måndag 29 april 2013

28 april 2013: Agenda: Arnholm-Åkesson 5-0

Maria Arnholm mötte Jimmie Åkesson under ledning av
Kamilla Kvartolft - en debatt som visade tydligt att sd är
ett parti vars intresse för jämställdhetsfrågor gränsar till noll
Somvanligt var dagens Agenda i SvT2 ett intressant program.
  Kamilla Kvartoft är en utmärkt programeldare och programledare.
  I dag var det Maria Arnholm (fp) som diskuterade jämställdhetspolitik med Jimmie Åkesson (sd).
  Jag tror varje tittare som ville se insåg att Arnholm vann på alla sätt, i sak, i framträdande, i minst i konstan att inte avbryta opponenten.
  För en gångs skull kläddes Jimme Åkesson av rent verbalt genom att tvingas ut på andra politikområdet än den så kallade massinvandringen.
  På jämställdhetens område var han, som väntat, svarslös. Kvinnor skall självfallet ha frihet att välja men Åkesson vill inte ens ge dem samma möjighet till ekonomiskt oberonde av någon annan, allt skall vara som det var för länge sedan, kvinnan skall vara beroende för sin försörjning och trygghet av sin man/sambo eller vem det nu är.
  Därför skall sambeskattning - den största kvinnofällan av alla, att bli ekonomiskt beroende av någon annan - återinföras, för att full valfrihet skall åtnjutas med föräldrapenningen (som inte är intjänade pengar utan pengar som andra skattebetalare betalar) skall inga villkor om fördelning mellan föräldrarna finnas - och de så kallade pappamånaderna tas bort.
  Men allt detta förbleknar ju med att Åkesson vill sänka kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp från nu 18 veckors graviditet - som är den gräns som är medicinskt motiverad för att förebygga abort av livskraftiga foster - till 12 veckor.
  Det handlar alltså om en återgång till en ordning där man säkert vet att fruktansvärt många oönskade aborter kommer att ske utanför den medicinska sakkunskapens dörrar.
  Och det för att vi skall anpassa oss till andra EU-länder - en total omvänd ordning än den EU-fientliga sverigdemokraterna annars intar - skall Sverige minsann inte anpassa sig men när det gäller den fundamentala rättigheten att inskränka kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar, ja då passar EU:s regler.
  Beklämmande.
  Slutligen tycker jag att Magdalena Andersson (s) var överraskande vag om socialdemokraternas så kallade alternativ till regeringens vårbudget. Om de tidigare budskapen varit svåra att förstå, blev man inte klokare av detta framträdande av Andersson.
  Hittills, var det mest använda uttrycket.
  Det antydde att hon inte var säker på ens att socialdemokraterna i fortsättningen kommer att står fast vid moståndet att ha sänkta arbetsgivareavgifter för 18-26-åringar. Och det kan man förstå: Att ytterligare höja trönskalarna för unga in till arbeetsmarknaden kan inte vara rätt väg att minska ungas arbetslöshet.
  Min prognos är att det kommer att gå samma väg med denna ståndpunkt (s) som med motståndet mot den inkomstförstärkning som jobbskatteavdraget är och som varje förvärvsarbetande svensk i dessa dagar kan se på sina självdeklarationer: Socialdemokraterna kommer att acceptera vartenda jobbskatteavdrag.
  Och införa nya själva, om de får möjlighet.
  Precis som socialdemokraterna och vänsterpartiet nu gör i Danmark.
  Agenda denna kväll: Tre stjärnor av fem möjligt.
  Och Arnholm-Åkesson slutade 5-0.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar