fredag 7 november 2014

7 nov 2014: Mer om PKP

Planskilda korsningspartiet, PKP, var verksamt i Vaxholms kommun  1973-88.
  Det blev invald i fullmäktige vid fem val i rad.
   Partiet bildades inför valet 1973 på grund av missnöje med trafiksituationen i kommunen.
   Bland många kommuninnevånare fanns missnöje med att det på helger och under sommaren uppstod långa, stillastående köer på Roslagsvägen (länsväg 276).
  PKP krävde att en vägkorsning utanför Åkersberga omedelbart skulle byggas om till en provisorisk planskild korsning.
  Korsningen låg vid RosenkällaE18 (då E3).
  Åkersberga var
1974-1982 centralort i Vaxholms kommun, 1983 delad i Vaxholms och Österåkers kommuner.
   Partiet startade sin kampanj enbart tio dagar före valet 1973, och lyckades få uppmärksamhet även i riksmedier.  Det kom in i kommunfullmäktige med två mandat.
  I valet 1976 gick de fram till sex mandat och blev vågmästare, samt fick representation i kommunens styrelser och nämnder.
   PKP kom att utnyttja sin ställning för att stödja ett borgerligt styre under kommunalrådet Lennart Neckman (m).
  I valet 1979 fick partiet sitt bästa valresultat med cirka 18 procent av rösterna och sju mandat i kommunfullmäktige.
  Efter 1982 års val utsågs en av PKP:s politiker till kommunfullmäktiges ordförande.
  I valet 1985 fick PKP två mandat, och bestämde sig för att inte ställa upp i 1988 års val.
  Partiet var ett enfrågeparti.
  Det gällde särsklt 1973.
  Vid följande val hade PKP emellertid ett program som omfattade samtliga kommunalpolitiska områden.
  Efter samarbete med centern, moderaterna och folkpartiet fick partiet företrädare i samtliga kommunala nämnder och tidvis även ordförandeposten i kommunfullmäktige, byggnadsnämnden, miljö- och hälsovårdsnämnden, trafiknämnden och valnämnden.
   När PKP bildades hade beslut om att bygga en planskild korsning redan fattats på länsnivå, men bygget fanns inlagt länge fram i planerna. 
  Den planskilda korsningen kom så småningom till stånd.
Valresultat:
1973:  2 av 49 mandat i Vaxholms kommun (584 röster).
1976: 6 av 49 mandat i Vaxholms kommun.
1979: 7 av 49 mandat i Vaxholms kommun.
1982: 6 av 41 mandat i Österåkers kommun
1985: 3 av 41 mandat i Österåkers kommun.

1 kommentar:

 1. Nu har GA redogjort för PKP.
  Förbereder nu (sägs det) läget för partiledarval inom FP
  Historiskt en vilja till utbyte:
  Jan Björklund vald vid landsmötet i Västerås den 7 september 2007.
  Lars Leijonborg valdes vid extrastämma i Stockholm den 15 mars 1997.
  Maria Leissner vald vid extrastämma i Sollentuna den 4 februari 1995.
  Bengt Westerberg valdes vid extrastämma i Stockholm (Grünewaldssalen) den 1 oktober 1983.
  Ola Ullsten vald vid extrastämma i februari 1978 i Stockholm.
  Per Ahlmark vald vid extrastämma i Stockholm i november 1975.
  Vem blir det i år?

  SvaraRadera