måndag 13 augusti 2012

12 aug: Linda Nordlund ny LUF-ordförande


Lördagen den 11 augusti valdes Linda Nordlund till ny ordförande i Liberala ungdomsförbundet. Jag intervjuade Linda i början av november 2011, en intervju som publicerades i NU strax därefter.
Här finns hela intervjun.

LUF:s kvinna i FN


Linda Nordlund pratar inte bara, hon gör politik


Namn: Linda Nordlund
Född: 1986
Skola: Kristofferskolan i Bromma
Pluggar nu: Pol. kand-examen, Uppsala universitet
Varit LUF-medlem: i nio år
Blev LUF-medlem varför: Såg Birgitta Ohlsson på TV
I förbundsstyrelsen: Sedan LUF-kongressen 2008
Blev sedan: 2:a vice ordförande vid kongressen 2009
Är nu: 1:a vice ordförande från kongressen 2010
Skall bli: ?
Gör hösten 2011: Praktik vid Svenska FN-representationen i New York
- - -
Hur blir man praktikant vid FN?
  - Jag visste redan när jag började mina universitetsstudier att det var möjligt att få praktik på FN i New York - ja, för mig var det förstås en dröm men jag visste ju att t.ex. Daniel Sjöberg (numera fp-medarbetare i Bryssel och tidigare på riksdagskansliet) hade lyckats få en sådan praktikplats.
  - Men när Inga-Lena Bengtsson ringde från FN-representationen i New York, trodde jag att det var en lämplighetsintervju eller ett besked att jag skulle få nej. Så till slut frågade jag om jag hade chans fortfarande?
  - Och då sade hon - och jag trodde knappt mina öron:
  - Ja, men du har ju fått platsen, det är därför jag ringer!
Yippie!!!! Yeah! Yeah! Yeah!
Hur började det? Andra vill säkert veta!
  - Jag sökte direkt på FN-representationens hemsida, jag skickade med mitt CV (curriculum vitae, ung. levnadsbeskrivning) med två referenser som man måste ha.
  - Nu i efterhand vet jag att de frågade just de två om mig - men själv hade jag ingen aning förrän det där telefonsamtalet från New York i slutet av april.
Varför ville du så gärna till New York?
  - Jag ville se FN-arbetet inifrån, hur det går till i en verkligt internationell miljö. Nu förstår jag bättre varför det med svenska mått mätt går långsamt, det är svårt att få 193 medlemsstater att komma överens.
Du har som särskild uppgift att följa det säkerhetspolitiska arbetet i FN?
  - Ja, här i New York är arbetet ju utöver generalförsamlingen (193 stater) och säkerhetsrådet (15 medlemmar där fem – USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien är permanenta medlemmar, övriga tio väljs på två år, dvs fem varje år) uppdelat på sex permanenta utskott, med var sitt ansvarsområde. Säkerhetspolitiska gruppen bevakar inte minst vad som händer i säkerhetsrådet och rapporterar direkt till utrikesdepartementet i Stockholm vad som försiggår, allt som har med säkerhetspolitik att göra.
Säkerhetsfrågor hanteras främst av säkerhetsrådet. Är du där ofta?
  - Ja, det måste man säga.
  - Men utöver detta handlar det om nästan oöverskådligt många möten med länder i olika grupperingar där Sverige deltar i formella och informella sammanhang. För att veta vad som händer och är på gång, måste man vara på plats, det går inte att bevaka detta från Sverige.
  - Och min uppgift är att tillsammans med den säkerhetspolitiska gruppen, som under ambassadören Mårten Grunditz leds av den erfarne diplomaten Gunnar Aldén, bevaka vad som försiggår. Det handlar ofta om att vänta men säkerhetsrådet har också öppna möten och då kan man lyssna direkt till vad som sägs.
Spännande?
  - Jaa!
Berätta!
  - Säkerhetsrådet har ofta, t.ex. om Libyen denna höst, öppna möten, så kallade briefingar där situationen belyses i någon av världens alla krishärdar. Där kan man vara med och lyssna.
  - Men sedan får man ofta sitta utanför och vänta – men det är inte bortkastad tid: Man lär sig mycket genom att prata och lyssna, om t.ex. Sudan, Demokratiska Republiken Kongo, Syrien, Liberia och många andra länder där det pågår strider eller där FN av andra orsaker är engagerade.
Mycket krig och elände – nedrustningsfrågor? Fredsfrämjande åtgärder?
  - Det tillhör första utskottet som jag också bevakar, icke-spridning av kärnvapen och det som kallas ”Små och lätta vapen” där ju fp-riksdagsmannen Christer Winbäck är så engagerad och just genomfört ett seminarium i FN-huset.
  - Och FN har en viktig roll inte minst när det gäller fredsfrämjande åtgärder, men man skall komma ihåg att det inte bara krävs internationellt stöd från stormakter för att det skall bli verkningsfulla åtgärder utan också det land som det gäller måste samtycka, det tycks ofta vara det svåraste. Många hinder läggs i vägen, det blir man verkligen varse här i New York.
Blir det outhärdigt tråkigt?
  - Nej, visst känns det ibland nästan hopplöst med alla förhandlingar som kanske mynnar ut i bara en ändrad formulering i en resolutionstext, man kan verkligen tala om babysteps ibland, men ett litet steg är i alla fall bättre än inget.
  - Utgångspunkterna är ofta så otroligt olika. Det vi i Sverige anses vara självklarheter vad gäller t.ex. mänskliga rättigheter, gör att vi stundom betraktas som extremister. Så ser världen ut.
- - -

Betalt? Nej!

Hur finansierar man en vistelse i New York som praktikant? Får ni betalt?
  - Nej, svarar Linda Nordlund, det är just en praktikplats som UD erbjuder, vi är sju vid FN-representationen och sedan finns liknande arrangemang vid olika svenska ambassader.
  - Det är dyrt att leva i New York och vi är fem som tillsammans hyr en lägenhet. Men jag får använda studiemedel från CSN, eftersom praktikplatsen också berättigar till akademiska poäng motsvarande en termins studier på hemmaplan, och dessutom har jag lyckats få ett stipendium från Sida. Det som man sedan får ta till är besparingar och kanske snälla föräldrars bidrag.
Vad skall Du göra efter FN-sejourens slut?
  - Jag blir kvar i New York till efter nyår fast praktikplatsen upphör 22 december. Sedan skall jag åka till Senegal i början av nästa år där LUF har kontakter som vi skall försöka utveckla.
  - Och därpå studier igen.
Och om någon vill lära mer om FN i vår?
  - Då kommer jag jättegärna, till både LUF-avdelningar, fp-föreningar, skolor och vad som kan bli aktuellt. Jag åker gärna runt i Sverige och berättar om FN.
Och säger vadå?
  - Jag vill berätta om värdet av FN i en värld som behöver mer av demokrati, mer av mänskliga rättigheter, mer av mänsklig välfärd och trygghet. FN är inte allt, men det enda forum vi har i världen där alla kan mötas, där vi kan tala till varandra och lyssna på varandra.
  - Det är en ynnest att få de erfarenheter som FN-praktikplatsen givit mig.
Gunnar Andrén
Medlem (fp) av den svenska FN-delegationen 2011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar