söndag 15 januari 2012

14 jan 2012: LO-tidningen om RUT

"Varför har socialdemokrakterna så svårt att skiljas från tanken på ett rut-avdrag trots ruts majestätiska fiasko, kan det bero på att det är politiskt svårt att säga nej till ett system som målats upp som en reform som folk tjänar pengar på?"
  Det frågar LO-tidningen på ledarplats (2012-01-13).
  Ofta brukar man ju säga att det är en bra fråga, jag vill påstå att fråga är fel ställd.
  Varför har inte LO och socialdemokratin bejakat lägre skatt på arbete?
  Det är den relevanta frågan.
  LO-tidningen har fem argument mot RUT - sedan man konstaterar att antalet användare av RUT-avdraget ökade med 27 procent under 2011.
  1. RUT skapar jobb. Enligt LO-tidningen fel. I stället tränger det undan andra, oklart vilka. LO-tidningen visar inte vilka eller vilka branscher.
  2. RUT gör svarta jobb vita. Enligt LO-tidningen fel. Tidningen hänvisar till en studie av docent Anna Gavanäs som i ett projekt inom Institutet för framtidsstudier avvisar effekten. Övriga bevis saknas.
  3. Rut är en del av vår solidariska välfärd eftersom RUT underlättar vardagen. Enligt LO-tidningen fel. Men lite tveksam är dock tidningen - som konstaterar att det förekommer att vardagen lättas för vissa men som anser att "andras" skattepengar inte skall användas för det. (Ett intressant argument, som yttersta högern annars använder mot solidariskt betalningsansvar för försäkringstjänster.)
  4. Integrationen underlättas. Enligt LO-tidningen fel. I stället skapas en underklass i västvärlden bestående av utomeuropeiska invandrare. (Kanske skulle LO-tidningens redaktör gör ett besök i verkligheten för att söka styrka sin tes, bevis saknas utöver hänvisningen till en engelsk ekonom Philippe Legarin.)
  5. Rot finns, så varför inte RUT? Enligt LO-tidningen fel, ROT är kraftigt överreklamerat. Dock vill LO-tidningen införa ROT för andra, särskilt utvalda ändamål: omställningen till mer miljövänliga hus. (Varför de nackdelar som LO-tidningen finner, låt vara obstyrkta och av statistiken motsagda, inte skulle gälla det av LO-tidningen föreslagna området återstår att bevisa, kan bli jobbigt för tidningen.)
  Men så kommer till slut: Ett rätt konstruerat ROT-avdrag kan ha sina förtjänster. "Men ett generellt, permanent ROT-avdrag, som det alliansen nu har infört, är faktiskt lika verkningslöst för ekonomin som helhet som RUT-avdraget är."
  LO-tidningen vill också ta bort 90 procent av RUT och sänka summan till 5.000 kr.
  Varför man inte vill ta bort 100 procent övergår åtminstone mitt förstånd - om tidningen trott på vad den själv skriver.
  Men det är det som är haken: Tidningen inser att dess egen argumentation inte håller.
  Så blir det när man är idologiskt förblindad av att försvara höga skatter.
  Ja, det är värre än så: LO-tidningen har inte förstått vad RUT-avdrag är, tidningen tror att det handlar om avdrag - vilket det är i rent skatteteknisk mening.
  Men RUT och ROT är något helt annat: Det är låg skatt på arbete.
  Och det är arbetarrörelsen emot - men jag är för.
  Om jag kommer ihåg skall jag publicera detta inlägg 2013 också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar