tisdag 8 oktober 2013

27 september 2013: Riksdagsgruppens höstkonferens

Varje år har folkpartiets riksdagsgrupp en vinter- och en höstkonferens, den första i januari (2013 i Berlin), den andra just i dag (utanför Enköping). I kostnader ligger vi alltid lågt, kan jag säga - jag är kassör i folkpartiets riksdagsgrupp: inte ett öre till starksprit till exempel (trots att denna kassa inte kommer från några statliga medel utan utgörs av ledamöternas - inklusive statsrådens - månatliga avgift.
Här sjungs det för dagens födelsedagsfirare, Nina Larsson:
Johan Britz, statssekreterare, Åsa Malmström, stabschef
utbildningsdepartementet, Carl B Hamilton, bättre på ekonomi
än sång  sägs det, och Ulf Nilsson, riksdagsgruppens i särklass
bäste schackspelare, numera vice ordförande i kulturutskottet
  Här mitt referat av vad som försiggått:

Riksdagsgruppen internerad på Haga slott!
- Politisk överläggning inför 2014

Det började med att hela riksdagsgruppen under ledning av gruppledaren Johan Pehrsons sonora (?) stämma sjöng Ja må hon leva för sittande partisekreteraren Nina Larsson som råkade ha födelsedag.
  Allt skedde på Haga slott där riksdagsgruppen i slutet av förra veckan var internerad för två dagars fängslande politisk överläggning inför supervalåret 2014.
  För de läsare som möjligen tror att kronprinsparet Victoria och Daniel med dotter skulle stå på trappan och hälsa välkommen, måste dock klargöras att det aktuella slottet byggdes av Nicodemus Tessin d.ä. (1615-1681), Stockholms första stads- och slottsarkitekt och bland annat ansvarig Drottningholms slott, och ligger 4 km utanför Enköping, inte i Solna.
Överläggning om viktig fråga: Anita Brodén, Sollebrunn,
och riksdagsgruppens ledare Johan Pehrson, Örebro
  På trappan möttes statsråden och riksdagsledamöterna i stället av kanslichefen Margareta Bosved och ställföreträdaren Fredrik Svensson.
Så här: Så ska vi ha´t - men
vi måste också veta var vi ska ta´t
  Programmet inleddes med att programkommissionens ordförande Christer Nylander gick igenom arbetet och utformning av det nya partiprogram som skall beslutas i Västerås 14-17 november. Partisekreteraren Nina Larsson gick tillsammans med Anders Andrén, ansvarig för folkpartiets kommunikationspolicy, och folkpartiets utbildningsansvariga, Anna Lundberg, Hallstahammar, Isabel Smedberg-Palmqvist, Stockholm, och Lotta Uvsten-Nordholm, Upplands Väsby, igenom huvuddragen i folkpartiets valplanering.
  EU-parlamentarikern Olle Schmidt diskuterade vilka utmaningar som Europa - och inte minst liberalismen - står inför vid EU-valet 2014. Han uppehöll sig bland annat vid de nationalistiska strömningar som finns i många länder, inte bara de av den ekonomiska krisen hårt drabbade länderna i södra Europa utan också i ett viktigt land som Storbritannien.
Lyssnar på (utanför bild) Nina Lundström, Sundbyberg, gör
Maria Lundqvist Brömster, Nordmaling, Barbro Westerholm,
Stockholm, Allan Widman, Malmö, Christer Nylander, Kris-
tianstad, Carl B Hamilton, Stockholm, Nina Larsson, Karlstad,
 Ulf Nilsson, Lund och kanslichefen Margareta Bosved 
  Partiordföranden Jan Björklund ledde en lång diskussion om det politiska läget där samtliga närvarande statsråd och riksdagsledamöter gavs möjlighet att ge sin syn på möjligheterna att vinna fler liberala väljares förtroende vid valen 25 maj och 14 september 2014.
  Vid 13-tiden på lördagen släpptes samtliga internerade fria.Iakttagare, deltagare och fotogr
af:


Gunnar Andrén 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar