tisdag 20 maj 2014

23 april 2014: Tidskollision

Av de många saker jag lärt mig efterhand är att det är svårt att vara på två ställen samtidigt.
  I dag skall jag vara dels på ett fp-valmötet inför EU-valet den 25 maj i Stockholm, dels på Miljö- och hälsoskyddsnämndens möte i Danderyd samtidigt.
  Svårt. Jag måste välja.
  Deet får bli miljö- och häslskyddsnämnden, många viktiga beslut skall fattas ty de fattas ännu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar