lördag 8 februari 2014

8 februari 2014: Martyrskapets mästare (sd)

Har ni funderat på varför det ständigt och jämnt är sverigdemokrater som hotas?
   Och hur man lyckas få medierna att rapportera om detta?
   Det beror förmodligen på att det finns en massa människor som tycker det är kul att hota politiker, det är trist. Demokratiminister Birgitta Ohlsson (fp) gör rätt i som söker beivra detta.
   Men är det möjligt om vartenda litet hot som nog ingen hört talas om som inte dagarna i ända letar på det så kallade sociala medierna - som intet annat ofta är än osociala - slås upp av de etablerade medier som är helt avgörande för spridningen av information.
  I dag läste jag i tidningen - sådana finns fortfarande - att miljöpartiet och sverigdemokraterna på olika sätt är större i läsfrekvens än moderaterna och socialdemokraterna.
  Då kom jag att tänka på Dagens Samhälles anakys för ett tag sedan som visade att det att utöver ett begränsat antal allmänintresserade icke-partipolitiskt anknutna medborgare är det framför allt politiker och journalister som tittar på och medverkar i twitter och allt vad de asociala medierna heter.
  Av detta gör sedan gammelmedierna journalistik, några av våra vanligaste kvällstidningar tolkar ett begränsat antal av åsikter som allt från stormar till orkaner, det påminner om Hasse Alfredssons klassiska yttrande när han kom till Expressen och där träffade på en redaktör som sökte göra två kärringar till en folkstorm.
  Särklassigt bäst på att utnyttja dessa medier är sverigedemokraterna.
  Det finns inte ett ont ord som inte kan rubriceras hos och som gör tjänst som martyrskapsskapande möjlighet att ytterligare understryka hur hotade och illa behandlade detta partis företrädare är.
  Man undrar: Hur litet kan ett hot bli för att inte fungera som alibi för detta partis livselixir, martyrskape`t?
  Vad vore sverigedemokraterna utan ständigt martyrskap? Tänk om de behandlades som alla andra partier?
  Om dessa till exempel misskötte sig och uteblev från exempelvis EU-nämnden?
  Om andra partier skulle göra det, vore det en allvarlig sak.
  Men när sverigedemokraterna uteblir eller inte gör något, då bryr sig inte medierna.
  Man mäter med olika måttstockar.
  Martyrskapspartiet dominerar genom att just odla martyrskapet.
  Dagens Jokkmokk-händelse - om det nu var någonting - kommer vi att få i repris många gånger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar