lördag 26 mars 2016

20 maj 2015: Ännu mer att veta!


1918: Stocksund enligt Nordisk familjebok från 1918Stocksund, köping i Stockholms län, Danderyds  skeppslag och församling, ligger på norra (östra) stranden af Edsviken och dess förbindelseled med Lilla Värtan, Stocksund, omkr. 6 km. från Stockholm. Areal 151 har, 1,435 inv. (1916).

Stocksund har utvecklat sig ur ett på egendomen Stockby, fordom tillhörande Banérgodset Djursholm, under 1890-talet påbörjadt villasamhälle, af hvars fastighetsegare 1900 konstituerades en kommunalförening.

Enl. kungligt. bref 24 april 1902 blefvo byggnadsstadgan och hälsovårdsstadgan för rikets städer och enl. kungligt bref 27 jan. 1905 ordnings- och brandstadgan för rikets städer gällande för municipalsamhället Stocksund.


Genom kungligt bref 31 dec. 1909 vardt municipalsamhället köping, egen kommun, eget skol- och fattigvårdsdistrikt och jämlikt kungligt bref 31 dec. 1912 är den öster om Stockholm-Roslagens järnväg belägna delen af kronoegendomen Mörby (se d. o.) införlifvad med Stocksund.

1903 antogs en af V. Gellerstedt uppgjord regleringsplan.

Stocksund är en trädgårdsstad af samma art som Djursholm, med gångbanor längs vägarna, elektrisk belysning från den nyssnämnda järnvägens
elektricitetsverk, vatten- och kloakledning m. m.

1913 togs i bruk ett präktigt nybyggdt skolhus för småskola och fyrklassig folkskola.

En föreläsningsförening är verksam i Stocksund.

Taxeringsvärdet å bevillningsskyldig fast egendom 6,440,300 kr. (1916), den tax. inkomsten af kapital och arbete 1,886,680 kr.; i kommunalskatt uttaxerades 1917 kr. 3,50, hvaraf för kommunalstämman kr. 2,35.

Kommunens inkomster 1916:
74,362, utgifter 71,829, dess tillgångar 599,806 kr. och skulder 489,811 kr. (1916).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar