måndag 10 augusti 2015

13 januari 2015: Danderyds arkivförening

I dag är det styrelsemöte i Danderyds arkivförening. Vem bryr sig?
  Jo, vi är några stycken som anser att det är jättebra att myndigheter, staten och kommuner, dokumenterar allt vad de gör, oftast med skattebetalarnas pengar och många anställda, i den offentliga sektorn finner mer än 1 miljon svenskar sin utkomst och sin arbetsgemenskap.
   Men så har vi alla föreningar som utgör det civila samhället, där det finns flera sorter, allt från intresseorganisationer  -ta LO, , TCO, Saco, Svenskt Näringsliv, LRF, Villaägarna eller Hyresgästerna som exempel - till mer ideella, som Röda korset, Amnesty eller alla hembygdsföreningar. Vi har också sportföreningar och många, många andra.
  Danderyds arkivförening, bildad av bibliotekarien Karin Löfdahl, fram till dennes död gift med statssekreteraren och diplomaten Göran Löfdahl, har tagit på sig uppgiften att samla arkiven, som ofta inte finns, från alla föreningar, döda och levande i Danderyd.
  Det är ett omfattande jobb eller uppdrag - som måste göra helt ideellt.
  Om jag skulle säga något mer så är det detta, precis som jag en gång när jag var ordförande i Sällskapet Amorina, Stocksunds hembygdsförening från 1971, är det:
   Vi jobbar nu med dåtiden för framtiden.
   Få tackar oss nu - men vår tid kommer.
   Ordförande i Danderyds arkivförening är Ulla Löwenhielm, Djursholm, och i högsta grad drivande även Monic Frumerie, Danderyd.
  Här kan den som vill hitta bland de arkiv vi samlat:
http://web.foreningsarkiven.a.se/Arkiv/Search
Sök på Danderyd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar