måndag 10 augusti 2015

12 januari 2015: Varför aktiv?

Vad är ett parti? Varför engagera sig partipolitiskt?
  Min bild av vad ett parti är skiljer sig i grunden från de flestas uppfattning, oftast beskriven i medierna som en samling människor som eftersträvar makt, mer makt och all makt.
  Min bild är denna:
  Partier består av människor som ideologiskt vill organisera sig på frivillig väg för att kunna förbättra samhällets sätt att fungera.
  Jag vill t.ex. att det skall vara välorganiserat, rättvist, att frihet skall råda på alla områden utom då friheten inkräktar på andra friheter, att vi skall dela med oss av vårt överflöd och hjälpa dem - i när och fjärran - som av olika anledningar blivit mindre lyckligt lottade än de som fått det väl förspänt i livet och klarar sig bra själva, det kallas solidaritet. Dessutom måste vi lämna ifrån oss ett samhälle bättre, miljömässigt och socialt, som är bättre - mer hållbart - än de vi själva fick ta över.
  Men partier är inga företag, inga myndigheter.
  De är bara samlingar där medlemmarna gör partiet.
  Partiet är medlemmarna.
  Men man skriver och läser ofta att partier har den och den skyldigheten. Mot vem då? Mot de som inte engagerar sig?
  Nej, partier är just frivilliga sammanslutningar, man kan inte tvingas vara med, man behöver inte vara det - men samverkan ger möjlighet att påverka.
  Så vad är ett parti?
  Jo, medlemmarna och deras viljor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar