onsdag 25 juli 2012

24 juli: Skatten, skatteverket, skattepolitik och 800 milj kr

När staten tagit sitt - observera att bilden inte har det minsta att göra med texten eller ROT-eller RUT-avdraget, ej heller med skatteverket

RUT-avdraget  - skattenedsättningen med 50 procent  för arbete med hushållsnära tjänster sedan 2007 - är populärt, så populärt att många vill utöka det, 97 procent anser enligt Sifo att det skall finnas kvar, två av tre socialdemokrater gillar det - ja, det är väl bara skatteverket och vänsterpartiet som ogillar skattenedsättningen.
  (Miljöpartiet var så sent som i valrörelsen 2010 emot, jag deltog själv i debatter med partiets dåvarande skattepolitiker Helena Leander som framförde partiets linje,bort med RUT-avdraget så snart som möjligt, detta tillsammas med vice ordföranden i skatteutskottet Lars Johansson (s), båda numera f.d. skattepoltiiker noterar jag. Båda partierna tycks numera ha bytt åsikt, ja, miljöpartiet - landets näst kristdemokraterna flitigaste åsiktsbytare - vill ju numera utvidga avdraget till reprarationer av cyklar etcetera, via sänkt moms, det är ungefär samma sak, bara själva skattetekniken skiljer fast miljöpartisterna själva kanske inte förstått det.)
  Nu är tydligen skatteverket oroat över att RUT-avdragen blivit så populära. Den summa - uppger verket - som statskassan går miste om (under första halvåret 2012 6,8 miljarder i ROT-ersättning, 1,0 miljard i RUT-ersättning) har ökat från uppskattade 800 miljoner kr till just kring en miljard.
  Därför utreder, enligt verket, verket självt hur RUT-avdraget skall kunna begränsas.
  Om detta är några saker att säga:
  1. Omfattningen och inriktningen av skattepolitiken beslutas och bestäms inte av skatteverket. Det gör riksdagen, via förslag från regeringen eller enskilda ledamöter och sedan förslag om ändringar i skattepolitiken beretts av skatteutskottet. Svenska folkets rätt att sig beskatta beslutas av riksdagen allena. som det stod men en känd formulering i 1810 års grundlag; 1975 års är till innebörden densamma men formuleringen mindre glansfull.
   Det är viktigt att hålla rätt på de olika rollerna. Ingenstans i någon lag finns det en bestämmelse om att skatteverket skall fastlägga skattepolitiken. Verket är underställt regeringen. Punkt. Slut.
  2. Staten förlorar inte en krona på skattenedsättningen.
  Redan begreppet avdrag leder tanken fel: Avdraget är inget annan än sänkt skatt oavsett om det gäller RUT-avdrag eller ROT-avdrag. Det är en skattesänkning på arbete - inte material - som riksdagen har beslutat om. Att påstå att staten "förlorar" är att acceptera att värdet av allt arbete tillhör staten, egentligen borde Du i så fall skatta också för att Du lagar egen mat (där skatten är noll), klipper gräset (skatten på det arbetet är också noll) eller gör ett inköpsärende till grannen i närmaste ICA-butik när du själv köper grillkotletter och godis (skatten är noll på den väntjänsten).
   Vi - och därmed avses svenska folket, skatteverket och refererande medieer - är otroligt fast i beskrivningen att allt vi gör kan omvandlas till värden räknat i pengar och att dessa tillhör staten.
   Så är det inte.
  RUT-avdraget innebär inget annat än att staten, via riksdagen, beslutat sig för att sänka sina krav på att få en jättehög procent av värdet av arbetet med vissa tjänster till en lägre nivå, en halvering.
   Varför skall staten alls kräva att få pengar, är en filosofisk fråga som bara kan besvaras av att vi har gemensamma åtaganden som på något sätt måste finansieras, enligt min mening helst med skatt på konsumtion, så lite som möjligt på arbete.
   Men om vi går och tror att alla pengar tillhör staten och att denna gör "förlust" är vi fel ute, långt inne i det socialistiska. kommunistiska eller nationalsocialistiska (nazismen) lyckorike där allt tillhör staten - som av godhet låter oss behålla en skärv av vårt eget arbete.
   Sänk skatten på arbete!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar