torsdag 25 april 2013

25 april 2013: Riksdagens arbetsformer 2: Kvittningsssystemet bort eller för alla?

I nästa votering ville sverigdemokraterna - partiet som är riksdagens främsta när det gäller att ägna sig åt frågor som vanligt folk inte bryr sig det minsta om (hur många ägnar sig åt att bekymra sig över kvittingssystemet i riksdagen?) - att riksdagen skulle beslut ge riksdagsstyrelsen (där talmannen Per Westerberg är ordförande) till känna att endera skall det frivilliga kvittningssystemet omfatta alla partier eller avskaffas helt.
  (Sverigdemokraterna har ju t.ex. vid talmansvalet 2010 förklarat sig tillhöra ett tredje block i riksdagen (fast det glömmer man dagligen) och det är då svårt att se hur det skall tekniskt ingå i systemet - kanske bör man ansluta sig till socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet?)
  Partiet kallar systemet "odemokratiskt" - vilket väl säger en del om partiets syn på demokratin: Kvittningssystemet finns ju inte reglerat i riksdagsordningen utan är en frivillig överenskommelse mellan de faktiskt inte lagreglerade partierna.
  Men sverigedemokraterna vill nu ingå eller avskaffa ett system som övriga partier utarbetat frivilligt.
  Sverigedemokraterna måste ha kommunisterna i gamla Sovjetunionen som förebild!
  Men varför vill partiet ingå i ett "odemokratiskt" system?
  Jag har en synpunkt till på detta:
  Eftersom systemet är frivilligt borde riksdagen inte ha accepterat att man väcker motioner om systemets vara eller inte vara; det är ingen lagfråga eller ens ordningsfråga som skall regleras via riksdagen, kvittningssystemet är något som partierna - om man vill ha ett sådant - skall sköta.
  Och ingen skall tvingas ingå i det, man kan inte heller tvinga något parti att ingå i det.
  Konstitutionsutskottet borde inte ha tagit upp denna fråga.
  Däremot får sverigedemorkaterna ägna sig så mycket man vill att kritisera systemet - om man vill avskaffa det eller gå med i det bryr jag mig inte om det minsta.
  Sverigedemokraterna fick 19 röster för sitt tvångsförslag, 291 ledamöter röstade mot.
  Tydligen var det en sverigedmokrat som var frånvarande, dock var inte vederbörande utkvittad utan var borta utan att någon givit detta sitt godkännande.
  Om det är inget att säga: Det finns ingen lag, och skall inte heller finnas någon lag, på att man måste rösta.
  Men de 38 andra i riksdagen visste man varför de var borta, det höll kvittningsmännen noga reda på.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar