torsdag 13 augusti 2015

29 januari 2015: Partifinansieringsutredningen

Möte med Partifinansieringsutredningen i riksdagshuset under ledning av Marianne Eliason, justitieråd.
  Kan vi klara uppgiften?
  Jag tvivlar - det uppdrag i praktiken riksdagens konstitutionsutskott skrev fram våren 2014 är så stort att det är svårt att överblicka i sina konsekvenser.
  Jag framhåller med eftertryck att det bara skall handla om att förhindra otillbörligt inflytande - vilket gör att s.k. crowd funding inte kan omfattas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar