag 7 november 2014

7 nov 2014: Mer om PKP

Planskilda korsningspartiet, PKP, var verksamt i Vaxholms kommun  1973-88.
  Det blev invald i fullmäktige vid fem val i rad.
   Partiet bildades inför valet 1973 på grund av missnöje med trafiksituationen i kommunen.
   Bland många kommuninnevånare fanns missnöje med att det på helger och under sommaren uppstod långa, stillastående köer på Roslagsvägen (länsväg 276).
  PKP krävde att en vägkorsning utanför Åkersberga omedelbart skulle byggas om till en provisorisk planskild korsning.
  Korsningen låg vid RosenkällaE18 (då E3).
  Åkersberga var
1974-1982 centralort i Vaxholms kommun, 1983 delad i Vaxholms och Österåkers kommuner.
   Partiet startade sin kampanj enbart tio dagar före valet 1973, och lyckades få uppmärksamhet även i riksmedier.  Det kom in i kommunfullmäktige med två mandat.
  I valet 1976 gick de fram till sex mandat och blev vågmästare, samt fick representation i kommunens styrelser och nämnder.
   PKP kom att utnyttja sin ställning för att stödja ett borgerligt styre under kommunalrådet Lennart Neckman (m).
  I valet 1979 fick partiet sitt bästa valresultat med cirka 18 procent av rösterna och sju mandat i kommunfullmäktige.
  Efter 1982 års val utsågs en av PKP:s politiker till kommunfullmäktiges ordförande.
  I valet 1985 fick PKP två mandat, och bestämde sig för att inte ställa upp i 1988 års val.
  Partiet var ett enfrågeparti.
  Det gällde särsklt 1973.
  Vid följande val hade PKP emellertid ett program som omfattade samtliga kommunalpolitiska områden.
  Efter samarbete med centern, moderaterna och folkpartiet fick partiet företrädare i samtliga kommunala nämnder och tidvis även ordförandeposten i kommunfullmäktige, byggnadsnämnden, miljö- och hälsovårdsnämnden, trafiknämnden och valnämnden.
   När PKP bildades hade beslut om att bygga en planskild korsning redan fattats på länsnivå, men bygget fanns inlagt länge fram i planerna. 
  Den planskilda korsningen kom så småningom till stånd.
Valresultat:
1973:  2 av 49 mandat i Vaxholms kommun (584 röster).
1976: 6 av 49 mandat i Vaxholms kommun.
1979: 7 av 49 mandat i Vaxholms kommun.
1982: 6 av 41 mandat i Österåkers kommun
1985: 3 av 41 mandat i Österåkers kommun.

7 nov: Planskilda korsningspartiet

Det har funnits många speciella lokala partier.
   Här kan du läsa om Planskilda korsningspartiet i Vaxholm som tog mandat 1973, 1976 och 1979, samt 1982 och 1985.
 

15 okt Kommer 1

15 oktober 2014: Översynsdags

Häromdagen var det bilen, i dag skall jag själv undersökas, granskas.
  Det behövs säkert.
  Är man 68 10/12 år och har haft en hjärntumör men överlevt märker man dels krämpor som inte ens är i närheten av att vara så allvarliga som det kan tyckas, dels sätter man värde på livet på ett nytt sätt.
  Jag har observerat att man inte är odödlig längre.
  Förfärligt. För jag vill vara med och se vad som händer.
  Tack till doktor B. för dagens besiktning.
   Bilen kostade nästan 6.000 kr närdagen, doktor B och vårdcentralen kostade 200 kr.
   Det måste ha varit någon annan som betalat resten?
   Tack alla skattebetalare (utom de som fuskar).

14 okt Kommer 3

14 okt Kommer 2

14 okt Kommer 1

14 oktober: NU-styrelse

Jag är glad över att ha tillhört NU:s lilla ledning, som medarbetare och i styrelsen, under mer än 25 år.
   Tänk att denna tidningen lever vidare medan andra - mycket mer omskrivna - lever upp och försvinner.
   Varför?
   Jo, NU har ett budskap.
   Kämpande liberalism.
   I en värld full av nationalism, kommunism, konservatism, socialism och jag vet inte vad behövs en tidning som i varje del apellerar till verklig solidaritet samtidigt som man bejakar rationalitet, utveckling och modernt miljötänkande av förvaltarskapstyp.
  Den liberalismen blir kanske aldrig stor. procentuellt sett i val.
  Men den påverkar ständigt alla andra att fundera kring frågan: Om du vill leva i frihet och ta ansvar för framtiden, hur måste du då agera just nu?
  I dag har NU styrelsemöte.
  Bokstäverna i tidningen är alltid bra.
  Siffrorna för 2014 ser också  hyfsade ut.
  Men som alltid strävar vi efter fler abonnenter.
  Själv har jag redan betalat prenumerationen över valet 2018. 490 kr per år kostar det. Pg 5 90 97-6.
  Det vore roligt om fler gjorde som jag.
  NU behövs.

14 oktober 2014: Bilservice

Hur det än är: Även den finaste bil, vårdad väl, behöver service.
  Denna dag är det dags.
  Märkesservice kostar, noterar jag. Men det blir i alla fall någon krona under 6.000.
  Man baxnar - och förstår att det finns en marknad för annat än märkesunderhåll.

13 okt Kommer 1

13 okt Kommer 2

13 okt Kommer 1

12 okt Kommer 3

12 okt Kommer 2

12 okt Kommer 1

12 oktober 2014: Tes

Deet är roligt att ha roligt

11 okt Kommer 3

11 okt Kommer 2

11 okt Kommer 1

10 okt Kommer 3

10 okt Kommer 2

10 okt Kommer 1

10 oktober 2014: Sten 90

I dag fyller Sten M 90 år. Imponerande ålder. Grattis!
  Trevlig uppvaktning. Bra tal av  Sten!

10 oktober 2014: Regeringen en vecka

I dag har regeringen Löfven fyllt en vecka.
  Det har gått utmärkt - vi har nu dels en enveckasförsvar, dels en enveckasregering.
  Vem som är starkast av dem?
  Ja, inte är det regeringen ...

9 okt Kommer 4

9 okt Kommer 2

9 oktob Kommer 3

9 oktober Kommer 1

8 okt Kommer 3

8 okt Kommer 1

8 okt Kommer 2

8 oktober 2014: Bättre och bättre dag för dag

Minns ni kupletten Bättre och bättre dag för dag?
  Det är regeringens nya signatur.
  Det stämmer.
  Det går bättre och bättre dag för dag för dels Jonas Sjöstedt, dels oppositionen.

7 okt Komemr 3

7 okt Kommer 2

7 okt Kommer 1

6 okt Kommer 3

6 okt Kommer 2

6 okt Kommer 1

5 oktober 2014: Så bra som man väntat

Hur har det gått för den nya regeringen?
  Jag önskade ju lycka till häromdagen och vill säga att starten - låt vara inte från Bromma - har varit exakt så bra jag trodde.
  Varje förändring måste i alla fall bli till det bättre.

5 okotber Kommer 3

5 okt Kommer 2

3 oktober 2014: Ny regering

Så har då Stefan Löfven tillträtt som ny statsminister.
   Lycka till!

5 okt Kommer 1

4 okt Kommer 3

4 okt Kommer 2

4 okt Kommer 1

3 okt Kommer 3

3 okt Kommer 2

3 oktober 2014: Zlatan med flera

Dagens födelsedagsfirare:
Zlatan - grattis på 31-årsdagen!
Christer Nylander - grattis på 46-årsdagen!
Alexander - grattis på 26--årsdagen

2 okt Kommer 3

2 oktober Komer 1

2 okt Kommer 2

1 okt Kommer 1

lördag 1 november 2014

1 november 2014: Men deet är ju ännu värre!

Förtroendet för regeringen kommer att öka när den infriar sina löften, säger partisekreterare Carin Jämtin (s).
  Kul sagt.
  Men om det skulle ha varit möjligt, skulle det faktiskt bli ännu värre.
  Men alla vet att det inte är möjligt.

1 oktober 2014: Men kommer detta att fungera?

Det är tur att Sverige har så stark ekonomi.
  För hur kommer denna förhandlingsregering att fungera?
  Så oförberedda som socialdemokraterna och miljöpartiet är att regera, har väl ingen svensk regering varit tidigare.
  Och oense är partierna också - för Jonas Sjöstedt är detta ju bingo, det är han som gjorts till vågmästare av Stefan Löfven!

1 okt Kommer 2

1 okt Kommer 1

1 oktober 2014: Inför kvöllens match

Det är inte ovanligt att fotbollsmatcher är spännande. Men dagens match i Malmö är osedvanligt spännande eftersom det är första gången på fjorton år - tror jag - som ett svenskt klubblag har chansen att vinn en match i högsta europeiska fotsutslagstävlen.
  Och jag tror faktiskt att MFF har en chans mot grekiska Olympiakos - det laget underskattar förmodligen svenskarna. Det kan straffa sig.
  Tips: 1-0 till MFF- för många mål blir det inte.
  Men MFF har ett ess: Markus Rosenberg. Hans är som den senare till AIK övergångne Dag Szepanski  en gång var: Inte världens bästa spelare, det mesta gjorda han fel. Utom att ha stod rätt framför mål när bollen kom. Och då - liksom Harry Bild än tidigare - small det i motståndarlagets bur.
  Låt mig i sammanhanget nämna en annan som det också small kring: Ove Ohlsson, IFK Göteborg och AIK. Och den unge Ove Grahn - innan han blev så bra att han fick agera över hela plan, han var där ungefär hälften så bra som Bosse Larsson, MFF:s bäste genom åren.
  Näst bäst i MFF någonsin: Karl-Erik Palmér, senare min kollega på Sydsvenskan, ha på sporten, jag på ledaravdelningen.
  Nisse Hult var också bra i mål, han släppte bara omöjliga bollar bakom sig.
  Och så Bertil Elmstedt, förstås.
  Slut på fotbollsnostalgin. 1-0 blir det i kväll.
 

1 okt Kommer 1

30 september 2014: Stor riksdagsfest

Som om minglet i den s.k. sammanbindningsbanan inte räckte bjuds riksdagens ledamöter och förvaltning vid varje riksdagsöppnande endera till Operan eller Konserthuset. Det är festliga föreställning med endera Birgitta Svendén (från lilla Voullerim, åk dit och titta på den vackra naturen som den kunde varit om inte Vattenfall gjort stora märken i naturen med sina uppdämningar, hemskt!) eller Stefan Bergström, jag känner båda av helt skilda orsaker.
  Det är bra att Sverige har så utmärkta musikaliska administratörer. Stefan Bergström är helt suverän som arrangör, kan jag berätta!

30 september 2014: Wer eine Reise tut ...

Den som gjort en resa, har alltid något att berätta - en sats som också finns i tysk översättning.
   Den här dagen blir jag uppringd av en schweizisk bekant, en indirekt släkting till mig, som just gjort en sådan resa.
  Det bubblar av glädje att få berätta.
  Jag njuter över denna glädje.
  Tänk att något som är så stimulerande kan förmedlas till andra så man bara blr glad.
  Tack för samtalet!

30 september 2014: Vad föreslog Åkesson? Ett läkartarparti!

Så är det nu klart att den nye talmannen efter sina konsultationer med de nya vice talmännen och partiledarna kommer att föreslå Stefan Löfven (s) som ny statsminister. Det blir för en ny minoritetsregering, det vet vi.
   Vi vet också att vänsterpartiet, som hela tiden tidigare sagt att partiet skulle rösta nej till varje regering där partiet inte självt har plats, har bytt åsikt. Partiet avser nu lägga ner sina röster.
  Det partiet har en princip för varje tillfälle.
  Men vad har sverigedemokraternas partiledare rekommenderat talmannen?
  Skall Sverige ha en statsminister?
  Vem?
  Ingen frågar Åkesson om hans linje - slöa journalister!
  Det här är viktigt eftersom Åkesson visserligen säger att hans parti kommer att rösta nej till Löfven - det är en sak - men vem vill sverigedemokraterna ha som statsminister?
  Är svaret ingen alls?
  Kanske inte Åkesson själv? Vem?
  Jag tror inte Åkesson - men jag vet inte - kunnat säga vare sig till Per Westerberg eller Urban Ahlin vem partiet vill ha, bara vem man inte vill ha.
  Och det här är just sverigedemokraternas - och dess väljares - dilemma: Man vill ha inflytande på någon fråga, men vill att andra partier skall ta ansvar för helheten.
  Sverigedemokraterna - och jag vet inte om deras väljare inser detta: Sverigedemokraterna är ett läktarparti.


  

30 sept Kommer 2

30 sept Kommer 1 1

30 september: Kungens tal

Så håller då kungen tal i stället för statsministern - som ju avgått eller avsatts om man så vill.
  Han ser tungsint ut, den avgångne statsministern.
  Kungens tal är helt ok.
  Inga jättebra formuleringar, tyvärr. Kan man inte få en talskrivare i gen av Ingemar Eliassons klass? Det är inget fel på nuvarande riksmarskalken Svante Lindqvist, men han är mer vetenskapsman än formuleringskonstens mästare.
  Och kungen behöver bra talskrivare, hans egen talang - vilken den nu är - ligger inte på det talade ordet.

30 september 2014: Riksmötet samlas

Som alltid: Högtidligt när riksdagen öppnas.
  Skönt att kungen slipper åka rulltrappa.
  Att komma i den stora entrén är något som jag själv nu gjort tolv gånger - jag skall medge att det känns, högtidligt, spännande, ansvarsfullt.
  Svenskt.
  Med alla finklädda människor som alla representerar något eller någon del av Sverige.
Riksdagens högtidliga öppnande är mer än en öppningsceremoni. Det är en del av Sverige, av tradition och framåtblickande.

29 sept Kommer 2

29 sept Kommer 1

29 september: Val av tredje vice talman

Det blir Esabelle Gingizian (mp).
  Lite roligt är det att Björn Söder som närmaste kamrat i Sveriges riksdag får en ledamot som han i grunden inte ens önskar skulle ha beretts tillträde till Sverige, i alla fall 90 procent av nuvarande tredje vice talmannen.

29 september; Vald av tredje vice talman

Det blir en lång procedur. Till slut finner ålderspresidenten Per Westerberg att efter tre omröstningar utan motkandidat är Björn Söder vald.
  Jag hade förordat en annan ordning än den som samtliga sju motståndarpartier valde - detta sedan sverigedemokraterna bytt åsikt sedan 2010.
  Då ville de ju inte att tredje största partiet skulle ha andre vice talmansposten, utan tredje största blocket, som råkade vara sd.
  Nu anser partiet att tredje största partiet skall ha andra vice talmansposten - bortblåst är idén om tredje största block, vilket är bra eftersom det formellt inte finns några block. Kanske skulle man i så fall kunnat hävda att c-fp-m borde haft andre vice talmansposten, de tre partierna är jus större än sd?
  Nej, principen om att tredje största parti skall ha posten är bra.
  Däremot borde övriga partier inte ha deltagit i den slutna voteringen utan avstått.
  Då hade det likväl blivit tre voteringar men klargjorts att det är tredje största partiet som utser sin kandidat, andra partier har inte med saken att göra.
  Varför man skall lämna blankröst i det läget är obegripligt, i andra voteringar tycker man ju på avståknappen.
  Genom det konstiga sättet att agera legitimerade man också "tycka-synd-om-sverigedemokraterna"-syndromet som uppenbarligen finns hos ungefär 12 procent av svenska folket inklusive det partiets egen ledning, man eftersträvar ju en vågmästarroll inte att ta ansvar.

29 september 2014: Val av förste vice

Det blir ju en enkel procedur: Det finns bara en kandidat, förre statsrådet Tobias Billström.
  Han har vuxit under sin tid som statsråd.
  Men talman var det nog bra att han inte fick bli denna gång.

29 september 2014: Val av Talman

Lite överraskande är det onekligen att till Talman väljs Urban Ahlin från Mariestad. Ett dåligt val är det dock inte - och jag tror att det är bra att Ahlin slipper bli utrikesminister, att efterträda Carl Bildt är nämligen inte lätt och skall man dessutom väga in vad vänsterpartiet säger sig vilja i utrikesfrågor - det partiet har ju en vindlande gång i utrikesfrågorna, litar helt till att dess politik inte får mer än marginellt genomslag - blir det ett näst intill omöjligt uppdrag.
  Jag känner inte Uran Ahlin personligen men har intrycket att han är en rekorderlig person som nästan alltid, men inte alltid, tror på det han själv säger. I EU-nämnden har jag i t.ex. frågan om erkännande av Palestina hört honom argumentera så man blir övertygad om att han tycker att det brister i den egna argumentation och att han i själva verket tycker tvärtom.

29 september 2014: Riksmötet samlas

I dag kl 11.00 samlas nyvalda riksdagen. Det blir upprop. I samma ögonblick tar mitt eget mandat som ombud för svenska folket slut, det började den 29 september 2002, blev alltså exakt 12 år.
  Skall bli intressant att följa den nya riksdagen, där finns många omdömesgilla och kloka företrädare.
  Sverige behöver en bra politisk ledning. Det är viktigt för utvecklingen i landet.
  När jag ser på valresultatet den 14 september noterar jag stora framgångar för ett parti som inte är berett att ta ansvar, sverigedemokraterna, och små för ett annat, vänsterpartiet.
  Jag tror att deras väljare hela tiden förlitar sig på att andra partier skall ta ansvar så att den politik de själva röstat för inte blir verklighet.

28 sept Kommer 3

28 sept Kommer 2

28 sept Kommer 1

27 sept Kommer 3

27 sept Kommer 2

27 sept 1

26 seot Kommer 4

26 sep Kommer 3

26 sep Kommer 2

26 sept Kommer 1

26 september 2014: Sista mötet

Lite konstigt känns det efter tolv år som riksdagsledamot: Dagens möte i EU-nämnden, som i sak inte tillhör de mest spännande jag varit med om under mina sex år i nämnden. är det sista riksdagssammanträdet för min del.
  Det har varit lärorikt. Jag har lärt mig oändligt mycket av sakkunniga ledamöter, statsråd, bisatte och så kallade sakkunniga ämnesråd.
  Göran Persson, då statsminister, sade en gång att EU-nämnden är som ett stort europeiskt universitet.
  Jag håller med.
  Och jag inser att det är just därför som EU behövs och som vänsterpartiet och sverigedemokraterna vill att Sverige skall lämna EU.
  Men för att citera Pindaros: Ingen människa är en egen ö.
  EU behövs.
  Tack snälla väljare för att ni såg till att jag fick vara med i EU-nämnden.
  Det har berikat mitt liv och gjort mig kunnigare om den värld som finns bortom horisonten.

fredag 17 oktober 2014

17 oktober 2014: Tack, hela landet!

Jag tycker att det var oklokt att 2007 ta bort beslutet om fria entréer på statliga muséer, jag minns att jag och Cecilia Wikström - jo, hon är nu EU-parlamentariker - på riksdagsgruppen hävdade att detta var en obetydlig besparing ekonomiskt och dyrbar politiskt. Vi fick inte fp-kamraterna med oss, än mindre moderaterna. 
  Jag tycker att vi hade rätt.
  Nu hör jag att det åter skall bli fria entréer på de 17 statliga muséer det gäller. Nu har kostnaden stigit till 180 miljoner kr, 2007 var besparingen 48 miljoner.
  Men en sak bör man veta:
  Det är nu i huvudsak Stockholm (plus Skokloster i Sigtuna kommun) som gynnas av detta, det som alla landets skattebetalare får stå för. Ty av de 17 muséerna ligger 14 i Stockholm, ett finns i Karlskrona, ett i Linköping och ett i Göteborg.
  Kanske skall man som boende i Stockholmsregionen i dag tacka landets alla skattebetalare för att de skickar ytterligare ungefär 180 miljoner kr till oss kring huvudstaden, plus någon liten skärv till Karlskrona, Linköping och Göteborg?
  Som regionalpolitisk åtgärd, hur befogad den än är från kulturutgångspunkter, helt huvudlös.
  Jag skall fråga landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (s), en förståndig karl, vad han tycker.
  Från Karungi till det närmaste statliga museet - Skokloster - är det väl ungefär 150 mil. Hör ni applådåskorna från Karungi och Haparanda! Nu får vi betala ytterligare till Stockholm!
 

24 sept Kommer 5

24 september 2014: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

För tio dagar sedan var det val, denna kväll sammanträder Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyd där jag är ledamot.
  Det känns konstigt: De valda har sitt mandat från valet 2010 och nu har det varit nytt val.
  Men förvaltningen måste gå vidare, människor vill att förvaltningen av viktiga ting - ditt hör miljöfrågor, absolut - skall fungera.
  Vi har en rad bullerfrågor på dagordningen.
  Jag påtar eftersom miljödomstolen givit nämnden rätt mot SL som kör bullrade tåg genom Danderyd att vi skall påtala via ett pressmeddelande att vi från nämnden och förvaltningen agerat i våra närboendes intresse. SL måste se till att det bullrar mindre från Roslagsbanan.
  Nämnden instämmer i mina åsikter - och ordföranden lovar att sända ut ett pressmeddelande.
  Det hamnar, ser jag, i Dagens Nyheter.
  Då blir det känt.

24 spt Kommer 1

24 sept Kommer 2

24 sept Kommer 3

24 september 2014: Riksbanken (kommer)

Senare under dagen har Riksbanksfullmäktige möte. Jag återkommer.

24 september 2014: Valutvärdering 2

Jag skrev ju om valutvärderingar häromdagen. Denna morgon är det åter dags att fundera - det sker tillsammans med Monica Renstig, nyvald fullmäktigeledamot i Danderyd, och LUF-ordföranden i Danderyd Saga Bowallius tillsammans med mig från De utslagnas skara. Varför? Och hur resonerade väljarna?
  En viktig fråga som vi vänder på är om kampanjerna lokalt lyckades. Uppfattade väljarna vårt budskap? 
  Det måste vi fundera mer på - kanske via enkätundersökning senare.
  Dessa har dock ett problem när det gäller kunskapsfrågor: Minns väljarna vad de tyckte och uppfattade?

23 sept Kommer 4

23 september 2014: En orättvis olycka

Ibland inser man livets förgänglighet, plåga, orättvisa.
  Ett långt telefonsamtal i dag påminner mig om detta, med en vän som jag håller högt.
  Hon - det är en hon - har tidigare drabbats av olycka, make som gått bort, nu äntligen fått bilda familj med eget barn - och så inträffar det att hennes nye make drabbas av sjukdom som är svår redan för andra att hantera, hur skall det då inte vara för den drabbade familjen?
  Man blir verkligen tagen. Om än själv drabbad av ohälsa tänker jag: Om det finns högre makter, varför kan inte svårigheter fördelas jämnare mellan oss människor?

23 sept Kommer 4

23 sept Kommer 3

23 september 2014: Valutvärdering 1

Det är gott om utvärderingar av valet förra söndagen. I dag äter jag lunch med folkpartiets chefsombudsman i Stockholms län Per Hammar och folkpartiets valplaneringschef i Danderyd Jan Backman för att fundera kring varför det gick bättre i Danderyd än resten av landet.
  I mitt riksdagsvaldistrikt gick till exempel folkpartiet fram 6,2 procent, i hela Danderyd fick vi nästan 12 procent i riksdagsvalet, 15,3 procent i landstingsvalet och 17.0 procent i fullmäktigevalet, ökningar överallt.
  Bör föranleda funderingar.
  En stor blombukett till Jan Backman och alla hans medarbetare, under alla omständigheter.

23 sept Kommer 2

23 sept Kommer 1

22 sept Kommer 4

22 sept Kommer 3

22 sept Kommer 2

22 september De utslagnas förening

Jag som nu tillhör De utslagnas förening (ännu obildad) ägnar dagen åt att packa ihop grejer i riksdagen.
  Det blir 35 lårar med material.

22 sept Kommer 1

21 sept Agenda (kommer)

21 september 2014: En vecka sedan

Nu har det gått en vecka sedan valet.
  Och det är bara en tidsfråga innan Sverige får en permanent kriskommission (s) som skall leda landet.

21 sept Kommer 2

21 sept Kommer 1

20 sept Kommer 4

20 sept Kommer 3

20 sept Kommer 2

20 sept Kommer 1

19 sept Kommer 4

19 sept Kommer 3

19 sept Kommer 2

torsdag 16 oktober 2014

19 sep Kommer 1

18 sept 2014: Mer från Lund kommer

18 september 2014: Mer från Lund

Apropå von Schwerin hade han också en annan fråga:
  - Varför kan man inte ligga i hängmatta i Argentina?
  Rätt svar ansågs vara:
  - Därför att det är för långt mellan träden där.

18 september 2014: Rätt svar om Västkustbanan

- Varför byggdes Västkustbanan?
   Frågan har onekligen fått ökad aktualitet efter folkomröstningen i Göteborg där svaret blev nej till trängselskatter - och därmed också till att landet i övrigt skall vara med och finansiera Västpaketet med 17 miljarder kr.
  - Varför byggdes Västkustbanan?
  Svaret var, enligt professorn i geografi Hans Hugold von Schwerin (professor från 1897, död 1912) i Lund detta:
  - Jo, för att de som skall åka mellan Lund och Göteborg skall slitta fara igenom det förbannade Småland.
 

18 sep Kommer 4

18 september 2014: Regeringen

Så är det klart: En minoritetsregering (s-mp). Med 38 procents stöd av väljarna.
  Budgeten får man igenom genom att Alliansen godtar den i sin helhet, enligt min mening. Har man släppt fram regeringen, utvärderas den i sin helhet vid valet 2018.
  Däremot kan misstroendevotum riktas mot framtida enskilda ministrar.
  Det bör man göra, däremot både för vad man gör och inte gör - och framför allt om beskeden om regeringens politik blir alltför diffusa eller rent motstridiga.

18 sept Kommer 3

18 sep Kommer 2

18 sep Kommer 1

17 sept Första fp-mötet efter valet (kommer)

17 sept Kommer 3

17 sept Kommer 2

17 sep Kommer 1

17 september 2014: Lill död

En dyster dag: Gunnela ringer vid 12.30-tiden och rapporterar att hennes mor, Lill Mogensen, just avlidit.
  Oerhört tråkigt.
  Frid över henne- jag tyckte mycket om Lill.
  (Jordfästning 17 oktober 2014 i Djursholms kapell 14.30)

16 september 2014: Till SPF i Bålsta

Första engagemanget efter riksdagsvalet.
  Nej, det är inte De utslagnas förening (under bildande) som kallat.
  Det är SPF - Sveriges Pensionärsförbund - i Bålsta som har en studiecirkel under ledning av omvalde fullmäktigeledamoten Håkan Welin (fp) om Europakunskap.
  Jag har nöjet att under halvannan timme tala om arbetet i riksdagens EU-nämnd, att den är en beslutande miniriksdag och vars beslut gäller genast, detta i motsats till utskottsutlåtandena som ju prövas av riksdagen i plenum.

16 sept Kommer 5

16 sept Kommer 4

16 sept Kommer 3

16 sept Kommer 2

16 sept Kommer 1

tisdag 7 oktober 2014

6 oktober 2014: Åsa Romsons bilder

När Expressen (lib) i dag publicerar en bild på Åsa Romson som målar båt 2011 - förra mandatperioden i riksdagen - hävdar hon att bilden är av copy right-karaktär.
  Det argumentet hade varit mer bärkraftigt om inte Åsa Romsons parti hade röstat nej till upphovsrättshavares rätt till ersättning.
  Det finns ett talande ord för det vice statsministern uttrycker: Hyckleri.

måndag 6 oktober 2014

6 oktober 2014: Grattis, Åsa Romson!

Att göra självmål i första minuten resulterar - jag är sportkunnig, skall jag säga - alltid i uppförsbacke.
  Där har Åsa Romson denna dag försatt sig.
  Först avslöjar Expressen att hon målat sin båt med giftiga färger, gång efter annan.
  Sedan tar hon flygplan från Bromma, den flygplats som hon och miljöpartiet vill lägga ner.
  Slutsatserna draga sig själv.
  Dock knappast Åsa Romson.
  Hon lever gott, dock inte som hon lär.

15 september 2014: Regering (?)

Så har då statsminister Reinfeldt lämnat in Alliansregeringens avskedsansökan. Den beviljades av Talmannen.
  Men vad skall komma?
  Jag tycker det en enkelt. En ständig kriskommission (s).

14 sept Valresultat3 Kommer

14 sept valresultat 2 Kommer

14 sep Valresultat 1

14 september 2014: Min valaffisch nedtagen

Nu är det mörkt och jag åker och tar ner min samlade valaffischering, uppsatt nära Stocksunds torg.
  Jag tycker den är ståtlig.
  Vad sägs?

14 sept Valprognos 2 Kommer

14 sept Valprognos 1 Kommer

14 september 2014: Stängt!

Klockan är 20.00 slagen och rösträkningen börjar.
  21.00 börjar siffrorna på TV bli säkrare.
  På en punkt ser jag ut att bli sannspådd: Miljöpartiet gör ett fruktansvärt dåligt val, under 9 procent mot de 17 procent partiet fick i EU-valet den 25 maj.
  Jag är inte förvånad över fp-resultatet, jag har länge spått 5-6 procent - men hoppats på högre.
  Sverigedemokraterna ser ut att få 13 procent, lite mer än jag trodde, jag hade tippat 10-11. Men det kommer säkert att visa sig att martyrskapet lönat sig, främst på landsbygden.
  Socialdemokraterna kommer långt från målet 35 procent, tycks bara bli 31-32 procent. Ett nytt bakslag för den blivande regeringsbildaren.

14 september 2014: Amorina - avbrott i valdagen

I dag är det också Hembygdsföreningarnas dag - och jag gör ett avbrott för att i Stocksunds bibliotek lyssna till några som studerat 2014 och 1939 och vad som då timade i hembygden i krigsutbrotten.
   Mycket´intressant. Jag får återkomma i ärendet.

14 sept Valdag Kommer 2

14 sept Valdag kommer 1

14 september 2014: Valdag

Klockan 09.50 går jag till vallokalen, för att dela ut valsedlar.
  Det är jätteroligt kan jag tala om. Jag har stått vid samma vallokal - plus några andra - sedan 1991.
  Många återseenden, jag tror att jag känner en stor del av väljarkåren.
  Och råttan från 25 maj i år finns också kvar.

13 septmber 2014: Valrörelsen är över

Så är då valrörelsen över, trots den avslutande TV-duellen mellan Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt. Jag tittar - men hur många tar intryck? Nya frågor? Nej. Roliga frågor? Nej. Spännande? Nej. Tröttsamt? Ja - valrörelsen är över, man känner sig utpumpad. 
  Vilken valrörelse var detta för mig?
  Jag började som 11-åring att dela ut valsedlar för Linje 3 i folkomröstningen om pensionssystemet 1957. Sedan var jag livligt engagerad vid extravalet 1958 och riksdagsvalet 1960, då Mor var bara några tiotal röster från att komma in i riksdagen. Bertil Ohlin besökte oss i hemmet i Viskafors, minns jag. Folkpartiet i Södra Älvsborgs valkrets gick fram med tre listor, Axel Gustafsson i Borås som var sittande riksdagsman vann knappt före Mor Margareta och en fabrik Svenningsson i Svenljunga.
  Så var det kommunalval 1962, Far återvaldes till fullmäktige för tredje gången. 1964 var det Mbs-valet i fyrstadskretsen, men jag stödde Mittenpartierna, så även 1966 i Lund. 1968 års val präglades av Sovjetunionens överfall 21 augusti på Tjeckoslovakien, jag var ombudsman för folkpartiet i Lund och träffade Olof Palme för första gången. På AF i Lund hade Gunnar Hedlund och Sven Wedén stort gemensamt möte.
  1970 års val var första enkammarvalet, stor förlust för nye statsministern Olof Palme som knappt klarade också 1973 års val, jag var på Sydsvenskan och deltog inte aktivt i valrörelsen. 1976 var jag däremot mer aktiv som liberal, var bland annat värd för Per Ahlmarks besök i Malmö. Jag gjorde SDS-intervjuer med Olof Palme, Gösta Bohman, Per Ahlmark och Thorbjörn Fälldin, som alla gästade SDS-huset. (Fälldin talade länge med grafikern Krister Kristensson, också känd som Malmö FF:s och landslagets centerhalv i fotboll - men glömde sedan pipan vid besök i Barsebäck.)
  1979 års val var jag passiv i, som journalist på SvD. Det gällde även folkomröstningen den 23 mars 1980, den enda gång jag stött ett moderatförslag, Linje 1. Valet 1982 gick inte bra, min analys var enkel men klarsynt: I valet mellan bra och dåligt väder, tenderar väljarna att föredra på. Olof Palme lovade bra väder för Ludvig Svenssons Gardinfabrik i Kinna medan Fälldin lovade problem, problem. Därför gick det som det gick.
  1985 var folkpartiets och Bengt Westerbergs stora segerval, jag minns valvakan på Birger Jarl i Stockholm - vilken fest! 1988 års val var ganska avslaget i skuggan av mordet på Olof Palme 1986, 1991 blev det regimskifte med Carl Bildt som statsminister - jag rådde honom att inte tillsätta någon integrations- och invandrarminister men han lyssnade inte - och sedan inleddes 1994 den tolvåriga epoken Ingvar Carlsson-Göran Persson, med EU-omröstning 13 november 1994 och Euro-omröstning och mordet på Anna Lindh 2003. Ministären Persson satt kvar till 2006, alltför länge, skall sägas. Och sedan jag blivit riksdagsman vid valet 2002, 2006 och 2010 har jag varit aktiv i politiken på heltid - förtroendevald har jag varit sedan 1970 med några decenniers journalistjobb som avbrott.
  Hur många valrörelser blir det?
  Med EU-valen 1005, 1999, 2004, 2009 och 2014 blir det 24.
 Det har varit intressant.

13 september Kommer 5

13 september Kommer 4

13 september: Kommer 3

13 september 2014: Halvmaran stänger stan

I dag var det en s.k. halvmara i Stockholm.
  För mig blev det en helmara: Hur komma fram? Till p-garaget vid Brunkebergstorg var det omöjligt. jag lyckades få en plats á 153 kr i Åhlénsgaraget.
  Måste löpartävlingar resultera i trafikkaos?

13 sept Kommer 2

13 sept Kommer 1

13 september 2014: Far 96

I dag skulle Far ha fyllt 96 år.
  Han hade ett bra liv men avled, 80 år gammal, för tidigt.
  Banverket blev hans död.

13 sept Dan före dan

12 septetmber 2014: Slutdebatt - betyg

För det första tycker jag inte att TV skall bestämma hur politiker skall debattera eller besluta vilka ämnen som skall debatteras. Det skall partierna - de som går till val - göra. Det gäller även dagens slutdebatt i TV.
  Totalt sett har utfrågningarna och debatterna likväl varit bra denna valrörelse.
  I dagens slutdebatt gynnades centerpartiet och vänsterpartiet inledningsvis genom att själva få debattera, det gjorde att de partierna kom fram bättre än andra. Sverigedemokraternas gynnades också av att i praktiken bara få svara på sina favoritfrågor. Moderaterna, folkpartiet, kd, miljöpartiet och socialdemokraterna kom mest bort - låt vara att det blev en lång, men i sak tråkig, arbetslöshetsdebatt mellan Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt som gynnade de partiledarna medan alla de andra sex kom bort.
  Betyg på utfrågarna: Fyra av fem stjärnor.
  Stefan Löfven: Tre stjärnor
  Fredrik Reinfeldt: Tre stjärnor - med ett litet plus
  Gustav Fridolin: Två - kom mest bort av alla
  Jan Björklund: Tre
  Annie Lööf: Fyra
  Jimmie Åkesson: Ett och fem, ett för övriga frågor, fem för alla frågor om sitt specialområde, det är otroligt hur medierna överlag gynnat sverigedemokraterna denna valrörelse
  Jonas Sjöstedt: Tre
  Göran Hägglund: Två - försvann långa stunder-

Detta kommer att resultera i framgångar för Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och kanske Socialdemokraterna, övriga partier går tillbaka. Storförloraren i valrörelsen blir miljöpartiet, grundlagt under utfrågningen av Gustav Fridolin då han inte kunde svara på skolfrågorna. En underkänd, valrörelse, man förstår att miljöpartiet är emot betyg.

12 september Kommer 5

12 sept Kommer 4

12 sept Kommer 3

12 sept Kommer 2

12 sept Kommer 1

11 sept Kommer 5

11 sept Kommer 4

11 sept Kommer 3

11 sep Kommer 2

11 sep Kommer 1

söndag 5 oktober 2014

5 oktober 2014: Två stater - en finns

Sveriges nya regering skall erkänna Palestina. Det föranleder nu diplomatiska protester i Tel Aviv.
  Att konflikten mellan Israel och Palestina måste lösas genom att två stater får säkra och erkända gränser, är huvudbudskapet i Oslo-avtalet. Att det finns tokstollar - jag har på senare tid noterat professorn Torbjörn Tännsjö och en fi-företrädare som deltog i en debatt där jag företrädde folkpartiet - bara vill ha en stat, tillhör det bisarra (men oroande).
  Nu finns det dock bara en stat ännu, Israel. Den palestinska myndigheten är ännu ingen stat, man har inte full rådighet över sitt territorium, därtill - det bör sägas i klartext - förhindrad av Israel på grund av de ständiga attackerna mot Israel och efter valet då Hamas vann på Gazaremsan oförmågan att leva upp till Oslo-avtalets intentioner.
  Man kan inte kompromissa med en part som vill förgöra en, utplåna ett folk.
  Sverige borde inte nu erkänna staten Palestina, eftersom dess regering inte har rådighet över sitt territorium - vilket den bör få efter förhandlingar som leder till både fred och frid - och inte heller har en sådan organisation inom landet att den har full judiciell självständighet. Att landet dessutom behöver demokrati med fria val, självständig förvaltning, domstolar oberoende av regeringsmakten och så vidare tillhör också saken.
  Att erkänna ett sådant land som Palestina är nu, bryter mot Sveriges tidigare sätt att hantera internationella konflikter.
  Statsrådet Wallström har säkert insett detta - och jag är övertygad om att t.ex. förre utrikespolitiske talesmannen, nuvarande Talmannen Urban Ahlin, i grunden delar åsikten att Palestina bör erkännas först när dess regering har rådighet över sitt eget territorium.
  Illa skött, regeringen.

10 sept Kommer 4

10 sep Kommer 3

10 sept Kommer 2

10 sept Kommer 1

10 sep Fyra dagar kvar

9 september 2014: Fem dagar kvar

I dag är det fem dagar kvar till val 2014.
  Efter valet?
  Om jag skall tippa: Politiskt osäkert - men inte nyval.

9 sept Kommer 4

9 sept Kommer 3

9 sept Kommer 2

9 sept Kommer 1

8 sept Kommer

5 oktober 2014: Bert Levin död

En bild från valrörelsen 1968, med Per Ahlmark, Carl Tham,
Sven Wedén, Ola Ullsten, Margareta Holmstedt och
Lennart Rydberg i första raden på trappan vid Sergels torg.
Bert Levin, fp-kandidat från Uppsala, går bakom Lena
Hammarberg - blivande hustrun  - mitt emellan Tham och Wedén.
Jag ser att Bert Levin är död (1939-07-22 -2014-09-30).
  Tråkigt. Man blir sorgsen. Jag tänker genast på hans Lena, sjuksköterska, på valaffisch 1968, syster till Thomas Hammarberg, hon gjorde i sinom tid en otroligt stor insats för sin Bert efter dennes olycka, mer därom nedan.
   Bert Levin var min vän sedan mitten på 1960-talet. Han var född 1939 och hade varit aktiv i FPU är vi först möttes, kanske kring 1965 eller så.
  Han var aktiv folkpartist, då från Uppsala och var mycket nära att bli riksdagsman 1968. Bert var senare kanslichef i folkpartiets riksdagsgrupp. Jag hade så sent som för några år sedan kontakt med honom i ett ärende som jag sett att han varit drivande i, den stiftelse som folkpartiets riksdagsgrupp äger, De Geers stiftelse.
  Jag hittade papper om denna som Bert skrivit kring 1969 i riksarkivet, under fliken "Strödda papper" vilket måhända säger en del om den ordning som alltid präglat folkpartiets arkiv, numera ett minne blott.
  Vi borde ha ett Liberalt arkiv, jag har och skall nu som f.d. riksdagsman fundera på det.
  Bert blev senare ledarskribent på Dagens Nyheter från 1970-talets början, ungefär samtidigt som jag var på Sydsvenskan. Vi träffades ofta i riksdagen och annorstädes - och jag minns fortfarande att jag besegrade en ganska segersäker Bert i en bordtennismatch ute på TCO:s kursgård Bergendal i Sollentuna vid ett TCO-möte för ledarskribenter.
  Det tog Bert hårt att förlora i pingis, inte bara därför att DN redan då var bäst och stoltast utan därför att han också var en duktig bordtennisspelare - men visste väl inte att jag hade tävlingsspelat i ännu yngre år Boråstrakten med sådana aktiva som Hans Alsér (som jag dock aldrig mötte mer än som elev på Läroverket i Borås), Östen Gotthold och många fler, ja, dåvarande landslagsmannen i damlandslaget Eva Johansson, Borås, mötte jag en gång i Viskafors och hon vann faktiskt några bollar, men jag tror det blev 21-10, 21-3 eller liknande till mig.
  Sedan möttes vi aldrig mer.
  Bert blev 1976 efter åren på Dagens Nyheter statssekreterare hos Jan-Erik Wikström under de sex år som denne var utbildningsminister. Jag minns hur DN hade en ledare dagen då Bert utsågs till statssekreterare. Den behandlade energifrågan och hade rubriken "Snömos (c)". Det var Bert som skrivit den men det ville han inte medge, det var ju en smula pinligt att han skrivit denna ledare som innehöll flera sanningar om dåvarande centerledaren och nyvalde statsministern Thorbjörn Fälldin (c).
  Det blev sex framgångsrika år för svensk utbildning, kultur och inte minst mediepolitik under Wikströms och Levins ledning. De tillhör de få som satt kvar oavbrutet under sex år i regeringskansliet, ja, på samma post dessutom, Ola Ullsten och Birgit Friggebo bytte ju uppgifter under samma tid även om de var statsråd oavbrutet under de sex regeringsåren 1976-82.
  Efter valet 1982 tog Bert tillsammans med Thomas Berglund, senare chef för bland annat Securitas, initiativ till Pysslingen AB. Det handlade om att skapa alternativ till kommunal barnomsorg, starkt omstritt då som nu. Utan Berts och Thomas initiativ hade vi aldrig fått någon välfärdsdebatt, kommunerna hade haft monopol på såväl bra som dålig välfärd, valfriheten hade aldrig behövt tynga medborgarna.
  Det blev genast strid om Pysslingen, lagar stiftades men behovet av alternativ vann över dumheten. Vi fick senare också City-Akuten där den numera framlidne läkaren Santesson - som till Abbe Bonnier och Maj Santesson - skapade en nisch för snabb behandling. Socialdemokraterna och dåvarande vpk rasade och tvingade ett år City-Akuten stänga för "pengarna var slut" - men åter segrade behovet över ideologin.
  Mycket av detta var Bert Levins förtjänst - han var den ideologiska spjutspets som valfrihet inom välfärden behövde. Tack Bert!
  De sista åren förmörkades av en olycka som Bert råkade ut för i skidbacken för ett tiotal år sedan och som gjorde honom mycket illa, lam för att säga som det var. Ingen egen rörelseförmåga, svårt att tala, han blev utlämnad till andras - främst Lenas - omsorg i allt. Men intellektet och viljan att vara med stod sig, jag hade nöjet att ta emot Bert flera gånger vid liberala möten i riksdagshuset och kunde där, tyvärr med svårighet på grund av Berts problem att tala, utbyta tankar och idéer. Bert bar sin olycka med stort jämnmod och inre kraft, det måste ha varit svårt för en så idérik person att inte kunna göra sig förstådd.
  Nu är Östersundsfödde Bert borta. Begravning äger rum den 22 oktober 2014, Hoppets kapell på Gunnar Asplunds Skogskyrkogården. Hoppet var något som karakteriserade jazzentusiasten Bert.
  Den som vill hylla Bert, som 2006 av agna pengar donerade 3 miljoner kr till en musikstiftelse, kan ge en gåva till Bert Levins Stiftelse för Jazzmusik, SEB 5851-1027149.

8 sept Kommer 4

8 sept Kommer 3

8 sept Kommer 2

8 sept Kommer 1

7 september 2014: Vad kostar emigrationen?

I Sverige har vi ju en intensiv debatt om vad invandringen kostar, det är sverigdemokraternas enda valfråga.
  I andra länder är frågan: Vad kostar utvandringen?
  Ett sådant land är Spanien, med ungefär 46 miljoner invånare (UD-uppgift 2014) varav 12,2 procent är invandrare.
  Men utvandringen? Jo, sedan 2008 till 2012 var det ungefär 700.000 spanjorer som utvandrade, alltså halvannan procent av befolkningen. Vart? Europa? Nej, de flesta åkte iväg till Latinamerika - inte minst därför att man där utom i Brasilien talar spanska.
  Visst har Spanien ekonomiska problem hemma, men detta att man blir av med så många spanjorer innebär en ytterligare påfrestning fast det inte ser ut så i statistiken.
  Varför? Jo, det är de mest företagsamma, initiativrika och ofta välutbildade som emigrerar. Och tar med sig sin lusta att arbeta och försörja sig i andra länder. Statistiskt är det bra för Spaniens skyhöga arbetslöshet hade varit ännu värre om de varit kvar (rent statistiskt) men verkligheten är det omvända: Det var de som skulle sätta fart på landets ekonomi som försvann.
  Under 2013 var det 545.890 spanjorer - inkl. tidigare invandrare - som lämnade Spanien, åter för Latinamerika där Peru, Argentina (som fått en renässans genom att påven kommer därifrån), Chile och Colombia är länder som lockar.
  Vilken slutsats vi skall dra av detta i Sverige?
  Jo, samma som när den stora utvandringen, över 1 miljon svenskar 1860-1910 (av en befolkning på 4-5 miljoner) som sökte sig till USA: Statistiskt var det bra, i verkligheten var det de mest företagsamma som försvann.

5 oktober 2014: Ständig kriskommission

Vi har fått en ny regering.
  Dvs en Ständig kriskommission (s/mp)

7 september 2014: En försenad utrikesminister

Den som väntar - får vänta. Denna dag skall utrikesministern valtala - men sanningen är att han uppenbart har varit mycket efterfrågad denna söndag i Sundbyberg (eller är det trafikproblem därifrån) för han är mer än en timme försenad.
  Det blir  emellertid ett bra samtal oss emellan - moderaterna och folkpartiet har valstugorna intill varandra och på andra sidan finns Förbundet Kommunist men de har, säger jag till Carl Bildt, funnit det vara bäst att stänga innan han kommer.
  Jag förstår varför.
  För det finns inget - utvecklingen nu under Putin till trots - som haft så stor betydelse för så många människors hopp om en bättre framtid som Berlinmurens och Sovjetunionens fall 1989. Det gjorde att världen blev bättre för 100-tals miljoner människor.
  Nu är nästa steg, utöver demokratiseringen av Kina, att det gamla geopolitiska tänkande från Stalins tid i Sovjet drivs ut ur dagens Ryssland.
  Rysslands största bristvara är i dag demokrati.

7 septe 2014: En märklig debatt

I dag var jag fp-föreeträdare vid en märklig debatt, i Medborgarhuset vid Medborgarplatsen. På plats var företrädare för fyra partier, debattledning - och tre åhörare.
  Utanför pågick också valrörelse.
  Inne blev det en intressant debatt om livet och politiken, rättvisa och orättvisa, mellan publiken och partiföreträdarna.
  Ett givande meningsutbyte mellan företrädare för folkpartiet, moderaterna, socialdemokraterna och miljöpartiet.
  En väl använd dag.

7 sept Kommer 4

7 sept Kommer 3

7 sept Kommer 2

7 sept Kommer 1

7 sept 2014 En vecka kvar

Söndag - en vecka kvar till riksdagsvalet.

6 sept Kommer 5

6 sept Kommer 4

6 sept Kommer 3

6 sept Kommer 2

6 sept Kommer 1

5 sept Kommer 4

5 sept Kommer 3

5 sept Kommer 2

5 sept Kommer 1

4 sept Kommer 4

4 sept Kommer 3

4 sept Kommer 2

4 sept Kommer 1

3 sept Kommer 4

3 sept Kommer 3

3 sept Kommer 2

3 sept Kommer 1

2 sept Kommer 4

2 sept Kommer 3

2 sept Kommer 2

2 sept Kommer 1

1 sept Kommer 3

1 sept Kommer 2

1 sept Kommer 1

31 aug Kommer 3

31 aug Kommer 2

31 aug Kommer 1

30 aug Kommer 4

30 aug Kommer 3

30 aug Kommer 2

30 aug Kommer 1

29 aug Kommer 4

29 aug Kommer 3

29 aug Kommer 2

29 aug Kommer 1

28 aug Kommer 3

28 aug Kommer 2

28 aug Kommer 1

27 augusti 2014: Skoldebatten i TV

I dag var det TV-debatt om skolpolitiken - det var Björklund mot alla.
  Betyg: Björklund - MVG
              Löfven - G
              Fridolin - ej G
              Sjöstedt - ej G
             Åkesson - utom tävlan
Men jag vill ändå säga det, trots att Björklund i sak sopade mattan med övriga deltagare, att jag anser att TV inte skall tillåtas bestämma vem partierna anser skall företräda dem. Nu hade TV bjudit in partiledarna - och tre av dem kom inte. Då ville TV inte acceptera att andra företrädare för de tre partierna - moderaternas, centerpartiets och kristdemokraternas stolar var tomma.
  I detta läge valde Stefan Löfven att kritisera Fredrik Reinfeldt för att denne inte kom. Men det är inte TV som skall avgöra vem partierna skall sända, det avgör partierna.
  Om socialdemokraterna hade velat ställa upp med Ibrahim Baylan (s) skulle det ha varit helt i sin ordning.
  Jan Björklund borde markerat att det inte är TV som bestämmer den politiska dagordningen. Han borde faktiskt ha sagt ifrån att - trots Löfvens obegripliga ståndpunkt att det är TV som skall bestämma vem som skall debattera för partierna - om inte moderaterna, centerpartiet och kd får sända vem de vill ha som debattör, då borde han inte heller ställt upp.

27 aug Kommer 2

27 aug Kommer 1

26 aug Kommer 3

26 aug Kommer 2

26 aug Kommer 1

måndag 22 september 2014

22 september 2014: Per Gahrton och miljöpartiet i regeringen

Det finns saker man minns.
  Jag skall nu citera en artikel, "Erbjud oss statsrådsposter!" (DN 28 aug 2000) författad av Per Gahrton, detta i anledning av en NU-intervju med den socialdemokratiske partiordföranden som jag gjort.
  "Miljöpartiet ingår inte i något regeringsblock, har inte ideologiskt vänstervridits, har inget ansvar för någon del av regeringspolitiken utöver de faktiska överenskommelser som görs.
  Mp bedriver vara ett normalt parlamentariskt saksamarbete som kan avbrytas när som helst utan att det nödvändigtvis måste bli regeringskris."
  Sedan står det en massa annat också - bland annat om miljöpartiets enorma motstånd mot EU (numera tävlar ju partiet med folkpartiet om att vara mest entusiastiska förespråkare för en politik över de administrativa landgränserna).
  Men i övrigt har det som synes också runnit mycket vatten genom miljöpartiets riksdagskansli.
  Nu är taburetterna viktigast för detta anti-etablissemangsparti.

lördag 20 september 2014

20 september 2014: Jan Guillou - världes mest vetande

Att Jan Guillou har hög självuppfattning, är det väl många som observerat.
  På en skala 1-100 procent skulle jag vilja sätta den ungefär på 95 procent av skriftställaren Björn Ranelids uppskattning av sig själv.
  Nu har Guillou framfört påståendet att de i Sverige högerinriktade och Tysklandsvänliga under andra världskriget, inte minst i medierna, inte kände till eller förstod vidden av judeutrotningen i Tyskland trots rapporter i svenska medier.
  Om Torgny Segerstedt, J A Selander i Eskilstuna eller Anders Pers i Västerås, som fick plikta med indragna tidningar, har Guillou aldrig hört - men det spelar ingen roll: Han hade inte förstått vad vita spalter i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning berättade.
  Den centrala tes Guillou driver är att de informerade svenskarna då visste men inte förstod. Slutsats: Det man inte förstår, det vet man inte.
  Jag tror att Guillou är sin egen sanning på spåren.
  Det han inte förstått, det vet han inte.
  Och fakta som säger motsatsen, känner han inte till och förstår därför inte.
  Man kanske kan vända på det:
  Det Guillou inte förstått, det vet han inte.
  Där skiljer han sig från Björn Ranelid.
 

20 september 2014: Sjöstedt i radion

Jonas Sjöstedt har just intervjuats i lördagsutfrågningen i P1.
  Det var ett underhållande program.
  Sjöstedt fortsatte valrörelsen och började 2018 års.
  Det skedde genom att sätta upp helt motstridiga villkor: Så kallad vänsterpolitik som förutsatte att blocköverskridande avtal bryts till förmån för v-krav samt att inget parti utom s-v-mp får ge stöd åt en Löfven-regering (s/mp) som skall regera samtidigt som man har ett klart mindretal i riksdagen.
  Sjöstedt behöver antingen gå första grundläggande matematikkursen där man lär sig plus och minus eller bli lärare i retorisk akrobatik.
  Som stå-upp-are är han mycket underhållande, den mest underhållande efter Gudrun Schyman.

25 augusti Valrörelse 1 (kommer)

25 augusti Valrörelse 3 (kommer)

25 aug Valrörelse 2 (kommer)

24 aug Valrörelse i Agenda (kommer)

24 augusti Valrörelse 4 (kommer)

24 aug Valrörelse 3 (kommer)

24 aug valrörelse 2 (kommer)

24 aug Valrörelse 1

22 aug Kommer 3

22 aug Kommer 2

22 uag Kommer 1

22 augusti 2014: Med riksbankens alla pengar

En del tror att riksbanken har hela svenska folkets guld i något lager under Brunkebergstorg. Så är det inte. Ett parti i riksdagen, sverigedemokraterna, har till och med motionerat om att allt svenskt riksbanksguld bör tas hem från sina platser i utlandet - vilket självfallet skulle sänka värdet på våra tillgångar och dessutom göra dem mer otillgängliga för handel.
  Sådan nationalism är Sverigefientlig.
  Men  i dag besöker riksbankens fullmäktige Riksbankens nya sedeldepå i närheten av Märsta. Säkerheten är rigorös - för där finns mycket pengar, de flesta transporteras dit för att bli förstörda, man bränner till slut upp sedlarna sedan de räknats och strimlats, två miljoner åt gången.
  Och så finns det en massa andra avdelningar också.
  Pengarna kan inte nås av människor, utan allt sker rationellt och maskinellt.
  Mitt råd är: Försök inte råna riksbanken på dess pengar.
  Det kommer inte att lyckas.
  Men den som försöker kommer först att bli inspärrad i riksbanken och sedan på Kumla eller Österåker eller någon annan otrivsam förvaringsplats.
  Det enda som är säkert är att vi gemensamt får betala för sådana dumheter.

21 augusti 2014: Vad som skall avgå

Det har ju varit lite diskussion om Gunnar Malm, trafikverkets generaldirektör. Åsa Romsom (mp) - Sveriges främsta KU-anmälare - ville redan i januari att Malm skulle avgå. Dagen därpå hade Jonas Sjöstedt på (13 januari): Gunnar Malm bör avgå.
  Jag ser nu att regeringen söker ny generaldirektör för Trafikverket.
  Det är nog bra.
  Både Gunnar Malm och tågen bör avgå i rätt tid.

21 augusti 2014: En bekännelse

Jag har att göra en bekännelse: Jag tycker om Svenska Spel.
  När jag började tippa systematiskt hette det Tipstjänst AB - och idolen var Putte Kock.
  En del trodde att han bara kunde säga Ett, garderna med kryss, tvåa men han var en förnämlig spelar också, dels pianist, dels bridge (svenska landslaget), dels OS-bronsmedaljör i fotboll 1924.
  Han hade debuterat i landslaget som sjuttonåring.
  Nu var det 1963 och jag började tippa stryktips.
  Denna kväll blev bra. Jag hade åtta rätt på Topptipset.
 

21 augusti 2014: Danderydsliberalen 2014/4

Sedan 1992 gör jag Danderydsliberalen, fem-tolv nummer per år.
  Denna dag gör jag färdigt nummer 4 - och distribuerar.
  Här finns några utdrag:

21 aug Kommer 2


21

21 augusti 2014: Sergels torg

Johan Tobias Sergel (1740-2014) var som bekant bildhuggare, skulptör - och har, eftersom hans ateljé låg ungefär där Tredje höghuset i Stockholm nu finns, fått ge namn åt centralaste Stockholms centralaste plats.
  Där finns alla valstugor.
  Mitt emot folkpartiets valstuga finns sverigedemokraternas, fylld av män, män., män.
  Jag undrar: Hur många av dem har en aning om att Johan Tobias Sergel var invandrare?
  Om sverigedemokraterna funnits på 1700-talet, då hade Sergels torg i dag hetat något annorlunda.

21 aug 2014

21 augusti 2014: Hos Tandis

Det är många val man skall träffa.
  Jag har ett annat val än många andra: Skall jag låta sätta in en ny tand i underkäken eller ej?
  Att gå till tandläkaren är aldrig roligt men nödvändigt, särskilt om man tappat eller tvingats dra ut tänder. Så är det med mig, min tandborste har väl aldrig varit det mest använda redskap jag haft.
  Nu prövas frågan - men för dagen blev det inget annat beslut än att ytterligare söka svar på frågan om det finns en liten varbildning i en kvarvarande tuggtand.
  Jag litar på tandläkaren. Ja, jag har större tillit till honom än mången politiker ....

20 aug Kommer 4

20 september 2014: Kommer

.

20 augusti 2014: Valkväll inför valet

Denna kväll är det summering av framför allt den lokala valrörelsen och dess frågor, för folkpartiet i Danderyd. Vi är optimistiska, den styrande majoriteten (m-c-kd) har haft långbänk hela mandatperioden och socialdemokraterna utgör inget alternativ. Dess program kan sammanfattas i ett ord: Skattehöjning.
 

20 augu Kommer 3

20 aug Kommer 2

20 augusti 2014: Vaxholm och Vallentuna

Två vallokaler hinner jag med denna dag: Vaxholm och Vallentuna.

20 aug Kommer 1

19 augusti Kommer 3

19 augusti Kommer 2

19 augusti Kommer 1

18 augusti Kommer 3

18 aug Kommer 2

18 augusti 2014: Till Åkersberga

Roslagsbanan är avstängd till Österskär. Upprustning pågår, år efter år.
  Så det blir buss från Täby galopp, allt tar mycket längre tid än bil ... Jag tror inge riktigt att alla förstår varför även människor som vet bättre om miljön väljer eget fordon: Tid, tid, tid - och besvär.
  I Åkersberga är folkpartiets valstuga ännu inte på plats, bara de andra har kommit.
  Det har blivit något problem med transporten, det är moderaterna som fumlat och felat: Kanske är det även i Åkersberga ett omen om valutgången.

18 aug Kommer 1

torsdag 11 september 2014

11 september 2014: Min valkampanj 2014

Hur har jag bedrivit min personvalrörelse 2014?
  Jo, som vanligt - och sanningen är att jag, precis som 1998, 2002, 2006 och 2010 då jag också stod som kandidat på partiledarens lista, inte har haft någon personkampanj.
  Min åsikt är att man stöder partiledaren - till dess han eller hon avsetts.
  Men ingen princip utan åsikt.
  Under 2014 ser min personkampanj ut så här: En affisch på ett ställe, uppsatt av goda partivänner.
  Ingen annan broschyr, noll kronor i kostnader, noll kronor i intäkter - men en massa debatter.
  Den som vill kryssa mig kan lägga kandidat 14 på minnet.
  Valet är den 14 september 2014 och folkpartiets valsedel toppas av Jan Björklund.
  Min önskan: Ett gott val.

fredag 5 september 2014

5 september: 8,4 procent!

Äntligen!
  Enligt Sifo en uppgång för folkpartiet på 2,6 procent till 8,4 procent!
  Gapet mellan blocken: 4,5 procent, socialdemokraternas siffra fortfarande hög, hela 27 procent.
  Beklagligt är att vänsterpartiet går framåt, miljöpartiet fortsätter nedåt liksom fi.
  Det finns hopp för Sverige.

måndag 1 september 2014

31 aug 2014: Oppositionens gemensamma valmanifest

Den 31 augusti 2010 - i dag för fyra år sedan - presenterade socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet sitt gemensamma valmanifest.
  Det är det som fortfarande gäller, får man väl tro.

lördag 30 augusti 2014

30 augusti 2014: EU-nämnden

Denna lördag var det EU-nämnd klockan 10, jag var tillsammans med Allan Widman (fp), Karl Sigfrid (m) och Johan Hedin (c) samt Teres Lindberg (s), Kerstin Haglö (s) och Börje Vestlund (s) på plats i Skandiasalen, övriga inklusive statsministern i Bryssel var med på telefon.
  Det går ganska bra att ha sammanträde så, ledamöterna är väldigt disciplinerade och Allan Widman leder sammanträdet lysande.
  I sak handlar det om dels olika utrikespolitiska konflikter, dels tillsättandet av toppositioner. Lite gurgel blir det förstås från socialdemokraterna som vill ha en annan, helt omöjlig, ordning där länderna i praktiken frånhänder sig möjligheten att välja vilken kommissionär man vill ha (och överlåter det till den kommissionsordförande som man tydligen är emot), samt sverigedemokraterna som anmäler avvikande mening. motivet oklart, det verkar som om sverigedemokraterna vill att kommissionen skall innefatta EU-kritiska personer.
  Det är ungefär lika begåvat som att en förening skall ledas av personer som inte gillar föreningen.

18 augusti 2014: Om fyra veckor vet vi

Om just fyra veckor vet vi hur det gick.
  Jag håller med Jan Björklund om dilemmat för Stefan Löfven (s):
  Han fruktar att inte få majoritet för s-mp-v.
  Han fruktar att få majoritet för s-mp-v.
  Och ännu mer fruktar han - fast det säger inte Björklund - att få en minoritet för s-mp-v som blir beroende av sd.
  Till en sådan regering ledd av Stefan Löfven om två eller tre partier kommer folkpartiet, moderaterna, centern och kd att rösta nej - avgörande blir då hur sverigedemokraterna röstar.
  Kanske släpper de fram en socialdemokratisk talman, det tror jag.
  Men sedan är det nog stopp för Löfven.

17 augusti 2014: Valupptakt (fp) på Berns

Nu närmar sig verkligen valet med stormsteg. I dag är det, naturligtvis mest för Stockholmsregionen, dags för det som brukar kallas Valupptakt.
  Det är samling på Berns i centrala Stockholm, vid Berzelii park - som brukligt är.
  Jan Björklund håller - efter skolborgarrådet Lotta Edholms inledning - ett anförande som handlar om folkpartiets viktigaste frågor.
  Jag tycker det är bra, har inga invändningar.
  Sedan skulle man alltid vilja ha med mer: om ekonomin, om kulturfrågor, lite klarare om de ideologiska bevekelsegrunderna för omläggningen av skolpolitiken, varför vi vill ha kärnkraften kvar (det är ju för miljöns skull, för att slippa alla dessa kolkraftverk, för att slippa rysk och annan gas, för att slippa förstöra och förpesta människors luft).
  Se Jan Björklunds hela tal här.

17 aug Agenda igen

16 aug Kommer 3

16 aug Kommer 2

16 aug Kommer 1

15 aug Kommer 3

15 aug Kommer 2

15 aug Kommer 1

14 aug Kommer 3

14 aug Kommer 2

14 aufg Kommer 1

13 aug Kommer 4

13 augusti 2014: Styrelsemöte (fp)

Om en månad och en dag - 32 dagar - är det val, nästa gång blir andra söndagen 2018.
  Folkpartiet i Danderyd har denna dag ett välbesökt styrelsemöte.
  Valledaren Jan Backman redogör för alla de åtgärder som vidtagits för att informera medborgarna om det alternativ som folkpartiet i Danderyd står för.
  Jag tror att man måste ha varit partipolitiskt aktiv för att förstå vad politik handlar om:
  För väljaren består det i att partierna försöker få så många väljare som möjligt - och ofta uppfattar väljarna att alla medel är tillåtna i kampen om rösterna.
  För partierna - och jag tror det gäller för fler partier än folkpartiet - handlar det om att utifrån en ideologisk övertygelse erbjuda väljarna ett program, en politik, personer - jag brukar säga PPP - som alternativ.
  Varje fråga som kommer upp under en fyraårsperiod kan inte förutses. Därför är också enfrågepartier dåligt förberedda och väljarna kan inte förutse hur dess företrädare kommer att rösta.
  Jag tänker bland annat på Sverigedemokraterna som var emot jobbskatteavdrag 2011 och 2012 men är för 2013 och 2014. Oförutsägbart - för partiet har ingen helhetssyn.
  Vid styrelsemötet går vi igenom valledningens förslag som får med god marginal godkänt.
  Så diskuterar vi också vad som händer när väljarna sagt sitt.
  Sverige måste styras, Danderyd måste styras.
  Jag förutser förändringar på båda hållen.
  Men vad jag tror, tycker och tänker - det behåller jag för mig själv. Nu önskar jag största möjliga stöd för det alternativ till att styra Sverige, Stockholms läns landsting och Danderyds kommun som folkpartiet på riksplanet, i Stockholms län och Danderyd erbjuder väljarna.

13 aug Kommer 3

13 aug Kommer 2

13 aug Komemr 1

12 aug 2014

12 aug Kommer 3

12 aug Kommer 2

12 aug Kommer 1

11 aug Kommer 4

11 aug Kommer 3

11 aug Kommer 2

11 aug Kommer 1

10 augusti 2014: Söndagens Agenda i TV2 - blev intet.

Jag slår på TV-apparaten - och bli snopen. Agenda i TV2 börjar först nästa söndag.

10 aug Kommer 3

10 aug Kommer 2

10 aug Kommer 1

9 aug Kommer 4

9 aug Kommer 3

9 augu Kommer 2

9 augusti Kommer 1

8 augusti 2014: Eric Gellerstedt död - kommer

8 augusti 2014 Kommer 2

8 aug Kommer 1

7 aug Kommer 3

7 aug Kommer 2