måndag 2 juli 2012

29 juni: Karlberg


Karlbergs 217:e årskull tilldelas sin officersexamina
Denna dag åker jag från riksdagen till Karlberg för att se ceremonin där ett antal kadetter utnämns till fänrikar av ÖB Sverker Göransson - anledningen är bland annat att min och Gunnelas son tillhör dem som får sin officersexamen. Det är en stårlig - men alltför lång, sanningen skall alltid fram  - ceremoni.
   Dessutom är det svårt för publiken att fotografera, inte en tillstymmelse till läktare finns, det borde redan Karl XII som ju byggde och bodde på Karlsbergs slott tänkt på, han var ju själv inte så reslig.
  Men så här såg det ut i alla fall när olika stipendier delades ut till de byutaxaminerade som nu kommer att placeras på olika förband runt om i Sverige.
  Om det är en bra utbildning?

Utdelning av stipendier till en del av de nya officerarna -
vågar jag säga att jag känner stolthet över en av mottagarna?
  Ja, det vågar jag med den lilla insikt jag under de här tre åren fått. En bred säkerhetspolitisk utbildning samtidigt med hård fysisk träning och inte minst kunskaper om vikten att visa respekt för andra när man själv befinner sig i ett både kunskapsmässigt och maktmässigt överläge, dels genom att man företräder en organisation som är skicklig i att lösa konflikter, dels därför att man är rustad - och utrustad - med vapen som är rent ut sagt livsfarliga om de används fel. Jag är glad och stolt som far över att ha en son som tillhör den del av vår ungdom som både är beredd att försvara frihet och demokratin i vårt land och - om så behövs för inte minst barns och kvinnors trygghet - på andra håll i världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar