tisdag 1 september 2015

5 februari 2015: Bygga mer - och billigt?

Dagen börjar hos Timbro på Kungsgatan 60 i Stockholm där fyra författare presenterar en bok om hur man kan bygga mer, bättre, fortare, billigare.
  Författare är Boråsentreprenören Gunnar Ivarsson, civilingenjören Rolf Jonsson, ekon. dr Gunnar Du Rietz och Dagens Nyheters mångårige ledarskribent Nils -Erik Sandberg, numera åter i födelsestaden Kristianstad.
  Att det byggs för litet och för få hyresrätter i Sverige kan nog de flesta vara överens om. Ungdomar och "vanliga" inkomsttagare har oftast inte råd med de skyhöga byggkostnaderna som resulterar i inflyttningshyror som är oöverkomliga.
  Frågan är: Kan man ändra detta utan att slopa 1917 års hyresreglering?

Pris: 200 kr (Samhällsförlaget)

  (Många tror ju att den kom efter världskriget, vilket är rätt, dock inte andra utan första. Det var statsminister Hjalmar Hammaskjölds regering som drev igenom hyresregleringen - på grund av de rådande dyrtiderna.) 

  Vilka åtgärder behövs - om man nu inte avskaffar hyresregleringen för åtminstone nyproduktionen?
  Vad kan göras från byggarnas sida - med hjälp av politiska beslut?
  De fyra menar att bokens förslag är unika därför att de prissätter delkostnaderna i byggprocessen och då får man fram vilka kostnadssänkningar som skulle kunna åstadkomma.
  Här har jag dock en invändning: Förutsättningarna är så olika redan vid byggstarten att det inte går att generalisera som författarna gör.
  De gör gällande att produktionskostnaderna kan sänkas med 1/5-del (19 procent), hyran med 12 procent - vilket skulle ge 20.000 nya hyresrätter per/år.
  Jag tvivlar.
  Dessutom skulle bruttonationalprodukten öka med 1 procent (vilket är ungefär 35 miljarder kr) och statskassan skulle få in cirka 10 miljarder extra.
  Tänk om det vore så lätt!
  Boken kan beställas från Samhällsförlaget - och inbjudaren Monica Renstig tackas för initiativet.
  Nästa bok bör handla om motkrafterna - inklusive Byggnadsarbetareförbundet.
  Man bör erinra sig att byggarbetskraftskostnaderna i Sverige ligger minst 40 procent över de flesta andra jämförbara länder.
  Om det är inget att säga om - utom att det ytterst påverkar också hyrorna.
  Tänk om

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar