söndag 20 september 2015

20 september 2015: Vem vet något?

Gång efter annan - senast denna dag - läser jag om en statsvetarprofessor i Göteborg vid namn Ulf Bjereld.
   Det finns såvitt jag kan bedöma - och jag är bara en enkel fil. kand från Lund i statskunskap (för professor Nils Stjernquist), national- (professor Björn Thalberg) och företagsekonomi - inte något som han inte kan uttala sig om offentligt med största säkerhet.
    Han är helt enkelt lite av vår tids Ejnar Haglund, mannen från Uppsala som visste allt.
    Särskilt bra är han på politik.
    Nästan alla andra statsvetare, national- och företagsekonomer brukar ju vara bara vetenskapsmän eller forskare. Men jag har efter en tids begrundande kommit fram till att journalistiken, som annars eftersträvar åtskillnad mellan partipolitiska röster och - som det eftersträvas - mer partipolitiskt fristående kommentatorer, gör någon form av annan bedömning när det gäller professor Bjereld.
    Jag har helt enkelt brydd.
    Men kanske det finns någon som kan tänkas veta - jag har sett antydningar i säkert 100-talet eller kanske 1000-tals artiklar i dagstidningar - om att denne fenomenale och oberoende statsvetare också, detta just i motsats till andra i sin bransch, lutar åt något håll?
   Är det någon annan som läst någon artikel där det framhålls något om professor Bjerelds politiska oberoendeställning?
   Som kan tänkas veta?
   Man undrar ju.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar