torsdag 12 april 2012

12 april: Bra med sänkta bostadsskatter

Jag har hela tiden sagt att huvudlinjen för skattepolitiken måste vila på tre ben:
1) Sänkt skatt på arbete
2) Stopp för alla skattehöjningar på elektricitet (undantaget höjningar enligt konsumentprisindex)
3) Stopp och helst sänkt skatt på boende
Mininstären Reinfeldt har gjort alla rätt - och dagens besked om ytterligare sänkningar för att skapa nya incitament för nybyggen med skattevillkor som är långsiktiga samtidigt som skatten på boende i flerbostadshus sänks ytterligare. är jättebra.
(Jag hör att miljöpartiets Åsa Romson tycker man skall göra mer - det är ett vanligt och förutsett utslag av detta partis tävlan i opportunism med vänsterpartiet. Socialdemokraternas Magdalena Andersson tycker förslagen går i rätt riktning, det kan man inte säga om miljöpartiet.)
I detta sammanhang finns anledning att kommentera en uppgift som rör ombyggnadshyror. De måste förhandlas - när vissa tycker att man kan bryta hyresavtal lite hur som helst, så är det på samma sätt för hyresgästernas som det var för villaägare med den godtyckliga fastighetsskatten: Man kunde inte själv påverka skatten utan var totalt utlämnad åt andra, en orimlig ordning.
Därför måste varje ändring av hyrorna - uppåt - föregås av ordentliga avtal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar