lördag 24 maj 2014

1 maj 2014: Första maj (s) i Mörby


Tyvärr även denna bild från 2013
Dagens första demonstration äger rum i Danderyd där riksdagsledamoten Meeri Wasberg (s) talar. Jag lyssnar uppmärksamt - och förstår vilken dålig människa jag är, som inte förstått bättre, som vill alla människor illa, som inte förstått hur mycket bättre allt skulle ha blivit om socialdemokratin regerat, hur till och veerkligheten sett annorlunda ut.
  Tror hon på allt hon säger, ja, om socialdemokraternas förträfflighet vet jag inte mycket förstås, men att jag och andra inom Alliansen skulle ha velat göra det dåligt för Sverige och svenskarna, det tror jag inte på.
  Förresten är jag skeptisk till den finansieringsmetod för allt gott som Meeri Wasberg, kollega i riksdagen, denna 1 maj i Danderyd anvisar, nämligen höjda anslag till nästan allt - utan att berätta varifrån pengarna skall tas utöver att det blir kraftiga skattehöjningar.
  Men det räcker ju bara till en bråkdel av allt som socialdemokraterna anser sig ha råd med.
  Beträffande skolan är jag mycket förvånad: Skall eller skall inte socialdemokraterna riva upp alla de reformer som folkpartiet initierat sedan 2006 - i ett opinionsarbete som förra finansministern Anne Wibble (fp) började redan under krisen 1993, jag skall återkomma till en annan dag!?
  Min tro är att socialdemokraterna, om olyckan är framme och det blir någon form av regeringsskifte, inte kommer att ändra nästan någonting i skolpolitiken, betygen, läroplanerna, lärarutbildningen, centrala proven, höjda lärarlöner, befordningstjänster och mycket annat.
  Socialdemokraterna inser i grund och botten att skolan under 20-25 år varit på väg åt fel håll och för att ändra det som kom att bli, säkert utan socialdemokraternas onda vilja, något av en flumskola och nu ersätts av en kunskapsskola, går det inte att gå baklänges.
  Jag har i 20-talet år sett socialdemokraternas manifestation i Mörby, nästan varje år. Den är inte stor men de som tror på denna form av möten och gemenskap skall givetvis hålla på sina traditioner.
  Det finns många som fnyser åt 1 maj-traditionen. Jag skall gärna säga att jag inte tillhör dem.
  Men jag medföljer ej tåget.


 - - - -

Svar från Meeri Wasberg (s):

Vad roligt att du har som tradition att ta del av vårt förstamaj-firande.
   Jag tror inte alls att det handlar om att du eller några av dina allianskamrater är dåliga människor som vill andra människor illa.
   Jag är övertygad om att den politik som ni nu fört under era åtta år har haft för avsikt att göra gott, men det har inte riktigt blivit så.
   För jag antar att ni inte är till freds med att arbetslösheten är högre och att skolresultaten sjunker.
 
När det gäller de ökade klyftorna, är det kanske i viss mån annorlunda, då det måste ingått i kalkylen och därmed måste ni vara nöjda med detta (annars få man anta att ni inte skulle fortsatt på den inslagna vägen i hela åtta år)…
När det gäller finansieringen av våra förslag så återfinns de som du vet i vår budget och det är inte helt med sanningen överensstämmande att jag inte nämnde detta alls.
    Vi har ju till exempel inga planer på skattesänkningar á la (M) på 35-40 miljarder vilket räcker till en hel del. Dessutom är en avstådd sänkning inte en höjning, eller hur?
När det gäller skolan har ju även (FP) anslutit sig till vår idé om att möjliggöra mindre klasser i de lägre årskurserna.
   Vi tar ju också tag i frågan om att göra gymnasiet obligatoriskt då arbetsgivarnas krav ändrats påtagligt.
   Det känns ganska långt ifrån att gå baklänges till något som Alliansen gärna kallar ”flumskola”.
  Att som Alliansen satsa 20 gånger mer på skattesänkningar än på skolan är knappast att ge barn och unga de bästa förutsättningarna för att förverkliga sina drömmar.
Vi ses på ”barrikaderna” i valrörelsen och kanske också nästa första maj!
 
Meeri Wasberg (s)
riksdagsledamot, 1:a majtalare i Danderyd 2014

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar