måndag 18 april 2011

11 april: Intervju om Dawit Isaak

Medan jag befinner mig i Luxemburg blir jag uppringd, eller snarare på uppdrag av Cecilia Wigström i Göteborg, ringer upp redaktören på Expressen Arne Lapidus som skriver på en artikel om Dawit Isaaks öde. Jag är glad att kunna säga att artikeln i Expressen (lib) korrekt avspeglar mina åsikter i ämnet.
Läs den gärna!
Man må kritisera Expressen för en del saker, men all heder åt tidningens enorma satsning på att hålla grytan kokande vad gäller en enskild människas öde. Tack Thomas Mattsson, Expressens chefredaktör, för det!
Som tillägg kan sägas att sedan jag tog över det informella ordförandeskapet i riksdagens nätverk om Dawit Isaak har jag i många sammanhang tagit upp hans öde, inte minst i Bryssel eftersom jag menar att utan stöd från Europeiska Unionen i detta och andra fall där enskilda kränks, kommer de länder som missbrukar sin makt gentemot enskilda medborgare, aldrig behöva betala priset för detta.
Tyvärr är gensvaret i EU-korridorerna svagt, främst därför att världen är full av andra problem.
Där är den fortsatta mediala kampanjen - också saker som görs av t.ex. Björn Tunbäck i Göteborg - av största vikt inte bara för den lilla utsatta människan utan också för upprätthållandet av hoppet om en rättvis juridisk behandling av alla människor, hemma som långt borta, det borta vi inte ens vet något riktigt bestämt om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar