onsdag 30 mars 2016

30 mars 2016 Om en Du ännu inte mött

Vad är en främling?
- Vet ej. Hur skall jag kunna veta? Något!
- Jo, en främling är en vän du ännu inte mött.

31 maj På plattan


31 maj Femte höghuset


31 maj NK kl sju


30 maj Kommer 1

30 maj 2015 Innan vyn försvinner


30 maj 2015 Grandeur


29 maj Kommer 2

29 maj Familjegrupp av Pye Engström


29 maj Kommer 1

29 maj På Västerlånggatan


28 maj Kommer 2

28 maj ser man Mälartorget därifrån med Flyt


28 maj Innan slussen rivs


28 maj 2015 Tyskt i stan


27 maj T-banan per cykel


27 maj Kommer 2


27 maj Horseshow i Gamla stan


26 maj Ett vykort hem


26 maj Kommer 2

26 maj Sven Vintappares gränd


26 maj Fremlingar ser detta


25 maj Mälartorget


25 maj Kommer snart


25 maj Kommer 2


25 maj Kommer 1

25 maj 2015


24 maj Kommer snart

24 maj Kommer 3


24 maj Kommer 2

24 maj 2015 Kommer 1


23 maj


23 maj Kommer 2


23 maj Kommer 1

23 maj


tisdag 29 mars 2016

23 maj 2015 Rapport från Hagsätra

20130722  Den 1 september 2002 invigdes ”Flicka med boll” skapad av Therese Clewestam.
22 maj Kommer 3


22 maj Kommer 2


22 maj 2015


21 maj 2015 Kommer 3


21 maj 2015 Kommer 3


21 Maj 2015 Kommer 2

21 maj Kommer 1


20 maj Kommer 4


20 maj 2015 Kommer 2


21 maj 2015 Kommer 1


20 maj Kommer 3

20 maj Kommer 2

20 maj 2015 Kommer 1


16 mars 2016: Sparbankens historia


Många är de som i dag undrar hur Sparbanken Skåne utvecklat sig. Där om kan jag ge vissa besked.
Så här började det:
1833 Sparbanken i Lund grundas 23 januari
1848 Torna Bara och Harjagers Härads sparbank grundas
1861 Nya Sparbanken i Lund grundas
1881 Högs och Kevlinge sparbank bildas, går senare in i Sparbanken i Lund
1882 Lomma Sparbank grundas 20 november 1882
          Dalby Sparbank bildas, efter 1885 går senare in i Sparbanken i Lund

1936 Genarps sparbank går in i Torna, Bara och Harjagers Härads sparbank
     Dalby Sparbank in i Sparbanken i Lund
        Södra Sandby sparbank bildas, oklart år
1941 Södra Sandby sparbank går in i Torna, Bara och Harjagers Härads sparbank
1942 Lomma sparbank fusioneras med Sparbanken i Lund
1962 Sparbanken i Lund och Nya Sparbanken i Lund fusioneras

1969 Torna Bara och Harjagers Härads sparbank byter namn till Tornabanken


1971 Sparbanken i Lund, Nya Sparbanken och Tornabaken: Lundabygdens sparbank

1990 Sparbanken Lund Eslöv från 1 september 1990 bildas av Lundabygdens och Eslövs sparbank

1991 Byter namn till Sparbanken Finn från 6 juni 1991
     Sparbanken Öresund bildas
2015 Swedbank köper Sparbanken och delar banken i dels Sparbanken Skåne, dels en kvarstående del Öresund
2015 Sparbanken Skåne bildas 12 oktober 2015
lördag 26 mars 2016

20 maj 2015: Ännu mer att veta!


1918: Stocksund enligt Nordisk familjebok från 1918Stocksund, köping i Stockholms län, Danderyds  skeppslag och församling, ligger på norra (östra) stranden af Edsviken och dess förbindelseled med Lilla Värtan, Stocksund, omkr. 6 km. från Stockholm. Areal 151 har, 1,435 inv. (1916).

Stocksund har utvecklat sig ur ett på egendomen Stockby, fordom tillhörande Banérgodset Djursholm, under 1890-talet påbörjadt villasamhälle, af hvars fastighetsegare 1900 konstituerades en kommunalförening.

Enl. kungligt. bref 24 april 1902 blefvo byggnadsstadgan och hälsovårdsstadgan för rikets städer och enl. kungligt bref 27 jan. 1905 ordnings- och brandstadgan för rikets städer gällande för municipalsamhället Stocksund.


Genom kungligt bref 31 dec. 1909 vardt municipalsamhället köping, egen kommun, eget skol- och fattigvårdsdistrikt och jämlikt kungligt bref 31 dec. 1912 är den öster om Stockholm-Roslagens järnväg belägna delen af kronoegendomen Mörby (se d. o.) införlifvad med Stocksund.

1903 antogs en af V. Gellerstedt uppgjord regleringsplan.

Stocksund är en trädgårdsstad af samma art som Djursholm, med gångbanor längs vägarna, elektrisk belysning från den nyssnämnda järnvägens
elektricitetsverk, vatten- och kloakledning m. m.

1913 togs i bruk ett präktigt nybyggdt skolhus för småskola och fyrklassig folkskola.

En föreläsningsförening är verksam i Stocksund.

Taxeringsvärdet å bevillningsskyldig fast egendom 6,440,300 kr. (1916), den tax. inkomsten af kapital och arbete 1,886,680 kr.; i kommunalskatt uttaxerades 1917 kr. 3,50, hvaraf för kommunalstämman kr. 2,35.

Kommunens inkomster 1916:
74,362, utgifter 71,829, dess tillgångar 599,806 kr. och skulder 489,811 kr. (1916).

20 maj 2015 Bra att veta!


19110101

Kommunala förtroendemän och -kvinnor i Stocksunds köpingKommunalstämman

Ordförande E G Langborg, protokollsnotarie, Tågaliden 8

Vice ordförande: Landstingsdirektör Arvid Eriksson, Djursholmsvägen 39

Kommunalnämnden

Ordförande: Landstingsdirektör Arvid Eriksson, Djursholmsvägen 39

Vice ordförande: G A Brodin, Långängsvägen 3, byråingenjör i Kungl.  Patentverket

Ledamöter:

Agronom Tave Berg, Brahevägen 4

Ingenjör Emil Björklund, Frejavägen 2

Bokhandlare Axel Granlund, Tågaliden 4

Protokollsnotarie E G Langborg, Tågaliden 8

Telefonföreståndare C M Mellgren, Danderydsvägen 10 (Trädgårdsmästare)

Öfveringenjör Nils O V Rahm, Frejavägen 9

Suppleanter

Faktor J B Lantto, Sturevägen 45

Skräddarmästare A J Hellström, Djursholmsvägen 5

Revisor Ture Hamnell, Frejavägen 8

Byggmästare Enock Olsson, Djursholmsvägen 23Byggnadsnämnden

Ordförande : G A Brodin, Långängsvägen 3, byråingenjör i Kungl.  Patentverket

Ledamöter:

Byggmästare Enock Olsson, Djursholmsvägen 23

Vakant

Suppleanter:

Arkitekt David A Blomberg, Djursholmsvägen 48 A

Revisor K E S Norén, Vasavägen 7

Ingenjör Simon O Olsson, Djursholmsvägen 35Hälsovårdsnämnden

Ordförande Kamreraren i medicinalstyrelsen J Villners

Vice ordförande: Med dr Knut Sohlberg, Vasavägen 25

Ledamöter

Landstingsdirektör Arvid Eriksson, Djursholmsvägen 39

Extra provinsialläkare A Lychou

Tandläkare A Lenhardtsson, Storängsstigen 3

Suppleanter

Ingenjör Arvid Bergman, Vasavägen 19

Ingenjör Fr L Segerlind, Brahevägen 5

Byråingenjör Fr Söderlund, Snarstigen 1Vattenledningsstyrelsen

Ordförande Landstingsdirektör Arvid Eriksson, Djursholmsvägen 39

Ledamöter

Agronom Tave Berg, Brahevägen 4

Bokhandlare Axel Granlund, Tågaliden 4

E G Langborg, protokollsnotarie, Tågaliden 8

Öfveringenjör Nils O V Rahm, Frejavägen 9

Fattigvådsstyrelsen

Ordförande Agronom Tave Berg, Brahevägen 4

Ledamöter

Kontorschef C A Friman, Storängsstigen 2

Fru E Tamm, Bergsstigen 9

Handlande Cl L Julander, Vasavägen 17

Skulptör J E Hammarberg, Egilsvägen 2


tisdag 15 mars 2016

15 mars 2016 Synd om regeringen!

Regeringen lovade 2015 att alla pensionärer skulle få sänkt skatt 2016. Nu har 200.000 fått höjd. Men mest synd är det nog om regeringen.

19 maj Kommer 3

19 maj Djurgården 3


19 maj Kommer 1

18 maj Kommer 3

18 maj . . . och 9


18 maj Djurgården 8


18 maj Kommer 2

18 maj Birger Jarl (1250-2015)


18 maj Kommer 1

18 maj Södra stadshuset från 1677


18 maj Kommer 2

18 maj Dagens namnsdag: ?

18 maj Öppnar gärna truten


18 maj Kommer 1

17 maj Kommer 3

17 maj Spåren kvar på Skeppsbron


17 maj Kommer 2

17 maj Nej, detta!


17 maj Stenbecks hus


17 maj Kommer 1

16 maj Dagens begränsning


16 maj Kommer 2

16 maj Klassiskt hotell - här bodde Sten Sjöholm (fp)


16 maj Kommer 1

15 maj Kajplats 103