måndag 19 maj 2014

19 april 2004: Ett idolporträtt i DN

Sju sidor samt omslaget ägnar Dagens Nyheters lördagsmagasin denna dag åt Magdalena Andersson (s).
  Jag läser eftertänksamt.
  Slutomdömet kan bara bli ett:
  Ett fullständigt idolporträtt.
  Magdalena Andersson får oemotsagd säga exakt vad hon vill.
  Inte ens prioriteringar eller motsägelser röner motfrågor av betydelse.
  Och bakgrunden blir så puttinuttig från barndomen i Uppsala .
  Och hon grät när hon fick möjligheten att lämna doktorandutbildningen för ett jobb med politisk bakgrund 1996 i finansdepartementet.
  Det är bara en sak som saknas i detta oförblommerade idolporträtt:
  Mötet med det fruktansvärda budgetverkligheten som kan möta Magdalena Andersson den 15 septemeber 2014.
  Då är det slut med puttignuttihetens idolporträtt.
  Men tills vidare kan Magdalena Andersson oemotsagt framträda i Dagens Nyheter, oftast på DN.Debatt - där hon ju är seriefigur - men ett liknande idolporträtt som dagens Dagens Nyheter kommer hon aldrig mer att få.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar