lördag 18 augusti 2012

17 aug: Rapport från livet på landet


EU:s jordbrukspolitik i sammanfattning,
 dock utan ko, bara tjur i bild
Apropå livet på landet i Flen läser jag uti en i Sundsvall utkommande tidning att LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) genom sin ordförande Helena Jonsson vill att regeringen skall förskottera de EU-bidrag till mjölkbönder som dessa kan förvänta sig mot slutet av 2012, det rör sig om åtskilliga miljoner kr.
  Om detta har jag ingen särskild åsikt, vad gäller utbetalningstiden - tydligen sker förskottsutbetalning i elva av EU:s 27 länder.
  Men varför behövs dessa bidrag alls?
  På det har Helena Jonsson, på allra sista raden i tidningen, en god förklaring, dessvärre troligen omedveten.
  Jo, prissvängningarna på mjölk beror på att i Europa finns ett överskott på mjölk, visserligen ganska litet enligt Jonsson, men dock. Det gör att om mjölkbönderna skall få full betalning för den producerade mjölken, och inte råka ut för den besvärande marknadens prisreglerande effekt - vid överskott på alla andra produkter tenderar ju priserna nämligen att sjunka liksom produktionen tills dess efterfrågan stiger och därmed också priserna - måste varje producerad liter mjölk i Europa subventioneras via skattsedeln, administrativt genom EU.
  Finns det alternativ?
  Ja, vi skulle kunna tvinga alla européer att dricka mer mjölk.
  Men när nu mjölkkonsumenterna är lika tröga som Saab-bilköpare och andra illasinnade människor uppstår problem på marknaden.
  Det är synd om möänniskorna, sade redan Ågust Strindberg - fast en del tror att han hett Au-gust.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar