onsdag 25 juni 2014

26 maj 2014: Vem skall bli EU-ordförande?

Vem skall nu bli ny EU-kommissionsordförande?   Kanske Jean-Claude Juncker, den tidigare luxemburgske premiärministern - som dock först måste föreslås av stats- och regeringscheferna enligt 2010 års Lissabonfördrag, därefter godkännas av en majoritet i det nyvalda EU-parlamentet.  Om man inte är säker på det senare, vill ingen det förstnämnda, det är säkert.  Tidigare EU-kommissionsordföranden är dessa:19580101-19620109 Walter Hallstein I (Tyskland)19620109-19670630 Walter Hallstien II (Tyskland)19670702-19700701 Jean Rey (Belgien)19700702-19720321 Franco Maria Malfatti (Italien)19720322-19730105 Sicco Mansholt (Holland)19730106-19770105 Francois Xavieer Ortoli (Frankrike)19770106-19810119 Roy Jenkins (Storbritannien)19810210-19850106 Gaston Thorn (Luxemburg)19850107-1989         Jacques Delors I (Frankrike)1989        -1993         Jacques Delors II (Frankrike)1993        -19950124 Jacques Delors III (Frankrike)19950125-19990315 Jacques Santer (Luxemburg)19990316-19990916 Manuel Marin (Spanien)19990917-20041121 Romano Prodi (Italien)20041122-20100210 José Manuel Barroso I (Portugal)20100211-20141031 José Manuel Barroso II (Portugal)20141101- 

Svenska kommissionärer har varit Anita Gradin (s) åren 1995-1999, Margit Wallström (s) 1999-2010, och sedan  2010 Cecilia Malmström (fp).
      

26 maj Kommer 3

26 maj Kommer 2

26 maj Kommer 1

26 maj 2014: Kommer

25 juni 2014: Tumult i EU-nämnden

Skall EU-kommissionen ha en ordförande?
  Den frågan besvarades vid dagens andra EU-nämndssammanträde med nej av miljöpartiet, vänsterpartiet och sverigedemokraterna. De var mot det enda namn som nämndes, en kandidat som även jag är mycket tveksam till, luxemburgs konservative regeringschef Jean-Claude Juncker.
  Socialdemokraterna stöder inte heller Juncker, men lade i slutändan ned sin röst.
  För de vet att Sveriges regeringschef måste ha ett förhandlingsmandat, snart kan de sitta i samma roll själva.
  Och tanken att det är sverigedemokraterna eller vänsterpartiet - eller de totalt principlösa miljöpartisterna - som dikterar Sveriges förhållningssätt, det är inte bara skrämmande, det vore att göra Sveriges inflytande över EU-frågor - i sak och person - som vore det en lekstuga.
   Det var tumult i EU-nämnden.
   Det är en sak.
   Men EU-politik är ingen lekstuga.
   Det är allvar.

25 juni: Rapport från EU-nämnden

Jasg var nyss på EU-nämnden.
  Det handlade om EU:s budget 2015.
  En bra föredragning om vad som stod på dagordningen. Sju partier ställde sig bakom Sveriges restriktiva hållning.
  Men Sverigededemokraterna anmälde avvikande mening.
  Men i vilket avseende? Skall Sverige inte deltaga i förhandlingarna?
  Deras hållning blir ju desto mer obegriplig som partiet dagen före gått med i en konstig EU-grupp för att få inflytande.
  Klart som korvspad:
  Sverigedemokraterna vill ha inflytande i EU - som de vill lämna.
  Men Sverige skall inte ha något inflytande - i ett sällskap där vi fortfarande skall vara medlemmar.
  Sverigedemokraternas väljare borde fundera på deras partis hållning.

25 Maj Så gick det (kommer)

25 maj Kommer 3

25 maj Kommer 2

25 maj Komemr 1

25 maj 2014: EU-valdag

Redan vid 8-tiden - eller straxt före - står jag vid min vallokal för att dela ut valsedlar.
   Jag har gott om tid att städa utanför lokalen.
  Det behövs.
  Ingen har gjhort det före: papper, påsar. pennor, suddgummin.
  Det blir en ordentlig hög.
  Men till slut börjar det coskå komma väljare.
  Då är det fin utanför.

24 maj Kommer 3

24 maj Kommer 2

24 maj Kommer 1

24 maj 2014: Dagens före valet

I dag är det dagen före valet.
  Presidentval i Ukraina.
  Ett viktigt val för demokratins skull.
  Ryssland må tycka vad det vill, men Ukrinas väg skall bestämmas av Ukrainas folk.

23 maj Kommer 3

23 maj Kommer 2

23 maj Kommer 1

fredag 20 juni 2014

20 juni 2014: Jobbansökan till riksdagen

Jag ser att den duktige artitsten Timbaktu vill in i riksdagen - vilket parti på vänsterkanten det blir tycks inte spela stor roll.
  Han är förstås välkommen att pröva sin kandidatur hos väljarna, det gäller ju alla människor.
  Något erbjudande om plats - som han förväntar sig - från något parti kan han dock knappast vänta sig, så går det inte till i något, möjligen hos sverigedemokraterna som står långt ifrån sådana saker som provval och nominering av medlemmarna.
  Men inget parti äger något mandat, de till väljarna.
  Om Timbaktu kommr in i riksdagen, och likt mig får plats i skatteutskottet, blir det här en typ av frågor han får nöjet att arbeta med:
   Subsidiartetsprövning av kommissionens förslag om unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner (2013/14:SkU35 för den som vill veta mer).
  Punktskatter på alkohol och tobak.
  Multinationella skatteregler och nationella skattebaser för företaget.
  Reglerna för småföretag med få ägare (3:12-reglerna)
  Nya mervärdeskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjnster, radio- och TV-sändringar och elektroniska tjänster.
  Rader av skatteavtal och skatteinformationsavtal, t.ex, med Qutar och Georgine elller ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan
  Skattskyldighet till avkastningsskatt och ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga

    Nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter
   Informationsutbytesavtal med Liberia
   Riksrevisionens rapport om skattekontroll i statliga myndigheter och kommuner
   Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm.

Välkommen, Timbuktu. Det här är kul och viktiga frågor.
 Förresten är det nu aktuellt med personalliggare i byggbranschen. Vad är din åsikt?
 Välkommen! Till verkligheten!
Den senaste veckorna - jag vill gärna muntra upp dig om ovanstående inte är vad du riktigt föreställt dig- har jag varit på två intressanta tjänsteresor, en till Skattverket i Solna och en till Kronofogdemyndigheter i Sundbyberg.
  Tryckeerimomsen, vet man ju numera mer om, likaså SMS-lånens utveckling bland 18-24-åringar. Bra att veta, svårt att få medierna att intressera sig för.
  Och nästa vecka skall jag och resten av skatteutskottet åka till Tullverket på Kungsholmen.
  Jag ser fram mot det.
  Då får vi rapporter om utvecklingen av e-handeln, om momsens betydelse för statskassan och så blir det säkert diskussion om smuggling också.
  Intressanta frågor - som riksdagsledamot skall man ta tillvara alla väljares intressen.
  Sveriges väl går före egna intressen och till och med egna, eller rent av partiets, åsikter.
  Välkommen att låta väljarna pröva din kandidatur!

onsdag 18 juni 2014

18 juni 2014: Rapport från kammaren

I dag var det partiledardebatt. Den varade fyra timmar och 29 minuter. Jag satt och lyssnade hela tiden.
  Roligast var Göran Hägglund med sinerinran om hästköttsskandalen: Man visste inte vad man fick.
  Anknytningen till politikne var uppenbar: Väljer man de rödgrönsa vet man inte vad man får, vart man  och vem som kör.
  Ett tag var i bara 22 ledamöter i kammaren, talammen oräknad: åtta partiledare, nio vänsterpartiester (var var de andra?), en socialdemokrat (Leif Jakobsson i Malmö) en moderat, en folkpartiet, en centerpartist (Ola Johansson i Kungsbacka) och en kd-are.
 

23 maj 2014. Ogenomtänkt ....

I sin reservation om uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare skriver David Lång (2013/14:SfU22):
  "Det finns skäl att vara orolig över hur regeringens förslag påverkar enskilda individers val att skaffa barn, då anknytning till ett barn i vissa fall direkt kan resultera i att ett uppehållstillstånd beviljas.
  Nästan vem som helst kan skaffa barn, samtidigt som det krävs betydligt mer för att vara förälder. --- Det är både oförsiktigt och ogenomtänkt att införa en regel om utfärdande av främlingspass utan andra undantag än rikets säkerhet  och allmän ordning."
  Om han tänkt själv eller hans parti tänkt - hur har det gått till

18 juni 2014: Dagens fråga

Dagens fråga är enkel:
  Hur mycket pengar kommer Schyman att bränna i år i Visby?

22 maj 2014: Fullmäktigegruppmöte

Varje torsdag före kommunstyrelsemöten är det öppna möten i folkpartiet i Danderyd. Det kommer ganska många till Liberala huset, men sällan någon som inte är partipolitiskt aktiv.
   Mötet leds av vår gruppledare i fullmäktige Jonas Uebel.
  Men oftast - så även i dag - diskuteras ärenden som hör kommunstyrelsen till, där är Bengt Sylvan vår företrädare framför andra.
  Denna dag blir det diskussion om ett beviljande av tillstånd och garanti för att bygga en idrottshall, bekostad av IFK Stocksund.
  Vi är fundersamma på sättet att driva verksamheten, det har att göra med att Danderyd lägger nästan allt ansvar för idrottsklubbar och utövare. Det fungerar inte, kösystemet avskaffas indirekt och den som har mest pengar och har råd att satsa på sina barns idrottsutövning går före andra. Denna Danderydsmodell är i längden skadlig även om skattebetalarna just nu slipper betungande utgifter.
  Men  på sikt är detta dåligt.

22 maj Kommer 3

22 maj Kommer 2

22 maj Kommer 1

21 maj 2014: Inställt i Miljö- och hälsa

Jag är numera invald i den lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden. I dag skulle det ha varit möte.
   Men det blev inget.
   För få beslutsärenden.
   Hur är det möjligt?

21 maj Kommer 3

21 maj Kommer 2

21 maj Kommer 1

20 maj 2014: EU-valet närmar sig (kommer)

20 maj Kommer 2

20 maj Kommer 1

19 maj 2014: I Stocksundsklubben

Stormästaren Sven Hedman med sin stora Stocksundsklubba
Denna kväll har Stocksundsklubben möte, i Cedergrenska Tornet. Det är fullsatt i Riddarsalen, hög förväntan.
  Inbjudan har sänts ut utan angivande av talare, jag är också spänd. Vem?
  Senast var det Lena Rainer - men nu inget besked.
  Jag anmäler mig och Gunnela, betalar i förskott.
  Två dagar senare kommer meddelande: Jag har sett att Du har anmält Dig, kan Du inte också tala då?
  Va? Jag? Varför det?
  Om vad?
  Om Cedergrenska tornet! Tja, det kan jag väl göra, det är ju något jag kan.
  Så några v3et, jag får förbereda mig en smula, detta är ju ett ämne jag kan.
  Detta är början på mitt anförande:
Så här såg det ut när jag talade om tornet jag står och talar i

Herr Styrande Mästare
Ärade Damer och Herrar
- och för att citera Henry Kissinger på Internationella pressklubben i Washington:
Your Excellences
Ladies and Gentleman
And
Members of the Press.

Tack för att jag fått möjligheten att än en gång tala inför en så fin dam- och herrklubb.

Jag får väl säga som Lina Sandell Berg som redan 1892 presenterade en melodi i sångboken Hemlandssånger, nr 16 under rubriken Guds lof och tillbedjan. i 1937 års psalmbok fanns den med som nr 460 och i 1986 års psalmbok som nr 260, under avsnittet Glädje och sorg som väl en del tror är en Herrbetjäningsbutik för allt från Bröllop till begravningar.

Men som de flesta vet handlar det alltså om Lina Sandell Bergs psalm Jag kan icke räkna dem alla, och hon tänkte på alla de tecken på Guds godhet hon rönt, jag tänker på alla de gångar jag fått nöjet att tala i Stocksundsklubben, jag kan icke räkna dem alla.

Men jag tror detta är sjätte eller sjunde gången med början just 100 år efter Lina Sandells psalm första gången trycktes, ja, den är tror jag skriven redan 1881.

När den ärade styrelseledamoten av denna dam- och herrklubb Björn Hamilton kontaktade mig sedan jag anmält mig och Gunnela för deltagande i dagens arrangemang, bad han mig tala om hur man bygger ett torn. Jag har förstås funderat på vilken torn han tänker på för om det skulle vara det torn som vi nu befinner oss i, kunde han ju som f.d. kommunalråd i kommunen lika väl ha talat själv, han var ju i högsta grad delaktig i färdigställandet.
    Så jag drog slutsatsen att det måste ha varit något annat torn han avsåg.
    Men vilket?

Då kom jag att tänka på Carl-Olof Josephsons prolog vid Cedergrenska tornets invigning den 21 april 1996.
  Jag var ju vid den tidpunkten ordförande i Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner och hade bett honom att skriva och läsa något minnesvärt om byggnaden vid invigningen.
   Och jag fick i sinom tid ett brev från Carl-Olof, det är daterat den 1 april 1996, som jag måste få citera, Carl-Olof läste det på trappan den 21 april 1996.

När jag letade förebilder som jag kunde knycka från och parafrasera till det här högtidstalet kom jag först att tänka på en kort dagsvers av den slitstarke Alf Henrikson.

Det låter så här:

         Aldrig berörde depressionerna
         de egyptiska faraonerna.
         Ty kom det en kristid och nedgångstid
         så hade de alltid sin pyramid.

Och jag tänkte att det är ju aktuellt och användbart i tider av ekonomisk knagglighet i kommunen. Hur uselt vi än får det, skulle man ju kunna skalda med Alf Henrikson:
         Ty kommer det kristid och nedgångstid
         så har vi ju alltid vårt torn som likvid.

Men i en prolog eller en kantat vid en fest som ju är en unik kombination av dop och hundraårsdag, måste man nog ta till pampigare, mindre krassa tonfall.

Skulle kanske vår nationalskald Esaias Tegnér passa?

Den 5 april 1836 - den 21 april 1996 för ganska exakt 160 år sedan - besjöng han den då femtioårsjubilerande Svenska Akademien - med den sång som ni minns börjar med "Jag stod på stranden utav kungaborgen - och här skulle man kunna knycka några högtidliga tongångar och litet deklamatorisk smörjning.Så ...

         Jag står på trappan till den cedergrenska borgen
         en solig söndag i en ljuvligt sen april,
         och öde ligga de stocksundska torgen
         och de djursholmska också om ni vill.
         För vi finns här att hylla, fira, ära
         ett monument i rödbrun tegelsten
         vid Stockholms norra förorts riviera,
         och även honom som vi känner står oss nära,
         vår stolthet, Albert, Gotthard, Nestor Cedergren.

         Visst finns det flera torn i världens alla vrår:
         jag minner er om Faros stolta fyr
         ett underverk av skönhet och av tjänsteår.
         om Eiffels franska järntornsäventyr.
         Det fanns ju ock ett Babels torn, ni minns,
         vars murkrön skulle nå till himmelen,
         och lutande i Pisa kampanilen finns.
         Men mäktigast är tornet byggt i vår provins
         av våran Albert, Gotthard, Nestor Cedergren.

         Jag ser det väl inför min inre syn
         hur Nestor med sin fru och döttrar fyra
         från tornet vandrar ner mot skogens bryn,
         slår krocketklot och kastar lekfullt lyra.
         Och parkanläggningens exotiskt rara flora
         ger svalka åt de sex i solens sken.
         Jag ser hur döttrarna, nu vuxna, stora
         går kvar i parken här och minnes sig förlora
         sin kära Albert, Gotthard, Nestor Cedergren.

         Att bygga torn är mycket svårt, se Pisa,
         det kräver arkitekter utav klass och rang
         och hållfasthetsberäkningar precisa.
         Här vår herr Larsson visat stor talang.
         En Boberg, Lallerstedt och en Heurlin,
         en Östman, Sehlstedt, Wahlman hette en,
         de skissat, ändrat, vänt på allting ut och in,
         men drog det sista strecket med sin kännarmin
         det gjorde Albert, Gotthard, Nestor Cedergren.

         Det låg ett skimmer över Nestors dagar,
         fantastiskt, storsvenskt, flärdfullt, om du vill,
         men det var kraft däri och stärkta kragar,
         var stode vi om tornet ej fanns till?
         Nu efter hundra år slås porten upp
         för detta kan vi mycket tacka herr Andrén,
         för utan denna elsjäls mästerkupp
         så skulle husets herrar säkert givit upp.
         Var stolt nu Albert, Gotthard, Nestor Cedergren.


Men vid ett så här fint tillfälle bör man ju ha något nytt att tala om.

Kanske skall jag komma med ett tips om vad jag bör anmodas tala om nästa gång? 
   Då föreslår jag att jag skall få tala om Ture Hamnell, född 1871 i Växjö, död 26 april 1931 i Stocksund, kamrerare i Kungl. järnvägsstyrelsen men framför allt en av denna klubbs stiftare, dessutom denna köpings ledande kommunalman under många år. Han har efterlämnat 10 ännu obearbetade klippärmar som någon bör sortera och gå igenom, ett lämpligt finansieringsprojekt för denna klubb.

19 maj Kommer 3

19 maj Kommer 2

19 maj Kommer 1

söndag 15 juni 2014

15 juni 2014: Anita Brodén invald i Naturskyddsföreningens styrelse

Grattis, Anita Brodén!
  Min riksdagskollega från Gräfsnäs har i dag valts in i Svenska Naturskyddsföreningen styrelse.
 Utmärkt!
  Att liberaler har en lång tradition som värnare av naturen och den biologiska mångfaldet är säkert. Det var den liberale riksdagsmannen Karl Starbäck, botaniker som var expert på svampar, som startade föreningen 16 maj 1911 och dess viktigaste ordförande (1936-47) var Sten Selander, inspiratören till dagens Naturvårdsverk, förverkligat efter riksdagsmotioner på 1950-talet av liberala riksdagsledamöterna David Ollen och Martin Söderquist i Solna.
  Grattis Anita och SNF. Nu skall jag bli medlem - igen!

18 maj 2014: Bankerna är vinnarna!


Jag kan inte få för att jag ofta irriteras över den naivitet som finns i euro-debatten. Här vill motståndarna - som Jonas Sjöstedt (v) och andra - ofta klämma åt bankerna.
  Och så göder man dem med valutaväxlingspengar.
  En sak är att stora företag tar försäkringar som fördyrar produkterna - det gynnar Finland, Danmark och andra länder som är eller i praktiken är euro-länder - för att skydda sig.
  Men det är vanliga svenskar som förlorar vid varenda växling av reskassor etcetera - medan bankerna skor sig. Och det handlar om miljontals kronor varje dag som blir till miljarder.
  Jag skall här försöka bena ut vad som är bra och mindre bra med euro respektive fasthållande vid skvalpvalutan kronan:
  Eurons fördelar - om vi hade den även i Sverige:
  Affärsrisker försvinner när valutan är gemensam
  Handeln ökar när valutan är gemensam 
  Vi kan locka fler turister som inte behöver bekymra sig om valutan
  Valutakriserna försvinner!
  Importpriserna blir lägre
  Man slipper valutariskerna vid affärer med euro-länder
  Bankerna får inte miljardförtjänster på grund av att vi måste växa - de tjänar på varje kursändring!

Nackdelar, jo, det finns!
  Man minskar sin egen möjlighet att med valutakursförändringar anpassa sig till förändringar i omvärlden - om det nu är bra; alternativet är ju att interndevalvera, eller som Tyskland under decennier, revalvera, och den vägen se till att man är konkurrenskraftig
  Det är svårt för Europeiska centralbanken att anpassa räntan till skilda förutsättningar i olika länder, men vad säger att just Sverige skulle vara ett optimalt valutaområde? Också USA och Kina har ju samma problem - eller kanske skulle Dorotea eller Stockholm vara de optimala valutaområdet?
  Euron har skapat spänningar mellan euroländerna - och kritikerna menar att valutan är själva grunden till att flera länder fick problem 2008. Jag menar att så inte var fallet: utan euro-medlemskapet skulle Grekland blivit än fattigare och totalt utlämnat åt valutaspekulanter. Euron fällde inte Grekland, den räddade landet och levnadsstandarden i landet mot vad det hade blivit utan euro-stödet - men inget kunde rädda landet från problem så som man misskötte den offentliga ekonomin
  Det är svårare att exportera med en stark valuta - ja, men produktiviteten i ekonomin är mångdubbelt viktigare. och stark valuta ger också lägre importkostnader
  Euron gör det svårt att parera inhemska kriser - det är riktigt, om ett lands ekonomi råkar i obalans i förhållande till andra länder, kan man inte exportera problemen längre utan måste lösa dem i det egna landet.
Om det är en nackdel? På kort sikt ja, på längre sikt precis det som behövs.

18 maj 2014; Kommer 2

18 maj Kommer 1

18 maj 2014: Förtidsröstning

Denna söndag besöker jag en institution för att se hur förtidsröstningen fungerar - ett boende för årsrika.
  Det är inte så många som röstar, skall sägas, jag ser i statistiken att det blev tio avlämnade EU-valsröster under de två timmar som man hade anordnat denna förtidsröstning.
  Jag tycker det är en fantastisk service - som man skall som att vi som ännu inte har samma svårigheter som andra att komma till röstlokal får: att kunna lämna sin (hemliga) röst på den institution man vårdas.
  Ser man det i perspektivet att alla röstar är lika mycket värda, är det ännu bättre. De här tio rösterna är lika mycket värda som de åtta riksdagspartiledarnas, ytterligare ett språkrör samt företrädaren för Fi (inte att förväxla med Finansinspektionen eller Den lede fi(enden) som var så vanlig förr inom militären men numera liknar Vladimir Putin), har tillsammans.
  Varje röst är lika mycket värd, så skall det vara.
  Tänk om folkpartiet i Göteborg hade fått 19 röster till i förra valet?! Då hade socialdemokraterna förlorat ett mandat till även med den föråldrade jämkade uddatalsmetoden med 1,4 som divisor (blir 1,2 från 2018) som tillämpats i många år och som utformats för rättvisa mellan fem partier.
  Nu kommer det att skilja mycket i EU-valet mellan hur mycket olika partiers mandat "kostar". Sannolikheten för att moderaterna och socialdemokraterna får "billiga" mandat är stor.

17 maj: Tågresan - hemma 22:40

Man skall verkligen inte klaga - en lång tågresa men Stockholm ligger ocentralt i förhållande till Dorotea. 18 milj med bil - och fem timmar och en kvart på tåg, plus t-bana.
  Hemma vid halv tolv.
  Ingen klagan: Sådant är livet som folkvald om man vill företräda hela landet.
  Tack för att jag fick komma, Nicke Grahn och många fler.

17 maj Vid Frösö kyrka

Jag tar en liten extrasväng - och hamnar då vid frös kyrka. Sommarhagen. Siljan. Det är bedårande. Peterson-Berger - jag förstår honom.

17 maj (Östersund) Kommer 1

17 maj Dorotea (kommer 2

17 maj 2014: Hem från Dorotea (kommer)

16 maj Kommer 3

16 maj Kommer 2

16 maj Kommer 1

lördag 14 juni 2014

14 juni 2014: Vingelpetter Schyman

När riksdagen 1989 röstade om att den svenska skolan skulle kommunaliseras röstade vänsterpartiets Gudrun Schyman liksom alla andra vänsterpartister för detta förslag. Folkpartiet röstade emot.
   Nu tycker Schyman att skolan skall förstatligas - hon är alltså helgarderad: först mot, sedan för.
   Folkpartiet är däremot jättetråkigt. Samma åsikt 1989 som 2014.
   Schyman är en åsiktsmässig vingelpetter.

måndag 9 juni 2014

9 juni 2014: Mats Pertoft (mp) vill veta

Jag ser att skatteutskottskollegan Mats Pertoft (mp) vill kalla skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson i anledning av Dagens Nyheters "nyhet" - känt sedan tidigare för alla som läser andra tidningar, t.ex. Dagens Samhälle - att ett antal välfärdsföretag är duktiga på skatteplanering.
  Det var ju synd att Pertoft inte tog upp frågan när han under två timmar gästade Hansson på skatteverkets huvudkontor i torsdags (5 juni).
  Men då frågade han - fråga, efter fråga, efter fråga - om tryckerimomsen.
  Kanske vill inte Dagens Nyheter skriva om den?
  Synd - för trots att alla har gjort rätt, tycks många tryckerier nu nalkas konkursen genom återkrav från skatteverket för tidigare avdragen mervärdeskatt.