söndag 12 augusti 2012

11 aug: PPP (President Putins plan)

600 nya plan till ryska flygvapnet (Publicerad 2012-08-11 22:16
   Till det ryska flygvapnets 100-årsdag beställer president Vladimir Putin nya militära plan. Under en ceremoni på lördagen (11 aug) för att markera jubileet meddelade Putin att fler än 600 nya flygplan och 1.000 helikoptrar skall fogas till den redan stora flygflottan.
  Ökningen skall ske successivt under de närmaste tio åren samtidigt som gamla plan moderniseras.
  Enligt det internationella fredsforskningsinstitutet Sipri i Stockholm har Ryssland ökat sina militärutgifter med 82 procent mellan åren 2001 och 2010.
  Det är nästan en fördubbling.
  Samtdiigt ligger den svenska försvarbudgeten i stort sett stilla kring 40 miljarder kr/år.
  2010 uppgick utgifterna för det ryska försvaret till 376 miljarder kronor vilket kan  jämföras med Kinas 500 miljarder och USA:s 4.466 miljarder kronor.
  Sipri konstaterar att de ryska försvarsutgifterna ökade i takt med bruttonationalprodukten under Vladimir Putins mandatperiod som president 2000–2004 medan utgifterna inte höll jämna steg med BNP under Putins mandatperiod 2004–2008.
  I de planer som finns för åren 2011–2013 skall utgifterna för försvaret öka snabbare än BNP, skriver Sipri.
 - - - -
Detta måste få konsekvenser för den svenska beredskapen. Gotland nästa!
 Sverige måste alltid ha ett så starkt försvar att ingen skall komma ens på tanken att med hot med militära medel kunna påverka vår politik eller suveränitet.
  Vår beredskap skall alltid vara god, mentalt, materiallt och ekonomiskt.
  PPP påverkar men ändrar inte målet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar