fredag 24 augusti 2012

23 aug: Inlägg i riksdagen om narkotika

Den 23 augusti var det interpellationsdebatter i riksdagen. Jag deltog i debatten om narkotikans härjningar - debatten kan också ses genom att klicka nedan:
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ10440&doctype=ip#pos=460

Herr talman!
  Jag tackar Anna Wallén för en viktig interpellation och statsrådet för ett bra svar.
  Jag ska gärna säga att jag inte är någon expert på just drogen MDPV, men den är en del av det samhälle vi har där man ofta får en idealiserad bild av narkotika.
Herr talman!
  Kenta och Stoffe finns inte mer. De var idoler på 1970-talet, men de dukade under för det samhälle som idealiserade bruket av narkotika.
  Jag tror för min del att det är väldigt viktigt att vi här i Sveriges riksdag med jämna mellanrum diskuterar och bildar opinion mot detta.
  Jag vill tacka också Lars Lilja från Socialdemokraterna i Umeå som har varit väldigt aktiv i dessa sammanhang men som dess värre, på grund av väljarna, inte finns i kammaren just nu.
  Det missbruk olika narkotikapreparat för med sig blir förr eller senare en personlig katastrof för användaren. Det är också alltid en social katastrof för de familjer som drabbas av det, och det får väldigt många konsekvenser för många andra i samhället. Det för med sig häleri, stölder och många andra saker utöver det vi ser i sjukvården, där vi måste ta hand om dem.
  Jag skulle i detta inlägg vilja fokusera på en sak vi diskuterar alldeles för lite i samband med narkotikabruket, och det är de ekonomiska krafter som finns bakom och som driver fram olika preparat.
  Vi har till exempel sett att det även på högsta internationella nivå, i de olympiska spelen, förekommer olika former av preparat där man försöker dölja att det är konstlade människor som deltar.
  Det finns ekonomiska och andra krafter bakom.
  Om det är en sak vi behöver öka insatserna kraftfullt för att göra är det att störa och angripa de ekonomiska krafter som finns bakom narkotikaförsäljningen till ungdomar och andra.
 Jag skulle gärna vilja höra vad statsrådet säger och har för förslag och tankar på detta område.
  Vi har nämligen sett att den organiserade brottsligheten här i landet har störts väldigt bra av en samverkan mellan polisen, tullen, Skatteverket och så vidare.
  Jag tror att det är samma sak här:
  Man måste ha kraftfulla insatser för att få ned narkotikaförbrukningen och narkotikaförsäljningen.
  Då måste man störa de ekonomiska krafterna som finns bakom.
1 kommentar:

  1. I kommentarsfältet till detta inlägg http://www.magnuscallmyr.se/2012/08/23/om-mdpv-i-riksdagen-en-hyllning-till-inkompetensen-och-lobbyismen/ finns det en diskussion om ditt talarstolsinlägg och din kommentar till mitt inlägg, men det kanske du redan sett? Välkommen att svara om du har lust!

    SvaraRadera