torsdag 20 februari 2014

16 februari 2014: Agenda utan besked

Skakande bilder från Nordkorea i dagens Agenda - vilken fruktansvärd regim!
   Men mest handlar det om Stefan Löfven som intervjuas av Kamilla Kvartoft.
   Hur hon än vrider och vänder på frågorna undeviker han - skickligt? - att svara. Allt är regeringens fel, inget besked i viktiga frågor.
  Bidragsparti?
  Nej, visserligen skall alla bidrag höjas men något bidragsparti är inte socialdemokraterna (utom bidrag från LO måste man väl tillägga). Det handlar om försäkringar, förklarar Löfven - och det är riktigt utom att försäkringarna stöds till 80-90 procent över skatten.
  Men jag håller med: Förs'äkrignar handlar det om - och man skall ha tillbaka vad man betalat in.
  Men däremot vill Löfven inte höja avgiften (för försäkrignen), bara återbäringen.
  Hur detta skulle vara möjligt utan höjt bidrag från skattebetalarna framstår inte som riktigt klart.
  Agenda är som vanligt tortalt sett bra och informativt: Tre stjärnor med gudlkant av fem möjliga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar