måndag 18 april 2011

11 april: Så var det revisionsrätten

Tyvärr - måste man väl säga - är Sveriges delegat vid Europeiska revisionsrätten Lars Heikensten för dagen, när skatteutskottet kommer till hans domäner i Luxemburg, ända borta i Bryssel för att med därvarande budgetutskott i Europaparlamentet diskutera avvikelser från beslut om pengar som detta visa parlament beslutat om.
Vi får trots allt en stor genomgång av revisionsarbetet av Markstedt från revisionen.
Det är inget fel på den genomgången, eller den kanske alltför detaljrika genomgången av EU:s intäkter som görs av en medarbetare med sloveniskt ursprung, men det är inte samma sak som att direkt konfrontera den bestämmande chefen med synpunkter, frågor och kanske rent av klagomål.
Nu får vi se vad H G Wessberg, nominerad som Heikenstens efteträdare då denne skall tillträda tjänsten efter Michael Sohlman som chef för Nobelstiftelsen, kan göra.
För EU:s revision av vad som händer med beslut och pengar, måste bli bättre - och har blivit bättre, skall sägas. Men man är beroende av enskilda länders sätt att hantera EU-medel, alla har inte samma syn eller ordning på dessa pengar som finns i Sverige.
Om EU blir en bidragsorganisation, kan den lika väl läggas ner. Tyvärr är det många som ser EU just på det sättet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar