söndag 5 december 2010

16 nov: Början i skatteutskottet

Dagen börjar med ett ganska kort men viktigt sammanträde i skatteutskottet. Det handlar om skattefrågor i budgetpropositionen för 2011 där utskottet avger ett så kallat yttrande till finansutskottet, man går helt enkelt igenom hela budgetpropositionen.
Det mesta är lätt att instämma i - men jag har tidigare, och kommer att göra det på riksdagsgruppen senare i dag, svårt att hänga med när det gäller borttagandet av punktskatten på handelsgödsel. Det finns ganska likalydande motioner från de rödgröna och sd i denna fråga, återinförande av skatten.

Men det finns också en stor skillnad som gör att man inte kan bifalla samma yrkande. S-mp-v vill "återföra" skatten till jordbruket, sd använder pengarna till annat. Därför går regeringens förslag igenom trots att det finns majoritet för att återinföra skatten.
Socialdemokraterna, miljö- och vänsterpartier följer upp sina förslag, som det heter, genom särskilt yttrande. Uppriktigt sagt är det sista gången vi ser ett sådant gemensamt yttrande. Tvångsäktenskapet mellan de tre partierna - nästan som bigami - är upplöst i och med detta yttrande, ja, det är värre än så: Inget parti gillar fullt ut vad de står bakom.
Men gör jag det med handelsgödseln?
Nej, det är riktigt.

Men för att skaffa fler argument skall jag låta RUT - alltså riksdagens utredningstjänst - se efter vilka effekter det blivit av den slopade skatten på handelsgödsel. Att det polititiskt alldeles uppenbart är en eftergift till centerpartiet förstår ju var och en.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar