onsdag 28 oktober 2015

28 oktober 2015: De fyra nej-sägarna

Fyra stater, Ungern (57), Rumänien (45), Tjeckien (30) och Slovakien (14), tog förra året emot 141 miljarder kr netto från Europeiska Unionen. Stora finansiärer var Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Sverige och Holland av dessa penningöverföringen inom ramen för EU.
  Om detta erinrar Eskilstuna-Kurirens (lib) politiske redaktör Alex Voronov i anslutning till att EU-ländernas stats- och regeringschefer den 22 september beslutade att ta emot 120.000 flyktingar från främst Grekland och Italien.
  Dessa fyra länder motsatte sig dock att ta emot en enda flykting.
  Men bidragen från andra länder är de beredda att ta emot.
  Hycklare!
  Med Ungens Viktor Orbán i spetsen.
  Av de 141 miljarderna till de fyra nej-sägarna står Sveriges skattebetalare för 21 miljarder.
  Medan Tysklands nettobidrag år 2014 var just 141 miljarder kr.

  Frågan är nu: Har Tyskland, Sverige och andra länder råd med fortsatt solidaritet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar