fredag 31 augusti 2012

30 aug: Löne- och reallöneutveckling - och pensioner

Jag var på genomgången av Konjunkturinstitutets konjunkturprognos i onsdags (Kungsgatan 12-14). Den finns att läsa på institutets (myndighetens) hemsida.
  (KI borde för övrigt skaffa sig en ny möteslokal  som har plats för luft och mikrofoner.)
  Kommentarer har varit många till att KI (ej att förväxla med Karolinska instituetet) har lägre förväntningar på tillväxten än de svenska regeringen.
  Vi får hoppas att KI har fel, det vore bra för Sverige.
  Jag noterade att väldigt liten vikt läggs av KI vid att  inflationen i år och de närmaste åren enligt KI blir kring 1 procent, mot riksbanksmålet 2 procent, medan löneutvecklingen - fortfarande får ju många svenskar både lön och pension även om man av massmediarapporteringen kan förledas tro motsatsen - beräknas blir uppåt 3 procent under samma tidsperiod (och pensionerna stiger ju 4,1 procent under 2013, det vet vi redan).
  Slutsats: Vi kan se fram mot en hyfsad reallöneutveckling under både 2012, 2013 och 2014 - med allt vad det betyder för köpkraften. Om dessutom KI har rätt i att - det är KI:s antaganden - riksbanken kommer att sänka räntan vid två tillfällen det närmaste halvåret, då ökar ju köpkraften specifikt för dem med lån (men inte spararna, det borde ju vara tvärtom!) därtill.
  Jag kan inte se annat än att det i detta aveende ser ljust ut för Sverige och svenskarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar