söndag 19 februari 2012

19 febr: Ny Löfven-framgång

Socialdemokraterna går starkt framåt i Sifo.
Varför?
Men vilken fråga!
Det inser ju alla att det är på rättsfrågorna och jordbrukspolitiken, där Löfven framfört klara och tydliga ståndpunkter.
Tänk vilket lyft kommer det inte att bli när han kommer till transport-, utrikes- och försvarspolitiken!

söndag 12 februari 2012

10 feb: Mona Sahlin i TV

Pratkvarnen i TV, norrmannen Skavlan, är underhållande. Han är en av de f åjournalister som jag finner kan kombinera seriös faktaförmedling och politisk analys med god underhållning, infotainment.
Det gör han bra.
I dag hade hade Skavlan lyckats få Mona Sahlin att tala ut, inte om allt men om viktiga ting. Hón var absolut till sin fördel, att hålla på och angripa den reinfeldtska ministärens framgårika ekonomi och skolutbildnignspolitik, måste ha varit hopplöst: alla såg ju att Mona Sahlin helst av allt hade önskat att huvuddragen i regeringens politik hade varit socialdemokratins.
Nu var hon ärlig och upprikig och alla såg det.

Bra att hon vågade medge att hon tycks märka en viss skadeglädje (hos sig själv) mot dem som trodde att bara ett partiledarbyte gör att saken ordnas. Så fungerar det inte.
Men kommer socialdemokratin att fråga sig varför det gick som det gick, varför Mona Sahli andrlrig fick det ledarmanat som Göran Persson aldrig ens ifrågasatte att han hade.
En interssant fråga.

10 feb: Pensionsåldern

Efter senaste utspelet - som jag hellre skulle kalla ett inspel - av statsministern beträffande pensionsåldern, gör sig nu Tyckar-Eliten åter stort besvär att missförstå moderatledaren.
Han har bara sagt vad Gunnar Nilsson, LO-ordföranden, sade kring 1980: Vi måste arbeta längre för att klara välfärden på ålderdomen.
Alla förstår var Reinfeldt menar.

I sak säger han inget nytt.
Men Tyckar-Eliten lyckas som alltid missförstå det man vill missförstå.
Statsministern har ju rätt.
Svårarare än så är det inte.

fredag 10 februari 2012

10 febr: Ett förskräckligt sammanträde!

Jag har just kommit från EU-nämndens möte.
Det var tur ni inte var med.
Ett förskräckligt sammanträde!
Där satt ordföranden och gjorde anteckningar med sin penna, dessutom med vänster hand.
Viceordföranden till vänster gjorde detsamma fast med höger.
Statsråden gjorde det, statssekreterarma gjorde det, företrädarna för moderaterna, centern och kd gjorde det, likaså gjorde företrädarna för sociademokraterna, miljöpartiet, sverigedemokraterna (som dock inte verkade helt närvarande utan återkom gång efter annan till punkter som struktits eller redan just beslutats) och vänsterpartiet, självaste Lars Ohly, gjorde det.
Gjorde vad?
Jo, använde penna för att skriva.
Inte en läsplatta så långt ögat kunde nå.
Förskräckligt!
Rena Gutenbergs- i stället för digitalåldern.
Ja, till och med - så långt har det gått - stenograferna använde pennor och inte läsplattor.
Om det inte var bättre förr, så ju förr dess bättre.

10 febr: Ganska ofta borta ... men mest borta: Text-TV

"Det var länge oklart om Henrik Sedin skulle kunna göra sin 553:e raka NHL-match borta mot Minnesota", rapporterar Text-Tn.
Minsann.
Då har han spelat ofta borta mot Minnesota.
När är karlen hemma?

10 febr: Deet var bättre förr!

Morgon i Stocksund, 07.00: Minus 18,0 grader Celsius.
I går var det värre - 16 grader Celsius.
Med andra ord: Ingen värmebölja i antågande.
Det har man däremot i Kvikkjokk. Där var det 42 grader minus häromdagen och nu är det bara - 34.
Där kan man tala omvärmebölja!

torsdag 9 februari 2012

9 feb: Lite mer om folkpartiets ekonomi

Att det behövs fler som ger bidrag, och folkpartiet har ju nu en kampanj inför 2014 att så skall ske, är uppenbart.
Men hur ser hela folkpartiets ekonomi ut?
Jo, 2008 var omsättningen 49,5 milj kr varav 39,8 milj kr från statliga bidrag och 3,1 från föreningar/enskildas kursavgifter mm. I medlemsavgifter, som i folkpartiet betalas lokalt, kom det genom vidareslussning in 1.639.000 kr. (3,3 procent av alla intäkter.)
2009 var omsättningen 49,6 milj kr varav 40,4 milj kr från statliga bidrag och 3,4 från föreningar/enskildas kursavgifter mm. I medlemsavgifter kom det in 1.557.000 kr. (3,1 procent av alla intäkter.)
2010 var omsättningen 63,3 milj kr varav 39,9 milj kr från statliga bidrag och 17,1 från föreningar/enskildas kursavgifter mm. I medlemsavgifter kom det in 1.445.000 kr (2,3 procent av alla intäkter).
Partierna behöver sina medlemmar! De som säger motsatsen vet inte vad de talar om!

9 feb: Stödet till partierna: Givandets glädje

Deet förekommer ju en infekterad diskussion om redovisningen offentligt av stödet till partierna, behövs lagstiftning eller inte?
För folkpartiet är det där inget problem, bidrag från företag har inte accepterats sedan före 1976 då dåvarande fp-ledaren Per Ahlmark satte stopp för det. Och antalet bidrag från enskilda personer kräver ingen personalstab att hantera:

2008 kom det till folkpartiets riksorganisation in 234.000 kr från totalt 327 bidragsgivare (715 kr/person i snitt).
2009 kom det till folkpartiets riksorganisation in 38.000 kr från totalt 291 bidragsgivare (131 kr/person i snitt).
2010 kom det till folkpartiets riksorganisation in 81.000 kr från totalt 218 bidragsgivare (371 kr/person i snitt).

onsdag 8 februari 2012

9 feb: Pennorna till Jan

Jag startade ju häromdagen en insamling till Jan Björklund för att han skall kunna ge pennor och radergummin i stället för läsplattor till de barn - som han råkar besöka - som börjar skolan och då varken kan läsa, räkna eller skriva.
Jag räknar med att överräcka sådana till honom vid riksdagsgruppens möte på tisdag den 14 februari.

Postgirokontot är: 43 58 37-0. Inte ett öre går bort i administration. Allt redovisas.
(Man kan också sända paket med vanliga blyertspennor och suddgummin till:
Gunnar Andrén, Riksdagen, 100 12 Stockholm; för bara c:a 150 kr får man en ordentlig uppsättning blyertspenaroch suddgummin; de kostar mycket mindreän läsplattor men kräver att man använder dem själv.)

Varför nästa något av Blyertspennans vänner? (Nu när Tage Erlander (s) inte längre finns med oss, hans Aina lämnade ju tillbaka varenda penna som han han kvar från sin 23-åriga statsministertid när han dog 1985.)
Jag tror - precis som utbildningsministern - att det är mycket viktigt att unga, läraktiga människor får lära sig att använda både handen och hjärnan inför framtiden. Själv skriver jag säkert 10-50 gånger om dagen - och använder också läsplatta men inte för att göra alla dessa minnesanteckningar som förekommer.
Det var ju nästan skrattretande, ja, det var det, när tre journalister satt i Sveriges Radio i söndags och dömde ut Jan Björklunds vurm för skrivkonsten - och vad hade de med sig i studion?
En läsplatta?

Därom vet jag intet.
Papper och penna?
Alla tre - lite oklart för deltagaren från Hässleholm skall sägas, han fanns ju på radiolänk - använde dessa så av dem själva förkastliga gamla hjälpmedel för att göra anteckningar under programmet.
Utbildningsministern har rätt: Det är viktigare med papper, penna och radergummi till små barn än läsplattor.

8 feb: Löfveneffekten - beror på jordbrukspolitiken!

Det kom en opinionsundersökning där socialdemokrafterna gått fram 2 procent.
Enligt Aftonbladets (s) "politiska expert" - tidningen håller sig alltid med sådana, jag säger inte vem - handlar det om "Löfveneffekten".
Kanske det. Om det går nästa gång, blir det Löfvendefekten då?
Nä, jag tror på en helt annan förklaring, jag tror att det beror på socialdemokraterNAS starka politik i sak.

Den här uppgången tror jag helt man kan tillskriva Löfvens (s) tydliga besked till väljarna i - tja, jordbrukspolitiken.
Där var Juholt väldigt luddig, eller hur? Inte ens en åsikt!

Men nu vet ju alla vad socialdemokraterna tycker i den frågan.

8 febr Partierna institutioner?

I en DN.Debatt-artikel (8 feb) beskriver Transparencychefen i Sverige Lars-Göran Engfeldt - inlägget handlar i övrigt om den mycket viktiga frågan att motarbeta allt vad korruption och mutor heter, där finns ju en del att göra, inte minst det omedvetna "mutandet" genom ömsesidiga gentjänster typ/Göteborg- partierna som "institutioner".
Om han därmed menar sverigdemokraterna, moderaterna, kd eller socialdemokraterna eller något annat parti, det vet jag inte.
Men jag tror att han ge uttryck för en vanligt förekommande uppfattning: Partierna är myndigheter.

Men partierna är inte och får inte bli insitutioner som vore de offentliga inrättningar.
De är - i Sverige - frivilliga sammanslutningar av människor, människor som går in - och ut ur - dessa partier hur man vill, allt efter åsikt ochdet är fullt frivilligt att vara med eller inte.
Det skall inte finnas lagar för hur partier skall vara organiserade, de skall lyda under rätten att organisera sig som man vill i Sverige.
Den stora faran för demokratin är när partier växer samman med staten eller kommuner, som vore de att likställa med socialstyrelsen, ämbetsverket för utbetalande av ämbetsmännens löner (Ågust Strindbergs Röda rummet) eller allt vad tänkas kan, Olof Palme hade sin speciella myndighet som han använde ibland för att diskutera vad man kan spara på: riksheraldikerämbetets expenseranslag.
(Däremot kan riksdagen föreskriva hur partier skall redovisa skattepengar som de får ta emot, ungefär som kungen gör ...
Det är viktigt att partierna inte blir en del av staten, i något avseende.

8 febr Den rätta frågan

Debatten går ofta fel. Ungefär som den omedelbart gjorde med det utmärkta fp-förslaget om ungdomslöner, initierat av Lennart Gabrielsson i Sollentuna.
Många svarar nej på den här frågan: Tycker du att 12.000 kr/månad är en lön man leva på?
Begripligt.

Men denna fråga hade bort ställas:
Anser du att det är bäst att en arbetslös person under 25 kr får att jobb för 75 procent av mimilönen 16.000 kr/månad eller att vederbörande inte får någon lön alls utan skall leva på socialbidrag?

Vad blir så svaret:

12.000 kr eller noll kronor.

De som - t.ex. vänsterpartiet - som motsätter sig 12.000-linjen är de verkliga arbetslöshetsskapande partierna och samtidigt lönenedpressarpartier.

7 febr Pensionsåldern

Nu vil Fredrik Reinfeldt diskutera pensionsåldern.

Men den fastställdes ju av 1913 års risksdag till 65 år. Varför ändra det? Då var medellivslängden i Sverige 52 år, nu är den för både män och kvinnor till 80.
Det är väl bra att vi kan leva på lån från våra barn och som ingenting hänt?

Tja, kanske har Reinfeldt rätt.

Men inte mer än till 110 procent.

7 febr Skall vi samla till Jan?

Det har startats en insamling till Jan Björklund, han skall få en läsplatta.
Utmärkt.
Jag tar på samma sätt gärna emot pengar - använd mitt plusgirokonto 43 58 37-0 - så skall jag förse Jan Björklund med pennor, radergummi och papper när han gör besök i skolverkligheten.
- - -
Jag lovar här att redovisa alla bidrag.
Jag har själv satt in de första 100 kronorna till Jan.
Att kunna skriva med papper och penna är näst att kunna läsa det viktigaste som skolan lär ut.
Hoppas på god uppslutning. Hjälp utbildningsministern att ge lärarna ett bra läromedel till unga, vetgiriga elever: pappeer, penna, radergummi.

7 feb Hängig

Jag vet inte vad redaktören Aschberg säger, men jag känner mig hängig och är därför ganska lite på min arbetsplats och jobbar hemifrån - det blev ju ett helt TV3-program av det för tre år sedan, lögnaktigt i alla avseenden men otroligt slagkraftigt.
Nu undrar jag: Kommer Aschberg och hans kumpaner att göra ett nytt program om att jag inte sjukskriver mig?
Vad händer i riksdagen då?

Svar: Det är plenifri vecka, många är på utrikes resor (utmärkt! kunskap är inget ok att bära) och jag måste konstatera att jag är nog ensam ledamot i riksdagen i den del av ledamotshuset där jag vistas.
Men jag hade tänkt göra annat och det var det som var fel 2008 och som upprörde över tusen personer som skrev arga inlägg mot mig.
Aschberg blev däremot hjälte.
Men med lögnen som vapen står sig även hjältar slätt - ja, så hette Aschbergs medarbetare på TV3 Strix, Slätt - i längden.
Jag är, så snuvig jag är just nu, fortfarande urförbannad på det där reportaget när Richard Slätt försökte få mig att begå försäkringsbedrägeri. Varför utreds inte denna anstiftan till brott?!

6 feb; Sveriges Vänsterpressförening


Just denna söndag kommer jag att tänka på Sveriges Vänsterpressförening, bildad 30 juni 1905 mitt under unionsförhandlingarna med Norge av liberala skribenter runt om i Sverige.
Orsaken är att dess skildrare Torbjörn Vallinder, docent i statskunskap i Lund - och som jag en gång tenterade för - avlidit,en alltid intressant samtalspartner skall sägas. Han skrev kring 1965 en historisk skrift om bildandet av Vänsterpressföreningen.
Numera är Alex Voronov i Eskilstuna ordförande i föreningen.
Att det heter Vänsterpressföreningen beror på att vänster var liktydligt med demokratisk och parlametarisk med allmän och lika rösträtt som främsta ledstjärna. Detta gäller alltfort - ganska många partier i Sverige har dessbättre följt i de liberala fotspåren medan vänsterstämpeln å det allvarligaste solkats av både företrädare för partier till höger och inte minst till vänster samt olika schatteringar av nationalister under årens gång.

Här en ofullständig förteckning av Vänsterpressföreningens ledning genom åren - att jag sedan cirka 25 år är stolt medlem i denna förening med ständigt höga politiska och etiska ideal skäms jag ingalunda för.

Lycka till i framtiden!
GA
6 februari 2012, kompetterad 2 juni 2012

Sveriges Vänsterpressförening
Grundad 30 juni 1905

Föreningens ordförande 1905-2012
1905-1917 Otto von Zweigbergk, Dagens Nyheter Vald 30 juni 1905
1917-1935 Edvard Alkman, Göteborgs-Posten
1935 Sten Dehlgren, Dagens Nyheter
1935-1939 Axel Johansson, Upsala Nya Tidning1939-1963 Harry Hjörne, Göteborgs-Posten
1963-1970 Anders Y Pers, Vestmanlands Läns Tidning
1970-1975 Eric Jonsson, Bohusläningen
1975-1987 Hans Schöier, Eskilstuna-Kuriren
1987-1990 Folke Johansson, Upsala Nya Tidning
1990-2000 Olof Kleberg, Västerbottens-Kuriren
2000-2006 Anders Wettergren, Göteborgs-Posten Vald 4 april 2000
2006-2011 Jonas Duveborn, Kristianstadsbladet Vald 16 mars 2006
2011- Alex Voronov, Eskilstuna-Kuriren Vald 31 mars 2011

Förtroenderådet 1905
Otto von Zweigbergk, Dagens Nyheter (ordförande) (1905-1917, 1918-1922)
Henrik Hedlund, Handelstidningen (vice ordförande) (1905-1917)
Arvid Grundel, sekreterare, skattmästare (1905-1935)
Edvard Alkman, Göteborgs-Posten (1905-1935)
Ernst Beckman, f.d. chefredaktör Aftonbladet (1905)
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen (1905-1942)
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning (1905-1944)
Karl Malmrot, Nerikes Allehanda (1905-1911)
Anders Pers, Vestmanlands Läns Tidning (1905-1935)
G R Peterson, Sundsvalls Tidning (1905-1911)
Gustaf Thorén, Söderköpings-Posten (1905-1913)

Förtroenderådet 1906
Otto von Zweigbergk, Dagens Nyheter (ordförande)
Henrik Hedlund, Handelstidningen (vice ordförande)
Arvid Grundel, sekreterare, skattmästare
Edvard Alkman, Göteborgs-Posten
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
Karl Malmrot, Nerikes Allehanda
Anders Pers, Vestmanlands Läns Tidning
G R Peterson, Sundsvalls Tidning
E B Rinman, Stockholms-Tidningen (1906-1935)
Gustaf Thorén, Söderköpings-Posten

Förtroenderådet 1907
Otto von Zweigbergk, Dagens Nyheter (ordförande)
Henrik Hedlund, Handelstidningen (vice ordförande)
Arvid Grundel, sekreterare, skattmästare
Edvard Alkman, Göteborgs-Posten
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
Karl Malmrot, Nerikes Allehanda
Anders Pers, Vestmanlands Läns Tidning
G R Peterson, Sundsvalls Tidning
E B Rinman, Stockholms-Tidningen
Gustaf Thorén, Söderköpings-Posten

Förtroenderådet 1908
Otto von Zweigbergk, Dagens Nyheter (ordförande)
Henrik Hedlund, Handelstidningen (vice ordförande)
Arvid Grundel, sekreterare, skattmästare
Edvard Alkman, Göteborgs-Posten
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
Karl Malmrot, Nerikes Allehanda
Anders Pers, Vestmanlands Läns Tidning
G R Peterson, Sundsvalls Tidning
E B Rinman, Stockholms-Tidningen
Gustaf Thorén, Söderköpings-Posten

Förtroenderådet 1909
Otto von Zweigbergk, Dagens Nyheter (ordförande)
Henrik Hedlund, Handelstidningen (vice ordförande)
Arvid Grundel, sekreterare, skattmästare
Edvard Alkman, Göteborgs-Posten
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
Karl Malmrot, Nerikes Allehanda
Anders Pers, Vestmanlands Läns Tidning
G R Peterson, Sundsvalls Tidning
E B Rinman, Stockholms-Tidningen
Gustaf Thorén, Söderköpings-Posten

Förtroenderådet 1910
Otto von Zweigbergk, Dagens Nyheter (ordförande)
Henrik Hedlund, Handelstidningen (vice ordförande)
Arvid Grundel, sekreterare, skattmästare
Edvard Alkman, Göteborgs-Posten
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
Karl Malmrot, Nerikes Allehanda
Anders Pers, Vestmanlands Läns Tidning
G R Peterson, Sundsvalls Tidning
E B Rinman, Stockholms-Tidningen
Gustaf Thorén, Söderköpings-Posten

Förtroenderådet 1911
Otto von Zweigbergk, Dagens Nyheter (ordförande)
Henrik Hedlund, Handelstidningen (vice ordförande)
Arvid Grundel, sekreterare, skattmästare
Edvard Alkman, Göteborgs-Posten
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
K M Lindh, Gefle Dagblad (1911-1935)
S J Olofson, Kristianstads-Bladet (1911-1935)
Anders Pers, Vestmanlands Läns Tidning
E B Rinman, Stockholms-Tidningen
Gustaf Thorén, Söderköpings-Posten

Förtroenderådet 1912
Otto von Zweigbergk, Dagens Nyheter (ordförande)
Henrik Hedlund, Handelstidningen (vice ordförande)
Arvid Grundel, sekreterare, skattmästare
Edvard Alkman, Göteborgs-Posten
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
K M Lindh, Gefle Dagblad
S J Olofson, Kristianstads-Bladet
Anders Pers, Vestmanlands Läns Tidning
E B Rinman, Stockholms-Tidningen
Gustaf Thorén, Söderköpings-Posten

Förtroenderådet 1913
Otto von Zweigbergk, Dagens Nyheter (ordförande)
Henrik Hedlund, Handelstidningen (vice ordförande)
Arvid Grundel, sekreterare, skattmästare
Edvard Alkman, Göteborgs-Posten
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
K M Lindh, Gefle Dagblad
S J Olofson, Kristianstads-Bladet
Anders Pers, Vestmanlands Läns Tidning
E B Rinman, Stockholms-Tidningen
Gustaf Rosén, Västerbottens-Kuriren (1913-1935)
Torgny Segerstedt, Handelstidningen

Förtroenderådet 1914
Otto von Zweigbergk, Dagens Nyheter (ordförande)
Henrik Hedlund, Handelstidningen (vice ordförande)
Arvid Grundel, sekreterare, skattmästare
Edvard Alkman, Göteborgs-Posten
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
K M Lindh, Gefle Dagblad
S J Olofson, Kristianstads-Bladet
Anders Pers, Vestmanlands Läns Tidning
E B Rinman, Stockholms-Tidningen
Gustaf Rosén, Västerbottens-Kuriren

Förtroenderådet 1915
Otto von Zweigbergk, Dagens Nyheter (ordförande)
Henrik Hedlund, Handelstidningen (vice ordförande)
Arvid Grundel, sekreterare, skattmästare
Edvard Alkman, Göteborgs-Posten
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
K M Lindh, Gefle Dagblad
S J Olofson, Kristianstads-Bladet
Anders Pers, Vestmanlands Läns Tidning
E B Rinman, Stockholms-Tidningen
Gustaf Rosén, Västerbottens-Kuriren

Förtroenderådet 1916
Otto von Zweigbergk, Dagens Nyheter (ordförande)
Henrik Hedlund, Handelstidningen (vice ordförande)
Arvid Grundel, sekreterare, skattmästare
Edvard Alkman, Göteborgs-Posten
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
K M Lindh, Gefle Dagblad
S J Olofson, Kristianstads-Bladet
Anders Pers, Vestmanlands Läns Tidning
E B Rinman, Stockholms-Tidningen
Gustaf Rosén, Västerbottens-Kuriren

Förtroenderådet 1917
Edvard Alkman, Göteborgs-Posten (ordförande)
Anders Pers, Vestmanlands Läns Tidning (vice ordförande)
Arvid Grundel, sekreterare, skattmästare
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
K M Lindh, Gefle Dagblad
S J Olofson, Kristianstads-Bladet
E B Rinman, Stockholms-Tidningen
Gustaf Rosén, Västerbottens-Kuriren
Torgny Segerstedt, Handelstidningen (1917-1935)

Förtroenderådet 1918
Edvard Alkman, Göteborgs-Posten (ordförande)
Anders Pers, Vestmanlands Läns Tidning (vice ordförande)
Arvid Grundel, sekreterare, skattmästare
Olof Alström, Sundsvalls Tidning (1919-1944)
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
K M Lindh, Gefle Dagblad
S J Olofson, Kristianstads-Bladet
E B Rinman, Stockholms-Tidningen
Gustaf Rosén, Västerbottens-Kuriren
Torgny Segerstedt, Handelstidningen
Otto von Zweigbergk, Dagens Nyheter

Förtroenderådet 1919
Edvard Alkman, Göteborgs-Posten (ordförande)
Anders Pers, Vestmanlands Läns Tidning (vice ordförande)
Arvid Grundel, sekreterare, skattmästare
Olof Alström, Sundsvalls Tidning
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
K M Lindh, Gefle Dagblad
S J Olofson, Kristianstads-Bladet
E B Rinman, Stockholms-Tidningen
Gustaf Rosén, Västerbottens-Kuriren
Torgny Segerstedt, Handelstidningen
Otto von Zweigbergk, Dagens Nyheter

Förtroenderådet 1920
Edvard Alkman, Göteborgs-Posten (ordförande)
Anders Pers, Vestmanlands Läns Tidning (vice ordförande)
Arvid Grundel, sekreterare, skattmästare
Olof Alström, Sundsvalls Tidning
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
K M Lindh, Gefle Dagblad
S J Olofson, Kristianstads-Bladet
E B Rinman, Stockholms-Tidningen
Gustaf Rosén, Västerbottens-Kuriren
Torgny Segerstedt, Handelstidningen
Otto von Zweigbergk, Dagens Nyheter

Förtroenderådet 1921
Edvard Alkman, Göteborgs-Posten (ordförande)
Anders Pers, Vestmanlands Läns Tidning (vice ordförande)
Arvid Grundel, sekreterare, skattmästare
Olof Alström, Sundsvalls Tidning
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
K M Lindh, Gefle Dagblad
S J Olofson, Kristianstads-Bladet
E B Rinman, Stockholms-Tidningen
Gustaf Rosén, Västerbottens-Kuriren
Torgny Segerstedt, Handelstidningen
Otto von Zweigbergk, Dagens Nyheter

Förtroenderådet 1922
Edvard Alkman, Göteborgs-Posten (ordförande)
Anders Pers, Vestmanlands Läns Tidning (vice ordförande)
Arvid Grundel, sekreterare, skattmästare
Olof Alström, Sundsvalls Tidning
Sten Dehlgren, Dagens Nyheter (1922-1947)
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
K M Lindh, Gefle Dagblad
S J Olofson, Kristianstads-Bladet
E B Rinman, Stockholms-Tidningen
Gustaf Rosén, Västerbottens-Kuriren
Torgny Segerstedt, Handelstidningen

1923-34 Vilande verksamhet

Förtroenderådet 1935 (8 januari)
Sten Dehlgren, Dagens Nyheter (ordförande)
Arvid Grundel, sekreterare, skattmästare
Olof Alström, Sundsvalls Tidning
Anton Erman, Stockholms-Tidningen (1935-1956)
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (1935-)
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen (1935-1947)
N P Ollén, Svenska Morgonbladet (1935-1937)
Knut Peterson, Handelstidningen (1935-1958)
Verner Ödegård, Hudiksvalls Nyheter) (1935-1949)

Förtroenderådet 1935 (22 maj)
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning (ordförande)
N P Ollén, Svenska Morgonbladet (vice ordförande)
Gunnar Hammarlund, sekreterare, skattmästare (1935-1942)

Förtroenderådet 1936
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning (ordförande)
N P Ollén, Svenska Morgonbladet (vice ordförande)
Gunnar Hammarlund, sekreterare, skattmästare
Olof Alström, Sundsvalls Tidning
Sten Dehlgren, Dagens Nyheter
Anton Erman, Stockholms-Tidningen
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Knut Peterson, Handelstidningen
Verner Ödegård, Hudiksvalls Nyheter

Förtroenderådet 1937
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning (ordförande)
David Ollén, Svenska Morgonbladet (vice ordförande) (1937-1955)
Gunnar Hammarlund, sekreterare, skattmästare
Olof Alström, Sundsvalls Tidning
Sten Dehlgren, Dagens Nyheter
Anton Erman, Stockholms-Tidningen
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Knut Peterson, Handelstidningen
Verner Ödegård, Hudiksvalls Nyheter

Förtroenderådet 1938
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning (ordförande)
David Ollén, Svenska Morgonbladet (vice ordförande)
Gunnar Hammarlund, sekreterare, skattmästare
Olof Alström, Sundsvalls Tidning
Sten Dehlgren, Dagens Nyheter
Anton Erman, Stockholms-Tidningen
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Knut Peterson, Handelstidningen
Verner Ödegård, Hudiksvalls Nyheter

Förtroenderådet 1939
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
David Ollén, Svenska Morgonbladet (vice ordförande)
Gunnar Hammarlund, sekreterare, skattmästare
Olof Alström, Sundsvalls Tidning
Sten Dehlgren, Dagens Nyheter
Anton Erman, Stockholms-Tidningen
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Knut Peterson, Handelstidningen
Verner Ödegård, Hudiksvalls Nyheter

Förtroenderådet 1940
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
David Ollén, Svenska Morgonbladet (vice ordförande)
Gunnar Hammarlund, sekreterare, skattmästare
Olof Alström, Sundsvalls Tidning
Sten Dehlgren, Dagens Nyheter
Anton Erman, Stockholms-Tidningen
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Knut Peterson, Handelstidningen
Verner Ödegård, Hudiksvalls Nyheter

Förtroenderådet 1941
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
David Ollén, Svenska Morgonbladet (vice ordförande)
Gunnar Hammarlund, sekreterare, skattmästare
Olof Alström, Sundsvalls Tidning
Sten Dehlgren, Dagens Nyheter
Anton Erman, Stockholms-Tidningen
Mauritz Hellberg, Karlstads-Tidningen
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Knut Peterson, Handelstidningen
Verner Ödegård, Hudiksvalls Nyheter

Förtroenderådet 1942
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
David Ollén, Svenska Morgonbladet (vice ordförande)
Gunnar Hammarlund, sekreterare, skattmästare
Olof Alström, Sundsvalls Tidning
Sten Dehlgren, Dagens Nyheter
Anton Erman, Stockholms-Tidningen
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Knut Peterson, Handelstidningen
Manne Ståhl, Karlstads-Tidningen (1942-1957)
Verner Ödegård, Hudiksvalls Nyheter

Förtroenderådet 1943
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
David Ollén, Svenska Morgonbladet (vice ordförande)
Birger Lundström, sekreterare, skattmästare (1943-1960)
Olof Alström, Sundsvalls Tidning
Sten Dehlgren, Dagens Nyheter
Anton Erman, Stockholms-Tidningen
Axel Johansson, Upsala Nya Tidning
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Knut Peterson, Handelstidningen
Manne Ståhl, Karlstads-Tidningen
Verner Ödegård, Hudiksvalls Nyheter

Förtroenderådet 1944
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
David Ollén, Svenska Morgonbladet (vice ordförande)
Birger Lundström, sekreterare, skattmästare
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning (1944-
Sten Dehlgren, Dagens Nyheter
Anton Erman, Stockholms-Tidningen
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten (1944-)
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Knut Peterson, Handelstidningen
Manne Ståhl, Karlstads-Tidningen
Verner Ödegård, Hudiksvalls Nyheter

Förtroenderådet 1945
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
David Ollén, Svenska Morgonbladet (vice ordförande)
Birger Lundström, sekreterare, skattmästare
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning
Sten Dehlgren, Dagens Nyheter
Anton Erman, Stockholms-Tidningen
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Knut Peterson, Handelstidningen
Manne Ståhl, Karlstads-Tidningen
Verner Ödegård, Hudiksvalls Nyheter

Förtroenderådet 1946
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
David Ollén, Svenska Morgonbladet (vice ordförande)
Birger Lundström, sekreterare, skattmästare
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning
Sten Dehlgren, Dagens Nyheter
Anton Erman, Stockholms-Tidningen
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Knut Peterson, Handelstidningen
Manne Ståhl, Karlstads-Tidningen
Verner Ödegård, Hudiksvalls Nyheter)

Förtroenderådet 1947
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
David Ollén, Svenska Morgonbladet (vice ordförande)
Birger Lundström, sekreterare, skattmästare
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning
Anton Erman, Stockholms-Tidningen
Sten Egnell, Nerikes Allehanda (1947-1961)
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten (1947-)
Leif Kihlberg, Dagens Nyheter (1947-1953)
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Knut Peterson, Handelstidningen
Manne Ståhl, Karlstads-Tidningen
Verner Ödegård, Hudiksvalls Nyheter

Förtroenderådet 1948
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
David Ollén, Svenska Morgonbladet (vice ordförande)
Birger Lundström, sekreterare, skattmästare
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning
Sten Egnell, Nerikes Allehanda
Anton Erman, Stockholms-Tidningen
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten
Leif Kihlberg, Dagens Nyheter
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Knut Peterson, Handelstidningen
Manne Ståhl, Karlstads-Tidningen
Verner Ödegård, Hudiksvalls Nyheter

Förtroenderådet 1949
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
David Ollén, Svenska Morgonbladet (vice ordförande)
Birger Lundström, sekreterare, skattmästare
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning
Sten Egnell, Nerikes Allehanda
Anton Erman, Stockholms-Tidningen
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten
Leif Kihlberg, Dagens Nyheter
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Knut Peterson, Handelstidningen
Manne Ståhl, Karlstads-Tidningen
Verner Ödegård, Hudiksvalls Nyheter

Förtroenderådet 1950
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
David Ollén, Svenska Morgonbladet (vice ordförande)
Birger Lundström, sekreterare, skattmästare
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning
Matts Balgård, Västerbottens-Kuriren (1950-
Sten Egnell, Nerikes Allehanda
Anton Erman, Stockholms-Tidningen
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten
Leif Kihlberg, Dagens Nyheter
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Knut Peterson, Handelstidningen
Manne Ståhl, Karlstads-Tidningen

Förtroenderådet 1951
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
David Ollén, Svenska Morgonbladet (vice ordförande)
Birger Lundström, sekreterare, skattmästare
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning
Matts Balgård, Västerbottens-Kuriren
Sten Egnell, Nerikes Allehanda
Anton Erman, Stockholms-Tidningen
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten
Leif Kihlberg, Dagens Nyheter
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Knut Peterson, Handelstidningen
Manne Ståhl, Karlstads-Tidningen

Förtroenderådet 1952
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
David Ollén, Svenska Morgonbladet (vice ordförande)
Birger Lundström, sekreterare, skattmästare
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning
Matts Balgård, Västerbottens-Kuriren
Sten Egnell, Nerikes Allehanda
Anton Erman, Stockholms-Tidningen
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten
Leif Kihlberg, Dagens Nyheter
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Knut Peterson, Handelstidningen
Manne Ståhl, Karlstads-Tidningen

Förtroenderådet 1953
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
David Ollén, Svenska Morgonbladet (vice ordförande)
Birger Lundström, sekreterare, skattmästare
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning
Matts Balgård, Västerbottens-Kuriren
Sten Egnell, Nerikes Allehanda
Anton Erman, Stockholms-Tidningen
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten
Sven-Erik Larsson, Dagens Nyheter (1953-)
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Knut Peterson, Handelstidningen
Manne Ståhl, Karlstads-Tidningen

Förtroenderådet 1954
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
David Ollén, Svenska Morgonbladet (vice ordförande)
Birger Lundström, sekreterare, skattmästare
Matts Balgård, Västerbottens-Kuriren
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning
Sten Egnell, Nerikes Allehanda
Anton Erman, Stockholms-Tidningen
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten
Sven-Erik Larsson, Dagens Nyheter
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Knut Peterson, Handelstidningen
Manne Ståhl, Karlstads-Tidningen

Förtroenderådet 1955
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
Anton Erman, Stockholms-Tidningen (vice ordförande)
Birger Lundström, sekreterare, skattmästare
Matts Balgård, Västerbottens-Kuriren
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning
Sten Egnell, Nerikes Allehanda
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten
Sven-Erik Larsson, Dagens Nyheter
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Knut Peterson, Handelstidningen
Manne Ståhl, Karlstads-Tidningen
O H Wermelin, Eskilstuna-Kuriren (1955-1964)

Förtroenderådet 1956
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
Birger Lundström, sekreterare, skattmästare
Matts Balgård, Västerbottens-Kuriren
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning
Sten Egnell, Nerikes Allehanda
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten
Sven-Erik Larsson, Dagens Nyheter
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Knut Peterson, Handelstidningen
H-K Rönblom, Aftonbladet (1956-1957)
Manne Ståhl, Karlstads-Tidningen
O H Wermelin, Eskilstuna-Kuriren

Förtroenderådet 1957
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
Birger Lundström, sekreterare, skattmästare
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning
Matts Balgård, Västerbottens-Kuriren
Sten Egnell, Nerikes Allehanda
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten
Per-Olof Hanson, Morgon-Bladet (1957-)
Sven-Erik Larsson, Dagens Nyheter
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Knut Peterson, Handelstidningen
Carl Salomonsson, Bärgslagsbladet (1957-)
O H Wermelin, Eskilstuna-Kuriren

Förtroenderådet 1958
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
Birger Lundström, sekreterare, skattmästare
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning
Matts Balgård, Västerbottens-Kuriren
Sten Egnell, Nerikes Allehanda
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten
Per-Olof Hanson, Morgon-Bladet
Sven-Erik Larsson, Dagens Nyheter
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Björn Malmström, Bohusläningen (1958-)
Carl Salomonsson, Bärgslagsbladet
O H Wermelin, Eskilstuna-Kuriren

Förtroenderådet 1959
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
Birger Lundström, sekreterare, skattmästare
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning
Matts Balgård, Västerbottens-Kuriren
Sten Egnell, Nerikes Allehanda
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten
Per-Olof Hanson, Morgon-Bladet
Sven-Erik Larsson, Dagens Nyheter
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Björn Malmström, Bohusläningen
Carl Salomonsson, Bärgslagsbladet
O H Wermelin, Eskilstuna-Kuriren

Förtroenderådet 1960
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
Eric Andersson, sekreterare, skattmästare (1960-
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning
Matts Balgård, Västerbottens-Kuriren
Sten Egnell, Nerikes Allehanda
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten
Per-Olof Hanson, Morgon-Bladet
Sven-Erik Larsson, Dagens Nyheter
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Björn Malmström, Bohusläningen
Carl Salomonsson, Bärgslagsbladet
O H Wermelin, Eskilstuna-Kuriren

Förtroenderådet 1961
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
Eric Andersson, sekreterare, skattmästare
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning
Matts Balgård, Västerbottens-Kuriren
Lennart Hirschfeldt, Upsala Nya Tidning (1961-)
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten
Per-Olof Hanson, Morgon-Bladet
Sven-Erik Larsson, Dagens Nyheter
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Björn Malmström, Bohusläningen
Carl Salomonsson, Bärgslagsbladet
O H Wermelin, Eskilstuna-Kuriren

Förtroenderådet 1962
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (ordförande)
Eric Andersson, sekreterare, skattmästare
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning
Matts Balgård, Västerbottens-Kuriren
Lennart Hirschfeldt, Upsala Nya Tidning
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten
Per-Olof Hanson, Morgon-Bladet
Sven-Erik Larsson, Dagens Nyheter
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Björn Malmström, Bohusläningen
Carl Salomonsson, Bärgslagsbladet
O H Wermelin, Eskilstuna-Kuriren

Förtroenderådet 1963
Anders Yngve Pers, Vestmanlands Läns Tidning (ordförande) (1963-
Matts Balgård, Västerbottens-Kuriren
Eric Andersson, sekreterare, skattmästare
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning
Lennart Hirschfeldt, Upsala Nya Tidning
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten
Åke Lundh, Göteborgs-Posten (1963-)
Sven-Erik Larsson, Dagens Nyheter
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Olaus Nyberg, Blekinge Läns Tidning (1963-)
Carl Salomonsson, Bärgslagsbladet
O H Wermelin, Eskilstuna-Kuriren

Förtroenderådet 1964
Anders Yngve Pers, Vestmanlands Läns Tidning (ordförande)
Matts Balgård, Västerbottens-Kuriren
Eric Andersson, sekreterare, skattmästare
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten
Lennart Hirschfeldt, Upsala Nya Tidning
Sven-Erik Larsson, Dagens Nyheter
Åke Lundh, Göteborgs-Posten
Elof Ljunggren, Nerikes Tidningen
Olaus Nyberg, Blekinge Läns Tidning
Carl Salomonsson, Bärgslagsbladet
O H Wermelin, Eskilstuna-Kuriren (död 1964)

Förtroenderådet 1965
Anders Yngve Pers, Vestmanlands Läns Tidning (ordförande)
Matts Balgård, Västerbottens-Kuriren (vice ordförande)
Eric Andersson, sekreterare, skattmästare
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten
Lennart Hirschfeldt, Upsala Nya Tidning
Sven-Erik Larsson, Dagens Nyheter
Åke Lundh, Göteborgs-Posten
Olaus Nyberg, Blekinge Läns Tidning
Carl Salomonsson, Bärgslagsbladet
Hans Schöier, Eskilstuna-Kuriren (1965-1987)

Förtroenderådet 1966
Anders Yngve Pers, Vestmanlands Läns Tidning (ordförande)

Förtroenderådet 1967
Anders Yngve Pers, Vestmanlands Läns Tidning (ordförande)

Förtroenderådet 1968
Anders Yngve Pers, Vestmanlands Läns Tidning (ordförande)

Förtroenderådet 1969
Anders Yngve Pers, Vestmanlands Läns Tidning (ordförande)

Förtroenderådet 1970
Eric Jonsson, Bohusläningen (ordförande)

Förtroenderådet 1971
Eric Jonsson, Bohusläningen (ordförande)

Förtroenderådet 1972
Eric Jonsson, Bohusläningen (ordförande)

Förtroenderådet 1973
Eric Jonsson, Bohusläningen (ordförande)

Förtroenderådet 1974
Eric Jonsson, Bohusläningen (ordförande)

Förtroenderådet 1975
Hans Schöier, Eskilstuna-Kuriren (ordförande)

Förtroenderådet 1976
Hans Schöier, Eskilstuna-Kuriren (ordförande)

Förtroenderådet 1977
Hans Schöier, Eskilstuna-Kuriren (ordförande)

Förtroenderådet 1978
Hans Schöier, Eskilstuna-Kuriren (ordförande)

Förtroenderådet 1979
Hans Schöier, Eskilstuna-Kuriren (ordförande)

Förtroenderådet 1980
Hans Schöier, Eskilstuna-Kuriren (ordförande)

Förtroenderådet 1981
Hans Schöier, Eskilstuna-Kuriren (ordförande)

Förtroenderådet 1982
Hans Schöier, Eskilstuna-Kuriren (ordförande)

Förtroenderådet 1983
Hans Schöier, Eskilstuna-Kuriren (ordförande)

Förtroenderådet 1984
Hans Schöier, Eskilstuna-Kuriren (ordförande)

Förtroenderådet 1985
Hans Schöier, Eskilstuna-Kuriren (ordförande)

Förtroenderådet 1986
Hans Schöier, Eskilstuna-Kuriren (ordförande)

Förtroenderådet 1987
Folke Johansson, Upsala Nya Tidning (ordförande)

Förtroenderådet 1988
Folke Johansson, Upsala Nya Tidning (ordförande)

Förtroenderådet 1989
Folke Johansson, Upsala Nya Tidning (ordförande)

Förtroenderådet 1990
Olof Kleberg, Västerbottens-Kuriren (ordförande)

Förtroenderådet 1991
Olof Kleberg, Västerbottens-Kuriren (ordförande)

Förtroenderådet 1992
Olof Kleberg, Västerbottens-Kuriren (ordförande)

Förtroenderådet 1993
Olof Kleberg, Västerbottens-Kuriren (ordförande)

Förtroenderådet 1994
Olof Kleberg, Västerbottens-Kuriren (ordförande)

Förtroenderådet 1995
Olof Kleberg, Västerbottens-Kuriren (ordförande)

Förtroenderådet 1996
Olof Kleberg, Västerbottens-Kuriren (ordförande)

Förtroenderådet 1997
Olof Kleberg, Västerbottens-Kuriren (ordförande)

Förtroenderådet 1998
Olof Kleberg, Västerbottens-Kuriren (ordförande)

Förtroenderådet 1999
Olof Kleberg, Västerbottens-Kuriren (ordförande)

Förtroenderådet 2000
Anders Wettergren, Göteborgs-Posten (ordförande) Vald 4 april 2000
Kersti Kollberg, Upsala Nya Tidning (vice ordförande)

Förtroenderådet 2001
Anders Wettergren, Göteborgs-Posten (ordförande)
Kersti Kollberg, Upsala Nya Tidning (vice ordförande)

Förtroenderådet 2002
Anders Wettergren, Göteborgs-Posten (ordförande)

Förtroenderådet 2003
Anders Wettergren, Göteborgs-Posten (ordförande)
Förtroenderådet 2004
Anders Wettergren, Göteborgs-Posten (ordförande)
Förtroenderådet 2005
Anders Wettergren, Göteborgs-Posten (ordförande)

Förtroenderådet 2006
Jonas Duveborn, Kristianstadsbladet (ordförande)

Förtroenderådet 2007
Jonas Duveborn, Kristianstadsbladet (ordförande)

Förtroenderådet 2008
Jonas Duveborn, Kristianstadsbladet (ordförande)

Förtroenderådet 2009
Jonas Duveborn, Kristianstadsbladet (ordförande)

Förtroenderådet 2010
Jonas Duveborn, Kristianstadsbladet (ordförande)

2011 31 mars årsmöte i Uddevalla
Alex Voronov, Eskilstuna-Kuriren (ordförande)
Ida Thulin, Liberala Nyhetsbyrån (vice ordförande)
Jan Fröman, NU Det liberala nyhetsmagasinet (ledamot)
Anders Rönmark, Tidningen Ångermanland (kassör)
  Revisorer:
  Rolf Bromme, Upplands Väsby (omval)
  Karin Bergkvist, Gefle Dagblad (omval)
  Revisorssuppleanter:
  Peter Götell, Bohusläningen (omval)
  Mattias Karlsson Trelleborgs Allehanda (omval)
  Valberedning:
  Lars Ströman Nerikes Allehanda
  Marcus Bohlin, Sundsvalls Tidning
  Karl Rydå, Upsala Nya Tidning

Extra årsmöte 5 oktober 2011 Kompletteringsval: till förtroenderådet
Maria Ripenberg, Upsala Nya Tidning (ny kassör)Förtroenderåd 2012 valda 8 maj vid årsmötet i Eskilstuna
Alex Voronov, Eskilstuna-Kuriren (ordförande)
Ida Thulin, Liberala Nyhetsbyrån (vice ordförande)
Maria Ripenberg, Upsala Nya Tidning (kassör)
Jan Fröman, NU Det liberala nyhetsmagasinet (ledamot)
Anders Rönmark, Tidningen Ångermanland (kassör)
  Revisorer:
  Rolf Bromme, Upplands Väsby
  Karin Bergkvist, Gefle Dagblad
  Revisorssuppleanter:
  Peter Götell, Bohusläningen (omval)
  Mattias Karlsson Trelleborgs Allehanda (omval)
- - - - -

Medlemmar 1965
Jens Adolfsson, folkpartiets huvudbyrå, Stockholm
Stig Ahlberg, Stockholm
Olle Alsén, Dagens Nyheter
Yngvar Alström, Sundsvalls Tidning
Eric Andersson, Liberal Press
Karl Andersson, Bergslagsposten, Lindesberg
Nils Andersson, Kristianstadsbladet
Stellan Andersson, Jönköping
Bengt Appelgren, Eskilstuna-Kuriren (Expressen)
Per Arnö, Varberg
K G Arrbäck, Vestmanlands Läns Tidning
Uno Arfvidsson, Stockholm (Vallentuna)
Matts Balgård, Västerbottens-Kuriren
Rudolf Bengtsson, Falu Kuriren
Harald Bjurström, Ystads Allehanda
Erik Brandt, Gefle Dagblad
Gunnar Branten, Sydsvenska Dagbladet (Kvällsposten)
Gunnar Breide, Expressen (Göteborgs-Posten)
Hugo Brolin, Bromma
Olle Bylund, Örnsköldsviks Allehanda
Hans-Olof Carlsson, Västerbottens-Kuriren
Olle Dahlén, Bromma
Sten Egnell, Stockholm
Åke J Ek, Vällingby
C G Eriksson, Jönköpings-Posten
C O Eriksson, Borgholm
Anton Erman, Stockholm
Paul Frisch, Vendelsö
Josef Furhammar, Eksjö
Ingemar Garpe, Vestmanlands Läns Tidning
Olle Gellerman, Handelstidningen
M Granning, Kristianstadsbladet
Carl-Olof Hamrin, Jönköpings-Posten
Yngve Hamrin, Jönköpings-Posten
Per-Olof Hanson, f.d. Morgonbladet, Vällingby
Evald Hedlund, Gefle Dagblad
Gunnar Helén, landshövding, Växjö
Erik Hellberg, Katrineholms-Kuriren
Per Hilding, Gefle Dagblad
Lennart Hirschfeldt, Upsala Nya Tidning
Harry Hjörne, Göteborgs-Posten (hedersledamot)
Lars Hjörne, Göteborgs-Posten
Bengt Holmberg, Bohusläningen
Nils Hultqvist, Älvsjö
Florentinus Hällzon, Örebro
Folke Hörling, Nya Lidköpings-Tidningen
Lars Höög, Vestmanlands Läns Tidning
Jerker Isaksson, Värnamo-Tidningen
Axel Jerlehagen, Eskilstuna-Kuriren
Benkt Jerneck, f.d. Dagens Nyheter, Köpenhamn
Algoth Johansson, Eskilstuna-Kuriren
Folke Johansson, Upsala Nya Tidning
Eric Jonsson, Bohusläningen
Manfred Jungberg, Kristianstadsbladet
Karl Jäder, Stockholm
Ragnar Karlsson, Nybro
Leif Kihlberg, f.d. Dagens Nyheter, Stockholm
O Kihlström, Mariestad
Nils Kindenberg, Gefle Dagblad
Gustaf Källner, Göteborgs-Posten
Sven Lantz, Elfsborgs Läns Tidning, Alingsås
Sven-Erik Larsson, Dagens Nyheter
Hans Lindblad, Falu-Kuriren, Falun
Lennart Lindblom, folkpress, Stockholm
Tomas Lindbom, Ystads Allehanda
Josef Lindelöw, Nyköping
Erik Hjalmar Linder, Göteborgs-Posten (f.d. Stockholms-Tidningen)
Claes Ljungh, Nerikes Allehanda, Örebro
Tore Ljunggren, Nerikes Allehanda, Örebro
John Lorentz, Jönköpings-Posten, Jönköping
Åke Lundh, Göteborgs-Posten
Birger Lundström, Bromma
Ferdinand Lärn, Göteborgs-Tidningen
Almar Löfgren, Spånga
Björn Malmström, Stockholm
Gösta Mattsson, Nora
K G Michanek, Expressen
Thomas Michélsen, Dagens Nyheter
Folke Nihlfors, Farsta
Olle Nilsson, Dagens Nyheter
Göran Norin, Ljusnan, Bollnäs
Olaus Nyberg, Blekinge Läns Tidning, Karlskrona
Svante Nycander, Dagens Nyheter
Tore Nyström, Göteborgs-Posten
Per Olof Odelsten, Kristinehamn
Gustaf Olivecrona, Danderyd
David Ollén, Stockholm
Christer Olofsson, Kristianstadsbladet
Anders Olsson, Mora
Cyril Olsson, Enskede
Walter Olwik, Blekinge Läns Tidning, Karlskrona
Olle Palmborg, Expressen
Anders Y Pers, Vestmanlands Läns Tidning
Gösta Persson, Bromma
Knut Peterson, Noresund (hedersledamot)
Axel R Plühm, Västra Frölunda
Staffan Rosén, Vällingby
Stellan Rosén, Västerbottens-Kuriren, Umeå
J-M Rosengren, Kullavik
Carl Salomonsson, Bärgslagsbladet, Köping
Sten Salomonsson, Bärgslagsbladet, Köping
Bengt Schöier, Expressen, Stockholm
Hans Schöier, Eskilstuna-Kuriren, Eskilstuna
Nils Schön, Jönköpings-Posten, Jönköping
Ingrid Segerstedt-Wiberg, Göteborgs-Posten, Göteborg
Wilhelm Sjöberg, Ystads Allehanda, Ystad
Sigrid Stenberg, Sundsvalls Tidning, Sundsvall
Manne Ståhl, Karlstads-Tidningen, Karlstad
Jan-E. Sundblad, Blekinge Läns Tidning, Karlskrona
Sven Svensson, Dagens Nyheter
Waldemar Svensson, Ljungskile
Roland Sewerin, Ljusnan, Bollnäs
Ivar Säfstrand, Mellersta Skåne, Hörby (hedersledamot)
Martin Söderquist, Solna
Uno Tenfält, Rotebro
Bert Theander, Nerikes Allehanda, Örebro
Arne Thimerdahl, Upplands Väsby
Börje Timerdal, Upplands Väsby
Leo Torgny, Skara
Torsten Torstendahl, Smålands-Tidningen, Eksjö
Egil Vallin, Sundsvalls Tidning, Sundsvall
Torbjörn Vallinder, Uppsala/Lund
John Wallström, Arboga
Tord Wallström, Arboga Tidning, Arboga
Per Wange, Johanneshov
Sven Wedén, Eskilstuna
Eva Wennerström-Hartmann, Uppsala
Holger Wigertz, Katrineholms-Kuriren, Katrineholm
Harald Wigforss, Handelstidningen, Göteborg
K H Wikström, Norra Västerbotten, Skellefteå
Tore Winquist, Göteborgs-Tidningen, Göteborg
David Wirmark, Näsby Park/Järfälla
Per Wrigstad, Expressen
Börje Östberg, Falu Kuriren, Falun
Petrus Österdahl, Skövde Nyheter, Skövde
Erik Öfverbeck, Mellersta Skåne, Hörby
Medlemsantal maj 1965:
136måndag 6 februari 2012

6 feb: Partiet som vill öka ungdomsarbetslösheten

Frågan är: Är det bättre att ha ett jobb eller vara arbetslös?
Att folkpartiet tycker det första är kanske inte obekant. Men vänsterpartiet tycker tvärtom. Bättre A-kassa - om man som ung är med i den, de flesta är det inte - och göra ingenting.

Så är vänsterpartiet det stora lönepressarpartiet och ungdomsarbetslöshöjarpartiet i Sverige.
Fast man tror själva tvärtom.
Arne Sjöstedt!

5 fb: Agena med Ylva Johansson

5 jan: Tedans

5 febr: Fin skridskodag

En del ägnar dagen åt att åka skridsko tio mil eller så och få ont i hela kroppen, andra ger sig ut i dkidspåren och fryser, fryser, fryser.
Fin skridskodag, fin skiddag.
Jag tittar på båda och gläds åt temperaturen inomhus.

söndag 5 februari 2012

5 feb: Dagens analys

I Sverige är det kallt.
I Syrien råder dödläge.
Kyla är bättre än en vansinnig regim.

4 feb

lördag 4 februari 2012

4 febr: Svårt straff

"Tolv år för mord på High Chapparal", meddelar Text-TV att straffet blev för detta mord.
Själv visste jag dock inte ens att High Chaparal mördats, det måste jag medge.
Straffet är dock otvetyigt.
Dock långt från det strängaste straff jag sett under seanste 50 år, det var min gamla fina tidning Sydsvenskan som kungjorde i en rubrik:
Våldtäktsman dömd till två år i Eslöv.
Ursäkta, men hade inte förlust av livfet mer humant?
Hur mnga överleve Tå å i Elösa?

3 febr: Alf Henrikson om dagens journalistik

Som några ännu minns var jag några i slutet av 1980-talet chefredaktör för numera nedlagda Pressens Tidning - en nedläggning som enligt min mening gör att Svenska Journalistförbundet tjänar mycket pengar på annonser - ett annonsmonopol - till Journalisten, det sade jag 1987, det säger jag idag. Nedläggningen av Pressens Tidning, numera ersatt av Medievärlden, var ett svårt misstag frånSvenska Tidningsutgivareföreningen.
I Pressens Tidning medverkade fram till sin död Alf Henrikson, jag blev bekant med honom, han ville diskutera politik när jag kom hem till honom i Bromma för att hämta dagsverser/strofer som tecknaren Sven Rydén, tidigare på SvD, kunde frstärka.
Men här kommer nu en dagsvers som publicerades redan i april 1980 i Pressens Tidning, den hter Jounralistikens villkor:


Famlijenotisernas redaktör
är omutligt sanningskär.
Reportern som sysslar med stölder och mord
vet även vad saklighet är.
Av fakticitetens heliga sak
är idrottens kännare frälst.
Men om böcker, atomer och politik
kan vi skriva vad fan om helst.

3 feb: Stoppa världen, vi vill stiga av. Men vart?

Denna förmiddag var det debatt om riskapitalbolagen i riksdagen. Den var initierad av socialdemokraterna som företräddes av vice ordföranden i skatteutskottet Jennie Nilsson. Jag tyckte att hon gjorde det bästa möjliga av situationen.
För Anders Borg var den som tog ledningen genom att klargöra att avsikten aldrig har varit att skattepengar till utbildning, vård och omsorg skall utgöra grund för skatteplanering, samma linje som fp:s lagkunnige Allan Widman drev. På andra sidan fanns vänsterpartiet som önskar att verkligheten skulle se annorlunda ut och ville ha en Stopplag mot vinster i vården. Stopp mot vadå? Bra vård? Hyror som vårdgivare gör vinst på? Mediciner etcetera?
Flera talare var tydligen med sitt stopp: Stoppa världen, vi vill stiga av.
Men vart?
Det får vi vänta med att få reda på.
Först ett kraftfullt slag i luften, sedan, ja, ingen vet.
We care, Carema ibland icke.
I nästa inlägg kommer en dikt av Alf Henrikson, från 1980.

fredag 3 februari 2012

3 febr: Vänta, Stefan, här har du din riksdagsplats!

Det går alltså inte att gå runt riksdagsordningen för att ge Stefan Löfven (s) en riksdagsplats.
Men jag har ändå lösningen!

Så här får Löfven, redan från måndag den 6 februari 2012, en riksdagsplats.

Den socialdemokratiske partiledaren utses av statsminister Fredrik Reinfeldt, som beslutar om regeringens sammansättning, till konsultativt statsråd. Då får han framträda i riksdagen i egenskap av statsråd.
Enkelt och perfekt.

Visserligen blir han då också ansvarig för regeringens beslut, enligt den kollektiva beslutsprincip som tillämpas.
Men eftersom alla vet att det är på annorlunda grund han sitter i regeringen - bara för att kunna debattera med statsministern i kammaren - så tar han i praktiken inte ansvar för regeringens beslut och behöver då inte reservera sig.
Förvisso är denna lösningen - GA-metoden som jag kallar den - att runda regeringsformen, men den har en fördel om alla ger sitt bifall:
- Demokratin förbättras, i Sverige skall det största oppositionspartiets ledare ha säte och stämma i riksdagen.

Det arvode som socialdemokraternas partiledare skulle få som statsråd, kan han krona för krona återbetala till statsverket, det är ett rent administrativt problem.

Hur unik är GA-metoden?
Tja, vi har haft en liknande situation, där det liberala partiet - förstås! - såg till 1896 att socialdemokraternas partiledare Hjalmar Branting, efter Karl Staaffs (lib) död (1915) fyra gånger svensk statsminister, blev riksdagsledamot, invald på en liberal valsedel i Stockholms stad.


Det var bra för demokratin den gången, nu behövs en annan lösning.
Gör Löfven (s) till oppositionsstatsråd (s).
Då blir demokratin en smula bättre i vårt land.

Till partiledaröverläggningar!

(Några kommer väl att bråka, det hör till saken; men ibland måste även politiker besluta ting som gynnar den svenska demokratin.)

3 febr Ytterligare en gräddfil (s)?

Om det är något socialdemokraterna är bäst på - i hård kmap med vänsterpartisterna - så är det att tänja avståndet mellan hur man lär och hur man lever. Det gäller allt från boende - det må vara på Östermalm (v) eller sjukvårdsköer (s), bara att gå före, finns alltid något argument som Moster Tilda i Österbytorp inte kan ens tänka sig - till, som nu, frågan om vem som skall få tala i riksdagen.
Här har den kongressvalde socialdemokratiske partiledaren (s) avgått. och det stora - men kanske inte längre tillräckligt mäkiga - partiets verkställande utskott valt en ny partiordförande.

Och vips skall denna få tala i riksdagen fast vederbörande inte är riksdagsman, ja, det får varken valda svenska EU-parlamenteriker eller FN:s generalsekreterare göra, det framgår av riksdagsordningen.
Den är, kan jag säga, mer värd än det papper den är tryckt på. Den skall gälla, även socialdemokrater.
Stefan Löfven må vara socialdemokratisk partiledare, men riksdagsplats får han vänta på tills svenska folket valt den 14 september 2014.
- - - -
Fast jag har en lösning, vänta bara!

2 febr Kommer

2 febr: Landstingsmöte i Täby i Sveriges största valkrets

torsdag 2 februari 2012

2 feb: Statministerns frågestund

Nyss bevistade jag statsministerns frågestund i riksdagen. Låt mig uttrycka det så här:
- Frågorna avslöjar frågeställarna.
Det finns bra och relevanta frågor. Och andra.
Om jag börjar med största partiet, socialddemokraterna, så var det intressanta frågor om den svenska forskningspolitiken efter det mycket tråkiga beskedet om Astra Zenecas nedläggning i Södertälje (och på andra platser i världen - mindre ofta omtalad). Forskningspolitik är för Sverige otroligt viktigt, kanske inte så lätt att sätta dagligen på tidningens förstasida men avgörande för vårt lands framtida välfärd.
Några förslag att komma med hade inte de socialdemokratiska debattörerna. Det är det vanliga.
Men jag kan däremot bidra med ett förslag, som jag länge torgfört:
- Öka avdragsrätten i forskning och utveckling till exepelvis 150 procent i skattedeklarationen från företaget - det skulle i längden inte ge staten mindre intäkter med från vinstgivande företag, men beskattningen skulle förskjuta i tiden. Det vore en bra affär för företaget, Sverige och svenskarna.
Att Ericsson som häromåret lade ner i Lund och nu
AstraZeneca i Södertälje är allvarliga indikationer på att forskningen i sin tillämpade form måste stimuleras.
Men så hade socialdemokraterna också 3-4-5 frågor om utanförskap och arbetslöshet. Här synes den röda färgen tydligt även om det finns många varianter av rött, ibland är den färgen nästan genomskinlig. Så var det i dag: anklagelser men inga lösningar. Socialdemorkaterna underskattar väljarna på den här punkten: Man måste kunna visa resultat, och det klarar statsministern med lätthet att göra.
Moderaternas gruppledare, annas ofta mycket duktig, ställde en fråga om socialdemokraterna. Talmannen borde inte ha tuillåtit den frågan. Statsministern skall svara på frågor som rör regeringen. Det kan man inte påstå att regeringenen i det avseendet gör.

Miljöpartiets frågar Fustav Fridolin visade än en gång att han är en god retoriker - man vad vill miljöpartiet? Vackra lika vackert som sin partiledare?
Carl B Hamilton ställde som vanligt en relevant fråga, särskilt om vindkraft som inte fungear i råkalla tide.

2 feb: Nu kostar maten 71:43

Jag noterar att kött har blivit billigare efter EU-inträdet 1995, några tycker det är dåligt eftersom de bara önskar äta vegetariskt, jag som är för valfrihet - och har noterat att mänskligheten ätit kött så länge pilbågsjakt funnit - anser att lägre priser är bra.
Men vad kostar maten?
Jo, si därom kan jag besked om efter att ha ätit lunch i riksdagens fina restaurang i dag.
71:43 kr fick man ge för fina tillagade ärtor och dessutom lite pannkaka.
Momsen var inte inbakad ens i sylten.
Så till de 71:43 kommer förstås momsen på 12 procent, dvs 8:57 till Anders Borgs kassa.
Lätt att räkna ut för den som vill!
Gör så här:
Ta det man betalar, 80 kr, dela med 1,12.
Då får man 71,428, avrundat till 71:43. Resen 8,57 är moms, skatt.
Mums!
(Sedan kan man alltid disktuera om momssänkningen är det optimala skattebeslutet; det hade enligt min mening varit bättre att sänka skatten på arbete med de 5,2 miljarder skattesänkningen kostat (minskade intäkter till statskassan initialt), t.ex. genom en sänkning av löneskatten.
Det hade räkt till cirka 0,6 procents sänkning.
Deet hade alla Sveriges företag behövt.

2 febr: Överlägsna debattörer (s)

2 febr: Palestinska Riksrevisionen på besök

På morgonen tog jag emot tolv företrädare för den Palestinska National Authority revisionsenhet. De har gästat Sverige och gjort sig bekant med riksrevisionen - där jag ju sitter i dess insynsråd.
(Jag är f.ö. ensam imSverige - och kommer säkert att så förbli - som den ende som suttit dels i Riksdagens revisorer (2002-2003), dels i Riksrevisionens styrelse (2003-2006) och slutligen Riksrevisionens insynsråd (2010 - 2014). Intressant.
Nu kom denna palestinska delegation under ledning av Dr. Ahmed Mesleh till mig för att jag skulle försöka berätta hur riksrevisionen förhålleer sig till parlamentet och till insynsåret.
På andra sidan av bilden, tagen av Alf Persson, står Lana Al-Assi.

Här är den grupp som kom till mig, vj samtalade över halvannan timme:
Jamal Fawzi Abdelfattah (Haj Yousef), Acting Auditor General
Shaher Y.A. Qalalwa, Dir.of Planning and Development Unit
Samer M. M. Abuqare, Acting Director General/ Infrastructure Audit Directorate
Ismat M. O. Aburabee ,Acting Director General/ Economic Auditing Directorate
Alaa J. S. Eghreib Acting Director General / IT Directorate
Muawia A. S. Mousa Director of Financial Affairs
Lana T.H. Eida Director of Public and International Relations Unit
Ssmer M. Y. Sabbah Deputy Director General/Social & Cultural Affairs Audit Directorate
Saleh M. M. Musleh Director General/ Local Government Audit Directorate
JaffalKhaleel Ibrahim Jaffal, Director General, Legal Affairs Department
Shehada A. M. Sheahada Manager, Planning and Development Unit
Ahmad M. A. Mesleh, D irector General / Palestinian Legislative Council

1 feb Fisksätra

Vad gör man en dag som denna?
Jag promererar ner till Slussen och där står Saltsjöbanan - jag stiger på.
Efter några stationer ser jag f.d. statsrådet Thage G Peterson stiga av - det är roligt att man känner igen någon.
Jag åkeer dock vidare och stiger av vid Fisksätra stationen, går över bron och in i Fisksätra centrum.
Det snöar utanför.
Om sanningen skall fram har jag aldrig varit i Fisksätra centrum tidigare och det är intressant att komma in där. Jag blir en smula fundersam över planeringen - i två plan som gör att det är svårt att veta var centrum egentligen är, finns det en naturlig mötesplats?
Jag beslutar mig för att äta och går in på en trevlig restaurang - där en polis finns tillstädes. Det tyder på att stället har god mat - och jag blir inte heller missnöjd.
Det snöar fortfarande - och jag tar Saltsjöbanan tillbaka och går till riksdagen från Slussen.
I sinom tid, om någon timme, är det voteringsdags.
Det var den resan.

1 feb

1 feb

1 feb

31 jan

31 jan

31 jan

30 jan: Dagens citat (glömt av mången)


Laurence Stenhardt,
USA:s ambassadör i
Stockholm, Lima o Moskva
Sverige ambassadör i Moskva i början av 1940-talet Vilhelm Assarsson - 1944 utvisad av utrikeskommissarien i Sovjetunionen Molotov -  skriver detta i sina memoarer om sin amerikanske kollega i Moskva från 1939, USA-ambassadören i Stockholm 1933-37, Laurence Steinhardt:
   "Han hade en beundransvärd förmåga att dölja sin okunnighet under svällande fraser."
   "Man kände sig ofta rentav dummare när man var samman med honom än vad man brukade göra när man var ensam med sig själv."
   (I skuggan av Stalin, Vilhelm Assarsson 1963, sid 19)

30 jan

30 jan

29 jan

29 jan

28 jan