lördag 22 mars 2014

20 mars 2014: Replik från hr Pertoft i Enhörna

Därefter är det Mats Pertofts (mp) tur
Mats Pertoft (m):
Herr talman!
Jag hade egentligen tänkt låta bli att begära replik på Gunnar Andrén. Men rätt ska ändå vara rätt, och man ska inte kunna sprida vilka myter som helst i denna kammare.
   När det gäller Miljöpartiets syn på boende på landsbygden och ett reseavdragssystem måste man naturligtvis göra det möjligt att bo på landet och ha lång resa till jobbet och få avdrag för det. Men avdragsrätten bör inte vara beroende av att man åker bil.
   Gunnar Andrén talade nyss om bidragstagare, att vi ska låta bli att subventionera bidragstagare. Ja, hur är det med de 1,7 miljarderna och de 50 procenten som fuskar med reseavdraget?
  Där har Alliansen inte gjort någonting. I stället sprider man myter.
  Ett enkelt sätt vore att gå över till det norska systemet. Norge har ganska mycket glesbygd. Där är det många människor som pendlar. Men man har lyckats att hitta system där fusket nästan har minimerats. Det är precis ett sådant system som vi i Miljöpartiet vill diskutera med de andra partierna om och helst införa här. Då kan man få bort fusket på 50 procent och få bort skattebortfallet på minst 1,8 miljarder, och man kan öka det allmännas inkomst och inte subventionera bidragstagarna, som dessutom råkar vara välbeställda män boende i tätortsnära regioner som Sörmland och Uppsala.
Gunnar Andrén (fp):
Herr Talman!
På en punkt skiljer sig Mats Pertoft och jag väldigt mycket åt. Jag kan inte använda den sortens argumentation och de siffror som Mats Pertoft använde sig av. Det är en oerhörd anklagelse mot Skatteverket, att det skulle förekomma 50 procent felaktiga taxeringar i det här landet.
   Jag har ingen grund för att påstå detta. Om Mats Pertoft har rätt är det ju en väldig anklagelse att Skatteverket godkänner dessa taxeringar.
   Det är ju otroligt i så fall.
   Nej, innebörden av det som Mats Pertoft säger är någonting annat, bortsett från anklagelsen mot Skatteverket.
  Han tycker inte att man ska kunna jobba ute i landet där det inte finns någon kollektivtrafik.
   Dessutom vill han införa en annan skatt, vägslitageskatt, på ett stort antal miljarder, som gör det ytterligare besvärligt att bo ute i landet.
   Nej, man ska bo vid Stureplan i Stockholm och enligt ett förslag från miljöpartiet ha bilpool i städerna med sänkt moms. Cykelavdrag ska man också ha.
   Jag håller med om att vi måste se över reseavdragen och att reglerna ska ändras. Men vi ska inte diskutera om folk fuskar eller inte, för det är Skatteverkets sak att avgöra det. Men reglerna kan vi däremot påverka.
   Jag tror för min del att vi absolut inte ska fortsätta som Miljöpartiet gjorde när man hade sina sexton förhandlingar och ständigt godkände höjda avdrag för bilresor.
  .Jag tycker att det har varit väldigt bra att man under senare år har höjt gränsen för att få göra avdrag till 10.000 kronor. Det har gjort att det är minst andel i Stockholms län som har rätt till detta avdrag.
  Det är jättebra. Men vi måste kanske se till att höja avdragen ytterligare på landsbygden.
Mats Pertoft (mp):

Herr talman! Det är väldigt bra att Gunnar Andrén ömmar för Skatteverket. De siffror som jag använde kommer från Skatteverket. Det är Skatteverket som har kommit fram till att det fuskas i ca 50 procent. Det är Skatteverket som har kommit fram till att skattebortfallet är ca 1,7 miljarder. Det är bra att vi är överens om att vi ska lita på Skatteverket, men jag tycker att Gunnar Andrén borde fundera över vad han säger och hur han uttalar sig.

Om vi är överens om att se över det här – Alliansen har ju vägrat det – vore det bra att göra det och inte sprida myter om att det här handlar om att straffbeskatta landsbygden. Det är inte i glesbygden som problemet ligger. Det är i tätortsnära regioner där det ofta är välbeställda äldre män som kör med stora bilar och använder reseavdraget till att finansiera sina resor. Där skulle man utan vidare kunna använda andra reseavdrag, och det är ju det som det handlar om: fordonsneutrala, avståndsbaserade reseavdragssystem. Det fungerar utmärkt i vårt grannland Norge. Det har fått bort skattefusket. Det har inte varit några problem. Skatteverket skulle säkert klara det också i Sverige. Det handlar om att få bort fusk, men det är det som ni i alliansregeringen inte har klarat av att ta tag i. Trots en fuskfrekvens på 50 procent och bortfall av skatteintäkter på minst 1,7 miljarder gör ni ingenting åt detta, utan ni kommer med en massa bortförklaringar som inte har med saken att göra.

Läs på om ni vill göra angrepp på Miljöpartiets politik, och kom med sakligt korrekta uppgifter, så kan vi ta den debatten! Men så länge som det är bara är svammel är det svårt att bemöta det. Men om vi kan lita på Skatteverkets uträkning och på att vårt grannland ändå har hittat en bra lösning kanske vi till och med kan komma överens.

Anf. 22 GUNNAR ANDRÉN (FP) replik:

Herr talman! Jag strävar naturligtvis alltid efter att vara lika saklig som Mats Pertoft. Men det är inte lätt att vara det när man talar om att Skatteverket känner till att det fuskas för 50 procent, eller vad det är, och man samtidigt godkänner detta.

Alliansregeringen har gjort någonting helt annat. Vi har höjt avdragsgränsen vid flera tillfällen, och den är nu uppe i 10 000 kronor. Det gör, Mats Pertoft, att andelen skattebetalare i Stockholms län som har avdrag har sjunkit till 3,8 procent. I andra delar av landet är den i storleksordningen 20 procent. Jag tycker att det är bra, och jag tycker att man ska fortsätta med detta.

Men ni fortsatte att ständigt höja beloppet som man fick dra av för bensin och så vidare. Det har stigit med 50 öre sedan 2006. Samtidigt har vi höjt skatterna på bilismen väldigt mycket. Jag tycker att detta har varit väldigt bra.

Jag kan inte komma ifrån att ni möjligen inte förstår att genom vägslitageavgift och andra saker är Miljöpartiet Sveriges i särklass mest landsbygdsfientliga parti. Man hör aldrig protesterna från Stureplan, Götaplatsen och Gustav Adolfs torg, för att nu ta tre platser, utan de kommer från landsbygden, som ni vill komma åt.Så blir det replikomgång.

Först ut att begära replik är Peter Persson i Jönkping, därefter Mats Pertoft i Enhörna.Jag är ju - i alla fall om jag skall tro min mamma, hon är den senaste som sagt det fast hon avled 1991 - en ytterst snäll person varför jag låter vännen Peter Persson i Jönköping tala själv, jag menar - timid och snäll - att det räcker:Peter Persson (s) replik:Herr talman!Jag har insett att man alltid ska ta replik på Gunnar Andrén, annars skriver han något elakt i bloggen.Det gör han förresten nog ändå.Gunnar Andrén tyckte att jag var för ideologisk, och så tog han fram den gamla vanliga pamfletten av Bertil Ohlin. Jag kan den inledningen utantill nu.Folkpartiet var bra på Ohlins tid.Det var stort men alltid förlorande i val och alltid utanför regeringen.Det var en fin tid.Gunnar Andrén upprördes av att jag sade att borgerligheten har som ett särskilt mål att sänka skatterna. Han sade: För mig är det ett medel liksom för Persson. Det är utmärkt.Då vill jag ställa några kontrollfrågor kring detta.Kontrollfråga 1:Anser Gunnar Andrén att den nuvarande nivån på arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring är bra? Ska den ligga där?Kontrollfråga 2: Anser han att det totala skatteuttaget nu ska sänkas, och finns det någon målsättning nedåt för det totala skatteuttaget?Kontrollfråga 3:Anser han att det är viktigt att sätta i gång med att avveckla värnskatten per omgående?Avslutande kontrollfråga 4:Har det högsta prioritet att justera brytpunkten på skatteskalan med 3 miljarder om Gunnar Andrén får påverka regeringspolitiken, om olyckan skulle vara framme och Alliansen kvarstå?

Gunnar Andrén (fp) replik:Herr talman!Det är väldigt glädjande att Peter Persson i Jönköping kan skriften utantill.Jag är väldigt bekymrad över en annan sak, nämligen att den inte har gjort några intryck på honom.Det är en sak att kunna saker utantill men en annan att förstå innehållet.Problemet med att inte förstå detta är dubbelt.Det handlar dels om arbetets värde, dels att man får en ersättning för de ansträngningar man gör.Det finns en fascination vid att skatterna på arbete alltid ska höjas. Det är det verkligt allvarliga.Jag skulle kunna polemisera mot Jacob Johnson (v), men eftersom han inte är närvarande är det felaktigt att göra det.Kommunalskatten är en väldig tyngd för de flesta skattebetalare i detta land. Det är jättejobbigt när man tvingas att höja kommunalskatterna, så är det.Det ställdes några väldigt bra kontrollfrågor.1. Målet för arbetslöshetsförsäkringen ska vara att vi höjer nivån åter till 80 procent.Man kan alltid diskutera om det ska vara 70, 80 eller 90 procent. Men det ska vara en god procent av inkomsten så att människor känner sig trygga med försäkringen.Det är väl ingen hemlighet att Folkpartiet inte har varit allra gladast över de sänkningar som ni en gång gjorde 1994 eller som gjordes vid någon annan tidpunkt.2. Det var fyra frågor som ställdes. Jag får ta de två sista i nästa inlägg.Det var en fråga om skattesänkningar och vilken absolut nivå skatteuttaget ska ha.Detta har i första hand att göra med konjunkturläget. Det var väldigt bra att vi när vi fick en sådan väldig nedgång kunde stimulera ekonomin under åren kring 2009 och kunde vidta en del åtgärder. Det gjorde att många fler kunde köpa fler Volvobilar än vad det annars skulle ha varit.Det gav många fler jobb på Volvo, herr Persson.

Peter Persson (s) replik:Herr talman!Viktigt meddelande till Borg, Schulte och andra som är berörda: Valrörelsen är förstörd. Bidragsupplägget har havererat. Det har nu Gunnar Andrén slagit mitt itu.Tack för det, Gunnar Andrén, det finns ingen bidragspolitik som administreras av Socialdemokraterna, utan en obarmhärtig nedskärningspolitik på arbetslösa och sjuka, agiterad och administrerad av Moderaterna.Det är bra att vi tar den striden, Gunnar Andrén.Däremot förvånar det mig att du inte kan klara ut vad du har för målsättning när det gäller skatten.Jag trodde att ett socialliberalt svar var: Skattenivåns uttag beror på välfärdens ambitioner.Det är ingen målsättning att driva ned skatterna, sade Schulte. Så fort det blir någorlunda ordning på finanserna kan man fortsätta med jobbskatteavdrag sex, sju, åtta och snart är det uppe i två siffrigt tal.Det blir obarmhärtigt när konjunkturen förändras, för då slår det rätt igenom våra välfärdssystem.Med den tyngd som finns i den förändrade demografin kommer du inte att klara den välfärdspolitik som vi önskar och som vi har haft i vårt land.

Det kan ju vara på det sättet att jag har förstått precis allting som Ohlin skriver, att jag insiktsfullt har värderat det och sedan dragit den slutsatsen att jag inte är liberal, ty jag råkar vara socialist och socialdemokrat, herr Andrén.

Anf. 18 GUNNAR ANDRÉN (FP) replik:

Herr talman! Det senaste var väl alldeles onödiga upplysningar för oss som under lång tid har hört herr Persson i Jönköping från den här talarstolen. Jag tror att det är väldigt bra att Peter Persson inte är med i vårt lilla parti. Han skulle känna sig väldigt främmande där inför frihetsvärderingar och mycket annat.

Jag talar om en annan sorts bidrag. Jag förstår att Peter Persson inte vill tala om bidrag till facket och sådant. Men försäkringar är ju någonting annat än bidrag. Man måste skilja på detta. Som god liberal är jag absolut förespråkare för att försäkringar är väldigt bra riskspridare under olika delar av livet och vid bristande inkomster.

Hemförsäkring är väl jättebra där man fördelar risken för brand och allt möjligt. På samma sätt är det väl bra att man har försäkringar mot arbetslöshet och sjukdom och så vidare. Jag förstår inte polemiken. Det finns ingen här som tycker att vi ska ha ett bidragssystem, utan vi ska ha försäkringar med plussidor och utgifter. Jag begriper över huvud taget inte polemiken.

Jag hann inte svara på frågorna tidigare, för jag var så upptagen av herr Johnson som vill höja skatterna med 90 miljarder. Jag skulle ha frågat honom hur många jobb som 90 miljarder egentligen ger.

Men nu var det fråga om brytpunkten. Brytpunkten stiger ju med den lagstadgade ökningen på 2 procent varje år. Ni är ju också med på detta. Frågan var om man ytterligare skulle höja brytpunkten, och man kan naturligtvis alltid diskutera vilken nivå brytpunkten ska ha.

Anf. 19 MATS PERTOFT (MP) replik:

Herr talman! Jag hade egentligen tänkt låta bli att begära replik på Gunnar Andrén. Men rätt ska ändå vara rätt, och man ska inte kunna sprida vilka myter som helst i denna kammare.

När det gäller Miljöpartiets syn på boende på landsbygden och ett reseavdragssystem måste man naturligtvis göra det möjligt att bo på landet och ha lång resa till jobbet och få avdrag för det. Men avdragsrätten bör inte vara beroende av att man åker bil.

Gunnar Andrén talade nyss om bidragstagare, att vi ska låta bli att subventionera bidragstagare. Ja, hur är det med de 1,7 miljarderna och de 50 procenten som fuskar med reseavdraget? Där har Alliansen inte gjort någonting. I stället sprider man myter.

Ett enkelt sätt vore att gå över till det norska systemet. Norge har ganska mycket glesbygd. Där är det många människor som pendlar. Men man har lyckats att hitta system där fusket nästan har minimerats. Det är precis ett sådant system som vi i Miljöpartiet vill diskutera med de andra partierna om och helst införa här. Då kan man få bort fusket på 50 procent och få bort skattebortfallet på minst 1,8 miljarder, och man kan öka det allmännas inkomst och inte subventionera bidragstagarna, som dessutom råkar vara välbeställda män boende i tätortsnära regioner som Sörmland och Uppsala.

Anf. 20 GUNNAR ANDRÉN (FP) replik:

Herr talman! På en punkt skiljer oss Mats Pertoft och jag väldigt mycket åt. Jag kan inte använda den sortens argumentation och de siffror som Mats Pertoft använde sig av. Det är en oerhörd anklagelse mot Skatteverket, att det skulle förekomma 50 procent felaktiga taxeringar i det här landet. Jag har ingen grund för att påstå detta. Om Mats Pertoft har rätt är det ju en väldig anklagelse att Skatteverket godkänner dessa taxeringar. Det är ju otroligt i så fall.

Nej, innebörden av det som Mats Pertoft säger är någonting annat, bortsett från anklagelsen mot Skatteverket. Han tycker inte att man ska kunna jobba ute i landet där det inte finns någon kollektivtrafik. Dessutom vill han införa en annan skatt, vägslitageskatt, på ett stort antal miljarder, som gör det ytterligare besvärligt att bo ute i landet.

Nej, man ska bo vid Stureplan och ha bilpool i städerna med sänkt moms. Cykelavdrag ska man också ha. Jag håller med om att vi måste se över reseavdragen och att reglerna ska ändras. Men vi ska inte diskutera om folk fuskar eller inte, för det är Skatteverkets sak att avgöra det. Men reglerna kan vi däremot påverka.

Jag tror för min del att vi absolut inte ska fortsätta som Miljöpartiet gjorde när man hade sina 16 förhandlingar och ständigt godkände höjda avdrag för bilresor.

Jag tycker att det har varit väldigt bra att man under senare år har höjt gränsen för att få göra avdrag till 10 000 kronor. Det har gjort att det är minst andel i Stockholms län som har rätt till detta avdrag. Det är jättebra. Men vi måste kanske se till att höja avdragen ytterligare på landsbygden.

Anf. 21 MATS PERTOFT (MP) replik:

Herr talman! Det är väldigt bra att Gunnar Andrén ömmar för Skatteverket. De siffror som jag använde kommer från Skatteverket. Det är Skatteverket som har kommit fram till att det fuskas i ca 50 procent. Det är Skatteverket som har kommit fram till att skattebortfallet är ca 1,7 miljarder. Det är bra att vi är överens om att vi ska lita på Skatteverket, men jag tycker att Gunnar Andrén borde fundera över vad han säger och hur han uttalar sig.

Om vi är överens om att se över det här – Alliansen har ju vägrat det – vore det bra att göra det och inte sprida myter om att det här handlar om att straffbeskatta landsbygden. Det är inte i glesbygden som problemet ligger. Det är i tätortsnära regioner där det ofta är välbeställda äldre män som kör med stora bilar och använder reseavdraget till att finansiera sina resor. Där skulle man utan vidare kunna använda andra reseavdrag, och det är ju det som det handlar om: fordonsneutrala, avståndsbaserade reseavdragssystem. Det fungerar utmärkt i vårt grannland Norge. Det har fått bort skattefusket. Det har inte varit några problem. Skatteverket skulle säkert klara det också i Sverige. Det handlar om att få bort fusk, men det är det som ni i alliansregeringen inte har klarat av att ta tag i. Trots en fuskfrekvens på 50 procent och bortfall av skatteintäkter på minst 1,7 miljarder gör ni ingenting åt detta, utan ni kommer med en massa bortförklaringar som inte har med saken att göra.

Läs på om ni vill göra angrepp på Miljöpartiets politik, och kom med sakligt korrekta uppgifter, så kan vi ta den debatten! Men så länge som det är bara är svammel är det svårt att bemöta det. Men om vi kan lita på Skatteverkets uträkning och på att vårt grannland ändå har hittat en bra lösning kanske vi till och med kan komma överens.

Anf. 22 GUNNAR ANDRÉN (FP) replik:

Herr talman! Jag strävar naturligtvis alltid efter att vara lika saklig som Mats Pertoft. Men det är inte lätt att vara det när man talar om att Skatteverket känner till att det fuskas för 50 procent, eller vad det är, och man samtidigt godkänner detta.

Alliansregeringen har gjort någonting helt annat. Vi har höjt avdragsgränsen vid flera tillfällen, och den är nu uppe i 10 000 kronor. Det gör, Mats Pertoft, att andelen skattebetalare i Stockholms län som har avdrag har sjunkit till 3,8 procent. I andra delar av landet är den i storleksordningen 20 procent. Jag tycker att det är bra, och jag tycker att man ska fortsätta med detta.

Men ni fortsatte att ständigt höja beloppet som man fick dra av för bensin och så vidare. Det har stigit med 50 öre sedan 2006. Samtidigt har vi höjt skatterna på bilismen väldigt mycket. Jag tycker att detta har varit väldigt bra.

Jag kan inte komma ifrån att ni möjligen inte förstår att genom vägslitageavgift och andra saker är Miljöpartiet Sveriges i särklass mest landsbygdsfientliga parti. Man hör aldrig protesterna från Stureplan, Götaplatsen och Gustav Adolfs torg, för att nu ta tre platser, utan de kommer från landsbygden, som ni vill komma åt.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar