måndag 10 augusti 2015

14 januari 2015: Mer om Herbert Felix, invandraren

Herbert Felix var född 9 juli 1908 i Znaim, tillhöra Österrike-Ungern (det var ju före första världskriget) som nu tillhör Tjeckien, och avled 6 maj 1973 i Torekov. Han grunde AB Felix i E
slöv.
Felix tillhörde en judisk gurkodlarfamilj i Znaim, som numera meter Znojmo i södra Mähren, den del av Sudetland som som efter första världskret tillföll Tjeckoslovakien när Österrike-Ungern delades.
    Familjen Felix drev i Znaim företaget Löw & Felix och Herbert Felix avsågs bli företaget som faderns tilltänkta efterträdare. Företaget var känt för sina Znaimer Gurken. Felix komatt ha hand om exporten och reste runt i Europa, bland annat till Sverige där han träffade sin Kerstin Cruickshand med vilken han gifte sig 1937.
Herbert Felix flydde undan Hitler och kom 1938 till Sverige; Han började redan 1939 hos AB P Håkansson. Genom samarbete med detta företag kunde Felix finna avsättning för överskott av  ättika från sin produktion.
Herbert Felix hade djupa kunskaper från sitt gamla företag som P. Håkansson behövde. Framgångarna kom i början av 1940-talet och P. Håkansson använde namnet Felix som varumärke.
Under andra världskriget gjorde Felix stora ansträngningar för att rädda sina föräldrar och bror undan förintelsen men de fördes hösten 1944 från Thereisentadt till polska Auschwitz där de mördades.
   Under kriget var Felix officer i de exiltjeckiska trupperna som stred på de allierades sida. Han var stationerad i Storbritannien innan han deltog i kriget i Frankrike. Han kom senare via de amerikanska styrkorna till Tjeckoslovakien i krigets slutskede där han blev varse om familjens grymma öde.
  Under krigsåren leddes verksamheten i Eslöv av hans Kerstin Felix och Ivar Sandberg  men framförallt av Yngve Rosenqvist som utsågs till tillförordnad disponent.
  Efter kriget återvände Herbert Felix till Eslöv och fortsatte att utveckla företaget, som han tillsammans med styrelseordföranden Ivar MG Sandberg köpte av stiftelsen 1948.
   Under hans ledning lanserade Felix klassiska produkter som Bostongurka, smörgåsgurka och tomatketchup på plastflaska. Herbert Felix skilde sig från sina första fru Kerstin efter kriget och gifte sig med Maj Sandberg, dottern till Ivar Sandberg, 1952.
   AB P. Håkanssons konservavdelning bytte namn till Felix 1955. 1959 startade Herbert Felix efter förfrågningar från sin kusin, den ledande socialdemokraten och senare förbundskanslern Bruno Kreisky ett österrikiskt Felix som fick namnet Felix Austria.
   Herbert Felix sålde i samband med ekonomiska problem 1961 åttio procent av sitt företag till Sockerbolaget som fullbordade köpet 1964.
  Herbert Felix började sedan arbeta inom FA) i Romoch bodde då i Italien.
  År 2006 i november beslöt kommunstyrelsen i Eslöv att starta Hert Flex Institutet. Det ska vara ett centrum för forskning, opinionsbildning och erfarenhetsutbyte inom integration och entreprenörskap.    
   År 2007 i april utsågs Herbert Felix till hedersmedborgare i sin födelsestad Znojmo i Tjeckien och samtidigt bildades ett Herbert Felix-sällskap i staden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar