tisdag 27 september 2011

27 sept: Roslagsbanan till Arlanda

I dag var det åter debatter i riksdagen. Jag deltog i den som väckts av den fråvnarande Jonas Sjöstedt om Arlandabanan, vänsterpartisterna är bekymrade över att banan ägs från utlandet och gör goda vinster.
Jag är också bekymrad - men av helt andra anledningar, nämligen att bara 3 milj av cirak 15-18 miljoner resenärer till och från Arlanda åker på spår, de flesta åker buss eller bil, egen eller taxi.

Därför anser jag att den fiktiva summa pengar som vänsterpartiet vill köpa ut de utlänska ägarna till Arlandabanan - ungefär som när det partiet ville skicka skattepengar till GM-ägarna i Detroit - i stället bör användas för att bygga ut Roslagsbanan från Molnby och Lindholmen till den 13 km avlägsna flygplatsen Arlanda.
För dyrt?
Tja, det har man sagt om tunnelbanan, Öresundsbron, Arlandabanan och Botniabanan.
De tre första är nu succéer - Botniabanan är hittills lika framgångsrik som botten Åsa genom Hallandsåsen.
Bygg fler spår!
Och skapa konkurrens till Arlanda genom att bygga ut Roslagsbanan från Molnby/Lindholmen.

27 sep: Flamsigt i P1

P1 är en kanal som jag gärna lyssnar till - ofta faktaspäckad, alltid underhållande.
Men:
Ett program som jag får allt svårare för är underhållningsprogrammet 15-16 med Nordegren, Epstein, Lantz och vad de nu heter - Louise Epsten är övermåttan flamsig, skulle jag vilja säga.
Jag vill inte ha någit ingripande, alls icke.

Men programledarna kan ju fundera över om inte gränsen för flamsighet ibland överskrids. Programmen görs väl för lyssnarna, inte för programledarna?
Underkänt!

27 september: Hr Petzäll

Någon kanske minns att jag för några månader sedan hade en intensiv debatt med hr Petzäll ( ), då (sd). Det gällde procenträkning - och det var många som gjorde sig lustig över mitt korrekta sätt att räkna.
Nu har hr Petzäll beslutat byta parti till inget alls.

Det är plågsamt att säga det men jag anser därmed att sd gått stärkta ur denna tragikomiska händelse.
Dock, av allt mitt hjärta till också dem som hånat mig så myckeet:
Jag önskar hr Petzäll, 23 vorden, all framgång i kampen mot sin sjukdom, vilket tablett- och alkoholbruket är. Är man så ung, har man hela livet framför sig. Slarva inte bort det!

27 sept: Miljöpartiet har alldeles rätt!

Miljöpartiet - liksom vänsterpartiet på något andra grunder - vill avgiftsbelägga också Essingeleden med trängselskatt. Anledningen är att alla skall betala - och det är onekligen berättigat att avgiftsbelägga Essingeleden.
I dag när jag för ovanlighetens skull inte cyklade eller åkte Roslagsbanan/T-banan var det proppfullt på Essingeleden. Jg blev en halvtimme försenad till skatteutskottets förmöte. Hur skall man minska trafiken?
Jo, där har ju miljöpartiet en helt suverän lösning, jag har faktiskt inte förrän i dag förstått hur genialisk den är.
Man avgiftsbelägger förstås också den proppfulla Essingeleden med trängselskatt.
Hur skall man annars kunna få alla dessa bilar att åter åka genom stan och proppa till trafiken även där?
Grattis miljöpartiet till en helt suverän lösning!

27 sep: Statsvetare vet mer än jag

Statsvetaren Jenny Madestam berättar i en tidning att riksdagsledamoten William Petzälls avhopp från sitt parti kommer att resultera i att andra partier korridorförhandlar med honom.
Vad säger dettà?
Jo, att begreppet statsvetare är en titel och inte en beskrivning av kunskapsförhållanden.
Alla som vet något om riksdagen förstår nämligen att inget parti kommer att ens vid något tillfälle i eller utom riksdagens förhandlar eller diskutera med hr Petzäll.

Det vågar jag säga - med en statsvetenskaplig examen (låt vara från universitetet i Lund där jag en gång tenterade för Sveriges då främste statsvetare, professor Nils Stjernquist) - för jag har varit på plats och lärt mig.
Tio år som riksdagsledamot och 33,5 år som riksdagsjournalist.
Kanske borde jag återuppta min 1970 avbrutna karriär som statsvetare?

fredag 23 september 2011

22 sep: Ny ideologi (sd)?

Vid dagens frågestund i riksdagen förvånade Björn Söder (sd), partisekreteraren, ingen genom att öppet demonstrera sin åsikt att det är invandrarnas fel att det ser ut som det gör i vårt land, de är mest arbetslösa och åsamkar oss andra kostnader.
Det är tur att det inte gäller de sd-are i riksdagen som är andra generationens invandrare.
Men i Eskilstuna sysselsätter sig därvarande sd-kommunpolitiker med annat. Partiets företrädare har nämligen väckt en motion om att även studerande skall vara berättigade till färdtjänstresor, något som i dag bara beviljas för arbetsresor.
Se där en riktigt intressant ideologisk uppstramning.
Frågan är dock: Om det nu är en invandrad studerande som skulle kunna tänkas beviljas färdtjänst, innebär då det att vederbörande åsamkar skattebetalarna än större kostnader eller gäller motsatsen?
Är i själva verket, fast man inte har förstått det, sd-arna handikappade invandrare och flyktingars bästa vän?

torsdag 22 september 2011

22 sep: Frågestund i riksdagen

Jag hade förmånen att delta i riksdagens frågestund med statsråden denna dag. Min fråga - och den berör verkligen a-l-l-a - gällde den euroiska och amerikanska ekonomiska krisen, där regeringen ju så förtjänstfullt utökat vår verbala skattkammaren med begreppen skuldstorm och skyddsvallar. Åt skuldstormen kan vi själva göra mycket lite, däremot kan vi bygga höga skyddsvallar.För bankinsättarnas och skattebetalarnas del utgör insätttningsgarantin den viktigaste vallen, men när det sedan kommer till bankerna - och andra ekonomiska institutioner - gäller att det egna kapitalet måste värnas och exponeringen gentemot andra länder, särskilt de skuldtyngda ländernas obligationer (som finansierar deras underskott) måste vara låg.
Statrådet Peeter Norman klargjorde i första delen av sitt svar att de svenska bankerna jämförelsevis är starkt rustade, för att i sitt uppföljningssvar - då jag erinrat om hursom ett insitutet i pensionsvärlden skrivit ned en tillgång med 500 miljoner (utan att detta stägs påverka pensionernas storlek, naturligtvis fullständigt lögnaktigt, varje innehav påverkar direkt eller indirekt betalningsförmågan) och att svenska banker så sent som 2008/2009 varit nära att få sitt eget kapital utraderat på grund av höga förluster i Estland, Lettland, Litauen och Ukraina - medgav att också de svenska bankerna - och bankerna är en stor svensk sektor - kan komma att påvkeras av den internationella skuldstormen. Här behövs garantier mot vådliga affärer - och jag sade också. mot bakgrund av tiotalet år i skatteutskottet och hälften så många år i finansutskottet - att jag har en stark förnimmelse av att svenska banker ogärna är benägna att medge sina tillgångars möjliga förluster och har en stark tendens att överskatta tillgångarnas reella värde.

22 sep: Succé - efter 10 år

Det har blivit succé för infartsparkering på SL-kortet, rapporterar SL.
Kul.
Det är högst 10 år sedan, troligen 15, som jag själv föreslog detta.
Då tyckte SL-företrädare att förslaget var urbota dumt.
Men det visar att man kan i alla fall vända en urbota dum tanke på bara 10-15 år till en succé.
Jag ber att få gratulera till den omvända tanken.

torsdag 1 september 2011

1 sept: Tänk om det är tvärtom?

Myndigheten Statskontoret anser att regeringen och riksdagen bör styra polisen, särskilt rikspolisstyrelsen, bättre. Självfallet har Statskontoret - en myndighet som dock inte går till val vart fjärde år - rätt.
Utom om det är tvärtom, förstås!
Kanske är felet, jag lutar åt det, att riksdagen och regeringen skall lägga sig mindre i detaljstyrning av polisen så att styrelsen för rikspolisstyrelsen - som visst numera är ett insynsråd men borde vara en styrelse - och rikspolischefen får möjlighet att inom ramen för regleringsbrevet från regeringen och anslaget från riksdagen organisera och styra polisverksamheten som de själva finner bäst.
Nu är det ju absurt med massor av riktlinjer som kolliderar.

Statskontoret bör inte bedriva politik.

31 aug: Drottningholm

På eftermiddagen möte i Nämnden för Drottningholms slottsteater, invigd 1766. Det är ett viktigt möte eftersom det handlar om ett ordförandeskifte, Ingemar Eliasson, f.d. riksdagsman (fp), landshöving, statsråd och riksmarskalk, tar över från Jan-Erik Wikdström, f.d. riksdagsman (fp), landshövding, statsråd och tidigare ordförande i styrelsen för Sveriges Radio, Kungl. Operan och Kungl. Dramaten - vilken meritlista!
Det blir ett anspråkslöst överlämande med mindre (hyllningstal) från verkställande direktören Sof Lerström, den musikaliske ledaren Mark Tatlow och från mig själv, som äldste tjänstgörande styrelseledamot vid sidan av de självskrivna Willmar Sauter och Carin Bergström.

Att få sitta i Drottningholms slottsteaters ledning är en ynnest: Vi gör opera på högsta internationella nivå, nu skall vi under nya ledningen se till att sprida denna fantastiska konstart vidare.
Trafiken till och från Ekerö, där Drottningholm ligger, är dock ingen olycka.
Den är en katastrof.