lördag 3 oktober 2015

5 mars 2015: Stalin död 1953

En av världens värsta förtryckare genom tiderna, Josef Stalin, avled 1953 den här dagen. Visserligen är kampen hård mellan de värsta missdådarna genom tiderna, men Stalin - med enligt Robert Conquests Den strora terrorn (1068) ett 20-tal miljoner döda på sitt konto - måste anses tillhöra de värsta.
  Vad sades då från svensk kommunisthåll om denne massmördare?
  Den blivande vpk-ledaren C H Hermansson sade den 9 mars 1953 i Medborgarhuset i Stockholm då kommunistpartiet anordnade en minneshögtid - just det, högtid - till den dödes ära:
   "Stalin är en av hela den mänskliga historiens största personligheter.
   Marxismen, den lära som Stalin behärskade med sådant mästerskap och som han vidareutvecklade till ett nytt och högre plan, förnekar ingalunda de stora personligheternas roll för historiens utveckling. Stalin förstod att ställa hela sin livsgärning i de framväxande, de progressiva, de oemotståndligt segrande krafternas tjänst.
  Därför blev hans liv så betydelsefullt för mänskligheten, därför blev han en gigant i den mänskliga utvecklingens historia.
  Att vara kommunist, det är att ha Lenin och Stalin till föredöme.
  Stalin är en av alla epokers mest geniala vetenskapsmän."

Som om inte detta vore nog, fortsatte blivande vpk-ledaren på detta sätt:
   "Stalin har varit läraren och ledaren inte blott för Sovjetunionens folk, utan för arbetarklassen i alla världens länder.
  I vårt partis fortsatta arbete måste vi bättre än hittills utnyttja och i handling omsätta Stalins lära.
  Lenin och Stalin är och förblir också den svenska arbetarklassens främste lärare."

Kommentarer är överflödiga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar