måndag 26 maj 2014

6 maj 2014: Arbetsgrupp om riksdagsinformationen

Som många känner till har det varit något som kallas nästan strid om framtiden för tidningen Riksdag&Departement. Folkpartiets åsikt är att myndigheter, och en sådan är riksdagen, skall inte ge tidningar av nyhetskaraktär.
   Det är grunden för att partiet ställt sig bakom nedläggningen av R&D.
   Har den varit bra? Ja, i många avseenden.
   Är den omistlig? Nej.
   Kan dess information kommer medborgarna till del på annat sätt?
   För att klara ut den frågan tillsattes riksdagsstyrelsen för några månader sedan en utredning om riksdagens information, ledd av riksdagsdirektören Kartin Flossing. Jag fick uppdraget att vara folkpartiets företrädare.
  Vi har alltså inte - som vissa tycks tro - haft i uppdrag att ersätta RoD eller ta ställning till dess framtid, det avgör riksdagen själv senare, meningarna går i sär men de tidningsvana utgivarna socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet är överens: Myndigheter skall inte ge ut tidningar av dagspresskaraktär.
  Nu sammanträder vi i denna beredningsgrupp och mitt, och några tills förslag, är att vi har gjort färdigt vårt uppdrag genom att se efter hur riksdagens web-sida kan användas.
  Det blir också beslutet.
  Nu får riksdagsstyrelsen och riksdagen ta över. Beredningsgruppen upplöses.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar