fredag 23 maj 2014

30 april 2014: Till EU-nämnden

Nästa möte äger rum i riksdagens Skandiasal där EU-nämnden har möte, det är först en rapport från ett EU-mlöe som Anders Borg redogör för, sedan en öveerläggning som delvis är hemligsämplad eftersom den rör svenska stådnpunkter som andra länder inte bör äga vetskap i förväg om och slutligen en lång överläggning om handelsfrågor med handelsminister Ewa Björling.
  Deet är offentligt kan läsas här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar