måndag 9 juni 2014

9 juni 2014: Mats Pertoft (mp) vill veta

Jag ser att skatteutskottskollegan Mats Pertoft (mp) vill kalla skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson i anledning av Dagens Nyheters "nyhet" - känt sedan tidigare för alla som läser andra tidningar, t.ex. Dagens Samhälle - att ett antal välfärdsföretag är duktiga på skatteplanering.
  Det var ju synd att Pertoft inte tog upp frågan när han under två timmar gästade Hansson på skatteverkets huvudkontor i torsdags (5 juni).
  Men då frågade han - fråga, efter fråga, efter fråga - om tryckerimomsen.
  Kanske vill inte Dagens Nyheter skriva om den?
  Synd - för trots att alla har gjort rätt, tycks många tryckerier nu nalkas konkursen genom återkrav från skatteverket för tidigare avdragen mervärdeskatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar