tisdag 8 april 2014

26 mars 2014: SJ-chefen i riksdagen

Få saker är så spännande som tågfrågor. Denna morgon - långt innan riksdagen börjar vid 9-tiden - är SJ-chefen Crister Fritzon på plats och berättar om SJ och om alla elaka konkurrenter som vill ta marknadandelar av SJ.
  Att SJ har problem inte med bara sina tåg, är uppenbart.
  Ändå är det glädjande: Aldrig har så många åkt så mycket med SJ som i dag.
  Essji, essji, gamle vän,
  tänk att du lever än.
  Arrangörer är några av riksdagens många tågentusiaster - Staffan Anger (m) och Stina nergström (mp) men i publiken finns sådana stortågåkare som Lars Ohly (v),  det partiets mest kände kunduktör (men inte stins), Lars Tysklind (fp) från Strömstad, Christer Winbäck (fp) från Skövde etcetera.
  Vi får alla en ordentlig genomgång av möjliigheterna för SJ att överleva. Det går uppenbart inte utan att göra vinst - då kommer allt att gå åt skogen.
  Ja, vinster i tågtrafiken är nödvändiga för att klara servicen.
  Men i välfärden skall det vara förbjudet.
  Jag undrar vilka slutsatser som konduktör Ohly drar av detta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar