måndag 19 maj 2014

21 april 2014: Dag präglad av mat och skådespel

Den 21 april 1896 båbörjade jägmästaren Nestor Cedergren byggandet av det som i dag kallas Cedergrenska tornet i Stocksund.
  Det fullföljdes- efter en 86-årig byggpaus 1908-1994 - åren 1994-1996.
  Jag var en del i detta, genom bland annat bildande av Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner.
  Den lades ner 1996 - men kunde ge 100.000 kr till Sällskapet Amorina i en särskild fond som sedan 1997 delat ut stipiendier, förste mottagare var FN:s nuvarande biträdande generalsekreterare Jan Eliasson.
  I dag är det åter utdelningsdag, ganska mycket förberedelser.
  Jag noterar tacksamt att dagen är solig. Tornet är 28 meter högt och ligger 32 meter över vattenytan, på 60 meters höjd utomhus kan det blåsa ganska ordentligt, kan jag berätta.
  Eller regna småspik - som det gjorde 1997 då just Jan skulle få sitt pris.
  Dagen präglas av förberedelser inför matbuncken och det skådespek Ett himla liv . . .  som jag skall leda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar