onsdag 27 februari 2013

27 feb 2013: Vad nytt? Jo, gamla plogfåror!

Så är då Maramömötet slut. Vad nytt?
  Jo, det viktigaste beskedet - skulle jag vilja säga - är att centerpartiet därmed återgått till sina gamla plogfåror, efter en tur i den politiska cyberrymden.
  Och nu väntar vi på oppositionens gemensamma motdrag.
  Något jippo får det dock inte bli, eftersom de - på plats i riksdagshuset - alla tyckte att planeringsmötet i Maramö var just det.
  Väntan är spännande. Oliiiiiidligt spännande.
  (Men förväntningarna noll.)

27 feb 2013: s/s Djurgården 3


Jag har blivit med båt. Delvis.
  Jag har nämligen i dag köpt 1 aktie i Stockholms Ångslups AB, ägare av s/s Djurgården 3.
  Den kostade 450 kr, man betalar den summan till pg 55 50 01-7, Stiftelsen Skärgårdsbåten.
  Utdelningen är god, inte i kronor räknat (0) utan i det värde som denna fantastiska båt har för Stockholm, särskilt när den går som nästan en raket mellan Slussen och Allmänna Gränd nära Skansen/Gröna Lund.
   Jag rekommenderar köp av denna aktie, särskilt för avkastningen.
  Kanske gör inte alla de som har som läsning endast sina bankböcker - men jag tycker att en investering i ångfartyget Djurgården 3 är bästa sättet just nu att satsa 450 kr.
  (Vilken aktiemäklare blir först att efter mig rekommendera denna suveräna investering?)
  s/s Djurgården 3 byggdes 1897 på O A Brodins varv i Gävle, materialet var stål, den blev på tretton centimeter när 21 meter lång, bredd 5,40 m och ett djupgående på 1,70 meter. Vikt (dräktighet): 62 bruttoregisterton.
  Hon drivs av en ångmskin - därav den fina röken som den spyr ut, lite måste man stå ut med för att bevara den tid som var - och ägs av Stiftelsen Skärgårdsbåten vars ordförande är Lennart Rydberg, tidigare borgarråd (fp) och Stockholms främsta tillskyndare av bevarandet av alla Stockholms traditionsfartyg, en kulturgärning.
  s/s Djurgården, som hette Stadsgården 1 under sina tre första år (1897-1900), gick i trafik 1897-1969, då var hon för gammal, 72 år vorden. Hon lades upp 1973 och köptes då av Stiftelsen Skärgårdsbåten.
  Och efter renovering var hon åter i drift 1985, då 88 år gammal.
  Nu har hon lagt ytterligare 27 år bakom sig och är läckrare än någonsin, om man nu får säga så om en 115-årig dam.
  Lite stöd behöver hon dock - investera i framtiden, köp också du aktier i Stockholms Ångslups AB, en riktig framtidsinvestering!
  Man kan välja bankgiro (5111-0476) eller plusgiro (55 50 01-7). Och man blir rik i sinnet, om man så bara tittar på båten.

tisdag 26 februari 2013

26 febr: Förbifart Stockholm - 28.000 miljoner

Trafikverket skall - med början sommaren 2013 - handla upp jobb för c:a 28.000 miljoner kr som behövs för att Förbifart Stockholm skall kunna börja byggas från 2014. Visserligen är inte alla tillstånd ännu verklighet men man kommer att börja med 15-20 huvudentreprenader i storleksordningen 500-3.000 miljoner kr. Det är bara att bjuda.
  Först ut är sju tunnlar och tre hamnar, av temporär karaktär.
  Och allt finansieras genom trängselskatt, där jag alltså i  dag bidragit med 65 kr.
  Den som vill veta mer kan läsa på Byggindustrin www.byggindustrin.com från den 15 februari 2013, en bra artikel av Per Hinderson.

26 feb 2013: Trängselskatt - förstagångsbetalare

Jag får medge: Jag har givit upp.
  I dag har jag för första gången själv betalat trängselskatt, 65 kr. 
  Skatten infördes 2004, jag röstade nej i riksdagen till den utformning den då gavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och främst miljöpartiet. Och jag gjorde det på goda grunder: Jag varnade för att den utformning skatten fick, en områdesskatt, skulle sluta med att den blev en ren finansieringskälla, inte en miljöskatt eller en miljöavgift.
  Jag varnade också för att utformningen skulle befria de politiker som stod bakom den skulle slå sig till ro och avstå från att göra verkliga miljövänliga åtgärder på kollektivtrafikområdet. Också där fick jag rätt: Trots tal om motsatsen var det först efter regeringsskiftet 2006 som beslut kunde träffas om byggnadet av Citybanan och efter valet 2010 om fortsatt utbyggnad av tunnelbanan, minst femton år för sent.
  Om riksdagsbeslutet 2004 hade varit 1993 års Dennispaket som genomförts, hade jag röstat ja.
  Den beskattningen som då föreslogs, och stöddes av folkpartiet, moderaterna och socialdemokraterna (men som de två sistnämnda av olika skäl inte orkade stå fast vid) - och som inte var en områdesskatt som det blev efter 2002 års val - var en brukarskatt, ungefär beskattning av att man använder vissa gator eller vägar där man vill minska trafiken, i princip en Öresundsbrolösning: man betalar för den tjänst man nyttjar, precis som man betalar för en parkeringsplats.
  Sedan blev det efter valet 2006 något helt annat, en finansieringslösning för byggandet av Förbifart Stockholm.
  Utan att det sades i klartext gick vi från en miljöavgift till en finansieringsskatt. Mål och medel hängde inte längre ihop - och nu skall områdesskatten finansiera också tunnelbanelinjen till Nacka, en del liberaler i Stockholm vill höja den också av finansiella skäl, andra vill införa skatten också på Essingeleden för att tvinga in trafiken i centrum igen osv.
  Utformningen har blivit en soppa.
  Jag tycker att det mesta varit oklart med denna områdesskatt - som ju för den som bor i centrala Stockholm men arbetar utan får betala upp till 40 kr/dag för att ha bilen placerad utanför skatteområdet hela dagen, en rent bisarr konsekvens av nuvarande regler.
  Skatten borde dessutom vara en regional avgift, från början. Nu har t.ex. trafiken genom Solna fullständigt exploderat, hela områdestanken bygger på att inte Solna också utnyttjar möjligheten att ta ut skatten för genomfört på sina Europavägar, E4 och E18. Den dag Solna, eller Sundbyberg, Jäfälla eller Södertälje, Salem och Botkyrka beslutar att ta ut avgifter, brakar områdesanken samman: Vi får ett tullsystem som gör att gårdagens tullar vid infarten till Stockholm - Norrtull, Roslagstull etcetera - framstår som bisarrt.
   Att det som var en miljöskatt från början men blivit en finansieringskälla - se Göteborg! - bär i huvudsak miljöpartiet ansvar för. Dess företrädare var 2002 så ivriga att få igenom skatten att tankeverksamheten helt avstannade. Nu står vi där med en ny bilskatt, inte en CO2-avgift eller liknande som har miljöfrämjande avsikter- eller höjd skatt på bilar som använder mycket koldioxierat bränsle.
  Jag har alltså givit upp och med min 65-kronorsbetalning denna dag bidragit till att finansiera Förbifart Stockholm och mer tunnelbana.
  Men hittills har jag varit duktigare som miljöpolitiker: Inte kört egen bil in i Stockholm under avgiftstid.
  Det är - liksom min bergvärmeanläggning från 1999 som gör att jag underlåter att varje år att bränna 5.900 liter norsk nordsjöolja (årssnittet 1980-1998) - en riktig miljöpolitik.
   Har förrresten miljöpartiet förstått att deras intensiva kamp för att införa trängselskatt - en områdesskatt - i Stockholm, blivit en finansieringskälla för byggandet av Förbifart Stockholm?

26 feb 2013. Receptfritt (mp)

Miljöpartiet hade kallat till presskonferens i riksdagsnuset i dag (26 feb) för att kommentera allianspartiernas möte i Maramö.
  Jag lyssnade spänt och uppmärksamt: Vad skulle komma?
  Förslag om någon politik?
  Gemensamt möte med övriga partier som vill regera Sverige?
  Något litet besked? Grön eller rött?
  Kanske någon gemensamt arbetsgrupp som berättar vilken politik s-mp-v vill föra efter den 14 september 2014?
  Det kom verkligen ett besked: Nästa gång skall miljöpartiet bjuda på förtäring (får jag föreslå zebra?) när man kallar till presskonferens.
  Nu var det ett absolut receptfritt möte.
  Inte ens en antydan till svar på en enda fråga.
  Ja, en journalist ställde en fråga, sedan var det slut.
  De som svarade för miljöpartiet var språkröret från Önnestad Gustav Fridolin och - enligt TV - språkröret Anders Bolund (mp).
  Denne Anders var förvillande lik den välkände riksdagsmannen Per Bolund (mp), måste jag tillstå.
  Men receptfritt är receptfritt.
  Om än presenterat vid en presskonferens.

26 feb: Dansk skatt (s,v) - liknar svensk (m,fp,c, kd)

Häromdagen - 20 februari - var jag i Köpenhamn tillsammans med övriga skatteutskottet.
  Vi fick föredragningar om den stora danska skattereformen 2012, som ju i många avseenden liknar den svenska skattepolitik som förts av allianspartierna sedan 2006.
  Nu kommer (25 febr) från Köpenhamn nya förslag, framlagda av statsminister Helle Thorning Schmidt (s), i spetsen for en s-v-regering stödd av radikale venstre.
  Bolagsskatten skall sänkas från 25 till 22 procent. (I Sverige vill vänsterpartiet höja bolagsskatten från tidigare 26,3 procent till 30, socialdemokraterna ville i höstas sänka till 24 procent, nu blev det som allianspartierna ville 22,0 procent.) Undantag för banker, finansiella institut och oljeborrningsföretag.
  Händelsevis lika mycket som i Sverige.
  Jaja ...
  Vad skall socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet tro om sina danska kollegor?
 - - -
Den danska skatterformen 2012, som trädde i kraft stegvis med början 1 januari 2013, innehåller följande delar:
1. Skatten på arbete minskat med ungefär 14 miljarder danska kronor från 2013-2022.
    (I Sverige får som bekant sådana saker ingen dynmatisk effekt - enligt s-mp-v men i Danmark räknar partierna med att det ökar sysselsättningen med 14.600 fler i arbete.)
2. Två tredjedelar av hela reformen från 25 juni 2012 trädde i kraft vid årsskiftet. Resten införs fram till 2022.
3. De samlade offentliga finanserna - Danmark har i motsats till Sverige offentliga underskottsproblem - stärks med ungefär 3 miljarder danska kronor. Det öppnar möjligheten - enligt s-v-uppgörelsen 2012, för ökade investeringar.
4. Finansieringen sker genom ökad beskattning av banker och finansföretag (de skall inte heller omfattas av sänkt bolagsskatt). Beskattningen av onoterade aktier avskaffas (iværksætterskatten), en beskattning av små företag som funnits sedan 2010 och fått mycket kritik från danskt näringsliv för att vara företags- och utvecklingsskadlig.
5. Reglering av statliga avgifter så att de framledes följer prisutvecklingen.
6. Den venstre-konservativa uppgörelsen från 1 mars 2009 ("Forårspakke 2.0") minskade rätten av dra av räntor, nu ökar begränsningarna så att avdraget minskat 2017 från dagens cirka 25,6 procent till 20,6 procent.
7. Barnbidraget börjar trappas av för förändrar inkomster över 700.000 kr per år.
8. Sammansättningen av folkpensionen ändras så att grundavdraget sänks 13.600 kr/år och pensionstillägget höjs lika mycket. Effekten blir att en större del av folkpensionen att bli avhängig storleken på andra tillkommande inkomsten från andra pensioner.
9. Från 2013-2022 kommer inte kontanthjälp, dagpengar och andra inkomstöverföringar inom den sociala sektorn att höjas med löneutvecklingen.
10. Beskattningen av dieselbilar höjs.
11. Beskattningen av förmånsbilar höjs.
12. Inkomster från andra länder skärps.
13. Avdrag för förbättringar av hus tas bort (från 1 janu 2013, med möjlighet att få avdrag för sådana förbättringar som pågår fram till 1 maj 2013).
14 . Pensionärer med höga inkomster får höjd skatt på pensioner, ungefär 800 miljonr kr, medan förvärsvinkomster inte berörs (beror på ändrade grundavdraget)
15. Förvärvsavdraget ökas med 9,4 miljarder danska kronor, vilket betyder en genomsnittlig skattesänkning med 4.150 kr/år, dvs 345 kr mer i månaden.
16. Ett extra jobbskatteavdrag för ensamstående införs vilket ger en skattesänkning om ytterligare 5.130 kr per år, totalt 9.80 danska kronor.
17. 250.000 färre danskar drabbas av värnskatt fram till 2022 genom att värnskattegränsen höjs från 409.100 kr till 467.000 kr. Det kostar statskassan 4,8 miljarder kronor fram till 2022.
18. Företag får möjlighet att göra extra avskrivningar på 15 procent som görs under 2013, dvs med totalt 115 procent.
26 feb: LO:s mediehus

LO skall skapa ett mediehus, genom att föra samman alla förbundstidningar och Arbetet (f.d. LO-tidningen) i ett gemensamt mediehus. Så kan miljoner sparas på adminsitration, gemensamma inköp av papper och tryck etcetera, sägs i en utredning som LO-ledningen skall ta ställning till i april.
  - Lycka till, som Per Ahlmark (fp) sade till uppsägningshotade Volvoanställda i Olofström 1977.
  Som tidningsmakare har LO en del bagage att bära på.

26 feb 2013: Lars Calmfors om missvisande TV-dokumentär

I en personlig kolumn i Dagens Nyheter (26 feb) skriver professorn i nationalekonomi Lars Calmfors att det TV-program - han anger inte upphovsmannen av obegripliga skäl - som redaktören Erik Sandberg gjort om fördelningen  mellan arbetsersättningar och kapitalersättningar, och som mynnade ut i att politikens avsikt under lång tid varit att åstadkomma att löneandelen minskar och kapitalvinstandelen ökar, var missvisande och för professorns egna uttalandens del hårdklippt intill ensidighet gränsande och därmed så hårdvinklat intill falsifikatets gräns att missvisningen och misstolkningarna tog över det korrekta budskapet från den intervjuade (inte hans egna ord men innebörden är den) och därmed inte blev en dokumentär utan en partsinlaga.
  Calmfors invändningar är välkomna men inte oväntade, däremot kanske onödiga.
  Ty alla som med mig såg denna så kallade dokumentär kunde ju inte undgå att notera att budskapet om den stora konspirationen mot löntagarna var viktigare än bevisningen, ja, den senare var så svag att den måste kompletteras med antydningar och snedvridningar och utelämnande av sakförhållanden.
  Det var kort sagt en riktigt usel dokumentär.
  Frågan om fördelningen -andelen som kommer ut i form av pengar - mellan olika produktionsfaktorer, och de är numera fler än de klassiska arbete, kapital (och tidigare jord), man bör beakta också politisk utveckling och stabilitet, beslutsfattandet, ägarfördelning mellan enskilda och staten, teknikutveckling (tänk vad mycket datatekniken påverkat våra möjligheter att vara prdouktiva), ekonomiska insikter och incitament, och, det viktigaste av allt, kunskap och internationalisering genom avskaffande av handelshinder som allt från tullar till andra  handelshindrande och snedvridande politsikt beslutade restriktioner.
  Den fråga som Lars Calmfors - vars tydlighet i många andra sammanahang enligt min mening präglats av vetenskapsmannens osäkerhet och ibland oförmåga att likt politikern uttala sig om det önskvärda mer än det faktiska (fast vederbörandes uttalande använts i just politiska syften) - underläåter att ställa är:
  Hur är det möjiigt att få sända ett TV-program i Sveriges Television under beteckningen Dokumentär som är en sådan uppenbar partsinlaga?
  Det är enligt min mening inte en fråga för någon domstol eller etermedienämnd utan en fråga för ledningen för Sveriges Televisions programledning. Hur är det möjligt? Vad motiverar denna ovetenskaplighet i urvalet av fakta?
  Nu är Erik Sandberg, som jag absolut inte känner och som säkert är en duktig journalist - och säkert inte kommer att utsättas för TV-kritikern i Dagens Nyheter Cronemans kritiska  granskning eftersom denne bara ägnar sig åt  TV-programmens yta - känd för att hårdvinkla sina dokumentärer.
   Jag minns när han granskade en bok av några folkpartister, en bok som aldrig publicerats för övrigt utan bara förekom på NU:s BBS (jag vet för jag var ansvarig utgivare och den som publicerade debattinlägget) och därmed aldrig heller recenserats eller anmälts av någon,  togs utgångspunkt för att liera folkpartiet med danskt folkeparti.
  Och man kan fråga sig varför det aldrig blev mer än en krusning i kanten av den sensationella kopplingen?
  Jo, av samma anledning som Erik Sandbergs nya dokumentär aldrig kommer att få några efterverkningar, nämligen att dess teser bygger på så orimliga förutsättningar och påståenden att de inte kan tas på allvar.
  Så var det med kopplingen via en outgiven bok mellan folkpartiet och dansk folkeparti.
  Så är det med den stora konspiration som inte finns mellan arbete och kapital och som Lars Calmfors nu så effektivt dödar i sin DN-inlaga.
  Men det som återstår är att Sveriges Televisions ledning måste fundera över vad man sänder som dokumentärer och debattinslag. Som det senare finns inget att anmärka mot Erik Sandbergs alster, som inlägg på 20-poängsnivån i ekonomi eller statskunskap vid något universitet skulle det inte kunna godkännas.

måndag 25 februari 2013

25 febr 2013: Frågorna som saknas

Nu har jag hört en rad nyhetsinslag i Ekot, Rapport, TV4, TV24 och Expressens TV-kanal - mest kommentarer skall sägas, journalister som intervjuar varandra och kommenterar massor av ovidkommande saker - från alliansmötet i Maramö.
   Och det är väl som partisekreteren (mp) säger i något tryckt medium i dag:
  - Man skall inte hoppas för mycket.
  Nej, vi får vänta till kommande toppmötet mellan socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.
  Ännu lite okänt för väljarna var, när och om vad det skall handla inför valet 2014.
  Ingen journalistfråga ännu har ställts om detta för väljarna högintressanta möte.

25 feb 2013: SvD:s anonyma källor

- Många, skrev reportern.
  - Hur många? svarade redaktionschefen.
   Lars Lagerstedt var hans namn.
  Det var ganska längesedan, det medges.
  Men sanningen är evig: En spekulation är en spekulation, snus är snus om än i gyllene dosor.
  Fakta är fakta, källor är källor, i journalistiken skall man ha källor.
  - Många, är en spekulation, kan vara rätt, kan vara fel. Hur många, är ett faktum.
  SvD Näringsliv är dagstidningarnas överlägsna spekulant, låt vara i hård konkurrens med Dagens Industri.
  Faktum blandas fullständigt okritiskt med tyckande av privatkaraktär, ibland kallas det analys.
  Om allt tyckande från en del av SvD:s kommentarer, t.ex. e kända, erkända och välkända journalisterna, ja, journasliststjärnorna Andreas Cervenka och Per Lindvall, hade slagit in, då skulle euron varit ett minne blott, den europeiska ekonomin legat i ruiner och de två firat i obetald champagne över att deras alla varningar blivit verklighet.
  Nu har det inte alls blivit så - de uträknade politikerna i Sverigei Europa, i ECB, har hanterat svåra ekonomiska problem på ett sätt som gör att det skakade Europa håller på att repa sig, ungefär på samma sätt som skedde efter den stora recessionen i  USA 1929-33.
  Profetiorna om undergången var lika frekvent förekommande då som nu - och likväl finns vi fortfarande.
  Dagens SvD Näringsliv är ett lysande (men hemskt) exempel på hur spekulationer görs till journalistik, fonder värderas och döms ut, det är kriser på kriser, mycket skiljer dock Tomas Augustsson ut sig med en faktaunderbyggd artikel om de europeiska flygbolagens ostridiga problem.
  Uppriktigt sagt: Johan Schück i Dagens Nyheter kanske inte skriver lika medryckande, men han baserar i alla fall alltid sina stådnpunkter på verklighetsfakta.
  Jag säger samma sak som i förra notisen:
  Om politiker spekulerat lika vilt som SvD Näringsliv gjort till sitt signum under senare år, skulle väljarna många gånger om ha avsatt dem.
  SvD Näringsliv bör betänka sanningen i svaret på frågan "många".
  - Hur många? frågade som svar SvD:s redaktionschef Lars Lagerstedt (kanske var året 1975?) - och beordrade bort med alla spekulationer och in med fakta.
  - Men så brukade vi aldrig skriva på Handelstidningen, genmälde vid ett tillfälle minns jag en tidigare reporter på den tidningen.
  - Nej, men så finns den inte längre, svarade Lagerstedt.
  Visst är det kul med anonyma källor.
  Visst är det kul med spekulationer.
  Men tro dem inte.
  Och blanda aldrig samman dem med faktum.

25 feb 2013: Reinfeldts avgång

Härförleden, den 16 februari, toppade spekulationstidningen Dagens Industri sin förstasida med att Anders Borg skulle efterträda Fredrik Reinfeldt som statsminister när denne avgår. Det visste tidningen att berätta - och det hade i stort sett bekräftats av en - ytterst - anonym källa.
  Och det är ju riktigt: Fredrik Reinfeldt kommer att avgå, tvingas till det.
  Om inte förr så kommer ju grundlagen - den nya från 1975 som kompletterats sedan dess - att tvinga fram att statsministern måste avgå efter valet 2014. Han kan sitta kvar i spetsen för en expeditionsministär men den nyvalda  riksdagen kommer att välja statsminister och därmed regeringsbildare under den nya riksdagens första dagar.
  Så Dagens Industri har rätt vad gäller statsministerns avgång, den är ett faktum - men i övrigt är det bara spekulationer, rakt av.
  Om en politiker spekulerat lika ansvarslöst hade det inte dröjt en kvart innan vederbörande halstrats över öppen journalisteld.
  Glöden hade inte varit att ta fel på i ifrågasättandet.
  Men som tidning kan man skriva vad som helst i stort sett, fantasier blandas med spekulationer, bara det inte är i strid med brottsbalken.
  Dagens Industris artikel om statsministerns avgång får väl sägas vara ett utslag av för mycken inspiratation från Hänt i veckan eller liknande publikationer.
  Underkänt.

25 feb 2013: Allianskonvent 2014

Så kom då det åtminstone av mig väntade beskedet:
  Under 2014, det blir juni, blir det ett allianspartimöte, som manifestation av att de fyra partierna önskar mandat att fortsätta reformera Sverige under också åren 2014-18.
  Och så återstår då den andra frågan:
  När, var och hur kommer socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet med sitt erbjudande till väljarna? Motmötet?
  Med beskeden om den politik dessa partier vill föra?
  Jag fruktar dock:
  I stället kommer journalisterna att leta skillnader mellan de fyra regeringspartierna - i frågor som ingen väljare ställt. Lycka till, får man väl säga.

25 feb 2013: Frågan som inte ställs

I dag 25 febr) är det möte utanför Värnamo.
  Då ställs många frågor om oenighet till de fyra allianspartiledarna.
  Men en fråga som aldrig ställs är:
  - När och var och hur träffas partiledarna Stefan Löfven, Guastaf Fridolin och Åsa Romsom samt Jonas Sjöstedt för att ge besked om deras gemensamma politik?
  Och kommer man, om så behövs, luta sig mot herr Åkesson i Sölvesborg?

25 feb 2013: Sådant som behövs

Har man som jag råkat ut för att det blivit hål i huvudet - rent bokstavligt - får det konsekvenser.
  Denna dag skall alltså börja med ytterligare ett besök på Karolinska sjukhuset.
  Jag får betraktas som stamgäst eller möjligen inventarium.
  Tack all sakkunskap som finns när man har hål i huvut!

24 feb: Agenda söndagen den 24 februari

Ett bra program. Rakt av.
  En bra intervju med Jan Björklund - möjliigen bortsett från redaktionens lite löjliga jämförelse med hur lång tid det tar att vända en atlantångare. Varje väljare som gått i skolan, och det blir exakt 100 procent av väljarna. vet att det tar mycket lång tid att ändra inriktningen på skolan, från en kravlös skola till en kunskapsinriktad.
  För det behövs det framför allt katederkompetens.
  Att noggrant skilja från katederdisciplin och allt vad motståndarna till den kunskapsinriktade skolan vill tillskriva nuvarande reformer.
  Senast vi hade en stor förändring av skolans inriktning vad kring 1968, då - tyvärr - Olof Palme som utbildningsminister i missriktat politiskt nit föll offer för frestelsen att låtsas att skolan skulle vara lätt och till för sig själv och inte eleverna efter valet, i den verklighet som finns efter skolans slut.
  Jan Björklund svarade korrekt, enligt min mening, på den svåraste av alla frågor han fick: Vad tycker du och folkpartiet om att andra partier nu försöker vinna väljare på folkpartiets bekostnad på skolområdet?
  - Utmärkt, var i sammanfattning svaret. Helt rätt. Det är bra om Anders Borg vill ge skolan - och lärarna - mer pengar, om moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt talar om skolans vikt, om Annie Lööf försöker komma med kompletterande förslag, om Göran Hägglunds kristdemokrater börjar ta för sig och vill vässa skolan.
  Och ännu bättre vore det om socialdemokraterna slutade att drömma sig tillbaka till den gamla skolan - som jag aldrig kallar flumskolan (för det är förolämpande mot mycket duktiga och intensivt arbetande lärare) men däremot alltför kravlösa skolan - och partiledaren Stefan Löfven gjorde frågan till en valfråga, inte bara en anslagsfråga. Om Gustav Fridolin har jag mindre hopp: Han sysslar bara med demonstrationspolitik, KU-anmälningar och annat yttre, inte med verkligt tuffa förslag till hur man lyckas få med alla elever på en god kunskapsväg - miljöpartiet är tillsammans med vänsterpartiet och sverigedemokraterna de svagaste länkarna i kraven på en bättre utbildningspolitik, man fuskar sig fram kort sagt. Det duger inte.
  Men det är bra om fler inser att skolans kvalitet - och inte minst lärarnas arbetsförutsättningar - är den enskilt viktigaste frågan för Sverige i framtiden. Vi måste fortsätta höja ribban.
  Så såg vi Stefan Löfven i Agenda och han lät sig inte nedslås av att han inte kunde svara klart på svåra avvägningsfrågor. Alla som ville kunde höra att Löfven inte vet hur han skall kryssa mellan oförenliga partikrav och den verklighet som hans väljare lever i.
  Slutligen - efter ett utrikiskt mellanspel som också var intressant, helt godkänt - kom så frågan om Eriteras beskattning av sina medborgare i Sverige upp. Utmärkt av Fredrik Malm (fp), att kräva stopp för att Eritreas regering skall ha ett eget skatteverk, baserat på hot om repressalier. i vårt land.
  De eritreaner som sysslar med denna verksamhet skall lagföras, diplomater som inspirerer eller dirigerar detta utvisas.
  Om detta inte missgynnar frigivningen av Dawit Isaak? Nej.
  Tvärtom visar handfast agerande mot eritreanska diplomater att Sverige menar allvar.
  Den som vill kan läsa min Eritreamotion i nästa inlägg i denna blogg.

25 feb 2013: Lars Persson tar över i Sundsvall

Att det politiska läget i Sundsvall länge varit oklart är klart som korvspad. Sverigedemokraterna och en f.d. miljöpartist stöder socialdemokraterna och vänsterpartiet.
  Det resutlerade på måndagen (25 febr) i att kommusntyrelsens ordöfrande Magnus Sjödin (m) kastade in handsken.
  Ny tillförordnad kommunstyresleordförande blir Lars Persson (fp).
  Ett bra val för Sundsvall.

24 feb: Kommer 2

24 feb 2013: Finanskrisen fem år

Finanskrisen och därmed kritiken mot den politiska hanteringen av denna håller - vad än oroskorpar som SvD:s skribenter på SvD Näringsliv, partiledaren Jonas Sjöstedt, debattören Johan Norberg (han med boken Eurokrasch i tre akter från september 2012 där hela Europaprojektets sönderfall förutspås, synd med sådana slutsatser av denna annars mycket insiktsfulle och ideologiskt intressasnte debattör) och numera, tycks det mig konstigt nog, även Göran Hägglund (kd), på att minska i omfattning.
  Problemen finns, men kommer att kunna hanteras.
  Den aktuella likviditetskrisen känns faktiskt mindre akut än tidigare - och min tro är att tillväxten i Sverige likt Tysklands och Finlands, Norges och Danmarks kommer att öka framöver, till följd av välskötta ekonomier.
  De verkligt stora problemen finns inte i Europa längre trots fortgående kriser i Grekland, Cypern, Spanien, Portugal, och - en mest politiskt sådan - Italien utan i USA och Kina - men även Japan.
  I dessa länder har länge strukturella grepp saknats i ekonomierna, av olika orsaker.
  Ryssland - vars ekonomi dock är liten men landet stort och betydelsefullt - tillkommer: sjunkande gas- och oljepriser kommer att skaka Ryssland ekonomiskt och socialt framöver.
  När började fiananskrisen? Någon som minns?
  I lilla folkpartiet tyckte vi oss se tendenser redan första kvartalet 2008 och Johan Pehrson och jag - då fp-ledamöter i finansutskottet (vi är det alltjämt, då hade Carl B Hamilton ännu inte tagit plats i utskottet, Karin Pilsäter ledde näringsutskottet och Christer Nylander var på väg till kulturen) - sökte i en rapport i april 2008 beskriva problemen i USA med subprimelånens osäkerhet och ekonomiska spridningseffekter för hela världen.   
  Den som alltså tror att jag och andra inget hört, inget sett, inget lärt, kan läsa rapporten från april 2008, vi hade - Johan Pehrson och jag - ett sparsamt besökt seminarium om den.
  Jag är glad att kunna säga att en av de mest insiktsfulla ekonomerna i det här landet, Sten Westerberg, var på plats liksom Swedbanks USA-expert på bolåne- och obligationsfrågor  Jonny Sylvén, sedan 2011 på Bankföreningen.
  Håll tillgodo, det är även i efterhand dynamit i denna rapport, långt före någon trodde att Lehman Brothers skulle skaka hela det internationella finanssystemet:
      http://www.folkpartiet.se/var-politik/rapporter/
      Se skatter och ekonomi - april 2008
Nyckeformuleringen i rapporten är denna:
"Det som skulle kunna orsaka problem enligt finansinspektionen är om de internationella marknaderna för kortfristig och långfristig upplåning skulle fungera sämre. ECB har ingripit med likviditetsstöd då utlåningen mellan bankerna i euroområdet inte fungerat väl. Man kan inte utesluta att ökad oro på de internationella finansmarknaderna skulle påverka den svenska banksektorn negativt. Bankerna kan inte vara bundna till finansiering på den svenska marknaden."
   Tråkigt att så få valde att lyssna i april 2008.

23 feb 2013: Ett år i dag

I dag fyller arvprinsessan Estelle 1 år. Grattis!
   I dag för ett år sedan opererade jag under nio ichv timme av tre läkare och ett stort antal medarbetare till Tiit Mathiesen på Karolinska sjukhuset för hjärntumör.
  Jag överlevde - och är nu 1 år gammal.
  Det tackar jag för.
  Men har ett gott råd: Var frisk. Det jag genomgått kan svårligen beskrivas och bör ej upplevas.
  Men som sagt: Jag lever. Tack!
 

22 feb 2013: Lillemor Mundebo jordfäst

I Lidingö kyrka jordfästes i  dag kl 15.00 i dag Lillemor Mundebo.
   Kyrkan var för liten, en del fick stå.
   Närvarande var nio f.d. statsråd, fyra f.d. landshövdingar, ett orkneligt antal riksdagsledamöter, inkl en f.d. talman samt en ordenskansler, en f.d. statsminister, en f.d. vice statsminister, f.d ordföranden i kvinno- och ungdomsförbund, tre f.d. fp-partiledare och oerhört många goda vänner.
  Efteråt talade Ingemar Mundebo.
  Talet var kort:
  "Hon var en god människa. Skål!"

22 feb: Möte med tekniska problem (kommer)

22 feb: Utvecklingen i Stockholms län (kommer)

22 feb: Interpellationer (kommer)

21 feb Erik Ullenhag på mötet (kommer)

23 fe: Årets vikgaste möte (fp) 2 - val (kommer)

21 feb 2013: Årets viktigaste möte (fp) 1

Som årets viktigaste möte brukar jag karakterisera årsmötet, i fp-föreningen som andra föreningar.
   Folkpartiet i Danderyd har årsmöte i dag.
   Här är 2012 års verksamhetsberättelse:
Verksamhetsberättelse

2012
för
Folkpartiet Liberalerna Danderyd
Förslag förelagt och godkänt av styrelsen den 23 januari 2013
Folkpartiet Liberalerna Danderyd
Verksamhetsberättelse 2012
från styrelsen för Folkpartiet Liberalerna Danderyd
Förelagd av styrelsen den 23 januari 2013
Presenterad vid årsmötet den 21 februari 2013
Folkpartiet i Danderyd 77 år
År 2012 var Folkpartiet liberalernas i Danderyd 77:e verksamhetsår, detta som en av den nuvarande kommunens fp-avdelningar – Stocksunds - tillkom 1935 med juristen Viktor Petrén (1876-1960) som ordförande och redaktören Margareta von Konow (1897-1999) som vice ordförande. Petrén, som 1915-18 var JO (Riksdagens justitieombudsman) och ingick som ledamot i folkpartiets förtroenderåd 1934-1950, avgick som fp-ordförande i Stocksund redan 1936 och ersattes då av fysikprofessorn Gudmund Borelius (1889-1985), kommunalnämndens ordförande och vice ordförande 1939-43 i Stocksund.
Folkpartiet i dåvarande västra Danderyd bildades 1936 under ledning av byggnadsingenjören Edgar Asplund, föreningens ordförande 1936-1956, tillika mångårig landstingsledamot. Övriga styrelseledamöter var direktör David Medeen, kommunalfullmäktig 1930-1954, och den välkände överläraren i Enebyberg O.A. Wiklund, kommunalfullmäktig i hela trettiofem år, 1919-1954.
Föreningens stadgar
Föreningens gällande stadgar antogs 1991. De återfinns, tillsammans med de ändringar som därefter vidtagits, som bilaga 2.
Under 2012 förekom inga stadgeändringar.
Årsmötet i Danderyd 2012
Folkpartiets årsmöte 2012 i Danderyd ägde rum den 23 februari. Platsen var Sessionssalen på Djursholms slott.
Årsmötet leddes av Ernst Klein med Margareta Sandell som mötessekreterare.
Vid årsmötet närvarade ett knappt 30-tal fp-medlemmar.
Landstingsrådet Anna Starbrink, Stockholm, medverkade vid årsmötet med ett uppskattat anförande om landstings- och andra frågor varefter politisk diskussion vidtog. Som traditionen bjuder återupptogs de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna efter en paus med förtäring i angränsande rum.
Föreningens ordförande 2012
Årsmötet 2012 omvalde enligt valberedningens förslag Lars-Gunnar Wallin som ordförande. Kalenderåret 2012 blev därmed Lars-Gunnar Wallins åttonde som föreningens ordförande.
Valet följdes av en uppskattande applåd för det uppskattade arbete som ordföranden utför för folkpartiet i Danderyd.
Styrelseledamöter 2012
Valberedningen hade inför årsmötet 2012 föreslagit tio ledamöter och sex suppleanter utöver ordföranden i styrelsen. Deet blev också årsmötets beslut.
Efter konstituering den 6 mars 2012 har styrelsen haft denna sammansättning:
Ordförande Lars-Gunnar Wallin, Danderyd
Första vice ordförande Ulla Löwenhielm, Djursholm
Andre vide ordförande Magnus Stenflo, Danderyd
Sekreterare: Margareta Sandell, Danderyd
Kassör: Inga Emtell, Danderyd
Ledamöter: Gunnar Andrén, Stocksund
Ewa Bergman, Stocksund
Wiveca Haas, Enebyberg
Ernst Klein, Danderyd
Birgitta Lindgren, Enebyberg
Elvy Svennerstål, Stocksund
Suppleanter: Fredrik Holmér, Danderyd
Jan Backman, Danderyd
Elisabeth Lingren, Danderyd
Monica Renstig, Danderyd
Oskar Eriksson, Danderyd
Madeleine Guillo, Djursholm
Föreningens revisorer 2012
Årsmötet 2012 valde enligt valberedningens förslag till revisorer:
Peter Freme, Djursholm
Tommy Lindgren, Enebyberg
Som ersättare vid förfall för de ordinarie revisorerna valdes:
Monica Trollsås, Enebyberg
Hans Torkelsson, Danderyd
Kontaktpersoner i med folkpartiet samverkande organisationer
Årsmötet 2012 beslöt att uppdra åt styrelsen att utse företrädare i samverkande organisationer som Liberala Kvinnor, Liberala Ungdomsförbundet, Liberala Seniorer och Liberal Mångfald och/eller andra samverkande liberala nätverk eller organisationer.
Företrädare i kommunalpolitiska rådet
Sedan årsmötet 2012 beslutat att överlåta till kommunfullmäktigegruppen att besluta om gruppens representation i Kommunalpolitiska rådet i Stockholms län har fullmäktigegruppen under 2012 liksom tidigare företrätts av Bengt Sylvan, gruppledare i kommunstyrelsen, och vid förfall för denne av Jonas Uebel, gruppledare i kommunfullmäktige.
Studieförbundet Vuxenskolan i Norrort
Folkpartiets årsmöte 2012 konstaterade att folkpartiet i Danderyd inte längre har att utse ombud till Studieförbundet Vuxenskolan eftersom organisationen har förändrats inom studieförbundet vilket medfört att avdelningsstämman för Norrort, som omfattat Täby, Danderyd och Sollentuna, har upphört att existera.
Ulf Uebel är ordförande i Studieförbundets valnämnd i distriktet. Såväl Ulf Uebel som Birgitta Lindgren har varit ordförande i Stockholm/Uppsala-distriktet, Lilian Grassman har tillhört SV:s förbundsstyrelse.
Ombud vid länsförbundets möten 2012
Till föreningens ombud vid länsförbundets möten, bland annat förbundsmötet den 17 mars 2012, valdes vid fp-årsmötet
Ombud: Gunnar Andrén
Ewa Bergman
Birgitta Lindgren
Bengt Sylvan
Jonas Uebel
Ersättare, att kallas i ordning vid förfall för ordinarie ombud:
Lars-Gunnar Wallin
Margareta Sandell
Ernst Klein
Inga Emtell
Ulla Löwenhielm
Ombud och ersättare vid landstingsvalkretsens möten 2012
Till åtta ombud och lika många ersättare, valde årsmötet 2012 Gunnar Andrén
Inga Emtell
Torun Hegardt
Birgitta Lindgren
Charlotta Malm
Margareta Sandell
Bengt Sylvan
Lars-Gunnar Wallin
Ersättare: Lilian Grassman
Wiveca Haas
Per-Olof Håkanson
Tommy Lindgren
Maarit Nordmark
Jonas Uebel
Elisabeth Lindgren
Elvy Svennerstål
Föreningens valberedning intill årsmötet 2013
Årsmötet valde till valberedning intill årsmötet 2013:
Sammankallande Charlotta Malm Eliasson
Ledamöter Inga Emtell
Ulla Löwenhielm
Bengt Sylvan
Ulf Uebel
Föreningens nomineringskommitté intill årsmötet 2013
Årsmötet 2012 valde till nomineringskommmitté intill årsmötet 2013:
Sammankallande Charlotta Malm Eliasson
Ledamöter Inga Emtell
Ulla Löwenhielm
Bengt Sylvan
Ulf Uebel
Styrelsens arbete 2012
Styrelsen har under ledning av Lars-Gunnar Wallin före och efter årsmötet 2012 haft protokollförda styrelsemöten den 25 januari, 6 mars, 4 april, 15 maj och 14 juni (tillsammans med fullmäktigegruppen och andra förtroende valda hos Ulla Löwenhielm), vidare 13 september, 18 oktober samt 6 december (hos Charlotta Malm tillsammans med fullmäktigegruppen och andra förtroendevalda).
Vid dessa möten är enligt stadgarna Jonas Uebel som fullmäktigegruppens gruppledare och kommunalrådet Bengt Sylvan adjungerade.
Arbetsgrupper inför valet 2014
Under 2012 tillsatte styrelsen en särskild arbetsgrupp under ledning av Bengt Sylvan med uppgift att förbereda styrelsens hantering under våren 2013 av arbetet med en ny översiktsplan för kommunen.
Det är styrelsens avsikt att tidigt under 2013 tillsätta också arbetsgrupper för skolan, för miljön i Danderyd inklusive kommunikationer och energi, vidare äldrevården och troligen även friluftslivets och kulturens utveckling i Danderyd.
Även den yttre miljön kan komma att bli föremål för en särskild arbetsgrupp efter årsmötet 2013.
Det inre föreningsarbetet
Det administrativa arbetet i fp-föreningen måste minimeras så att huvudparten av arbetet kan ägnas sakpolitiska och andra prioriterade frågor.
Strävandena i denna riktning har varit framgångsrika också under 2012.
Kallelse till styrelsens möten sker numera, utöver tillkännagivanden där så är möjligt i Danderydsliberalen, via e-post till alla styrelsens ledamöter.
Mötesformer och ny föreningslokal
Styrelsen välkomnar ökat deltagande i föreningens arbete - folkpartiet i Danderyd skall vara ett öppet parti där skilda meningsriktningar ses som en tillgång för den liberala idéutvecklingen och praktiska politiken.
Mötesformerna måste ständigt utvecklas. Personliga möten - ibland sammanträden eller bara trivsamma diskussioner - är och förblir basen för den politiska diskussionen även i det e-genomsyrade och e-postmeddelande samhället.
Vi måste vara uppmärksamma på att det är skillnad mellan att alltid vara nåbar och att vara närvarande.
Folkpartiet i Danderyd skall vara nåbart men framför allt närvarnade.
Med ett kort avbrott för ombyggnation 1995 - då folkpartiet huserade i källarplanet på August Wahlströms väg 10 - har folkpartiet sedan nära fyrtio år haft sin föreningslokal förlagd till Nora Herrgård, först i huvudbyggnaden, sedan 1995 i ett annex.
Under hösten 2011 framförde hyresvärden, Danderyds kommun, önskemål om att annan hyresgäst skulle få tillgång till fp-lokalen i Gula garaget, adress Noragårdsvägen 40, Danderyd. Då bytte föreningen lokal till andra våningen i det skära huset på Dalgången 1, med tillträde den 1 februari 2012.
Styrelsen fann att denna förändring, sedan det klarlagts att hyreskostnaderna inte skulle bli högre än tidigare, var ett gott lokalbyte.
Föreningen har nu en långsiktig lösning på lokalfrågan. Såväl styrelsen som fullmäktigegruppen har under 2012 haft möten i den nya föreningslokalen.
Folkpartiet i Danderyd har inte heller under 2011 haft någon anställd.
Medlemsmöten 2012
Ett medlemsmöte har utöver årsmötet den 23 februari ägt rum under 2012, den 15 november, vid det traditionella budgetmötet som även 2012 hölls i Enebyberg.
Det senare, lett av Gunnar Andrén med Margareta Sandell som sekreterare, var också valmöte där kommunala företrädare för föreningen i Danderyd utsågs för 2013-14 enligt förslag från nomineringskommittén, ledd av Charlotta Malm Eliasson.
Budgetmötet hade samma karaktär och innehåll som tidigare år. En bred och noggrann genomgång av kommunens ekonomi 2013 skedde genom Bengt Sylvan och Jonas Uebel samt medverkan från fp-gruppledarna i kommunens nämnder.
Vid mötet skärskådades kommunens - och ytterst medborgarnas - ekonomi inför det kommande året. Frågan är både hur hög kommunalskatten skall vara och vad man får ut för pengarna: Vi måste använda varje uttaxerad krona väl och se till att medborgarna får valuta för sin kommunalskatt. Det är bra att medborgarna ställer höga krav på kvaliteten i skattefinansierad verksamhet.
Folkpartiet gör ett bra Danderyd bättre.
Medborgardialogmöten
Vid två tillfällen, lördagen 24 november och lördagen 8 december, arrangerade folkpartiet Medborgardialogsmöten i Info Danderyd, ledda av Monica Renstig.
Novembermötet behandlade kollektivtrafiken i Norrort, decembermötet kvaliteten i skolan, båda med kvalifierade inbjudna gäster som inledare.
Trafikmötet mötte stor uppskattning och uppslutning, skolmötet något mindre.
Dessvärre nödgas vi notera att det massmediala intresset för sakfrågor är obefintligt i Danderyd, till skada för medborgarna som blir synnerligen svältfödda på information om viktiga politiska och andra sakfrågor.
Styrelsen avser emellertid att även framöver arrangera motsvarande möten, så skedde också den 19 januari 2013 om Äldreomsorgen i Danderyd med deltagande av riksdagsledamoten Barbro Westerholm och förra TV-journalisten Ann Lindgren, båda förutvarande ordförande i Sveriges Pensionärsförbund och engagerade i äldres välbefinnandefrågor.
Folkpartiet deltog också i den Seniordag som 6 november arrangerades i Mörby Centrum. Föreningen företräddes i debatten om äldrevården i Danderyd av Birgitta Lindgren, fullmäktigeledamot och ledamot i socialnämnden.
Fullmäktigegruppens arbete 2012
Verksamheten inom kommunfullmäktigegruppen framgår av särskild rapport.
Gruppledarens i kommunstyrelsen Bengt Sylvan återkommande rapporter från kommunstyrelsen, dess arbetsutskott och planberedningen om vad som möjliggör för många att vara väl förtrogna med aktuell politik och frågor i Danderyd. Styrelsen vågar säga att den som vill - genom medlemskap i folkpartiet - veta, får den klart mest allsidiga kommunala informationen av alla partier i Danderyd genom folkpartiet.
Ett särskilt tack riktar styrelsen till gruppledarna i nämnderna. De har på fullmäktigegruppmöten och i skrift rapporterar om viktiga händelser i den kommunala verksamheten, ytterst till gagn för alla danderydsbor som annars pläga sväva i stor ovisshet om vad moderata samingspartiet, centerpartiet (Danderydscentern) och kristdemokraterna - vid sidan av bortförklaringar och intetsägande pressmeddelanden - har haft för sig sedan valet 2010.
Det är styrelsens övertygelse att folkpartiets breda informationsspridning är en viktig orsak till att aktiviteten inom folkpartiet tenderar att, jämfört med andra partier i Danderyd, vara spridd, kunnig, mångsidig och relevant.
Från hösten 2011 införde Bengt Sylvan regelbundna träffar med gruppledarna för att bättre samordna folkpartiets politiska agenda. Dessa har fortsatt 2012.
Folkpartiets uppdrag i Danderyds kommun
Via det ökade väljarstödet för folkparitet i kommunalvalet 2010 har föreningen under 2011 och 2012, alldeles oavsett att andra partier sökt undanröja verkningarna av väljarnas val, fått nya förtroendeuppdrag i Danderyd. Att förvalta detta väljarnas förtroende är fp-styrelsens överordnade mål.
Folkpartiets företrädare i Danderyd måste alltid säga samma sak efter ett val som före, låt vara att de politiska frågorna kan vara nya.
Den liberala idelogiska linjen kan i det perspektivet sägas vara tråkig: Vi tycker alltid samma sak, vi säger alltid samma sak efter ett val som före.
Frihet och trygghet måste kombineras med socialt ansvar för företagande, arbete och sparande. Syftet är att den yttre miljön kan förbättras och markanvändning och bostadsplanering försvaras inför framtida generationer. Kommunikationerna måste utvecklas genom en en politik som präglas av kvalitetstänkande, rättvisa och opartiskhet. Ekonomisk uthållighet förutsätter sparsamhet med andras - skattebetalarnas - pengar. Kloka investeringar är en viktig del i just sparsamhet med andras pengar.
Folkpartiets förtroendevalda i Danderyd
En sammanställning av förtroendeuppdrag som innehafts av liberaler i Danderyd under 2012 framgår av bilagorna 3 (Danderyds kommun) och 6 (riksdagen).
Nyhetsbrevet 2012
Utgivningen av Folkpartiets Nyhetsbrev i Danderyd om aktuella kommunala händelser har fortsatt under 2012. Redaktör för nyhetsbrevet är Ernst Klein.
Avsikten är att 2013 fortsätta denna e-postbaserade utgivning. Antalet mottagare kan och behöver ökas. Via kontakt med föreningens ordförande ordnas distributionen av nyhetsbrevet.
Danderydsliberalen
Föreningens medlemstidning sedan 1992, Danderydsliberalen, har under 2012 –tjugoförsta årgången - utkommit med fem nummer.
Det ringa antalet utgåvor beror - utöver bortovaro på grund av sjukdom under februari-juni och hög arbetsbelastning för redaktören - på att 2012 inte innefattat lika många stridiga kommunala ärenden och frågor som "normalår".
Det är dock viktigt att Danderydsliberalen fortsätter att komma ut eftersom en tryckt medlemstidning innebär att antalet kontakter mellan förtroendevalda och "vanliga" medlemmar upprätthålls på ett bra sätt.
Syftet med Danderydsliberalen är att fp-medlemmarna i Danderyd, tillsammans med Nyhetsbrevet och e-baserad information från kommunalrådet, skall vara Danderyds mest välinformerade - och gärna debatterande - medborgare.
Under 2012 har en förnyelse av layouten diskuterats i styrelsen. Något beslut har dock inte träffats utan "igenkännandets glädje" får tills vidare gälla, dock att förändringar i tidningens layout och produktion kan komma att ske.
Under 2012 har fem böcker i varje nummer lottats ut bland fp-medlemmarna, allt från Nya Stocksundsboken och Kjell-Albin Abrahamssons bok om Ukraina till en diskussionsbok från Riksbankens Jubiluemsfond Tungan på vågen om möjligheter att styra i minoritet. Det är styrelsens avsikt att fortsätta sprida intressant politisk litteratur på detta sätt.
Ansvarig utgivare för Danderydsliberalen har 2012 varit föreningens ordförande Lars-Gunnar Wallin.
Redaktör är sedan starten 1992 Gunnar Andrén.
Styrelsen mål på informations- och mötesområdet
Det är styrelsens fortsatta avsikt att genomföra möten som engagerar medlemmar och utomstående inom ramen för politikens hela bredd, i syfte att stimulera till engagemang vid sidan av de rikspolitiskt, landstings- och kommunalt präglade sammanträdesagendorna.
Det är emellertid viktigt att begränsa antalet mötesdagar eftersom många förtroendevaldas - och andras - almanackor är till bredden fyllda. Särskilt barnfamiljer har ofta svårt att också bereda plats för politiska kvällsmöten.
Styrelsen anser därför att den öppna formen av möten som äger rum i fullmäktigegruppen torsdagen före varje kommunstyrelsemöte - i folkpartiets klubblokal, Dalgången 1 – är bästa sättet att engagera de som är mest intresserade samtidigt som medlemmar med mindre möjlighet att delta frekvent garanteras möjlighet att få del av viktiga frågor via Danderydsliberalen och Nyhetsbrevet.
Föreningens hemsida och blogg
Alla fp-möten, inklusive styrelse- och öppna fullmäktigegruppmöten, skall i mån av tidsmässig möjlighet annonseras på www.folkpartiet.se/danderyd.
Ansvarig för hemsidans administration är sedan årsmötet 2011 Magnus Stenflo.
Han har också startat en blogg - http://danderydsliberalen.wordpress.com -
som kan och bör utnyttjas flitigare för debatt och information.
Det ankommer dock på envar att bidra till att bloggen innefattar aktualiteteer så att en vid krets läsare i den hårda konkurrens om människors tid och intressen, finner läsare. Det är viktigt att man hittar vägen till föreningens debatt- och informationsblogg på hemsidan www.folkpartiet.se/danderyd.
Viktiga väljarkontakter
Efter budgetfullmäktige 2012 gav folkpartiet ut en broschyr till alla hushåll i Danderyd, distribuerad via Nordpost. Upplagan var cirka 12.500 - men sidmässigt anpassad till de fyra kommundelarna genom att ta upp frågor med särskilt lokalt intresse för Djursholm, Danderyd, Enebyberg och Stocksund.
För innehållet svarade kommunalrådet Bengt Sylvan och Ernst Klein men även andra fp-företrädare i Danderyd bidrog.
Det är styrelsens uppfattning att denna stora och kostsamma informationsinsats mottagits väl av Danderyds invånare. Folkpartiet framstår som både seriöst och berett att ta ansvar.
I syfte att skapa fler väljarkontakter deltog Lars-Gunnar Wallin, Bengt Sylvan och Gunnar Andrén i den förnyelsekonferens med kommunalråden Torkild Strandberg, Landskrona, och Håkan Lindh, Skellefteå, som länsförbundet arrangerade den 10 november 2012 i Stockholm.
Vid Stocksunds Torgs Dag den 2 september 2012, med traditionell politikerutfrågning där folkpartiet företräddes av fullmäktigegruppens Jonas Uebel, mötte folkpartiet i Danderyd betydande gensvar i väljarkontakterna.
Folkpartiets ledande företrädare har varit aktiva vad gäller insändare i den gratisdistribuerade tidningen Mitt i Danderyd.
Det är styrelsens uppfattning att informationsverksamheten, med höga ambitioner men begränsade resurser, har hållit god klass. Den danderydsbo som vill bli informerad om folkpartiets i Danderyd alternativ till m-c-kd-majoritetens politik - linje är att ta till överord - har erbjudits detta.
Landsmötet 2013
Senaste landsmötet ägde rum i Karlstad den 14-16 oktober 2011. Folkpartiet i Danderyd representerades av riksdagsman Gunnar Andrén, som även deltog i flera debatter, främst de ekonomiska.
Vid landsmötet 2011 omvaldes Jan Björklund som ordförande i folkpartiet, Helene Odenjung som första vice ordförande och Erik Ullenhag som andre vice ordförande. Partisekreterare är sedan valet 2010 Nina Larsson, Karlstad.
Nästa landsmöte, som skall antaga nytt partiprogram, äger rum i Västerås 14-17 november 2013. Vilka ombud som företräder Stockholms län beslutas av förbundsmötet den 16 mars 2013.
Folkpartiets styrelse i Danderyd nominerade den 6 december 2012 Gunnnar Andrén och Bengt Sylvan som kandidater från föreningen.
Länsförbundets årsmöte, styrelse och revisorer
Ordförande i länsförbundet är statsrådet Erik Ullenhag. Presidiet består också av riksdagsledamoten Nina Lundström, Sundbyberg, och f.d. borgarrådet Lennart Rydberg, Spånga, första och andre vice ordförande. Länsombudsman sedan 2010 är Per Hammar, tidigare bosatt i Enebyberg.
Vid länsförbundets årsmöte den 17 mars 2012 omvaldes från Danderyd Gunnar Andrén som suppleant i styrelsen. Han tillhör förbundsstyrelsen sedan 2003.
Förbundsstyrelsens sammansättning, revisorer och övriga förtroendevalda under 2012, framgår av bilaga 4.
Roslagens landstingsvalkrets 2010-2014
Verksamheten inom Roslagens landstingsvalkrets, efter årsmötet den 16 februari 2010, har utförligt behandlats i 2011 års verksamhetsberättelse. Under 2012 har verksamheten varit ringa, dock att ett planeringsmöte anordnades i Täby den 2 februari med flera danderydsbor som deltagare och ett formellt kretsmöte den 25 april, även det i Täby.
Under hösten 2012 genomfördes en utåtriktad kamjanj för Roslagsbanans förlängning till Arlanda och tunnelbanans utbyggnad till Täby/Arninge.
Folkpartiets i Danderyd politik på detta område är också tråkig: Vi har haft samma åsikt sedan 1980 och därföre.
Under hösten 2013, troligen med beslut i januari 2014, kommer nominering till landstingslistan vid valet 2014 att företas. Under 2012 har Birgitta Lindgren gått politikerutbildning i landstingets regi. Vidare har Ewa Bergman, Monica Renstig och Madeleine Guillo gått politikerutbildning i länsförbundets regi för att förbereda sig för framtida politiska uppdrag i och utanför kommunen.
Valresultatet den 19 september 2010
Den 19 september 2010 hölls senast allmänna val till riksdagen, kommunen och landstinget. Folkpartiets kandidatlistor i valet återfinns i bilaga 5.
Resultatet och en analys av väljarnas val återfinns i bilaga 6.
Valet till Europaparlamentet i Danderyd 2009 och 2014
Senaste valet till Europaparlamentet ägde rum den 7 juni 2009.
Av bilaga 8 framgår valresultatet i Sverige och i Danderyd.
Nästa EU-parlamentsval äger sannolikt rum söndagen den 25 maj 2014, mot tidigare planerade 8 juni 2014. Av förståeliga skäl kan Sverige inte ensamt besluta om valdag utan detta måste ske i samverkan med övriga 26 EU-länder vilka blir 27 då Kroatien blir 28:e EU-medlemmen från 1 juli 2013.
Kommunfullmäktigevalet 2014
Styrelsen presenterar inför årsmötet 2013 ett förslag hur provval och fastställande av listor inför fullmäktigevalet 2014 skall gå till.
Ett utförligt förslag med datum och förslag till val av en kommitté att förbereda och genomföra provvalet. liksom att lägga förslag till lista eller listor, med beslut den 27 mars 2014, föreläggs årsmötet (bilaga 12).
Antalet medlemmar i föreningen
Den 31 december 2012 var medlemsantalet i föreningen 121.
Styrelsen konsterarar att särskilt mot slutet av 2012 har glädjande många nya medlemmar sökt sig till folkpartiet i Danderyd.
Styrelsen konstaterar samtidigt att flera genom åren mycket aktiva partimedlemmar avlidit under året, bland andra tidigare viceordförande i föreningen Rune S Eriksson, Stocksund, generaldirektören Lennart Orehag, Danderyd, och förra viceordföranden i Stocksunds kommundelsråd Ulla Drakenberg, Stocksund.
Medlemsantalet sedan 2004:
2012: 121
2011: 123
2010: 130
2009: 129
2008: 126
2007: 125
2006: 128
2005: 126
2004: 131
Föreningens ekonomi
Folkpartiets ekonomi 2012 framgår av den ekonomiska redogörelsen dagtecknad den 17 januari 2013 av kassören Inga Emtell och återfinns i bilaga 9.
Förslag till budget för 2013 framgår av bilaga 10.
Revisionsberättelsen kommer att föreligga vid årsmötet den 21 februari 2013.
Slutord från folkpartiets styrelse
Styrelsen vill tacka medlemmar och starkt ökande antal sympatisörer för stöd och synpunkter på folkpartiets politik under 2012.
Det stöd som folkpartiet fick i kommunalvalet 2010 i Danderyd skall förvaltas av fp-styrelsen och fullmäktigegruppen efter bästa förmåga och med Danderydsbornas bästa för ögonen i varje fråga.
Alla förväntningar kan inte uppfyllas, men förväntningar skall inte heller komma på skam.
Det är styrelsens avsikt att fortsätta en förtroendeskapande politik byggd på realism och beredskap att inte bara ta ansvar utan också genomföra vad vi föresatt oss.
Detta är särskilt viktigt inför 2014 sedan Danderydscentern, fram till valet 2010 av åtskilliga danderydsbor betraktat som det verkliga oppositionspartiet i Danderyd, genom samgåendet efter valet med Moderata samlingspartiet och Kristdemokraterna, inte alls förmåett leva upp till de förväntningar som väljarna kan ha haft på detta parti och dess ledning.
Danderydscenterns sätt att liera sig med de två andra partierna innebär att de bär ett tungt ansvar för de tillkortakommanden danderydsborna nu ser i planeringsfrågor som Mörby centrums förnyelse och tunnelförläggningen av E18.
Det är styrelsens ambition att sakpolitiskt sätta Sveriges, Danderyds och alla medborgares intressen och förväntningar framför varje form av partipolitisk taktik.
Det innebär att i enskilda sakfrågor prövas andra partiers ställningstagande och initiativ, eller brist på sådana, alltid från sakliga men även ideologiska utgångspunkter men med alla medborgares intressen och likabehandling för ögonen.
I såväl rikspolitiken, landstings- och kommunalpolitiken kan detta innebära att folkpartiet intar ståndpunkter som inte omgående applåderas av grupper med särintressen, vilka åtnjuter större framgång hos maktägande partier.
Med detta vill folkpartiets styrelse i Danderyd tacka för 2012 och önska Ett Gott Nytt 2013 för liberala värderingar och ståndpunkter.
Danderyd den 23 januari 2013
Lars-Gunnar Wallin
ordförande
Ulla Löwenhielm Magnus Stenflo
första vice ordf. andre vice ordf.
Margareta Sandell Inga Emtell
sekreterare kassör
Gunnar Andrén Ewa Bergman Ernst Klein
Wiveca Haas Birgitta Lindgren Elvy Svennerstål
Fredrik Holmér Jan Backman Elisabeth Lindgren
Monica Renstig Oskar Eriksson Madeleine Guillo21 fe 2013: För mycket tabeller

Tyvärr - det förekommer för mycket tabeller i denna blogg, har jag blivit upplyst om.
   Därför går den trögt.
   Skall jag ändra utformning?
   Får se om argumenten är goda.
   Annars fortsätter jag nog att belasta mina åsikter med en del fakta.

21 feb: FS (kommer)

21 feb: Debatt utan votering (kommer)

21 feb: Statsministerns frågestund (kommer)

21 feb 2013: Hedersvåldets opinionsskapare

När statsrådet Nyamko Sabuni (fp) lämnade regeringen - överraskande tidpunkt, skall sägas - den 21 januari, skrev den vitt ansedda politiska kommentatorn Lena Mellin i Aftonbladet (s) att "hon inte har betytt så mycket".
  Sällan, skulle jag vilja påstå, har någon haft så fel.
  Sabuni har betytt oerhört mycket för opinionsbildningen mot hedersvåldet, och därmed för varje hotad kvinnas framtid.

21 feb: Åter i riksdagens ekorrhjul (2) kommer

21 feb: Åter i riksdagens ekorrhjul (1) kommer

20 feb 2013: Göran Greider tycker till avd./lekstuga

Jag ser att Göran Greider, chefredaktör för den krisdrabbade Dala-Demokraten (s), tycker att arbetarrörelsen behöver en ny tidning. Han skisserar hur tidningen bör se ut och vilket innehåll den skall ha.
  Den verkar bli läsvärd för alla riktigt övertygade socialister, övriga göre  sig åsiktsmässigt icke besvär.
  Greider har också en idé om hur hans tidning bör finansieras.
  LO, det vill säga LO-medlemmarna, bör betala.
  Huvva, som man säger i Norrland.

20 feb: den flygande holländaren (kommer)

20 februari 2013: Folkpartiets medlemmar

Antalet medlemmar i partierna är ju ofta en diskuterad fråga. Jag minns hur statsvetaren Olof Petersson - annars en alldeles utmärkt vetenskapsman - i en bok från SNS så sent som 2005 visste berätta att om utvecklingen skulle fortsätta som den då gjorde sedan 1990-talet skulle partierna vara totalt försvunna den dag som i dag är. omkring 2012/2013. men att bortgången nu skjutits fram till 2017 eftersom nedgången minskat i hastighet.
   Ack ja ....
   Nu blev det inte riktigt så.
   Här är folkpartiets medlemsantal sedan 1960:
  Folkpartiets medlemsantal 
              1960 12 31     89.528
              1961 12 31     88.845   ( -   683)
              1962 12 31     85.136   ( - 3 709)             
              1963 12 31     89.813   ( + 4 677)
              1964 12 31     88.542   ( - 1 271)
              1965 12 31     87.368   ( - 1 174)
              1966 12 31     86.232   ( - 1 136)
              1967 12 31     85.087   ( - 1 145)
              1968 12 31     85.356   ( +   449)
              1969 12 31     80.564   ( - 4 792)
              1970 12 31     77.132   ( - 3 432)
              1971 12 31     75.673   ( - 1 459)
              1972 12 31     70.439   ( - 5 234)
              1973 12 31     69.241   ( - 1 198)
              1974 12 31     62.795   ( - 6 446)
              1975 12 31     59.405   ( - 3 390)
              1976 12 31     59.474   ( +    69)
              1977 12 31     57.174   ( - 2 300)
              1978 12 31     55.717   ( - 1 457)
              1979 12 31     54.320   ( - 1 397)
              1980 12 31     50.553   ( - 3 767)
              1981 12 31     47.556   ( - 2 997)
              1982 12 31     45.293   ( - 2 263)
              1983 12 31     43.665   ( - 1 628)
              1984 12 31     42.446   ( - 1 219)
              1985 12 31     45.225   ( + 2 779)
              1986 12 31     44.613   ( -   612)
              1987 12 31     45.776   ( + 1 163)
              1988 12 31     46.490   ( +   714)
              1989 12 31     43.185   ( - 3 305)
              1990 12 31     40.416   ( - 2 769)
              1991 12 31     37.869   ( - 2 547)
              1992 12 31     34.404   ( - 3 465)
              1993 12 31     31.113   ( - 3 291)
              1994 12 31     28.854   ( - 2 259)
              1995 12 31     26.201   ( - 2 653)
              1996 12 31     24.387   ( - 1 814)
              1997 12 31     23.785   ( -   602)
              1998 12 31     22.932   ( -   853)
              1999 12 31     21.781   ( - 1 151)
              2000 12 31     20.665   ( - 1 116)
              2002 12 31     20.928   ( -   262)
              2003 12 31     20.382   (-    584)
              2004 12 31     20.495   (+    113)              2005 12 31     21.238   (+    743)  
              2006 12 31     20.686   (-    552)  
              2007 12 31     18.678   (-  2.008)
              2008 12 31     17.779   (-    899)
              2009 12 31     17.875   (+     96)
              2010 12 31     18.100   (+    225)
              2011 12 31     16.910   (-  1.190)
              2012 12 31     16.411   (-    499)

20 feb: Ett glädjebesked - NU!

Styrelsemöte i NU Det liberala nyhetsmagasinet, den tidning som jag hade förmånen att vara både chefredaktör och verkställande direktör för 1989-2001.
  Nu rapporterar vid styrelsemötet denna dag min efterträdare Jan Fröman att tidningen än en gång klarat den upplaga som behövs för presstöd.
  Visst vore det bättre om en tidning som NU hade klarat sig utan statligt produktionsbidrag, absolut.
  Men om den och andra små endagarstidningar, som tagit på sig bevakningsansvar inom olika delar av samhället, ofta politik eller en region, som annars ingen kontinuerlig bevakning skulle ha, då skulle detta land vara sämre utrustat på informationsspridningens viktiga område.
  Med ungefär 1/3 av intäkterna i prenumerationsintäkter, 1/3 i annonser och 1/3 av produktionsbidraget klara NU att med fem anställdaktionen, i bland fyra, en annonssäljare och en ekoprenuemrationsansvarig, ge ut tidning 52 gånger/år.
  Det finns de som klagar på låg bemanning på sin arbetsplats.
  Det har de säkert ofta rätt i.
  Ett skall jag dock säga dem: Den är hög jämfört med NU:s.

20 feb 2013: Till Drottningholm (kommer)

20 feb 2013: Lars Adaktusson (kd) - eller hr Schmidt?

Räcker det att vara TV-kändis för att bli EU-parlamentariker?
  Jag undrar när jag ser i Dagens Nyheter - på det som egentligen är Sveriges viktigaste debattplats men inte sällan fungerar som en personlig anslagstavla - att TV-journalisten Lars Adaktusson meddelar att han dels blir medlem i kristdemokraterna, dels avser att kandidera till EU-parlamentet.
  Ett känt ansikte - men vad står han för?
  Vad kan han göra för Sverige (han väljs ju som företrädare för Sverige i första hand)?
  Låt mig jämföra med Olle Schmidt, EU-parlamentariker från Malmö. Han är väl ungefär lika känd som - ja, 100-falt mer än jag - som en normalkänd B-skådespelare, förekommer i uttalanden, TV-inslag, gör debatter levande, vet mycket, har stort inflytande, är rapportör i EU, sysslar med sådant som demokrati i andra länder, ekonomisk utveckling, hur konsumenternas intressen skall tillvaratas på fondmarknaden i hela Europa, har suttit i Malmö stadsfullmäktige, region Skåne, var riksdagsledamot 1991-94, närmaste medarbetare till handelsminister Björn Molin (fp) på 1980-talet, ja, han är verkligen mycket okänd jämfört med Lars Adaktusson som förekommit hundratals gånger som utfrågare i TV-pgram, lett nyhetssändningar och så vidare.
  Olle Schmidt har också engagerat sig häftigt för Dawit Isaak och fått hela EU-parlamentater med sig i sin restriktiva politik mot Eritrea, själv har jag - som sammankallande i riksdagens Dawit Isaak-kommitté i tre år - kunnat konstatera att Adaktusson också engagerat sig i denna mänskliga tragedi och dykt upp  så fort TV-kamerorna varit närvarande , ack ja, man ser ibland mer än vad medierna rapporterar.
  Personval är bra, jag är för dem.
  Men man måste också värdera mer än kändisskap.
  I valet - om ett sådant funnes - mellan den ganska obekante Olle Scmidt (fp) och den kändisomsusade Lars Adaktussson (kd) - skulle jag lägga min röst, ja, vad tror ni, jo, på den kandidat, kanske inte så känd som den andre, som har störst möjlighet att verkar för Sveriges bästa i EU-sammanhang.
  Valet är lätt.
 

20 feb: Öresdundskommittén (kommer)

20 feb: Öresdundskommittén (kommer)

20 feb: Ambassadörsmötet (kommer)

20 feb: Var samlas (s-mp-v)?

I nästa vecka - jag tror redan på måndag, den 25 februari - samlas i Maramö, den välkända orten inte långt från Apladaen i Värnamo - allianspartiernas partiFredrik Reinfeldt (m), Jan Björklund (fp), ie Lööf (c) och Göran Hägglund (kd) för ett planeringsmöte inför valrörelsen 2014.
  Man kan räkna med ett stort pressuppbåd som ställer frågor och hoppas på nyheter.
  Nu är ju den stora nyheten en annan:
  Var och när samlas Stefan Löfven (s), Gustaf Fridolin och Åsa Romson (mp) samt Jonas Sjöstedt (v) för sitt möte, för att ge besked i t.ex. regeringsfrågan, hur - och om - de skall regera efter valet 2014 om olyckan är framme och de kan tänkas skall bilda regering?
  Var blir mötet de fyra emellan?
  När blir mötet?
  Vad skall de komma överens om?
  Hur ställer de sig till att bilda regering om det krävs - vid den obligatatoriska statsministeromröstningen efter valet 2014 - att sverigedemokraterna skall lägga ner sina  röster i en sådan votering?
  Ett intressant möte att se fram mot, eller hur?

19 feb 2013: Dawit Isaak till EU

Jag vill härmed föreslå att Dawit Isaak, bosatt i Göteborg, nomineras som liberal  EU-parlamentariker från Sverige.

19 februari 2013: Ett cigarsällskap i Ljungaverk

Det finns verkligen olika sorters sällskap och föreningar.
  I Sundsvalls Tidning (17 februari) läseer jag om Ljungaverks Cigarrsällskap.
  Man kan tycka mycket - illa eller bra - om rökning, men det känns ändå befriande att det finns något av kultur över en sådan sammanslutning.
  Om jag röker själv? Sanningen är att jag aldrig tagit ett enda bloss. Om det är en fördel att inte ha någon som helst erfarenhet är en annan sak, det brukade ju sägas att ordföranden i nykterhetsnämnden - när de fanns - borde veta vad han/hon talar om.
  Här ST-artikeln:
Sällskap med förkärlek för cigarrer
Röken bolmar åter i Ljungaverk. Men inte från några höga skorstenar. Ljungaverk har nämligen fått ett alldeles eget cigarrsällskap.


Urpuffarna är de åtta medlemmarna i Ljunga cigarrsällskap som på nyårsdagen gemensamt beslutade att bilda just ett sällskap.
   – Jag är med i flera cigarrsällskap i världen och tyckte att det skulle vara roligt om vi hade ett här också, berättar Anders Mjärdsjö som äger disponentvillan i Ljungaverk där urpuffarna brukar träffas.
   När ST hälsar på är medlemmarna tagit en paus i puffandet och är i färd med att laga lite kvällsvickning i form av pytt i panna.
   – Vi träffas och umgås när jag är hemma i Sverige och då är det trevligt att äta lite tillsammans och umgås över en god cigarr, berättar Anders.
   I dagsläget har Ljunga cigarrsällskap omkring 35 medlemmar som kommer från hela världen. Förutom från Sverige även från USA och Singapore.
   Självklart hoppas man på fler medlemmar och gärna från trakterna kring Ljungaverk.
   – Vem som helst över 18 år är välkommen att bli medlem och vi kommer att ordna öppen herf flera gånger per år, det vill säga ett tillfälle för alla medlemmarna att njuta av cigarr tillsammans, berättar Anders.
   Han betonar noga att det inte rör sig om någon herrklubb och att kvinnor med förkärlek för cigarrer också är välkomna.
   – Alla är välkomna oavsett om man rökt cigarr tidigare eller är helt novis. Man ska inte känna att vi har något hemligt sällskap för det har vi inte, betonar Anders.
   – Alla har vi olika bakgrund och vi skrattar och har trevligt tillsammans, en fantastisk samvaro blir det. Ingen av oss är några storrökare, en cigarr röker man bara om man har tid för det tar närmare en och en halv timme att röka en stor cigarr, säger Anders.
    Las Vegas anordnas varje år världens största cigarrevent, Big Smoke, och dit kommer besökare från hela världen. Kanske snart även från Ljungaverk.
– Finns det intresse här i Sverige så kommer jag att anordna en resa dit, säger Anders.
Men är det så bra att röka?
– Självklart finns det hälsorisker med rökning och det skriver vi även på vår hemsida och därför måste man även vara 18 år för att få bli medlem i sällskapet, säger Anders.Marie Öberg
Fotnot: Herf kommer av det ljud som uppstår när man puffar på en cigarr.


.19 feb: Kommer 2

19 feb 2013: Fredrik Lind ny fp-ordförande i Täby

Efter att i två omgångar ha varit folkpartiets ordförande i Täby - och dessutom kommunalråd under många år - har arkitekten (uttalas:aatjiitäkten) Sven Fjelkestam avgått som fp-ordförande. Han efterträdde i sin tur Barbro Lindberg, Patrick Joyce och dessförinnan Barbro Söderberg, ordförande i Täby samtidigt som jag hade den förtroendeposten i Danderyd.
  Fjelkestam, som var ordföranden också på 1980-talet, har efterträtts av fullmäktigeledamot Fredrik Lind.
  Valet ägde rum häromdagen, den 16 februari.
  Till vice ordförande valdes Jan-Åke Willumsen och övriga styrelseledamöter blev Johan Pohl, Tove Skytt, Thomas Helleday, Ingrid Ennerberg, Leif Odselius, Robert Stopp och Emelie Holmgren.
  Fredrik Lind är 43 år, ordförande valnämnden och ledamot i Storstockholms Brandförsvar (SSBF).
 

söndag 24 februari 2013

19 febr 2013: Skatteministeriet och Maersk

Det finns saker som man inte tror är sanna förrän man ser det.
  Det finns två hyresgäster i det hus där Skatteministeriet huserar.
  Den andra är storföretaget Maersk, Danmarks enda riktigt stora företag.
  Det är som om svenska finansdepartementet skulle vara samlokaliserat med t.ex. Wallenbergsfärens maktbolaget Investor, Volvo, Sandvik, Atlas Copco, AstraZeneca, Industrivärden, och Ikea och HM.
  Danmark är fantastiskt.
  Trots en blåst som gör att man likaväl skulle kunna hålla till på Nordpolen. Brrrr!

19 feb 2013: Över bron till Det dejlige Copenhagen

Så tar vi - hela 23 personer, sjutton ledamöter i utskottet, sex tjänstemän - tåget över Öresundsbron till Det ljuvliga Köpenhamn. Vi stiger av vid Kastrups lufthavn och tar tunnelbanan - ja, tågen som är förarlösa heter så - och kommer upp ur den danska underjorden vid Christianshavn.
  Där finns någonstans i snålblåsten Skatteministeriet och där får vi en ordentlig genomgång av den stora skatteuppgörelsen som träffades vid midsommartid förra året och nu skall genomföras under 3-4 år.
  En grundbult i uppgörelsen är från venstres sida att bostadsskatterna inte kommer att ändras på ungefär 8-10 år, det har alla partier förpliktat sig till. Här skiljer sig Sverige från Danmark på ett negativt sätt: danskarna är mer långsiktiga än vi anser är förenligt med partiernas önskan att genomföra förändringar i skattepolitiken.
  Annars ser man hur starkt det svenska jobbskatteavdraget påverkat den skattepolitik som nu drivs igenom av den socialdemokratiskt ledda regeringen med stöd av socialistisk folkeparti, alltså s-v. Företrädarna i det svenska skatteutskottet för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet vill inte kännas vid att deras partivänner i Köpenhamn nu kopierar den svenska liberala skattepolitikenn - för det är det mas-v-mp-företrädarena tycka.
  Men sanningen är den att den svenska skattepolitiken är ett föredöme inte bara i Danmark utan i stora delar av norra Europa. Den har tjänat oss väl - vi har låg inflation, god reallönevillväxt och jämfört med nästan alla andra länder låg - men likväl för hög - arbetslöshet.
  Det kan inte vara lätt att vara  svensk oppositionspolitiker, särskilt inte utomlands.

19 feb 2013: I Malmö stadshus

Dagen börjar - efter frukost som räknas av mot traktamentet, maten betalar vi själva! - börjar i Malmö stadshus med en ordentlig genomgång av upphandlingsordningen i Malmö, det handlar om hur ungefär 5.000 miljoner av skattepengar används.
  Syftet med denna Malmömodell är att förhindra att pengarna går ut i kriminell verksamhet, detta eftersom Malmö - enligt en artikelserie i Sydsvenskan, min gamla tidning - har en mycket omfattande svart sektor, inklusive arbetsmarknad.
  Här tar man facken till hjälp för att på frivillig väg stoppa osund konkurrens.
  Sydsvenskans referat hittas här.
  Skånska Dagbladets hittas här.
  Kommunalrådet Andreas Schönström (s) och oppositionskommunalrådet Anja Sonesson (m) medverkar medan finanskommunalrådet Ilmar Reepalu (s), i motsatas till när skatteutskottet senast gästade Malmö och det var fråga om det svensk-danska skatteavtalets konsekvenser, kyser med sin frånvaro. Men han har säkert viktigare saker att syssla med.
  Det blir fler genomgångar i anslutning till kampen mot svartjobb.
  Malmö har stora utmaningar, kriminaliteten bekämpas på olika sätt - men ibland kan man frukta att kampen inte är tillräckligt effektiv.


18 febr 2013: Tåg till Malmö

Så slutar dagen med en tågresa till Malmö, med framkosmt beräknad till 22.50, för att vara med när skatteutskottet besöker Malmö och Köpenhamn i morgon.
  Vädret? Uselt. Jag blir jätteblöt på femminuterspromenaden till hotellet.
  Jag är ett blötdjur, för att sammanfatta.

18 febr 2013: Besök i Norrtälje 2

Nästa anhalt är kommunalhuset där vi r två genomgångar av olika projekt för att se hur en kommun som Norrtälje ser till att lägga sigi i framkanten när det gäller framsynt planering.
  Mycket intressant.
  Synd av Norrtelje Tidning - i motsats till då Mikael Damberg (s) besökte Norrtälje en dag i förra veckan och fick en helsidesartikel om det - inte har resurser att skriva något om vad vi får se.
  Men sådant är medieklimatet.
  Tack Roslags-TV för ett bra reportage i stället!

18 febr 2013: Besök i Norrtälje 1

Dagens första besök är Lommarskolan i Norrtälje, Anna Steele, Tyresö, Gulan Avci, Stockholm, och jag, informeras tillsammans med få-gruppledaren i Norrtälje Hans Andeersson och viceordföranden i utbildningsnämnden Åsa Wennerfors om utvecklingen i skolan som har de i genomsnitt sämsta skolresultaten men också högsta ambitionerna att lyckas vända utvecklingen.
  Det går bra, är meddelandet.
  God skolmat, får vi också.
  Intressant besök.

17 febr 2013: Ett Agenda utan udd

Jag brukar ofta tycka att Agenda är bra, tar upp intressanta frågor.
  Men dagens Agenda var uddlöst.

17 feb 2013: Sifo för februari 2013

Den intressantaste siffran i dagens Sifo-mätning - som utfördes 4-14 februari, använde telefonmetoden (i motsats till förr då felmarginalen var mycket mindre eftersom hembsök med hemlig omröstning tillämpades, en dyr men tillförlitlig metod eftersom de statstistiskt utvalda personerna inte kunde ersättas av någon annan, jag vet, jag följde mycket nära Sifo-uundersökningarna 1972-85) och ställde frågan Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det var val i dag? - gäller bortfallet: Bara 13 procent säger sig skana pai, en låg siffra, 1-2 procent lägre än för bara någon månad sedan. Något har alltså hänt.
   Jag tror det är olika debatter som rört många människor som fått dem att fundera kring partivalet. Jag tänker särskilt på den debatt som rört centerpartiets värdegrund - det så kallade Visionsprogrammet - men även diskussionen inom socialdemokratin om partiets allmänna framtoning och inte minst dess minst sagt oklara förhållningssätt till vinster i den kvinnodominerade vårdsektorn.
  Varför skall mansdominerade byggföretag få göra miljardvinster men kvinnodominerade vårdföretag förbjudas göra vinst? Lite vinst får man göra enligt socialdemokratin, men skattepengar som går till vård får inte användas på samma sätt som skattepengar som går till köp av asfalt eller byggande, där är vinster tillåtna!
   (Vänstepartiet kan kan man som vanligt lita på i dessa sammanhang, detta påstådda feministparti tar alltid ställning mot kvninnors valfrihet, de skall ha en arbetsgivare, ingen valfrihet, de skall inte arbeta i vjisntrika företag, dssa skall gå , sedan må vänsterpartiet säga vad det vil: Det är Sveriges tillsammans med sverigdemokraternas kvinnofinetkluigaste parti. Bliv vid spisen! är vbänsterpartiets besked.)
  Centerpartiet ligger risigt till och socialdemokratin backar. Kd ligger under 4-procentsspärren som vanligt men ligger och skvalpar strax under. Folkpartiet har alltför få sympatisörer som vanligt, moderaterna ligger numera ganska stadigt under var partiet på väg att tappa ytterligare i rädsla av tydliga ställningstaganden.
  Miljöpartiet är denna mätnings framgångsparti, men om man noterar att framgången är begräsade till en halv procent jämfört med för ett år sedan - då socialdemokratin hade två procent lägre förtroende än i dag och vänsterpartiet gått bakåt också med en procent, har något annat hänt.
  Enligt min mening är det det som socialdemokratin och vänsterpartiet är räddast för av allt, nämligen att traditionella s-v-sympatisörer av olika anledning säger sig vara beredda att rösta med sverigedemokraterna. Partiet har nästan fördubblats på ett år - och det är från just socialdemokratin och vänsterpartiets traditionella väljare man vinner sina väljare, på främst anti-establishmentattityden, invandraringsfientlighet men allra mest enligt min mening på att man väljdar till svenskar rädsla för utlänningar skall komma och ta jobben.
   Att sd är mot EU spelar mindre eller ingen roll: det är ingen partiavgörade fråga i dag, liksom inte heller miljöfrågor bortsett från mp-sympatisörer.
  Varför går andelen osäkra ntt anknyta till den inlednande observationen?
  Jo, i LO-kretsar är det meer opportunt än någonsin att demonstrera att man inte är rädd att uttrycka sympatier för sverigdemokraterna.
  Hemskt men sant.

2013
Mån(m) (fp) (c) (s)  (v) (kd) (mp)  (sd) Övr Ej sv Antal
02 29.0 6.2 3.6 31.3 5.7 3.6 11.0  8.5 1.2 13.0 1928
01 29.3 6.2 3.2 33.6 4.6 4.5  9.0  9.1 0.4 14.0 1935
2012
Mån(m) (fp) (c) (s)  (v) (kd) (mp) (sd) Övr Ej sv Antal
12 28.2 5.4 4.5 32.1 5.9 3.6  9.7 10.0 0.7 14.9 1897
11 28.7 5.3 4.2 33.9 4.7 3.5 10.1  8.5 1.2 13.2 1909
10 28.8 5.6 4.4 32.1 6.5 3.4 10.0  7.7 1.4 12.3 1910
09 28.7 6.6 4.8 33.3 5.9 3.8  8.9  7.2 0.8 14.7 1913
08 28.5 6.2 4.6 34.3 6.2 3.4  9.9  6.2 0.7 15.1 1921
16 feb 2013: Kontroller i hamnar - särskilt Trelleborg

Regeringen föreslår i proposition 2012/13:68 att lagen om särskilda nykterhetskontroller i hamnar förlängs med tre år från den 1 juli 2013 till den 30 juni 2016.
  Varför den inte skall bli permanent tycker jag är en gåta.
  (Regeringen anför att försöksverksamheten ännu är alltför begränsad; det verkar vara ett mindre väl genomtänkt argument.)
  Bakgrunden är ju den katastrof som inträffade den 19 oktober 2004 på vägen till Ystad från Trelleborg då en berusad ungersk lastbilschaufför - på väg till Jönköping! - på vägen från hamnen körde ihjäl fem personer i två personbilar på vägen mot Ystad, en fullständigt vansinnig händelse med oöverskådliga verkningar för de drabbades familjer.
  Den berusad lastbilsföraren var på väg från Trelleborg till Jönköping men körde så fel att han hamnade på E65 mot Ystad. Utanför Svedala vände han sitt fordon, körde in på fel sida av motorvägen och vållade fem personers död.
  Mannen, som en timme efter olyckan hade 1,82 promille alkohol i blodet, dömdes till fyra års fängelse.
  Därefter infördes "på försök" särskilda bommar, bland i hamnen i Trelleborg (texten på många språk: dock först på ungerska!), som lyftes upp endast då chauffören blåste grönt i en alkoholkontrollapparat - blev utslaget rött gick larmet till polisen, helt suveränt.
  Sådana utandningskontroller borde finnas på många håll - varför bara poliser skall syssla med sådana kontroller är ju obegripligt, i hamnar eller annorstädes.
  Nu tillåts visserligen särskilt förordnade trafiknykterhetskontollanter i hamnar. Men bland andra kommunalrådet Kristina Jönsson (m) i Ystad tycker att det inte är hamnens sak att se till att berusade chaufförer inte kör ut från hamnen och ut i trafiken i Ystad och vill inte betala vad det kostar; "vi har uppnått vårt syfte. Jag tycker inte att vi ska lägga skattepengar på det, säger kommunalrådet (m).
  Däremot tar Ystadskommunalrådet gärna emot pengarna som båtarnas avgifter för att får lägga till i Ystads hamn generar.
    Uppriktigt sagt: Mobila vägspärrar med automatiska bommar för uppfällning av chauffören genom utandningsprov borde vara en innovation som det som numera heter Transportstyrelsen borde införa på många håll i landet.
  Alkohol hört kort sagt inte hemma i trafiken.
  Jag och Torkild Strandberg (fp), då riksdagsledamot från Landskrona, besökte 2006 anläggningen i Trelleborg. Sedan hade jag en diskussion med justitieminister Thomas Bodström om saken i en interpellationsdebatt - han tyckte förslaget om bommar för chaufförer var bra men gjorde ingenting.
  Det dröjde till 2010 innan förslaget som nu skall förlängas blev verklighet.
  De flesta av de 33 remissinstanser som lämnat synpunkter till regeringen är positiva. Statens väg och transportforskningsinstitut är dock tveksamt och tycker att regeringen borde analysera varför möjligheten inte använts innan försöket förlängs. Det är en obegriplig ståndpunkt - med den åsikten kunde ju massor av lagar, som fungerar därför att de finns och avhåller från brott, kunna slopas. 
  Fackförbundet ST - jag citerar ur Ystads Allehanda (lib) från 8 januari 2013 - är inne på samma linje och tror att det går snabbare at få fler nykterhetskontroller om civilanställda på polisen kan utföra dem.
  Bussbranschens riksförbund tycker inte att försöket ska förlängas utan vill i stället se att polisen får de resurser som krävs.
  Den obotfärdiges förhinder känner stundom inga gränser.