torsdag 13 augusti 2015

27 januari 2015: Mininästren Arvid Posse I

Bra att veta, eller hur?
Sveriges regering 16 maj 1840 – 5 september 1840  

Ministären Arvid Posse I (1753-1850)
Justitiestatsminister Arvid Posse, generaltulldirektör (från 20 mars 1840)
Utrikesstatsminister Gustaf Stierneld (1791-1868), diplomat (från 31 jan. 1838)
Lantförsvarsminister Bror Cederström (1780-1877), generalbefälhavare
Sjöförsvarsminister Johan Lagerbielke, viceamiral
Civilminister Olof Fåhraeus, tulldistriktschef
Finansminister Johan Didrik af Wingård, landshövding (tillförordnad 16 maj-16 juni då han egentligen var konsultativt statsråd, från 17 juni finansminister)
Ecklesiastikminister Albrecht Ihre, hovkansler
Konsultativt statsråd Carl Törnebladh, justitiekansler (från 17 juni 1940)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar