lördag 27 februari 2016

30 april 2015: Sång att kunna inför morgondagen


Eftersom inte alla kan texten på den populära Internationalen som skall sjungas överallt i morgon kommer texten här. Bästa inspelningen är gjord med Gunnar Sträng i början på 1970-talet,

Internationalen

Text: E Pottier

Svensk text: Henrik Menander (1902)1.

Upp trälar uti alla stater,

som hungern bojor lagt uppå!

Det dånar uti rättens krater,

snart skall utbrottets timma slå.

Störtas skall det gamla snart i gruset.

Slav, stig upp för att slå dig fri!

Från mörkret stiga vi mot ljuset,

från intet allt vi vilja bli.

Refräng:

Upp till kamp emot kvalen!

Sista striden det är,

ty Internationalen

åt alla lycka bär.2.

I höjden räddarn vi ej hälsa,

ej gudar, furstar står oss bli.

Nej, själva vilja vi oss frälsa

och samfälld skall vår räddning bli.

För att kräva ut det stulna, bröder,

och för att slita andens band,

vi smida medan järnet glöder

med senig arm och kraftig hand.

Refräng:

Upp till kamp emot kvalen!

Sista striden det är,

ty Internationalen

åt alla lycka bär.3.

I sin förgudning avskyvärda,

månn' guldets kungar nån'sin haft

ett annat mål än att bli närda

av proletärens arbetskraft?

Vad han skapat under nöd och vaka

utav tjuvarna rånat är;

när folket kräver det tillbaka,

sin egen rätt det blott begär.

Refräng:

Upp till kamp emot kvalen!

Sista striden det är,

ty Internationalen

åt alla lycka bär.4.

Båd' stat och lagar oss förtrycka,

vi under skatter digna ner!

Den rike inga plikter trycka,

den arme inger rätt man ger.

Länge nog som myndlingar vi böjt oss,

jämlikheten skall nu bli lag.

Med plikterna vi hittills nöjt oss.

Nu taga vi vår rätt en dag.

Refräng:

Upp till kamp emot kvalen!

Sista striden det är,

ty Internationalen

åt alla lycka bär.5.

(Översättning Elon Lindström och Sten Sjöberg)

Till krigets slaktande vi dragits

vi mejats ner i jämna led.

För furstars lögner har vi slagits.

Nu vill vi säkra evig fred.

Om de oss driver dessa kannibaler

mot våra grannar än en gång

vi skjuter våra generaler

och sjunger broderskapets sång.

Refräng:

Upp till kamp emot kvalen!

Sista striden det är,

ty Internationalen

åt alla lycka bär.6.

Arbetare i stad, på landet

en gång skall jorden bliva vår.

När fast vi knyta brodersbandet,

då lättningen ej råda får.

Många rovdjur på vårt blod sig mätta,

men när vi nu till vårt försvar,

en dag en gräns för dessa sätta,

skall solen stråla lika klar.

Refräng:

Upp till kamp emot kvalen!

Sista striden det är,

ty Internationalen

åt alla lycka bär.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar