torsdag 1 september 2011

1 sept: Tänk om det är tvärtom?

Myndigheten Statskontoret anser att regeringen och riksdagen bör styra polisen, särskilt rikspolisstyrelsen, bättre. Självfallet har Statskontoret - en myndighet som dock inte går till val vart fjärde år - rätt.
Utom om det är tvärtom, förstås!
Kanske är felet, jag lutar åt det, att riksdagen och regeringen skall lägga sig mindre i detaljstyrning av polisen så att styrelsen för rikspolisstyrelsen - som visst numera är ett insynsråd men borde vara en styrelse - och rikspolischefen får möjlighet att inom ramen för regleringsbrevet från regeringen och anslaget från riksdagen organisera och styra polisverksamheten som de själva finner bäst.
Nu är det ju absurt med massor av riktlinjer som kolliderar.

Statskontoret bör inte bedriva politik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar