tisdag 25 mars 2014

24 mars 2014: Sverige i luften

Jag minns - kanske är det från igår - ett radioinslag som handlar om Sveriges position i internationella miljöförhandlingar. De skall äga rum i Japan.
  Radiointervjun sker på Arlanda - innan vår delegation tar flygplanet till Japan.
  Miljöpolitiken tar ibland outgrundliga vägar.
 

24 mars 2014: Årsmöte i Vuxenskolan

Stort blandas med smått. Men viktigt.
   Denna kväll är det årsmöte i Stockholms läns distrikt av Studieförbundet Vuxenskolan. Jag blir vald till ordförande för mötet.
   Är det en stor organisation? Ja och nej, Omsättningen är några 10-tals miljarder kronor - men det är inte som är viktigast: Det är att det finns en organsiation som sysslar med folkbildning.
  Folk och bildning - det hör ihop.
  Ordförande Ove Lundgren väljs om, likaså vice ordföranden Mårten.
  Styrelsen skall bestå av elva ledamöter och fyra ersättare, men varje grundorgansition har att föreslå en företrädare och en eersättare, vilket gör att det handlar om sju ledamöter.

24 mars Kommer 1

24 mars 2014: Läser alltid men ogärna

I Dagens Nyheter får Johan Croneman breda ut sig om allt.
  Men efter hans stöd till Fredrik Reinfeldt om förståelse för Vladimir Putin har mitt låga förtroende utraderats.
  Men det är roligt att läsa Croneman.
  Då vet man vad man inte kan eller får tycka.
 

23 mars 2014: Agenda om Ukraina

Dagens ämne för Agena är givet: Ukraina - eller snarare Putin.
  Att lägga beslag på ett annat land, för tankarna till Hiltlers okcuplation av Saarland.
  Som bekant nöjde han sig inte med det: Sudetland, hela Tjeckoslovakine, Österrike, Polen, snart stod hela världen i brand.
  Det är geopolitikern Vladimir Putin som är problemet: Han vill återupprätta Rysslaldns storhet.
  Arguemtnet är att försvara ryssar eller ryska traditioner.
  Nej, detta är en man som gör världen mindre säker.
  Utfråganingar i huvudsak bra, debatten mellan Cecilia Widegren och Pter Hultqvst mer roande än bra.
  Totalt docK: tre stjärnor av fem möjliga.

23 mars Kommer 3

23 mars Kommer 2

23 mar Kommer 1

söndag 23 mars 2014

22 mars 2014: Varför inte ens riksdagsledamöter skall diskrimineras

Detta inlägg har måhända inte väldigt stort intresse i breda kretsar, flera partier är ju - som sverigdemokraterna, socialdemokraterna och vänsterpartiet, toppstyrda. Men för andra partier - och folkpartiet är ju nästan extremt i detta avseende - har medlemmarna ett stort inflytande, det brukar stundom förnekas men är enligt min mening inte sant.
  Det är mot denna bakgrund jag höll följande anförande vid länsförbundets årsmöte 2014:

  Herr Ordförande (Björn Ljung)!
  Valberedningen har definierat ett problem: Vi har för många kvalificerade kandidater till att sitta i förbundsstyrelsen.
   Valberedningens lösning är att riksdagsledamöter från Stockholms stad och län skall ha närvaro- och yttranderätt vid länsförbundets styrelsemöten men inte tillhöra förbundsstyrelsen, undantag görs för presidiet, jag tycker undantaget är bra och borde gälla även övriga förbundsstyrelsen.
  Jag utgår emellertid nu från att detta valberedningens förslag, som inte behandlats i förbundsstyrelsen eller någon stadgekommitté, inte av presidiet ställs under proposition eftersom det strider mot förbundets stadgar; förbundsstyrelsens arbetsformer, inklusive vem som skall äga rätt att delta, beslutas uteslutande av förbundsstyrelsen.
   Valberedningens förslag är ju som om vid partistyrelsens möten skulle alla riksdagsledamöter äga rätt att närvara, oavsett om denna består av 17, 24 eller 51 ledamöter.
  Om likväl presidiet skulle finna skäl att ställa proposition på valberedningens förslag, yrkar jag avslag.
 
Att ge riksdagsledamöter en sådan diskriminerande gräddfil som valberedningen vill att förbundsmötet skall uttala sig för - att några medlemmar i förbundet inte får bli föremål för förbundsmötets prövning att väljas till förbundsstyrelsen - strider helt mot likabehandlingsprincipen av alla medlemmar i förbundet, allra helst som det då skulle överlämnas till väljarna i allmänt val att avgöra vem som skall äga närvaro och yttranderätt vid förbundsstyrelsens interna möten.

Man måste skilja på de som väljs i allmänna val och den förening av frivlliga medlemmar som utgör ett parti.

Här måste jag också säga något om vad förbundsstyrelsen är, efter att ha suttit i densamma elva år. Den skall företräda samtliga medlemmar och föreningar i frågor som rör folkpartiets politik i hela Stockholms län.
  Var man är bosatt och vilken position man har som förtroendevald av väljarna är inte betydelselöst men kan inte vara avgörande för om man kan företräda medlemmarna.
  Varför just riksdagsledamöter skall diskrimineras framstår som orimligt. Varför inte kommunalråd, oppostionsråd eller ersättare i byggnadsnämnder?

Jag förstår precis valberedningens intentioner, att ge så många föreningar som möjligt plats i förbundsstyrelsen.
  Men om platserna inte räcker till i förbundsstyrelsen, måste det lösas genom att dess sammansättning stadgeenligt ses över. Det kan man skicka med till den nya styrelsen, att efter valet den 14 september överväga en stadgerevision.
  Jag vill inte bli diskriminerad.
  Om någon föreslår mig till min nuvarande plats som tredje ersättare i förbundsstyrelsen, står jag till alla medlemmars förfogande.
 - - -
Så skedde alltså och jag förlorade omröstningen mot valberedningens kandiat Tobias Hammarberg, Haninge - som jag vill varmt gratulera - med röstsiffrorna 98-27.
   Av det sagda framgår att jag inte kommer att deltaga i förbundsstyrelsens arbete under 2014.
   Sedan får vi väl se 2015. Arbetet i förbundsstyrelsen har varit viktigt för mig, för folkpartiet, för Stockholms län och Sverige. Jag kommer att sakna det men inte sörja - och är övertygad om att de valda kommer att göra ett mycket bra arbete för folkpartiet, Stockholms län, Sverige - och för mig.


22 mars 2014: Valda vid förbundsmötet (fp) i Stockholms län

Val var det många vid folkpartiets förbundsårsmöte 2014 i Stockholms län, dock inte som 2013 av valberedningar för riksdagen respektive landstinget.
  Det var ett bra möte, en särskild eloge till mötesordföranden Björn Ljung och hans bisittare John Glas.
  En principdiskussion kom upp - jag var den som invände mot valberedningens förslag - om riksdagsledamöter skall vara valbara till förbundsstyrelsen eller ej.
   Enligt mitt sätt att se skall alla medlemmar vara valbara, ingen skall diskrimineras.  Jag utvecklade det resonemanget - för den som vill veta mer om det i nästa notering, det handlar om representation, föreningsteknik, stadgar, inte om mig.
   Valda blev:
Förbundsstyrelsen
Ordförande: Erik Ullenhag, Stockholm
Första vice ordförande: Nina Lundström, Sundbyberg
Andre vice ordförande: Lennart Rydberg, Spånga
Ledamöter:
Martin Andreasson, Solna
Monica Brohede Tellström, Nacka
Lotta Edholm, Stockholm
Anders Ekegren, Solna
Joar Forssell, Stockholm
Lars Johansson, Botkyrka
Karin Karlsbro, Norrtälje
Björn Ljung, Stockholm
Gunnel Orselius Dahl, Vallentuna
Anna Starbrink, Stockholm
Kjell Westring, Stockholm (förbundskassör)
Eva Wittbom, Täby
Första ersättare: Elisabeth Gunnars, Österåker
Andra ersättare: Metin Hawsho, Södertälje
Tredje ersättare: Tobias Hammarberg, Haninge
Fjärde ersättare: Vibeke Bildt, Huddinge
Femte ersättare: Christoffer Fagerberg, Stockholm
Sjätte ersättare: Martin Ängeby, Stockholm
Sjunde ersättare: Anders Bergman, Värmdö
Åttonde ersättare: Cecilia Elving, Stockholm

Tobias Hammarberg valdes efter votering med valsedlar med röstsiffrorna 98-27 mot Gunnar Andrén som tredje ersättare.
Valberedningens förslag om att riksdagsledamöter i Stockholms stad och län skall ha närvaro- och yttranderätt vid förbundsstyrelsens möten avvisades efter yrkande från Gunnar Andrén att behandlingen av ett sådant förslag vore stadgevidrigt och ej kunde ställas under proposition. Det skedde inte heller av mötesordföranden Björn Ljung som fann att förbundsstyrelsen äger rätt att adjungera vem den vill till sina möten, ett konstaterande som biträddes av Gunnar Andrén

Revisorer
Per Artvin, Nexia revision
Birgitta Westman, Nacka
Ersättare
Per Jardetun, Botkyrka
Johan Pohl, Täby
Partirådsledamöter valda vid förbundsårsmötet 2014
Daniel Adborn, Nynäshamn
Malin Danielsson, Huddinge
Anders Ekegren, Solna
Daniel Forslund, Stockholm
Lennart Gabrielsson, Sollentuna
Nina Lundström, Sundbyberg
Fredrik Malm, Stockholm
Madeleine Sjöstedt, Stockholm
Ann-Katrin Åslund, Spånga.
Ersättare
1. Yvonne Stein, Upplands-Bro
2. Lennart Rydberg, Spånga,
3. Elisabeth Gunnars, Åkersberga
4. Sara Svanström, Stockholm
5. Monica Brohede Tellström, Nacka
6. Joar Forssell, Stockholm
7. Eva Wittbom, Täby
8. Anne-Lie Elfvén, Stockholm
9. Gunnar Andrén, Stocksund
Landsmötesombud valda vid förbundsårsmötet 22 mars 2014
Daniel Adborn, Nynäshamn
Hans Andersson, Norrtälje
Gulan Avci, Stockholm
Richard Bengtsson, Stockholm
Malin Danielsson, Huddinge
Abit Dundar, Stockholm
Lotta Edholm, Stockholm
Anders Ekegren, Solna
Torsten Engevik, Lidingö
Stella Fare, Stockholm
Daniel Forslund, Stockholm
Joar Forssell, Stockholm
Ulf Fridebäck, Stockholm
Lennart Gabrielsson, Sollentuna
Elisabeth Gunnars, Åkersberga
Tobias Hammarberg, Haninge
Nikoletta Jozsa, Järfälla
Jan Jönsson, Skärholmen
Karin Karlsbro, Norrtälje
Björn Ljung, Stockholm
Nina Lundström, Sundbyberg
Fredrik Malm, Stockholm
Gunnel Orselius Dahl, Vallentuna
Lennart Rydberg, Spånga
Stefan Saläng, Nacka
Charlotta Schenholm, Stockholm
Madeleine Sjöstedt, Stockholm
Anna Starbrink, Stockholm
Anna Steele, Tyresö
Yvonne Stein, Upplands-Bro
Lars Tunberg, Täby
Karin Westerberg, Södertälje
Eva Wittbom, Täby
Ann-Katrin Åslund, Spånga.
Ersättare att inträda i ordning:
1.   Gunnar Andrén, Stocksund
2.   Anna-Lena Johansson, Sollentuna
3.   Gabriel Romanus, Stockholm
4.   Sara Svanström, Stockholm
5.   Martin Ängeby, Stockholm
6.   Marianne Damström-Gereben, Solna
7.   Mia Franzén, Salem
8.   Sigrid Rydell Johnsson, Stockholm
9.   Helene Jäderlund-Eckardt, Hässelby
10. Eila Bromme, Upplands Väsby
11. Peter Olevik Dunder, Haninge
12. Anders Bergman, Värmdö
13. Hans Åberg, Bromma
14. Monica Brohede Tellström, Nacka
15. Fatima Nur, Stockholm
16. Metin Hawsho, Södeertälje
17. Lars-Erik Aili, Nykvarn
18. Anne-Lie Elfvén, Stockholm
19. Gunilla Lindberg, Ekerö
20. Anna Rosén, Stockholm
21. Mattias Reinholdsson, Lidingö
22. Pernilla Bergqvist, Sigtuna
23. Johan Storåkers, Sundbyberg
24. Christoffer Fagerberg, Stockholm
25. Olov Lindquist, Stockholm
26. Andreas Ribbefjord, Haninge
27. Nicholas Nikander, Nynäshamn
28. Mattias Lönnqvist, Sundbyberg
29. Martin Normark, Upplands Bro
30. Carl-Anders Ifvarsson, Lidingö
31. Hanna Gerdes, Stockholm
32. Rasmus Jonlund, Stockholm
33. Jesper Svensson, Stockholm
34. Per Hammar, Stockholm
35. Berith Eriksson, Salem
36. Isabel Smedberg Palmqvist, Stockholm
Valberedning inför förbundsårsmötet 2015 (11 ledamöter)
Mats Hasselgren, Täby (ordförande)
Ulf Fridebäck, Stockholm (vice ordförande)
Abit Dundar, Stockholm
Peter Edholm, Solna
Carl Anders Ifvarsson, Lidingö
Moa Rasmusson, Sollentuna
Birgitta Rydberg, Stockholm
Madeleine Sjöstedt, Stockholm
Leif Stenquist, Nynäshamn
Roine Wallin, Norrtälje
Karin Westerberg, Södertälje

Dessutom en företrädare för vardera Liberala ungdomsförbundet och Liberala kvinnor med rätt att lägga förslag och avge särskilt yttrande men ej rösträtt

lördag 22 mars 2014

22 mars: Marit Paulsen på förbundsmötet (kommer)

22 mars 2014: Mer från förbundsmötet 1

Förbundsmötet leds av stadsfullmäktigeledamoten Björn Ljung i Stockholm. Han gör det mycket bra, med assistans av John Glas, tidigare kommunalråd i Haninge.
  Sedan formalia klarats av - årsredogörelser, ekonomi, budget, avgifter, valplan (om nu det är en formalitet?) blir det dags för val.
  Först väljs ordföranden, Erik Ullenhag, första vice ordföranden Nina Lundström och andre vice ordföranden Lennart Rydberg.
  Därpå prestenteras valberedningens förslag av valberedningens ordförande Mats Hasselgren.
  Så begär jag ordet:
  Herr ordförande!
  Valberedningen har definierat ett problem: Vi har för många kvalificerade kandidater till att sitta i förbundsstyrelsen.

  1)Valberedningens förslag är att riksdagsledamöter från Stockholms stad och län skall ha närvaro- och yttranderätt vid länsförbundets styrelsemöten; jag utgår från att detta förslag inte av presidiet ställs under proposition eftersom det strider mot förbundets stadgar; förbundsstyrelsens arbetsformer, inklusive vem som skall äga rätt att delta, beslutas uteslutande av förbundsstyrelsen.
   Detta är ju som om vid partistyrelsens möten skulle alla riksdagsledamöter äga rätt att närvara, oavsett om denna består av 17 eller 51 ledamöter.
   2) Om likväl presidiet skulle finna skäl, gärna motiverade sådana, att ställa proposition på valberedningens förslag, yrkar jag avslag.
  Motvering:
  Att ge riksdagsledamöter en sådan diskriminerande gräddfil - att inte få bli föremål för förbundsmötets prövning att väljas till förbundsstyrelsen - strider helt mot likabehandlingsprincipen av alla medlemmar i förbundet, allra helst som det då skulle överlämnas till väljarna i allmänt val att avgöra vem som skall äga närvaro och yttranderätt - men inte rösträtt - vid förbundsstyrelsens möten.Om nu t.ex. Karin Karlsbro skulle inväljas i förbundsstyrelsen, skulle hon knappast kunna kvarstå efter denna upphöjelse av väljarna eftersom förbundsmötet då anser att hon endast skall ha närvaro- eller yttranderätt.Detsamma gäller ju statsrådet Ullenhag som om olycka är framme endast blir riksdagsledamot vid höstens val, inte fortsatt statsråd.Här måste jag också säga något om vad förbundsstyrelsen är, efter att ha suttit i densamma tio år. Den skall företräda samtliga medlemmar och föreningar i frågor som rör folkpartiets politik i hela Stockholms län. Var man är bosatt och vilken position man har som förtroendevald av väljarna är inte betydelselöst men kan inte vara avgörande för om man kan företräda medlemmarna.Varför just riksdagsledamöter skall diskrimineras framstår som orimligt. Varför inte kommunalråd, oppostionsråd eller ersättare i byggnadsnämnder?Jag förstår precis valberedningens intentioner, att ge så många föreningar som möjligt plats i förbundsstyrelsen. Den tanken är god - jag har under de senaste elva åren slagits av att en stor förening som Järfälla aldrig varit företrädd.Men om platserna inte räcker till i förbundsstyrelsen, måste det lösas genom att dess sammansättning stadgeenligt ses över. Det kan man skicka med till den nya styrelsen, att efter valet den 14 september överväga en stadgerevision.Jag vill inte bli diskriminerad. Om någon föreslår mig till min nuvarande plats som tredje ersättare i förbundsstyrelsen, står jag till alla medlemmars förfogande.Men ingen proposition på valberedningens diskrimineringsförslag - och avslag om presidiet trots allt avser underställa förbundsmötets prövning.

22 mars 2014: Förbundsmötet (fp) 2014

I dag  (22 mars) äger 2014 års förbundsmöte i folkpartiet i Stockholms stad och län rum.
  Lite spännande är det för valberedningen har föreslagit att jag inte skall väljas om till den förbundsstyrelse som jag har tillhört i elva år.
  Det kan jag förstå - men inte det argument som gör att valberedningen nu anser att jag, Fredrik Malm och Anna Steele såsom riksdagsledamöter skall ut ur förbundsstyrelsen.
  Jag får skjuts ända fram till möteslokalen, det känns bra.
  Jag är ganska laddad för jag avser att polemisera mot valberedningen.
  Mer därom strax.

21 mars Kommer 2

21 mars Kommer 1

21 mars Riksbanken 3

21 mars Riksbanken 2

21 mars: Riksbanken (kommer)

21 mars 2014: Kärnkraften, Ryssland och handelsförbindelser

En enda interpellation denna dag, av Lars Eriksson (s) i Västerås, tidigare SSU-are i Göteborg. Den handlar om svenska planer på att köpa ryskt uran till våra reaktorer.
   Svarande är finansmarknadsminister Peter Norman (m). Han svarar ju alltid bra - och gör så här nu också.
   Här mitt inlägg:
Fru talman!
Jag tycker två saker i huvudfrågan.
   För det första är det bra att Lars Eriksson har ställt interpellationen. Det är bra och viktigt att denna fråga och andra frågor om handel med Ryssland kommer upp i Sveriges riksdag.
  För det andra har statsrådet Norman avgivit ett riktigt svar att man nu inte ska förhasta sig.

Frågan sönderfaller i flera delar.
  Man brukar säga att teknik slår politik.
  I det här fallet är vi inne på den andra linjen, nämligen att politik möjligen slår teknik.
  Det viktiga i statsrådets svar är att handel med Ryssland självklart rymmer ett antal svårigheter som bolaget måste ta på stort allvar, inte minst mot bakgrund av utvecklingen den senaste tiden.

Detta är nyckelfrågan, inte bara i fråga om kärnbränsle utan även i många andra frågor.
  Detta har också blivit en utrikespolitisk fråga.
  Få länder är i dag i så stort behov av demokrati och inte minst rättssäkerhet som Ryssland, som Lars Eriksson också var inne på. Rättssäkerhet innehåller också avtalsfrågor. Här är det alldeles uppenbart att demokratin i Ryssland inte kan hantera alla dessa rättssäkerhetsfrågor och avtalsfrågor.

Ryssland har gjort sig känt som en framgångsrik nation i ett avseende, nämligen att sälja råvaror. Kärnbränsle är inte en råvara, men det baseras på en råvara. En av de saker som vi har kunnat konstatera under senare år är att Västeuropa blivit mer beroende än önskvärt vore av rysk teknik eller ryska leveranser av olja och gas. Förekomsten av Nord Stream – som jag personligen och många andra har varit skeptiska till – har gjort att stora delar av Europa har blivit beroende av rysk naturgas. Dessutom bygger hela Rysslands ekonomi mycket på försäljning av olja, som under den senaste tiden har haft ett högt värde.

Att politik slår teknik nu blir så uppenbart när man ser till de metoder som Ryssland använder för att annektera delar av ett annat land. Fru talman! Några av oss träffade häromdagen Moldaviens talman Igor Corman. Han uttrycker exakt samma oro som många känner, nämligen att den osäkerhet som det oförutsedda agerandet från Rysslands sida leder till är ett stort hot inte bara mot Krim utan också mot många andra handelsförbindelser i Europa. Det tillhör det som kommer in här.

Även om Vattenfall ingår ett avtal som träder i kraft 2019–2020, går det att lita på avtalet? Jag skulle vilja be statsrådet kommentera om det går att lita på att även om Vattenfall ingår ett avtal att det håller när det sker med en så osäker part som Ryska federationens statliga företag.

Anf. 6 Statsrådet PETER NORMAN (M):

Fru talman! Låt oss gå tillbaka i historien med Vattenfall. Under åren 2000–2006, då ett parti närstående Lars Eriksson innehade regeringsmakten och även ansvaret för de statliga bolagen, ökade Vattenfalls utsläpp av koldioxid från 0 miljoner ton per år till 100 miljoner ton per år. Detta berodde i huvudsak på inbrytningar i Mellaneuropa, framför allt Tyskland, i stora kolkraftverk, vilket nu alliansregeringen har att hantera.

Nu har vi satt upp mål för Vattenfall att sänka utsläppen från dessa 100 miljoner ton per år till 65 miljoner ton per år till 2020. Ett annat mål är att Vattenfall ska investera mer i förnybar energiproduktion än sina konkurrenter. De är två mycket skarpa mål som Vattenfall har att hantera.

Till detta hör att alliansregeringen, till skillnad från den socialdemokratiska regeringen, sätter hållbarhetsfrågorna för de statliga bolagen högt. Vi genomförde ett arbete som påbörjades av Maud Olofsson under den förra mandatperioden, en så kallad GRI-rapportering. Den har följts upp under den nuvarande regeringen från 2012 med uttryckliga mål för hållbarheten för de statliga bolagen. Detta arbete innefattar även antikorruption, som Lars Eriksson tar upp, vilket naturligtvis är en naturlig del i ett hållbarhetsarbete.

Jag vet att Vattenfalls ordförande Lars G Nordström har varit ute och kommenterat denna affär, och jag tycker att han har gjort det på ett bra sätt. Han har tydligt sagt att Vattenfall har nolltolerans mot korruption, och det är alldeles utmärkt. Jag har ingen anledning att misstro honom eller bolaget på den punkten.

Låt mig dock upprepa det jag sade tidigare: Om det nu blir affär med detta bolag blir det tidigast 2019 eller 2020, i och med att man nu är i en utvärderingsfas.

Sedan kan jag kommentera Gunnar Andréns inlägg med att jag helt håller med om att det naturligtvis är förenat med betydande osäkerheter att göra affärer med Ryssland, åtminstone i det läge som vi har i dag. Hur läget ser ut om fem sex år är ganska svårt att utvärdera i dag, och jag tycker nog inte att man ska gå händelserna i förväg.

Vad Vattenfall försöker göra är att skapa en större konkurrens på denna marknad. Man har i dag två leverantörer, och man skulle gärna vilja ha fler leverantörer för att förbättra såväl kvalitet som pris och säkerhet. Jag tycker att det är ett behjärtansvärt arbete, som jag stöder.

21 mars 2014: Allan Widman 50 år

I dag serverades det grön Princesstårta inför EU-nämndens möte. Anledningen är inte att första statsråd som kommer till nämnden är landsbygdsminister Eskil Erlandsson (c) utan att ordföranden Allan Widman på torsdagen, som han tillbringade i Malmö, fyllde 50 år.
  I dag ser man att han har blivit äldre än när vi sågs i tisdag.
  Jag skulle uppskatta hans ålder då till 39 år och i dag till runt 40.
  Grattis!

20 mars Kommer 2

20 mars Kommer 1

20 mars 2014: Replik från hr Pertoft i Enhörna

Därefter är det Mats Pertofts (mp) tur
Mats Pertoft (m):
Herr talman!
Jag hade egentligen tänkt låta bli att begära replik på Gunnar Andrén. Men rätt ska ändå vara rätt, och man ska inte kunna sprida vilka myter som helst i denna kammare.
   När det gäller Miljöpartiets syn på boende på landsbygden och ett reseavdragssystem måste man naturligtvis göra det möjligt att bo på landet och ha lång resa till jobbet och få avdrag för det. Men avdragsrätten bör inte vara beroende av att man åker bil.
   Gunnar Andrén talade nyss om bidragstagare, att vi ska låta bli att subventionera bidragstagare. Ja, hur är det med de 1,7 miljarderna och de 50 procenten som fuskar med reseavdraget?
  Där har Alliansen inte gjort någonting. I stället sprider man myter.
  Ett enkelt sätt vore att gå över till det norska systemet. Norge har ganska mycket glesbygd. Där är det många människor som pendlar. Men man har lyckats att hitta system där fusket nästan har minimerats. Det är precis ett sådant system som vi i Miljöpartiet vill diskutera med de andra partierna om och helst införa här. Då kan man få bort fusket på 50 procent och få bort skattebortfallet på minst 1,8 miljarder, och man kan öka det allmännas inkomst och inte subventionera bidragstagarna, som dessutom råkar vara välbeställda män boende i tätortsnära regioner som Sörmland och Uppsala.
Gunnar Andrén (fp):
Herr Talman!
På en punkt skiljer sig Mats Pertoft och jag väldigt mycket åt. Jag kan inte använda den sortens argumentation och de siffror som Mats Pertoft använde sig av. Det är en oerhörd anklagelse mot Skatteverket, att det skulle förekomma 50 procent felaktiga taxeringar i det här landet.
   Jag har ingen grund för att påstå detta. Om Mats Pertoft har rätt är det ju en väldig anklagelse att Skatteverket godkänner dessa taxeringar.
   Det är ju otroligt i så fall.
   Nej, innebörden av det som Mats Pertoft säger är någonting annat, bortsett från anklagelsen mot Skatteverket.
  Han tycker inte att man ska kunna jobba ute i landet där det inte finns någon kollektivtrafik.
   Dessutom vill han införa en annan skatt, vägslitageskatt, på ett stort antal miljarder, som gör det ytterligare besvärligt att bo ute i landet.
   Nej, man ska bo vid Stureplan i Stockholm och enligt ett förslag från miljöpartiet ha bilpool i städerna med sänkt moms. Cykelavdrag ska man också ha.
   Jag håller med om att vi måste se över reseavdragen och att reglerna ska ändras. Men vi ska inte diskutera om folk fuskar eller inte, för det är Skatteverkets sak att avgöra det. Men reglerna kan vi däremot påverka.
   Jag tror för min del att vi absolut inte ska fortsätta som Miljöpartiet gjorde när man hade sina sexton förhandlingar och ständigt godkände höjda avdrag för bilresor.
  .Jag tycker att det har varit väldigt bra att man under senare år har höjt gränsen för att få göra avdrag till 10.000 kronor. Det har gjort att det är minst andel i Stockholms län som har rätt till detta avdrag.
  Det är jättebra. Men vi måste kanske se till att höja avdragen ytterligare på landsbygden.
Mats Pertoft (mp):

Herr talman! Det är väldigt bra att Gunnar Andrén ömmar för Skatteverket. De siffror som jag använde kommer från Skatteverket. Det är Skatteverket som har kommit fram till att det fuskas i ca 50 procent. Det är Skatteverket som har kommit fram till att skattebortfallet är ca 1,7 miljarder. Det är bra att vi är överens om att vi ska lita på Skatteverket, men jag tycker att Gunnar Andrén borde fundera över vad han säger och hur han uttalar sig.

Om vi är överens om att se över det här – Alliansen har ju vägrat det – vore det bra att göra det och inte sprida myter om att det här handlar om att straffbeskatta landsbygden. Det är inte i glesbygden som problemet ligger. Det är i tätortsnära regioner där det ofta är välbeställda äldre män som kör med stora bilar och använder reseavdraget till att finansiera sina resor. Där skulle man utan vidare kunna använda andra reseavdrag, och det är ju det som det handlar om: fordonsneutrala, avståndsbaserade reseavdragssystem. Det fungerar utmärkt i vårt grannland Norge. Det har fått bort skattefusket. Det har inte varit några problem. Skatteverket skulle säkert klara det också i Sverige. Det handlar om att få bort fusk, men det är det som ni i alliansregeringen inte har klarat av att ta tag i. Trots en fuskfrekvens på 50 procent och bortfall av skatteintäkter på minst 1,7 miljarder gör ni ingenting åt detta, utan ni kommer med en massa bortförklaringar som inte har med saken att göra.

Läs på om ni vill göra angrepp på Miljöpartiets politik, och kom med sakligt korrekta uppgifter, så kan vi ta den debatten! Men så länge som det är bara är svammel är det svårt att bemöta det. Men om vi kan lita på Skatteverkets uträkning och på att vårt grannland ändå har hittat en bra lösning kanske vi till och med kan komma överens.

Anf. 22 GUNNAR ANDRÉN (FP) replik:

Herr talman! Jag strävar naturligtvis alltid efter att vara lika saklig som Mats Pertoft. Men det är inte lätt att vara det när man talar om att Skatteverket känner till att det fuskas för 50 procent, eller vad det är, och man samtidigt godkänner detta.

Alliansregeringen har gjort någonting helt annat. Vi har höjt avdragsgränsen vid flera tillfällen, och den är nu uppe i 10 000 kronor. Det gör, Mats Pertoft, att andelen skattebetalare i Stockholms län som har avdrag har sjunkit till 3,8 procent. I andra delar av landet är den i storleksordningen 20 procent. Jag tycker att det är bra, och jag tycker att man ska fortsätta med detta.

Men ni fortsatte att ständigt höja beloppet som man fick dra av för bensin och så vidare. Det har stigit med 50 öre sedan 2006. Samtidigt har vi höjt skatterna på bilismen väldigt mycket. Jag tycker att detta har varit väldigt bra.

Jag kan inte komma ifrån att ni möjligen inte förstår att genom vägslitageavgift och andra saker är Miljöpartiet Sveriges i särklass mest landsbygdsfientliga parti. Man hör aldrig protesterna från Stureplan, Götaplatsen och Gustav Adolfs torg, för att nu ta tre platser, utan de kommer från landsbygden, som ni vill komma åt.Så blir det replikomgång.

Först ut att begära replik är Peter Persson i Jönkping, därefter Mats Pertoft i Enhörna.Jag är ju - i alla fall om jag skall tro min mamma, hon är den senaste som sagt det fast hon avled 1991 - en ytterst snäll person varför jag låter vännen Peter Persson i Jönköping tala själv, jag menar - timid och snäll - att det räcker:Peter Persson (s) replik:Herr talman!Jag har insett att man alltid ska ta replik på Gunnar Andrén, annars skriver han något elakt i bloggen.Det gör han förresten nog ändå.Gunnar Andrén tyckte att jag var för ideologisk, och så tog han fram den gamla vanliga pamfletten av Bertil Ohlin. Jag kan den inledningen utantill nu.Folkpartiet var bra på Ohlins tid.Det var stort men alltid förlorande i val och alltid utanför regeringen.Det var en fin tid.Gunnar Andrén upprördes av att jag sade att borgerligheten har som ett särskilt mål att sänka skatterna. Han sade: För mig är det ett medel liksom för Persson. Det är utmärkt.Då vill jag ställa några kontrollfrågor kring detta.Kontrollfråga 1:Anser Gunnar Andrén att den nuvarande nivån på arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring är bra? Ska den ligga där?Kontrollfråga 2: Anser han att det totala skatteuttaget nu ska sänkas, och finns det någon målsättning nedåt för det totala skatteuttaget?Kontrollfråga 3:Anser han att det är viktigt att sätta i gång med att avveckla värnskatten per omgående?Avslutande kontrollfråga 4:Har det högsta prioritet att justera brytpunkten på skatteskalan med 3 miljarder om Gunnar Andrén får påverka regeringspolitiken, om olyckan skulle vara framme och Alliansen kvarstå?

Gunnar Andrén (fp) replik:Herr talman!Det är väldigt glädjande att Peter Persson i Jönköping kan skriften utantill.Jag är väldigt bekymrad över en annan sak, nämligen att den inte har gjort några intryck på honom.Det är en sak att kunna saker utantill men en annan att förstå innehållet.Problemet med att inte förstå detta är dubbelt.Det handlar dels om arbetets värde, dels att man får en ersättning för de ansträngningar man gör.Det finns en fascination vid att skatterna på arbete alltid ska höjas. Det är det verkligt allvarliga.Jag skulle kunna polemisera mot Jacob Johnson (v), men eftersom han inte är närvarande är det felaktigt att göra det.Kommunalskatten är en väldig tyngd för de flesta skattebetalare i detta land. Det är jättejobbigt när man tvingas att höja kommunalskatterna, så är det.Det ställdes några väldigt bra kontrollfrågor.1. Målet för arbetslöshetsförsäkringen ska vara att vi höjer nivån åter till 80 procent.Man kan alltid diskutera om det ska vara 70, 80 eller 90 procent. Men det ska vara en god procent av inkomsten så att människor känner sig trygga med försäkringen.Det är väl ingen hemlighet att Folkpartiet inte har varit allra gladast över de sänkningar som ni en gång gjorde 1994 eller som gjordes vid någon annan tidpunkt.2. Det var fyra frågor som ställdes. Jag får ta de två sista i nästa inlägg.Det var en fråga om skattesänkningar och vilken absolut nivå skatteuttaget ska ha.Detta har i första hand att göra med konjunkturläget. Det var väldigt bra att vi när vi fick en sådan väldig nedgång kunde stimulera ekonomin under åren kring 2009 och kunde vidta en del åtgärder. Det gjorde att många fler kunde köpa fler Volvobilar än vad det annars skulle ha varit.Det gav många fler jobb på Volvo, herr Persson.

Peter Persson (s) replik:Herr talman!Viktigt meddelande till Borg, Schulte och andra som är berörda: Valrörelsen är förstörd. Bidragsupplägget har havererat. Det har nu Gunnar Andrén slagit mitt itu.Tack för det, Gunnar Andrén, det finns ingen bidragspolitik som administreras av Socialdemokraterna, utan en obarmhärtig nedskärningspolitik på arbetslösa och sjuka, agiterad och administrerad av Moderaterna.Det är bra att vi tar den striden, Gunnar Andrén.Däremot förvånar det mig att du inte kan klara ut vad du har för målsättning när det gäller skatten.Jag trodde att ett socialliberalt svar var: Skattenivåns uttag beror på välfärdens ambitioner.Det är ingen målsättning att driva ned skatterna, sade Schulte. Så fort det blir någorlunda ordning på finanserna kan man fortsätta med jobbskatteavdrag sex, sju, åtta och snart är det uppe i två siffrigt tal.Det blir obarmhärtigt när konjunkturen förändras, för då slår det rätt igenom våra välfärdssystem.Med den tyngd som finns i den förändrade demografin kommer du inte att klara den välfärdspolitik som vi önskar och som vi har haft i vårt land.

Det kan ju vara på det sättet att jag har förstått precis allting som Ohlin skriver, att jag insiktsfullt har värderat det och sedan dragit den slutsatsen att jag inte är liberal, ty jag råkar vara socialist och socialdemokrat, herr Andrén.

Anf. 18 GUNNAR ANDRÉN (FP) replik:

Herr talman! Det senaste var väl alldeles onödiga upplysningar för oss som under lång tid har hört herr Persson i Jönköping från den här talarstolen. Jag tror att det är väldigt bra att Peter Persson inte är med i vårt lilla parti. Han skulle känna sig väldigt främmande där inför frihetsvärderingar och mycket annat.

Jag talar om en annan sorts bidrag. Jag förstår att Peter Persson inte vill tala om bidrag till facket och sådant. Men försäkringar är ju någonting annat än bidrag. Man måste skilja på detta. Som god liberal är jag absolut förespråkare för att försäkringar är väldigt bra riskspridare under olika delar av livet och vid bristande inkomster.

Hemförsäkring är väl jättebra där man fördelar risken för brand och allt möjligt. På samma sätt är det väl bra att man har försäkringar mot arbetslöshet och sjukdom och så vidare. Jag förstår inte polemiken. Det finns ingen här som tycker att vi ska ha ett bidragssystem, utan vi ska ha försäkringar med plussidor och utgifter. Jag begriper över huvud taget inte polemiken.

Jag hann inte svara på frågorna tidigare, för jag var så upptagen av herr Johnson som vill höja skatterna med 90 miljarder. Jag skulle ha frågat honom hur många jobb som 90 miljarder egentligen ger.

Men nu var det fråga om brytpunkten. Brytpunkten stiger ju med den lagstadgade ökningen på 2 procent varje år. Ni är ju också med på detta. Frågan var om man ytterligare skulle höja brytpunkten, och man kan naturligtvis alltid diskutera vilken nivå brytpunkten ska ha.

Anf. 19 MATS PERTOFT (MP) replik:

Herr talman! Jag hade egentligen tänkt låta bli att begära replik på Gunnar Andrén. Men rätt ska ändå vara rätt, och man ska inte kunna sprida vilka myter som helst i denna kammare.

När det gäller Miljöpartiets syn på boende på landsbygden och ett reseavdragssystem måste man naturligtvis göra det möjligt att bo på landet och ha lång resa till jobbet och få avdrag för det. Men avdragsrätten bör inte vara beroende av att man åker bil.

Gunnar Andrén talade nyss om bidragstagare, att vi ska låta bli att subventionera bidragstagare. Ja, hur är det med de 1,7 miljarderna och de 50 procenten som fuskar med reseavdraget? Där har Alliansen inte gjort någonting. I stället sprider man myter.

Ett enkelt sätt vore att gå över till det norska systemet. Norge har ganska mycket glesbygd. Där är det många människor som pendlar. Men man har lyckats att hitta system där fusket nästan har minimerats. Det är precis ett sådant system som vi i Miljöpartiet vill diskutera med de andra partierna om och helst införa här. Då kan man få bort fusket på 50 procent och få bort skattebortfallet på minst 1,8 miljarder, och man kan öka det allmännas inkomst och inte subventionera bidragstagarna, som dessutom råkar vara välbeställda män boende i tätortsnära regioner som Sörmland och Uppsala.

Anf. 20 GUNNAR ANDRÉN (FP) replik:

Herr talman! På en punkt skiljer oss Mats Pertoft och jag väldigt mycket åt. Jag kan inte använda den sortens argumentation och de siffror som Mats Pertoft använde sig av. Det är en oerhörd anklagelse mot Skatteverket, att det skulle förekomma 50 procent felaktiga taxeringar i det här landet. Jag har ingen grund för att påstå detta. Om Mats Pertoft har rätt är det ju en väldig anklagelse att Skatteverket godkänner dessa taxeringar. Det är ju otroligt i så fall.

Nej, innebörden av det som Mats Pertoft säger är någonting annat, bortsett från anklagelsen mot Skatteverket. Han tycker inte att man ska kunna jobba ute i landet där det inte finns någon kollektivtrafik. Dessutom vill han införa en annan skatt, vägslitageskatt, på ett stort antal miljarder, som gör det ytterligare besvärligt att bo ute i landet.

Nej, man ska bo vid Stureplan och ha bilpool i städerna med sänkt moms. Cykelavdrag ska man också ha. Jag håller med om att vi måste se över reseavdragen och att reglerna ska ändras. Men vi ska inte diskutera om folk fuskar eller inte, för det är Skatteverkets sak att avgöra det. Men reglerna kan vi däremot påverka.

Jag tror för min del att vi absolut inte ska fortsätta som Miljöpartiet gjorde när man hade sina 16 förhandlingar och ständigt godkände höjda avdrag för bilresor.

Jag tycker att det har varit väldigt bra att man under senare år har höjt gränsen för att få göra avdrag till 10 000 kronor. Det har gjort att det är minst andel i Stockholms län som har rätt till detta avdrag. Det är jättebra. Men vi måste kanske se till att höja avdragen ytterligare på landsbygden.

Anf. 21 MATS PERTOFT (MP) replik:

Herr talman! Det är väldigt bra att Gunnar Andrén ömmar för Skatteverket. De siffror som jag använde kommer från Skatteverket. Det är Skatteverket som har kommit fram till att det fuskas i ca 50 procent. Det är Skatteverket som har kommit fram till att skattebortfallet är ca 1,7 miljarder. Det är bra att vi är överens om att vi ska lita på Skatteverket, men jag tycker att Gunnar Andrén borde fundera över vad han säger och hur han uttalar sig.

Om vi är överens om att se över det här – Alliansen har ju vägrat det – vore det bra att göra det och inte sprida myter om att det här handlar om att straffbeskatta landsbygden. Det är inte i glesbygden som problemet ligger. Det är i tätortsnära regioner där det ofta är välbeställda äldre män som kör med stora bilar och använder reseavdraget till att finansiera sina resor. Där skulle man utan vidare kunna använda andra reseavdrag, och det är ju det som det handlar om: fordonsneutrala, avståndsbaserade reseavdragssystem. Det fungerar utmärkt i vårt grannland Norge. Det har fått bort skattefusket. Det har inte varit några problem. Skatteverket skulle säkert klara det också i Sverige. Det handlar om att få bort fusk, men det är det som ni i alliansregeringen inte har klarat av att ta tag i. Trots en fuskfrekvens på 50 procent och bortfall av skatteintäkter på minst 1,7 miljarder gör ni ingenting åt detta, utan ni kommer med en massa bortförklaringar som inte har med saken att göra.

Läs på om ni vill göra angrepp på Miljöpartiets politik, och kom med sakligt korrekta uppgifter, så kan vi ta den debatten! Men så länge som det är bara är svammel är det svårt att bemöta det. Men om vi kan lita på Skatteverkets uträkning och på att vårt grannland ändå har hittat en bra lösning kanske vi till och med kan komma överens.

Anf. 22 GUNNAR ANDRÉN (FP) replik:

Herr talman! Jag strävar naturligtvis alltid efter att vara lika saklig som Mats Pertoft. Men det är inte lätt att vara det när man talar om att Skatteverket känner till att det fuskas för 50 procent, eller vad det är, och man samtidigt godkänner detta.

Alliansregeringen har gjort någonting helt annat. Vi har höjt avdragsgränsen vid flera tillfällen, och den är nu uppe i 10 000 kronor. Det gör, Mats Pertoft, att andelen skattebetalare i Stockholms län som har avdrag har sjunkit till 3,8 procent. I andra delar av landet är den i storleksordningen 20 procent. Jag tycker att det är bra, och jag tycker att man ska fortsätta med detta.

Men ni fortsatte att ständigt höja beloppet som man fick dra av för bensin och så vidare. Det har stigit med 50 öre sedan 2006. Samtidigt har vi höjt skatterna på bilismen väldigt mycket. Jag tycker att detta har varit väldigt bra.

Jag kan inte komma ifrån att ni möjligen inte förstår att genom vägslitageavgift och andra saker är Miljöpartiet Sveriges i särklass mest landsbygdsfientliga parti. Man hör aldrig protesterna från Stureplan, Götaplatsen och Gustav Adolfs torg, för att nu ta tre platser, utan de kommer från landsbygden, som ni vill komma åt.20 mars 2014: Skattereplik från Persson i Jönköping

Så blir det replikomgång.
  Först ut att begära replik är Peter Persson i Jönkping, därefter Mats Pertoft i Enhörna.
  Jag är ju - i alla fall om jag skall tro min mamma, hon är den senaste som sagt det fast hon avled 1991 - en ytterst snäll person varför jag låter vännen Peter Persson i Jönköping tala själv, jag menar - timid och snäll - att det räcker:
Peter Persson (s) replik:
Herr talman!
Jag har insett att man alltid ska ta replik på Gunnar Andrén, annars skriver han något elakt i bloggen.
   Det gör han förresten nog ändå.
   Gunnar Andrén tyckte att jag var för ideologisk, och så tog han fram den gamla vanliga pamfletten av Bertil Ohlin. Jag kan den inledningen utantill nu.
  Folkpartiet var bra på Ohlins tid.
  Det var stort men alltid förlorande i val och alltid utanför regeringen.
  Det var en fin tid.
  Gunnar Andrén upprördes av att jag sade att borgerligheten har som ett särskilt mål att sänka skatterna. Han sade: För mig är det ett medel liksom för Persson. Det är utmärkt.
  Då vill jag ställa några kontrollfrågor kring detta.
  Kontrollfråga 1:
  Anser Gunnar Andrén att den nuvarande nivån på arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring är bra? Ska den ligga där?
  Kontrollfråga 2: Anser han att det totala skatteuttaget nu ska sänkas, och finns det någon målsättning nedåt för det totala skatteuttaget?
  Kontrollfråga 3:
  Anser han att det är viktigt att sätta i gång med att avveckla värnskatten per omgående?
  Avslutande kontrollfråga 4:
  Har det högsta prioritet att justera brytpunkten på skatteskalan med 3 miljarder om Gunnar Andrén får påverka regeringspolitiken, om olyckan skulle vara framme och Alliansen kvarstå?

Gunnar Andrén (fp) replik:
Herr talman!
Det är väldigt glädjande att Peter Persson i Jönköping kan skriften utantill.
   Jag är väldigt bekymrad över en annan sak, nämligen att den inte har gjort några intryck på honom.
  Det är en sak att kunna saker utantill men en annan att förstå innehållet.
  Problemet med att inte förstå detta är dubbelt.
  Det handlar dels om arbetets värde, dels att man får en ersättning för de ansträngningar man gör.
  Det finns en fascination vid att skatterna på arbete alltid ska höjas. Det är det verkligt allvarliga.
  Jag skulle kunna polemisera mot Jacob Johnson (v), men eftersom han inte är närvarande är det felaktigt att göra det.
  Kommunalskatten är en väldig tyngd för de flesta skattebetalare i detta land. Det är jättejobbigt när man tvingas att höja kommunalskatterna, så är det.
   Det ställdes några väldigt bra kontrollfrågor.
  1. Målet för arbetslöshetsförsäkringen ska vara att vi höjer nivån åter till 80 procent.
      Man kan alltid diskutera om det ska vara 70, 80 eller 90 procent. Men det ska vara en god procent av inkomsten så att människor känner sig trygga med försäkringen.
  Det är väl ingen hemlighet att Folkpartiet inte har varit allra gladast över de sänkningar som ni en gång gjorde 1994 eller som gjordes vid någon annan tidpunkt.
  2. Det var fyra frågor som ställdes. Jag får ta de två sista i nästa inlägg.
     Det var en fråga om skattesänkningar och vilken absolut nivå skatteuttaget ska ha.
    Detta har i första hand att göra med konjunkturläget. Det var väldigt bra att vi när vi fick en sådan väldig nedgång kunde stimulera ekonomin under åren kring 2009 och kunde vidta en del åtgärder. Det gjorde att många fler kunde köpa fler Volvobilar än vad det annars skulle ha varit.
   Det gav många fler jobb på Volvo, herr Persson.

Peter Persson (s) replik:
Herr talman!
Viktigt meddelande till Borg, Schulte och andra som är berörda: Valrörelsen är förstörd. Bidragsupplägget har havererat. Det har nu Gunnar Andrén slagit mitt itu.
   Tack för det, Gunnar Andrén, det finns ingen bidragspolitik som administreras av Socialdemokraterna, utan en obarmhärtig nedskärningspolitik på arbetslösa och sjuka, agiterad och administrerad av Moderaterna.
   Det är bra att vi tar den striden, Gunnar Andrén.
   Däremot förvånar det mig att du inte kan klara ut vad du har för målsättning när det gäller skatten.
  Jag trodde att ett socialliberalt svar var: Skattenivåns uttag beror på välfärdens ambitioner.
   Det är ingen målsättning att driva ned skatterna, sade Schulte. Så fort det blir någorlunda ordning på finanserna kan man fortsätta med jobbskatteavdrag sex, sju, åtta och snart är det uppe i två siffrigt tal.
   Det blir obarmhärtigt när konjunkturen förändras, för då slår det rätt igenom våra välfärdssystem.
  Med den tyngd som finns i den förändrade demografin kommer du inte att klara den välfärdspolitik som vi önskar och som vi har haft i vårt land.

Det kan ju vara på det sättet att jag har förstått precis allting som Ohlin skriver, att jag insiktsfullt har värderat det och sedan dragit den slutsatsen att jag inte är liberal, ty jag råkar vara socialist och socialdemokrat, herr Andrén.

Anf. 18 GUNNAR ANDRÉN (FP) replik:

Herr talman! Det senaste var väl alldeles onödiga upplysningar för oss som under lång tid har hört herr Persson i Jönköping från den här talarstolen. Jag tror att det är väldigt bra att Peter Persson inte är med i vårt lilla parti. Han skulle känna sig väldigt främmande där inför frihetsvärderingar och mycket annat.

Jag talar om en annan sorts bidrag. Jag förstår att Peter Persson inte vill tala om bidrag till facket och sådant. Men försäkringar är ju någonting annat än bidrag. Man måste skilja på detta. Som god liberal är jag absolut förespråkare för att försäkringar är väldigt bra riskspridare under olika delar av livet och vid bristande inkomster.

Hemförsäkring är väl jättebra där man fördelar risken för brand och allt möjligt. På samma sätt är det väl bra att man har försäkringar mot arbetslöshet och sjukdom och så vidare. Jag förstår inte polemiken. Det finns ingen här som tycker att vi ska ha ett bidragssystem, utan vi ska ha försäkringar med plussidor och utgifter. Jag begriper över huvud taget inte polemiken.

Jag hann inte svara på frågorna tidigare, för jag var så upptagen av herr Johnson som vill höja skatterna med 90 miljarder. Jag skulle ha frågat honom hur många jobb som 90 miljarder egentligen ger.

Men nu var det fråga om brytpunkten. Brytpunkten stiger ju med den lagstadgade ökningen på 2 procent varje år. Ni är ju också med på detta. Frågan var om man ytterligare skulle höja brytpunkten, och man kan naturligtvis alltid diskutera vilken nivå brytpunkten ska ha.

Anf. 19 MATS PERTOFT (MP) replik:

Herr talman! Jag hade egentligen tänkt låta bli att begära replik på Gunnar Andrén. Men rätt ska ändå vara rätt, och man ska inte kunna sprida vilka myter som helst i denna kammare.

När det gäller Miljöpartiets syn på boende på landsbygden och ett reseavdragssystem måste man naturligtvis göra det möjligt att bo på landet och ha lång resa till jobbet och få avdrag för det. Men avdragsrätten bör inte vara beroende av att man åker bil.

Gunnar Andrén talade nyss om bidragstagare, att vi ska låta bli att subventionera bidragstagare. Ja, hur är det med de 1,7 miljarderna och de 50 procenten som fuskar med reseavdraget? Där har Alliansen inte gjort någonting. I stället sprider man myter.

Ett enkelt sätt vore att gå över till det norska systemet. Norge har ganska mycket glesbygd. Där är det många människor som pendlar. Men man har lyckats att hitta system där fusket nästan har minimerats. Det är precis ett sådant system som vi i Miljöpartiet vill diskutera med de andra partierna om och helst införa här. Då kan man få bort fusket på 50 procent och få bort skattebortfallet på minst 1,8 miljarder, och man kan öka det allmännas inkomst och inte subventionera bidragstagarna, som dessutom råkar vara välbeställda män boende i tätortsnära regioner som Sörmland och Uppsala.

Anf. 20 GUNNAR ANDRÉN (FP) replik:

Herr talman! På en punkt skiljer oss Mats Pertoft och jag väldigt mycket åt. Jag kan inte använda den sortens argumentation och de siffror som Mats Pertoft använde sig av. Det är en oerhörd anklagelse mot Skatteverket, att det skulle förekomma 50 procent felaktiga taxeringar i det här landet. Jag har ingen grund för att påstå detta. Om Mats Pertoft har rätt är det ju en väldig anklagelse att Skatteverket godkänner dessa taxeringar. Det är ju otroligt i så fall.

Nej, innebörden av det som Mats Pertoft säger är någonting annat, bortsett från anklagelsen mot Skatteverket. Han tycker inte att man ska kunna jobba ute i landet där det inte finns någon kollektivtrafik. Dessutom vill han införa en annan skatt, vägslitageskatt, på ett stort antal miljarder, som gör det ytterligare besvärligt att bo ute i landet.

Nej, man ska bo vid Stureplan och ha bilpool i städerna med sänkt moms. Cykelavdrag ska man också ha. Jag håller med om att vi måste se över reseavdragen och att reglerna ska ändras. Men vi ska inte diskutera om folk fuskar eller inte, för det är Skatteverkets sak att avgöra det. Men reglerna kan vi däremot påverka.

Jag tror för min del att vi absolut inte ska fortsätta som Miljöpartiet gjorde när man hade sina 16 förhandlingar och ständigt godkände höjda avdrag för bilresor.

Jag tycker att det har varit väldigt bra att man under senare år har höjt gränsen för att få göra avdrag till 10 000 kronor. Det har gjort att det är minst andel i Stockholms län som har rätt till detta avdrag. Det är jättebra. Men vi måste kanske se till att höja avdragen ytterligare på landsbygden.

Anf. 21 MATS PERTOFT (MP) replik:

Herr talman! Det är väldigt bra att Gunnar Andrén ömmar för Skatteverket. De siffror som jag använde kommer från Skatteverket. Det är Skatteverket som har kommit fram till att det fuskas i ca 50 procent. Det är Skatteverket som har kommit fram till att skattebortfallet är ca 1,7 miljarder. Det är bra att vi är överens om att vi ska lita på Skatteverket, men jag tycker att Gunnar Andrén borde fundera över vad han säger och hur han uttalar sig.

Om vi är överens om att se över det här – Alliansen har ju vägrat det – vore det bra att göra det och inte sprida myter om att det här handlar om att straffbeskatta landsbygden. Det är inte i glesbygden som problemet ligger. Det är i tätortsnära regioner där det ofta är välbeställda äldre män som kör med stora bilar och använder reseavdraget till att finansiera sina resor. Där skulle man utan vidare kunna använda andra reseavdrag, och det är ju det som det handlar om: fordonsneutrala, avståndsbaserade reseavdragssystem. Det fungerar utmärkt i vårt grannland Norge. Det har fått bort skattefusket. Det har inte varit några problem. Skatteverket skulle säkert klara det också i Sverige. Det handlar om att få bort fusk, men det är det som ni i alliansregeringen inte har klarat av att ta tag i. Trots en fuskfrekvens på 50 procent och bortfall av skatteintäkter på minst 1,7 miljarder gör ni ingenting åt detta, utan ni kommer med en massa bortförklaringar som inte har med saken att göra.

Läs på om ni vill göra angrepp på Miljöpartiets politik, och kom med sakligt korrekta uppgifter, så kan vi ta den debatten! Men så länge som det är bara är svammel är det svårt att bemöta det. Men om vi kan lita på Skatteverkets uträkning och på att vårt grannland ändå har hittat en bra lösning kanske vi till och med kan komma överens.

Anf. 22 GUNNAR ANDRÉN (FP) replik:

Herr talman! Jag strävar naturligtvis alltid efter att vara lika saklig som Mats Pertoft. Men det är inte lätt att vara det när man talar om att Skatteverket känner till att det fuskas för 50 procent, eller vad det är, och man samtidigt godkänner detta.

Alliansregeringen har gjort någonting helt annat. Vi har höjt avdragsgränsen vid flera tillfällen, och den är nu uppe i 10 000 kronor. Det gör, Mats Pertoft, att andelen skattebetalare i Stockholms län som har avdrag har sjunkit till 3,8 procent. I andra delar av landet är den i storleksordningen 20 procent. Jag tycker att det är bra, och jag tycker att man ska fortsätta med detta.

Men ni fortsatte att ständigt höja beloppet som man fick dra av för bensin och så vidare. Det har stigit med 50 öre sedan 2006. Samtidigt har vi höjt skatterna på bilismen väldigt mycket. Jag tycker att detta har varit väldigt bra.

Jag kan inte komma ifrån att ni möjligen inte förstår att genom vägslitageavgift och andra saker är Miljöpartiet Sveriges i särklass mest landsbygdsfientliga parti. Man hör aldrig protesterna från Stureplan, Götaplatsen och Gustav Adolfs torg, för att nu ta tre platser, utan de kommer från landsbygden, som ni vill komma åt.20 mars 2014: Inkomstskatten i riksdagen

Dagen börjar med skattedebatt, 2013/14:SkU16.
   Här mitt huvudinlägg:
Gunnar Andrén (fp)
Herr talman!
Jag ska börja med att citera ur en skrift som kom ut för ett tag sedan.
  Den heter Det måste löna sig att arbeta.
 ”Arbetet är en välsignelse för människorna. Känslan av tillfredsställelse över en väl utförd insats tillhör det värdefulla i livet. Få saker är viktigare än att finna intresse i den verksamhet man ägnar sig åt, att kunna se meningen med sitt eget arbete i dess förbindelse med andras och känna samhörighet med en större grupp i de gemensamma ansträngningarna för lösande av betydande uppgifter.
  Även för den som känner på detta sätt kan arbetet ofta vara tungt. Vem har inte många gånger en solig sommardag önskat sig bort från arbetsplatsens tvång och ut i naturen?
  Säkert är att om vi arbetade blott för arbetets egen skull, då skulle mycket mindre uträttas än vi nu presterar.
  Den inkomst man kan förvärva genom arbetet lockar till ansträngningar, som eljest skulle utebli.
  Betalningen för arbetet är en uppmuntran som får oss att sätta in våra krafter och en belöning för den utförda prestationen.
  Detta är helt naturligt. Vi behöver alls inte skämmas över att tillfredsställelsen över den gjorda insatsen förenas med glädjen åt att den ger oss inkomster som möjliggör för familjen och oss själva att uppehålla en högre levnadsstandard – att leva bättre och tryggare än vi med mindre ansträngning och uppoffring skulle kunna göra.
  Låt oss erkänna att de ekonomiska fördelar arbetet medför är en väsentlig stimulans!”
Herr talman!
Skriften kom ut nyligen, den 30 april 1950.
  Författaren var Bertil Ohlin, tidigare folkpartiledare och senare Nobelpristagare i ekonomi.
  Skriften sammanfattar väl åtminstone min syn, den liberala synen och många andras syn på vad arbetet är till för. Det finns olika delar i detta. Det finns egentligen inga stora partipolitiska skillnader i detta.
   När vi nu diskuterar inkomstskatterna är det viktigt att hålla i minnet vilka syftena är – och de är många.
  Jag tycker att herr Persson i Jönköping gör det lätt för sig när han tillskriver sina politiska motståndare en åsikt som åtminstone inte jag känner mig befryndad med, nämligen att vi skulle ha några särskilda mål för skattepolitiken. Jag har aldrig argumenterat på det sättet.
  Skattepolitiken, herr Persson, har för mig alltid varit ett medel att uppnå olika mål.
  Det är klart att det är lättare polemisera mot en åsikt som motståndaren inte har, men det skulle underlätta debatten och det skulle vara bra om vi kunde förhålla oss något mindre ideologiskt närsynta än herr Persson i Jönköping.
  Herr Persson i Jönköping har många andra förtjänster, men just på den punkten tycker jag inte att själva ingångspunkten var särskilt angenäm.

Har den här regeringen och allianspartierna varit framgångsrika i skattepolitiken under de åtta åren?
  Jag förstår, herr talman, mycket väl att Mats Pertoft inte vill tala om tidigare perioder. Själv satt han med i sexton olika budgetförhandlingar och lyckades inte uppnå någonting av det han nu vill att Alliansen ska genomföra.

En reservation gäller en ny stor bred skattereform.
  Herr Pertoft satt i sexton olika budgetförhandlingar utan att nå detta mål. Sov ni eller vad gjorde ni under perioden? Nu hoppas ni att vi ska göra detta.
  Jag utesluter absolut inte, herr talman, att det i framtiden blir en stor bred skatteuppgörelse, men jag tror inte att alla partier kommer att ingå. Det är viktigt att man vet vad man syftar till. Jag kan till exempel inte tänka mig att göra upp med Vänsterpartiet.
  Nu har representanten för Vänsterpartiet gått för dagen. Det är ingenting att säga om det eftersom man ibland kan vara dubbelbokad.
  Jag ska inte polemisera mot detta.
  Det kan hända oss alla tidspressade riksdagsledamöter.

Det är inte lätt att göra upp med ett parti som vill ta ut en engångsskatt ena året, ungefär som vid Karl XI:s reduktion, och glömmer bort skatten nästa år.
  Det är för mig svårt att ingå i en förutsättningslös utredning med partier som vill höja skatten på arbete.

Herr talman!
Jag har aldrig förstått Socialdemokraternas fascination vid att skatterna på arbete ska vara höga.
  För min del är det tvärtom, nämligen att vi ska sträva efter att sänka skatten på arbete. Däremot är jag fullt beredd att höja skatterna på konsumtion, vilket är något helt annat.
  Jag är till och med beredd att höja skatten på oxfilé som man köper i Östermalmshallen i Stockholm – den skatt ni var med och sänkte för ett antal år sedan och säkert gläder några personer.
  Jag tyckte att det var en dålig reform att särskilt sänka skatten på lyxmat och annan mat.
  Det finns bättre fördelningspolitiska nycklar. En av de viktigaste sakerna är att man ser till att inte bekämpa fattigdom utan att möjligen se till att rikedomen får något mindre fördelar i framtiden.

Herr talman!
Det finns ett antal olika reservationer i betänkandet. Det skulle föra för långt att ta upp allihop.
  Jag vill ta upp två reservationer och hålla mig till dem.
  Den ena gäller avdragsrätt för fackföreningsavgift.
  Där har det inträffat att Miljöpartiet plötsligt har anslutit sig till reservationen.
  Det har Miljöpartiet inte gjort tidigare.
  Det är en intressant nyhet.

Jag utesluter inte att det ska vara på det sättet i framtiden att man diskuterar om arbetsgivarnas rätt till avdrag för organisationsavgifter också måste tas med i en stor skatteberedning. Det kan vara en fullt legitim sak att göra detta.
   Jag kan gå med på att det mellan parterna kan synas vara lite missvisande att ena parten inte har avdragsrätt och den andra har det.
  Men när man samtidigt vill utjämna inkomsterna mellan pensionärer och dem som nu förvärvsarbetar går man fram med att man vill införa ytterligare ett avdrag för just förvärvsarbetande.

Herr talman!
Det skulle ytterligare öka klyftan till dem som inte längre är förvärvsarbetande.
  Man vill införa detta avdrag igen.
  Det ska ses i perspektivet att vi inte ska ha någon korruption i detta land. Jag säger inte att detta är korruption. Men det finns ett inslag som är diskutabelt i att det finns några organisationer som man vill särskilt gynna i detta land genom avdragsrätten för fackliga avgifter.
   Vi har dess bättre alldeles nyss stiftat en lag som ska ge full insyn i detta. Men ni tre oppositionspartier vill särskilt se till att gynna vissa organisationer i landet.
  Jag är ytterst tveksam till detta.
  Det är inte heller några småpengar. Det handlar om flera miljarder.

Jag skulle kunna uppehålla mig mycket vid en annan sak, nämligen Sverigedemokraternas sätt att räkna, men det faller lite utanför denna debatt. När det partiet finansierar sina utgifter med att använda de pengar som 600 000–700 000 utlandsfödda dagligen betalar i skatter i landet och som egentligen vill att de skall vara här och arbeta, detta för att kunna finansiera vissa andra reformer blir det väldigt konstigt mellan intäkter och utgifter. Vi får ta den debatten i ett annat sammanhang.
  Men det är synd att inte pressen någon gång uppmärksammar hålen i Sverigedemokraternas budget.

Allra sist vill jag tala om reseavdragen.
  Det finns en sak som har varit bra under den här perioden – och nu riktar jag mig till herr Mats Pertoft – och det är inte det förslag ni har haft om införandet av ett cykelavdrag.
   Det är att vi har sett till att höja gränsen för reseavdraget till nu 10 000 kronor.
  Jag tror att det var 6 000 eller 7 000 kronor tidigare.
  Dessutom har vi inte höjt reseavdraget med mer än 50 öre/mil, har jag sett, den bilkostnad som nu är 18 kronor och 50 öre/mil. När allianspartierna tillrädde i regeringen var den 18 kronor/mil. Jag tycker att det är jättebra.
  Men herr Pertoft är företrädare för Sveriges absolut mest landsbygdsfientliga parti.
  Han vill inte att de som bor lite utanför de täta kollektivtrafikområdena ska kunna jobba någon annanstans.

Man kan inte cykla 10 mil från Vindeln och jobba. De som bor runt Stureplan, Gustav Adolfs torg och Götaplatsen i Göteborg är det väl inte så besvärligt för. Men när det gäller alla dessa andra människor som måste ha effektivt sätt att transportera sig till jobbet vill Mats Pertoft och Miljöpartiet se till att de ska förlora stort på att resa till jobbet genom att de inte ska kunna göra rimliga avdrag.

Herr talman!
Jag är inte heller främmande för att vi ska göra en reform på reseavdragssidan.
   Men då vill jag ha den i rakt motsatt riktning mot vad Mats Pertoft vill.
  Jag tycker att vi ska förstärka reseavdraget på de platser där det inte finns kollektivtrafik så att det ska bli möjligt att bo på den svenska landsbygden.
(Applåder)

20 mars 2014: Kristina Mattsson hos Paks (kommer)

19 mars 2014: På Stockholmsbåten (kommer)

19 mars 2014: Paks årsmöte

I riksdagen finns många föreningar, konkurrensen är hård om ledamöternas gunst.
  Det finns dels intresseföreningar som RUK, riksdagens utrikespolitiska klubb med Björn von Sydow som ordförande, dels en massa landsföreningar, som Supir, Sverige-ukrainska parlamenterikersällskapet i riksdagen, dels idrottsliga, kyrkliga, jägare-, sportfiskare-, fritidsbåtsintresserade och vad det vara må, dels Paks, en förening för samarbete på kulturens område.
  I dag är det årsmöte.
  Vi väljer - och det är ganska bra deltagande, ungefär 7-8 ledamöter - om Åse Lindestam (s) som ordförande, vidare Anna Steele (fp), Bengt Berg (v), Per Lodenius (c) osv.
  Marie Hagström Blanc i riksdagsbiblioteket är den som på tjänstemannasidan ser till att allt fungerar.
  Sedan finns det en konstförening också, med Ann-Marie Brodén (m) som ordförande.
  Det är två viktiga föreningar, för de ger riksdagsarbetet en lyftning vid sidan av alla intresseföreningar.
  Jag passar på att ge styrelsen en eloge för väl utfört arbete under det gångna året.
  Till slut läser Bengt Berg egna dikter från Värmland,
  Han är bättre som poet än som kulturpolitiker, vågar jag påstå.

19 mars 2014: Kvittningsman för dagen

Kvittningssystemet i riksdagen är en utmärkt institution.
  Det går till så att när ledamöter behöver vara på andra platser än i riksdagen trots att det skall voteras i riksdagen - riksdagsledamöter skall alltid vara på två platser samtidigt, dels hemma, på resa, hålla föredrag eller i alla fall någon-annan-stans-hos-väljarna, dels i riksdagen och då helst sitta i kammaren för att inför TV-kamererna synas att man är på plats - gör man i förväg upp om att en ledamot som tänker rösta ja, kvittas mot en som tänker rösta nej.
  Nästan alltid följer det blockgränsen, sverigedemokraterna - som ju vill utgöra ett tredje block (om nu ett ensamt parti kan vara det) är arga för att man står utanför.
  Men det är deras val, inte andra partiers - fast de gärna vill framställa det som så. Martyrskap går likt zebrans ränder aldrig ur.
  Denna dag är jag kvittningsvikarie för Christer Winbäck och Emma Carlsson Löfdahl.
  Kvittningsmännen, de flesta kvinnor, samlas 4-5 minuter före voteringen och under ledning av Kurt Kvarnström (s) - som har lista med sig - ser man vilka som är utkvittade.
  Folkpartiet har sent bett om att partisekreteraren Nina Larsson skall kvittas ut, det är inga problem, socialdemokraterna vill egentligen ha ännu fler utkvittade - och i sista minuten kvittas Gustaf Blix (m) ut av moderaternas kvittningskvinna Cecilia Magnusson i Göteborg mot en frånvarande socialdemokrat.
  Nej, det är inte Håkan Juholt eller förre partisekreteraren Baylan, de är oftast utkvittade tidigt.
  Det blir jämnt fördelat, 46 borta: 23 från Allianspartierna, 23 från de Rödgröna - sverigedemokraterna struntar man i, de kör sitt eget lopp, hur många närvarande de har spelar i grunden ingen roll om de inte är 19 eller 20 av totalt 20 som förenar sig med socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.
  Det kan vara svårt att förstå - men medierapporteringen blir helt befängd när man säger att sverigdemokraterna röstar med alliansen: De kan rösta hur som helst, till exempel på sina egna förslag (om man har några) och då blir det ändå alliansen som vinner eftersom man har 173 röster mot s-blockets 156.
  Så börjar det voteras:
  49 frånvarande, alltså har tre av de 20 sverigdemokraterna inte infunnit sig, det är 15 procent av deras riksdagsgrupp.
  När skrevs det senaste om sverigdemokraternas stora frånvaro i riksdagen?
  49 frånvarande.
  49 frånvarande.
  49 frånvarande.
  - 50 frånvarande!
  - Nu var det någon som somnade igen, säger jag högt så alla hör.
  Sovandet fortgår. 50 frånvarande.
  - 49.
  -Nu har han vaknat. Så dags!
  Efteråter hämtar jag voteringslistor. Där kan man efter viss möda kartlägga vem som slumrade till. Mig intresserar bara en sak: Var det en folkpartist?
  Svaret är nej. De andra partierna får klara sitt bäst de vill.
  Att vara kvittningsman är inte roligt men viktigt. En del av demokratin.

19 mars 2014: Riskkapitalseminarium

Det finns många fördomar om riskkapitalföretag, kanske ligger det i namnet.
  Två moderater, Ulf Berg från Avesta och Lars Beckman från Gävle, har ordnat ett seminarium i Partimatsalen i riksdagen, med ett kanppt 40-tal närvarande som får äta fisk till all information.
  Ett bra initiativ - kanske också att jag avstår maten.
  Men det bör sägas att 857 rikskapitalföretag tillsammans har omkring 200.000 anställda, ungefär 5 procent av alla anställda i Sverige arbetar alltså riskkapitalföretag.
  Jag tror dock att namnet är farligt - det leder tanken fel.
  Alltför stor risk, med andra ord.

19 mars 2014: Sundsvall inställt

Denna förmiddag skulle jag ha deltagit i ett seminarium i riksdagen om arbetsmarknadsfrågor i Sundsvall.
   Det har dock med kort varsel ställts in.
   Full sysselsättning, månne?

19 mars 2014: Stadsvandrare 2

Självfallet finns det också en kvinnlig förening, nära knuten till Dagdrivarna.
  Namnet?
  Ganska givet: Gatflickorna.

19 mars 2014: Stadsvandrare 1

Det finns en trevlig förening, med företrädesvis tidigare verksamma herrar inom Livsmedelsbranschen, som för sin fysik och gemensamma trevnad, brukar gå runt på stan, ibland i Stockholms ytterkanter.
  Vad den heter?
  Dagdrivarna.

18 mars 2014: Ett förfärligt riksdagsinlägg (kommer)

18 mars 2014: Missat årsmöte 2

Inte heller hinner jag till Cecilia Magnussons (m) möte på S.t Patricks Day, ja, det handlar förstås om Irland och dess självständighetsdag. Ambassadören sedan 2012 - ambassaden har funnits sedan 1946 medan Sverige inte längre har råd att ha ambassad i Dublin - James Joseph Carroll är på plats liksom ett knappt tio-tal riksdagsledamöter.
  Irland är en väldigt trevlig ö att åka till.
  Gör det!

18 mars 2014: Missat årsmöte 1

Just denna kväll har Arkivföreningen i Danderyd årsmöte.
  Jag måste tyvärr utebli vilket jag meddelar ordföranden Ulla Löwenhielm per telefon.
  Tråkigt - men tiden räcker inte till. Arkivföreningen tar han om föreningsarkiv, en mycket viktig uppgift för framtida forskning.
  Föreningar blir till och försvinner - men Arkivföreningen dokumenterar.

18 mars: Riksdagsdebatt 2 (kommer)

18 mars: Riksdagsdebatt 1 (kommer)

18 mars Riksdagsgrupp (kommer)

Viktig riksdagsgrupp - men den blir tyvärr inte vad den borde vara eftersom partiledaren måste vara på annan plats. Tyvärr - men är det bara bra för Sverige är det i sin ordning.

14 mars 2014: Besök av Moldaviens talman

En fyra personer stor delegation från Moldaviens parlament - som jag själv har besökt - finns i Stockholm och vi är några från EU-nämnden, ordföranden Allan Widman (fp), Walburga Habsurg (m), Bodil Ceballos (mp) ocj jag själv som, utöver en särskild artighetvisit hos talman Per Westerberg, so mtar emot i Templum.
  Demn moldaviska delegationen består av talammen Igor Corman som tillhör Demokratiska partiet, , Valeriu Strelet, liberala partiet, Ion Hadarca(liberalerna) och Valentina Stratan (demokratiska partiet).
  Det är en hårt pressad delegation som besöker Sverige.
  Den del av Moldavien som för ett antal år sedan röstade för att Transnistrien - med cirka 500.000 medborgare - skall bli en del av Ryssland har just denna dag sänt ett brev till president Putin om att få bli en del av Ryssland.
  Men det blir trots problemen i Moldavien en bra pratstund. Själv uppehåller jag vid betydelsen av att Rumänien numera tillhör både EU och Nato och vilka effekter det kan få för Moldavien, både närmande till EU och militära självständighet gentemot geopolitiska glupsmakten Ryssland.


18 mars 2014: Expertskatten synad

Skatteutskottet har genom åren gjort några egna utvärderingar, om skogsbeskattning, om nedsatta momssatser och just nu pågår en granskning om expertskatten, bestämmelser, träffsäkerhet och konskvenser.
  Vi är en liten grupp som har överinseende över arbetet och den möts efter dagens sammanträde.
  Jag skall återkomma till ämnet.

18 mars SkU Kommer 2

18 mars: Sku - kommer 1

17 mars 2014: Rysk valfrihet

Söndagens så kallade folkomröstning på Krim- som enligt officiella siffror resulterade i att 96,77 procent av de 85 procent röstade sade sig vara för en anslutning till Ryssland är lätt att karakterisera.
   Valfrihet råder.
   Du som är fängelsekund får välja mellan två olika färger som fängelset skall målas i på utsidan.
   Eller så får du välja mellan om repet du skall hängas i skall vara en, två eller tre meter långt.
   Rysk valfrihet.

17 mars 2014: Besök hos doktorn

Denna måndag har jag också varit på besök hos min husläkare.
  Jag blev godkänd - trots att midjemåttet ökat med två centimeter sedan sist.
  Snart måste kanoten i vattnet!

17 mars 2014: Tunna tidningar

Fara å färde - tänker jag när jag hämtar dagens tidningar, det sker vid 07-30-tiden denna måndag.
  Jag måste se till att jag inte skär mig i fingret!
  Vaddå?
  Jo, måndagstidningarna är numera så tunna att det är lätt att skära sig i fingret på dem ....

17 mars Kommer 2

17 mars Kommer 1

16 mars 2014: Agenda 2 (tre stjärnor)

Den andra debatten denna Agendakväll utgörs av Gustav Fridolin (mp) mot Jimmie Åkesson (sd). Det vevas friskt, anklagelserna om extremism far som pilar mellan kontraheterna - men som TV-tittar vaknar man i alla fall till efter sömnpillret Reinfeldt-Löfven (0-0).
  Fridolin får 2 poäng, Åkesson bara en genom det illa dolda martyrskap som präglar den senare.
  Förresten:
  De som röstar på Åkessons gäng röstar också för Jimmie Åkesson som svensk statsminister.
  Jag undar hur många som vill det?

16 mars 2014: Agenda 1 - noll stjärnor

Hur många sådana här debatter tål Sverige - eller TV-tittarna?
  Debatten mellan Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt i dagens Agenda, lett av Mats Knutson, blev obegriplig i all sin sifferexercis.
  Jag förstod ungefär vad de menade - men har ju tidigare i motioner och reservationer i skatte- och finansutskotten sett dem fladdra förbi.
  Men vanliga väljare?
  Det blir 0 poäng till programmet, 0 till deltagarna - och programledaren borde brutit långt tidigare.
  Tja, ska vara riktigt ärlig hamnar nog Reinfeldt på noll medan Stefan Löfven får minus ett i sakfrågor men plus ett för att han kunde upprepa samma visa fem gånger.

16 mars 2014 Kommer 2

16 mars 2014 Kommer 1

16 mars 2014: 2014 års Krusenbergkonferens dag 2

15 mars 2014: 2014 års Krusenbergkonferens 5

15 mars 2014: 2014 års Krusenbergkonferens 4 (kommer)

15 mars 2014: 2014 års Krusenbergkonferens 3 (kommer)

15 mars 2014: 2014 års Krusenbergkonferens 2 (kommer)

15 mars 2014: 2014 års Krusenbergkonferense 1 (kommer)

14 mars Kommer 2

14 mars Kommer 1

14 mars: Besök i Sumpan (kommer)

Besök hos Lundgren AB i Sumpan

lördag 15 mars 2014

14 mars 2014: Men vad är problemet?

SvD:s Joel Dahlberg, som skriver mycket om pensioner, en del är rätt, är i dag (14 mars) mer opportunistisk än vad som är tillbörligt.
   Han berättar att "våra folkvalda pensionsbluffar".
  Anledningen sägs vara att de får pension redan efter 30 år medan vanliga människor får streta 45.
  Allvarligt, onekligen.
  Hur stort är då "problemet"?
  Denna mandatperiod är det en ledamot som "drabbas", Talmannen Per Westerberg.
  Och nästa?
  Nej, ingen ytterligare om alla nu blir omvalda.
  Men Krister Örnfjäder (s) som nu varit ledamot i nästan 22 år, skulle - om han bli omvald dels 2014, dels 2018 - någon gång före valet år 2022 att kunna komma att bli nästa ledamot.
  I tur står sedan Barbro Westerholm (fp) av dem som kandiderar 2014, hon kan råka ut för det som oroar Joel Dahlberg omkring 2025, hon kommer då att ha fyllt 92 år.
  Så länge kan man nog räkna med att hon hänger i, jag känner henne väl, hon är inte mycket mer än drygt 80 år ung just nu.
  Någon garanti finns dock inte: Anställningsgaranti saknas i riksdagsuppdraget, så skall det ju också vara.
  Men jag får väl gratulera Joel Dahlberg till ett verkligt journalististiskt pensionsscoop, det räckte till en helsida i SvD med stora rubriker.
  Så vad är det egentliga problemet?
  Jo, av en höna har det blivit en pressanka - färdig att serveras, i bästa fall, i valrörelsen.
  Inte den valrörelsen som nu förestår, 2014, inte heller 2018, men i valrörelsen 2022 blir frågan onekligen högaktuell.
  För övrigt fyller Krister Örnfjäder i Kalmar det året 70 år.
  Men pensionsåldern har vid det laget kanske passerat både 68 och 69 år, vem vet.

fredag 14 mars 2014

13 mars 2014: Ett lyckat misslyckande

Man skall kalla ett misslyckande ett misslyckande.
  Återtagandet av förslaget att sänka studiestödsbidraget med 300 kr/månad får sägas vara ett lyckat misslyckande.

13 mars 2014:Ett steget framåt bakåt

Statsministern har i dag klargjort att den sänkning av studeiestödet som aviserades nyligen inte blir av.
  Bra.
  Ännu bättre hade varit om förslaget aldrig lanserats.

torsdag 13 mars 2014

13 mars 2014: Skatteutskottet landet runt

När skatteutskottet i dag sammanträdde noterade jag varifrån ledamöterna kommer:
   Halmstad, Svensbyn (Piteå), Stockholm, Surte, Stockholm, Sollefteå, Varberg, Jönköping, Landskriona, Södertälje, Uppsala, Kalmar.Laholm, Tingsryd, Stockholm, Stocksund, Gävle och Avesta, med fanns även en fötreädare från Täby, en från Båstad.
   Det är bättre spridning än förr - då tre ledamöter kom från Borås och jag var ensam om att komma från Stockholmsregionen!

13 mars 2014: Miljöpartiet vill mer och mindre

I går debatterade vi i riskdagen om miljöpartiets förslag att minska den animaliska produktionen i Sverige. I klartext heter det att införa köttskatt, det har föreslagits av miljöpartiet. Beslut träffas i dag, den 13 mars, utskottets förslag är att söäga nej, miljöpartiet har reserverat sig för att saken skall utredas..
  Men i dag går Gustav Fridolin ut och säger att miljöpartiet vill öka konsumtionen av svenskt kött, vill till och med ha statligt stöd till detta.
  Vi skall alltså beskatta produktionen av svenskt kött, och sedan ge statliga bidrag till konsumtionen.
  Hur snurrig får man vara?
  Ena dagen skatt på kött.
  Nästa dag staligt stöd till att köpa svenskt kött!
  Eeller rättare sagt: Samma dag.

12 mars: Dagens politik kommer

12 mars: Mer från Tull-Kust kommer

12 mars 2014: Besök hos Tull Kust

Dagens sista möte äger rum hos fackliga Tull Kust, som organiserar medarbetare inom Tullen och Kustbevakningen. Detta fack har Sveriges finaste lokaler, från 1600-talet, köpta 1956 för 50.000 kronor, nu värda miljoner ...
  Ordföranden Björn Hartvigson från Smögen tar emot med en rad medarbetare och vi från folkpartiet, Lars Tysklind, Strömstad, Anita Brodén, Sollebrunna, Kristina Grapenholm, Alingås och jag, lyssnar och diskuterar.
  Tullen är viktig - men behöver enligt min mening fler ögon och öron. Nu hotar nya, dyra besparingar - i alltför stora delar av landet är det för fritt fram att smuggla, menar jag.
  Jag blir denna kväll inte motsagd.

12 mars: Votering (kommer)

12 mars: Riksdagsdebatt 2 (120 miljarder) Kommer

13 mars: Riksdagsdebatt 1 (185 miljarder) kommer

13 mars: Seminarium om Gotland (kommer)

11 mars Dagens politik 2 Kommer

11 mars: Dagens politik Kommer

11 mars: Fp-styrelse i Danderyd (kommer)

11 mars: Riksdagsgrupp (kommer)

11 mars: Besök av Diakonia (kommer)

11 mars: Efter RoD (kommer)

11 mars: Ip - kommer

11 mars 2014: Transporternas betydelse

Tidigt till Näringslivets hus för en presentation av en bok om blodomloppet i ekonomin, transporternas betydelse, som Johan Norberg skrivit.
  Blir kanske inte kioskvältare, om sanningen skall fram. Men bra och trevlig framställning.
  Tyvärr kommer jag lite för sent: Problem att hitta p-plats eftersom jag inte hann ta tunnelbanan.
  Transporter har sina logisktiska problem. Liksom att få betala p-avgift. Alla kort duger inte.

10 mars Kommer 2

10 mars: Kommer 1

10 mars 2014: Ideellt arbete (III) - årsmöte

Denna måndag avslutas med årsmöte i Sällskapet Amorina, Stocksunds hembygdsförening. Naturligt nog håller vi till i Cedergrenska tornet, platschefen Johan Påhlsson ser till att vi förplägas väl.
  I huvudsak omväljs hela styrelsen efter ett nytt fint år, med ordföranden advokat Kjell Gunnarson i spetsen.
  Ny arkivarie efter Ferenc Kacinczy blir Viveka Laksov-Wessberg.
  Efter själva årsmötet håller professor Hans Ruin, son till Inger och Olof Ruin, professor för övrigt, den senare son till professor Hans Ruin (i Lund), i sin tur inte alls som till någon professor utan till en general i tsarens armé, general Ruin!
  (Till saken hör att Finland fram till frigörelsen 6 december 1917 var ryskt och sovjetiskt, alltså liksom under 600 år ockuperat av annat land, ja, det andra var Sverige.)