torsdag 26 februari 2015

26 februari 2015: Energilandet Sverige - i topp


Är Sverige bra eller dåligt när det gäller förnybara energikällor?
   Inte minst miljöpartiet – men även vänsterpartiet – kritiserar ju starkt det svenska miljöarbetet, låt vara utan att visa vilka länder som gör det bättre, ja, Tysklands 2Energiewende” lyfts ofta fram som eftersträvansvärt.
  Men inför skapandet av den Energiunion som nu pågår i Bryssel och den stora miljökonferensen i Paris senare – 30 november – 11 december i år – finns skäl att ställa frågan: Hur ser det ut i Europa?
   Det har Eurostat satta siffror på inför Brysselkonferensen som började i veckan.
   Här kommer svaren på frågan:
-    Hur stor andel av varje EU-lands energi vara 2014 förnybar?
   Då skall man veta att som förnybart räknas vattenkraft, biodrivmedel men inte kärnkraft, olja, gas, kol.
   Här är alltså svaret enligt EU:s statistikmyndighet Eurostat – och det kan ju förklara den rena luften i vårt land:
 1. Sverige         51,0 procent
 2. Lettland        35,8
 3. Finland         34,3
 4. Österrike       32,1
 5. Danmark         26,0
 6. Estland          25,8
 7. Portugal        24,6
 8. Rumänien        22,0
 9. Litauen         21,7
 10. Slovenien     20,2
 11. Kroatien      16,8
 12. Bulgarien    16,3
 13. Spanien       14,3
 14. Grekland     13,8
 15. Italien         13,5
 16. Frankrike    13,4
 17. Tyskland    12,4
 18. Tjecken      11,2
 19. Polen         11,0
 20. Slovakien  10,4
 21. Ungern        9,6
 22. Irland          7,2
 23. Belgien       6,8
 24. Cypern        6,8
 25. Holland       4,5
 26. England       4,2
 27. Luxemburg  3,1
 28. Malta          2,7

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar